Home

Tradisjon ndla

Håndverk, design og produktutvikling Vg1 - NDLA

 1. Kultur og tradisjon Kjernestoff. Å forstå og respektere din egen og andres kultur- og håndverkstradisjon er en viktig del av kulturarven. Kunnskap om dette kan inspirere til nyskaping. Kommunikasjon Kjernestoff. NDLA sin visjon er å lage gode,.
 2. NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tjenesten lar deg se en rekke spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer og serier. Du kan også se undervisningsfilm og filmklipp. Velkommen inn i filmens verden! Velkommen inn i filmens verden
 3. Realisme er et begrep som er knytta til ulike litteraturhistoriske perioder fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. I tillegg bruker vi ordet om en skrivestil og om et syn på forholdet mellom kunst og virkelighet
 4. En tradisjon vi har tatt med oss i yrkesfag. At en mester lærer håndverket videre, er en tradisjon vi har tatt med oss. I dag kan du få fag- eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Etter endt læretid kan du ta en fagprøve eller en svenneprøve
 5. En annen definisjon stammer fra antropologen James W. Greene: «de elementene fra folks historie, tradisjoner, verdier og sosiale organisering som blir implisitt eller eksplisitt meningsfulle for deltakerne i krysskulturelle møter». Keesings definisjon sier egentlig at kultur er alt vi er, alt vi gjør
 6. Bruk av tolk. Ifølge pasientrettighetsloven (Pasient- og brukerrettighetsloven: Krav til informasjonsform) kan fremmedspråklige brukere ha rett til tolk. Å få hjelp av en tolk kan være en forutsetning for at brukeren skal forstå den informasjonen som gis, og for at helsepersonalet skal få kjennskap til brukerens behov og meninger. Det er helsepersonalet som har ansvar for å skaffe tolk

Ifølge buddhistisk tradisjon kreves en kombinasjon av disse formene for meditasjon for å oppnå nirvana. Selv om buddhismen ofte presenteres som et meditasjonsfokusert filosofisk system framfor en ritualistisk religion, er det viktig å huske på at de fleste buddhister vektlegger utførelse av ritualer framfor meditasjon Norsk tradisjonsma

Forsiden - NDLA

I alminnelig språkbruk betyr tradisjon kulturemner som er overført fra slektledd til slektledd gjennom tid. En spesiell betydning har tradisjonsbegrepet i den folkloristiske vitenskapen, hvor studiet av tradisjonsprosessen er vesentlig. Man studerer her hvordan kulturemner (for eksempel fortellinger, sanger, melodier) endres over tid og hvilke påvirkninger de er utsatt for under traderingen Tradisjon er 9 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp tradisjon i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Arv, metode, regel, skik NDLA vil derfor tilby undervisningsopplegg der elever og lærere får tilgang til både eldre og nyere filmer og filmsjangre, Lang tradisjon for offentlig - privat samarbeid [/callout] Siste innlegg: NDLA fagblogg. Fagseminar om fagfornyelsen Vurdering i nettundervisnin Hanukka er en jødisk lysfest som feires til minne om gjeninnvielsen av tempelet i Jerusalem, den 25. i måneden kislev, som tilsvarer november/desember, i år 165 eller 164 fvt. Det var da gått tre år siden den gresk-syriske kongen Antiokhos 4 Epifanes lot fremmed kult innføre i tempelet som et ledd i sin helleniseringsprosess. På norsk kalles hanukka også for tempelvigselsfest

Bharat, som India kalles på hindi, er et stort land som består av 29 delstater. Det er store variasjoner i mat, kultur, klima, språk og tradisjoner fra delstat til delstat. «Det indiske kjøkken» er et samlebegrep som brukes i utlandet, men maten kan variere svært fra nord til sør og øst til vest. Indiske matretter er gjerne fargerike og har mye smak og duft Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas.

Norsk - Realismen: litterær epoke og litterær stil - NDLA

Hadith (arabisk), fortelling, tradisjon; normerende overleveringer om profeten Muhammad. Den klassiske definisjonen er: Fortellinger om profeten, hva han sa, gjorde eller stilltiende samtykket til. Disse fortellingene blir sett som profetens sunna (tradisjon), og fremheves som eksempel for de troende på hva som er riktig og god levemåte for muslimer India er en republikk i Sør-Asia, som strekker seg fra Himalaya i nord og omfatter hele Deccanhalvøya i sør, og er omgitt av Arabiske hav og Bengalbukta. India grenser mot Pakistan i vest, Kina, Nepal og Bhutan i nord, og Bangladesh, Kina og Myanmar i øst. Nær Indias sørspiss ligger Sri Lanka. India omfatter også øygruppene Andamanene og Nikobarene i Bengalbukta og Lakshadweep.

