Home

Arbeiderpartiet kvinner

Kvinner begynte å organisere seg i egne, varige fagforeninger fra 1889, da Kvindelige Fyrstikarbeideres Forening ble stiftet. De første politiske kvinneforeningene var tilknyttet Arbeiderpartiet. Bergens Kvindelige Arbeiderforening ble stiftet i 1894, og Arbeiderpartiets Kvindeforening i Kristiania i 1895 1983: Arbeiderpartiet vedtar regler om 40 prosent kjønnskvotering ved alle valg og nominasjoner i partiet for å sikre at kvinners erfaringsbakgrunn også skulle påvirke de politiske beslutninger. 1983: Åse Klundelien blir den første kvinne som ble fylkesordfører

Den muslimske feministen - Vårt Land

29. juli 2020 kl. 23:05 Støre takker Ap-kvinner. Etter kritikk for uttalelsene til NRK tidligere i kveld, har Støre sendt en pressemelding: Jonas Gahr Støre ønsker å understreke at han er. Flere kvinner på topp for Arbeiderpartiet. 42 prosent av partiets ordførerkandidater er kvinner, viser opptellingen etter at listene er klare. Det er en økning på 10 prosentpoeng siden 2015. - Dette er et stort og viktig løft for mer likestilling i politikken Arbeiderpartiet har bygget velferdsordninger som har gjort at kvinner og menn kan kombinere jobb og familie, som foreldrepermisjon, fedrekvote, amme-fri og barnehageutbygging. Gro Harlem Brundtlands kvinneregjering satte for alvor fart på likestillingsarbeidet: Vi fikk kjønnskvotering, lov om svangerskapspermisjon med muligheter for å jobbe kortere dager og å strekke permisjonen ut i tid

Arbeiderpartiet mistet også mannlige stemmer, men ikke fullt så mye. Der sank tallet fra 28 til 23 prosent. Kvinner stemmer på venstrepartiene. Fram til 1960 stemte kvinner som regel konservativt. Gjerne kristenkonservativt I Arbeiderpartiet vil vi satse på mulighetene i nord. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet på Stortinget. For å videreutvikle Nordland må vi satse videre på fellesskapet. Mange av tilbudene som gjør Norge til verdens beste land å leve i skapes i kommunene.. Arbeiderpartiet (Ap), tidligere Det norske Arbeiderparti (DNA), er et norsk