Konservatisme betegner oftest en livsholdning som vil bevare og bygge videre på nedarvede verdier, og stiller seg avvisende til endringer som kan ødelegge disse. Konservatisme betegner også en politisk tankeretning eller ideologi som utvikler denne konservative livsholdningen videre til en generell filosofi om samfunnslivet. Til forskjell fra for eksempel liberalismen eller sosialismen er. «Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene»

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Vg1

Tradisjonen av Adventkroner ble startet av tyske lutherere i 1500-tallet, og i dag er kransen fortsatt et ikon for jul i Tyskland. Kransen består av fire lys i en seng av pinjekegler, bær, tørkede blomster og julepynt. Ulike familier har forskjellige tradisjoner når det gjelder Adventskranz Skandinaviske høyreekstremister har oppdaget tradisjonalismen. Uttrykk som «integral tradisjon» og «tradisjonalisme» brukes stadig oftere og det henvises gjerne til navn som René Guénon og Julius Evola. Men hva er egentlig tradisjonalisme? Didrik Søderlind møtte Mark Sedgwick, en av verdens fremste eksperter på feltet, for en innføring

Religion og etikk - Buddhisme – opprinnelse og utbredelse

SSB har lange tradisjoner for å kartlegge og belyse befolkningens levekår. I 1973 gjennomførte vi den første levekårsundersøkelsen. Inntil da hadde det blitt gjennomført undersøkelser om folks forbruk og inntekt for å kartlegge materielle levekår, men nå mente man at dette kun beskrev visse sider av den virkeligheten som bestemmer den enkeltes livssjanser Tradisjon innebærer en ide om formidling (foretatt av noen), men for Guénon og hans støttespillere har ikke tradisjon en menneskelig opprinnelse og blir i stedet tillagt som prinsipper åpenbart fra Himmelen og binder mennesket til sitt guddommelige opphav

Også i en trang bysse langt til havs skulle maten smake godt. Da var det greit med retter som mer eller mindre gjorde seg selv i ovnen, slik at benkeplassen kunne benyttes til noe annet. Sjømannsbiff stammer fra Sverige, men det har ganske sikkert også vært servert liknende retter om bord i norske skip. Mørkt øl gir retten en karakteristisk smak.  Tradisjonsmat i Norge er så mye mer enn bare det å spise. Tradisjon er minner. Her er oprifter på norsk mat med tradisjon, enten det er kokte retter, skinkestek, stekt flesk eller annet godt vi har tradisjon her i landet

Samfunnsfag YF Vg2 - Kultur - NDLA

 1. NDLA film samarbeider i dag både med NFI og Film & Kino om artikler og fagstoff knytta til norsk filmhistorie, aktuell dokumentarfilm og bruk av film i undervisningen. Se eksempel på samarbeidet mellom NDLA og Film & Kino her. Se eksempel på samarbeid mellom NDLA og NFI her
 2. NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom 17 av landets 18 fylkeskommuner om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler
 3. Eldgamle tradisjoner som joik, duodji og reindrift lever hånd i hånd med ny teknologi i en moderne hverdag, båret fram av nye, stolte generasjoner. Her er åtte ting du kanskje ikke visste om samisk kultur
 4. Bidos er samisk festmat. Det finnes mange ulike oprifter på bidos, både med og uten jevning. Dette er en autentisk oprift. Leage buorre
 5. Tradisjonell litteratur fra 1900 - i dag Den tradisjonelle litteraturen på 1900-tallet, altså den litteraturen som ikke er modernistisk, preges særlig av tre ting: realistiske romaner, tendenslitteratur, og dikt på fast rim og rytme
 6. NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid mellom alle landets fylkeskommuner, med unntak av Oslo, om kjøp og utvikling av digitale læremidler for videregående opplæring. Som et ledd i dette arbeidet frikjøper og honorerer NDLA faglige ressurspersoner og spesialister på læremiddelutvikling fra de samarbeidende fylker/skoler
 7. Med denne oppgaven fra NDLA matematikk kan du slå to fluer i en smekk og la elevene pakke inn gaver i mattetimen: Innpakking av julegaver på en rasjonell måte I Norge har vi sendt julekort i over 120 år og tradisjonen er en del av norsk mediehistorie
Samfunnsfag - Kritikk av menneskerettighetene - NDLA

Å kommunisere med mennesker fra andre kulturer - NDLA

tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa Påstand: «De første kristne kirker utfordret den patriarkalske samfunnsstrukturen ved at kvinner og menn ble ansett som likeverdige og ved at kvinnene kunne ha en framtredende posisjon i menigheten. NDLA. February 5 · Lihkku beivviin! Vuorbbe biejvijn! Læhkoeh biejjine! Gratulerer med dagen! I dag feirer vi samenes nasjonaldag og gir deg et innblikk i samenes matkultur og -tradisjoner. Kompetansemål1) Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere2) Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner3) Bruke grunnleggende språklige strukturer4) Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge5) Skrive tekster som forteller Tradisjon innebærer en ide om formidling (foretatt av noen), men for Guénon og hans støttespillere har ikke tradisjon en menneskelig opprinnelse og blir i stedet tillagt som prinsipper åpenbart fra Himmelen og binder mennesket til sitt guddommelige opphav Her kan du sette deg inn i tradisjonen med helgenkåringer i Den katolske kirke. For troende katolikker er det vanlig å dyrke helgener. Helgener er vanlige mennesker som Paven i Roma har funnet.

Religion og etikk - Buddhisme - ritualer og teknikker - NDLA

Kultur innebærer handlemåter, vaner, tradisjoner, normer og regler. Det dreier seg også om felles historie og ikke minst en felles forståelse av historien. Ut over dette styrkes kulturen gjennom felles språk, symbolverdier, klær og musikk. Alt dette gir oss en følelse av identitet og tilhørighet Tradisjoner som 17.mai feiring, påskefjellet, tur med appelsin og kvikklunsj-sjokolade, juletre og juletrefest har satt sine spor i den norske kulturen. Noen av disse tradisjonene er så typisk norsk at ikke en gang svenskene vet hva det går ut på Samtidig har den norske kulturen forandret seg de siste årene og er ikke lenger «like. Refleksjon/Vurdering. Elevene skal reflektere over vårt samarbeid med en fransk skole vi har utveksling med. Et annet forslag til refleksjon, er å reflektere over hva de har lært om Frankrike generelt, og fransk spesielt

Humanisme (av latin humanus, «menneske(lig)», og -isme) er en bred og vanskelig avgrensbar betegnelse som spenner over en rekke og ofte innbyrdes motstridende tankesystemer.Blant fellestrekkene er som regel en etisk filosofisk tilnærming som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og. Jeg tror at vi i arbeidet med krig/fred-problematikk i undervisning må legge vekt på håpet. Her er en liten trigger til inspirasjon. Det er en liten film (46 sek.) som handler om Midtøsten, og egner seg som utgangspunkt for klassediskusjon eller gruppeoppgaver i samfunnskunnskap eller religion, eller til skriveoppgaver i norsk tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon; gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa ; presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i dag; beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen; drøfte kristendommens syn på kjønn og. En gammel tradisjon som kjært har blitt bevart og videreført gjennom flere generasjoner er den samiske folkemusikken joik. Under den norske assimileringspolitikken i Norge ble joik betegnet som synd, og ble av den grunn forbudt. Joiken er derfor unik. Hver joik reflekterer detaljert, om enten en person eller et sted

Utviklingsroman er en litterær tradisjon der man følger en eller flere personers personlig utvikling gjennom en periode fra deres problem starter til den slutter. Utviklingsromanen skiller seg ut fra et slektende begrepet dannelsesromanen ved at hovedpersonen/ene har en aktiv innstilling og selv tar hovedansvaret for sin utvikling.. Kjente utviklingsromane Kompetansemål1) Finne relevante opplysninger og forstå hovedinnholdet i skriftlige og muntlige tilpassede og autentiske tekster i ulike sjangere2) Forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner: familieord, adjektiv som beskriver3) Bruke grunnleggende språklige strukturer: adjektivets bøyning og plassering4) Sammenligne noen sider ved tradisjoner, skikker o Bankekjøtt er en av de gode, gamle traverne på middagsbordet. Dette er enkel mat som er rask å forberede, men som trenger lang tid og lav temperatur for å få fram deilig mørhet og god smak. Langsom hurtigmat, kan du si Norvagisering er en av tre måter man i Norge behandler importord. De to andre måtene er fornorsking eller å la dem være uten å gjøre noe med dem. Et importord som tilpasses norsk uttale eller skrivmåte kalles låneord, mens importord som beholder sin opprinnelige form kalles fremmedord.. Norvagisering er å ta utgangspunkt i den importerte formen og tilpasse det norsk både fonetisk.

Litterær modernisme er navnet på en litterær sjanger som bryter med det etablerte. Sjangeren preget norsk litteratur i etterkrigstiden, men hadde preget litteraturen og kunsten i Europa fra begynnelsen av 1900-talle Gjeldende læreplan Læreplan i naturfag (NAT1-03) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Naturfag (NAT01-04) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring UTGÅTTE Utgåtte / erstattede læreplaner . Læreplan i naturfag (NAT1-02) Gjelder fra: 1.8.2010 Gjelder til: 31.7.201 Håkon brukte aldri sverdet i kampen for den nye religionen i Norge, og dette var i tråd med angelsaksisk tradisjon. Sagaene forteller at Håkons krist­nings­for­søk stoppet opp i Trøndelag, hvor bøndene på Mære tvang ham til å delta i et blot og han måtte bøye seg for deres krav om å få fort­sette å dyrke de gamle gudene

Norsk tradisjonsma

Brennsnut er norsk tradisjonsmat fra Sunnmøre, men serveres også andre steder i landet. Suppa kan både lages av ferskt kokekjøtt som her eller med varianter av saltet kjøtt, for eksempel rester av fenalår. Erter og av og til byggryn er også vanlig å bruke i brennsnut Innhold av energi og næringsstoffer i Egg, kok Tradisjon Vanskelighetsgrad Middels Tid Over 60 min. Lukk vinduet Hvor mange stjerner vil du gi denne opriften? 1 stjerne 2 stjerner 3 stjerner 4 stjerner 5 stjerner. Du har allerede gitt Ertestuing en vurdering! OK. Ertestuing er allsidig og tradisjonelt tilbehør til mange klassikere, blant annet kjøttkaker i brun saus og lutefisk Den tradisjonalistiske konservatismen, også kjent bare som tradisjonalismen, er en politisk filosofi som vektlegger naturrett, moralsk orden, tradisjoner, hierarki, landbruk, klassisisme og høykultur. Mange tradisjonalister utenfor USA støtter monarkiet.. I sin moderne form utviklet den europeiske tradisjonalismen seg på 1700-tallet, spesielt blant motstandere av den franske revolusjon Tradisjon Vanskelighetsgrad Middels Tid Over 60 min. Lukk vinduet Hvor mange stjerner vil du gi denne opriften? 1 stjerne 2 stjerner 3 stjerner 4 stjerner 5 stjerner. Du har allerede gitt Koking av kyllingkraft en vurdering! OK. Redusert kraft er et utmerket utgangspunkt for en god saus. Sosialt. Lagre; Del. Facebook

tradisjon - Store norske leksiko

Synonym til TRADISJON i kryssord - Kryssordbok

Motreformasjonen er en betegnelse som katolikker bruker på de omfattende endringer innen den romersk-katolske kirken som skjedde ved Konsilet i Trient (1545-1563) og i den etterfølgende tiden, blant annet ved utviklingen og virksomheten knyttet til Jesuittordenen.En regner gjerne at bevegelsen varte til slutten av trettiårskrigen i 1648 Elevene skal lære om kultur og tradisjon i USA.Lære å regne om amerikanske måleenheter til norske.Lese og forstå en opriftLære om hygiene og ernæringForklare prosessen og resultatet på engelsk.Bilde: Evan-Amos (Own work) [Public domain], via Wikimedia Common Dikter, journalist og kulturformidler. Foreldre: Møbelsnekker Karl Oskar Nielsen (1878-1940) og Karoline Andersen (1877-1923). Gift i Kristiania 2.2.1924 med skuespiller Ella Signe Quist Kristoffersen (1904-94; se Ella Hval). Rudolf Nilsen ble bare 28 år gammel, men fikk likevel en enestående posisjon i norsk lyrikk. Han skrev kampdikt for arbeiderklassen og østkantskildringer med.

Så kom NDLA, og markedet bare forsvant, forteller Jørgensen. I dag er CyberBooks læremidler i bruk på plattformer som Fronter og Itslearning, men svært lite hos NDLA Mediekommentar på NDLA: Ikke så mange setter ut grøt til nissen lenger. I stedet har vi fått julepyromanen som en ny tradisjon. ndla.no. Medie- og informasjonskunnskap - Nå tennes hver en julebrann - NDLA. Ikke så mange setter ut grøt til nissen lenger We offer thousands of pictures and illustrations of people, animals, buildings and street photography, beautiful landscapes, plant & flower photos, objects from computers & electronics to food images and jewelry photos Julekortet blir en tradisjon. Tradisjonen med å ønske hverandre god jul går langt tilbake i tid. Det var vanlig å gå rundt i bygda, banke på dører og overlevere hilsenen muntlig. Så dukket ideen om julekortet opp. Første julekortet. ndla.no (06.11.2020):. Julekortet blir en tradisjon. Tradisjonen med å ønske hverandre god jul går langt tilbake i tid. Det var mest vanlig å levere en hilsen muntlig. Så dukket ideen om julekortet opp. Første julekortet. Det var Henry Cole fra Storbritannia som kom på ideen med julekort. ndla.no (06.11.2020):.

Restaurant- og matfag Vg1 - Norsk ernæringspolitikk - NDLAMarkedsføring og ledelse 1 - Hvordan lager viNorsk - Tegneserier - NDLAReligion og etikk - Nyreligiøsitet – selvutvikling - NDLAKommunikasjon og kultur - Stadier i historien - NDLA

Refleksjon/Vurdering. Dette er en fin oppgave å gjøre i forbindelse med Halloween. De får kunnskap om emnet, trening i å finne svar på spørsmålene i en tekst, oversette til norsk, samt reflektere over egne tradisjoner Assessment. Dette er en fin oppgave å gjøre i forbindelse med Halloween. De får kunnskap om emnet, trening i å finne svar på spørsmålene i en tekst, oversette til norsk, samt reflektere over egne tradisjoner I dette undervisningsopplegget legger programfaget rammer i forhold til hva en skal satse på innenfor byggeskikk; historiske linjer eller sammenligning? I programfaget får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap, både teori og en tur i nærområdet for å se på byggeskikk.Norskfaget legger rammer i forhold til teksttyper (rapport, artikkel, presentasjon) og grafisk utforming.

 • Integral substitution.
 • Morris kristiansand.
 • Dypest i oslofjorden.
 • Rosen i øret.
 • Grenadines.
 • Ielts oslo.
 • Tanzschule tanzraum bergisch gladbach bergisch gladbach.
 • Verkaufsoffener sonntag 2.4 2017 ludwigsburg.
 • Dogo argentino information.
 • Rippling breast implants.
 • Möbel nemann verkaufsoffener sonntag.
 • Göppingen karte.
 • Jugendweihe bilder.
 • En byrde betydning.
 • Aristoteles død.
 • Kjøp iphone 5c.
 • Hotel rosenhof nenndorf preise.
 • Pv netzwerk erfahrungen.
 • Double facepalm.
 • Carport 2 autos mit geräteraum.
 • Yoga session.
 • Ja vi elsker noter klarinett.
 • Gystadmarka skole skolerute.
 • Lav blodprosent farlig.
 • Poppenberghang winterberg.
 • Netgear arlo prisjakt.
 • Nonverbal lærevansker.
 • Deilig er den himmel blå noter.
 • Alene i graviditeten.
 • Venusfliegenfalle kaufen hornbach.
 • Gasthof türkenloch bad radkersburg.
 • Film red.
 • Www audi a8 de.
 • Marktl kartbahn preise.
 • Mondrian hotel london.
 • Senebetennelse skulder.
 • Verkaufsoffener sonntag langenhagen 2018.
 • 4 staver tarot.
 • Antall hekker i hekkeløp.
 • Brukermedvirkning rus.
 • Gravid tvillinger tegn.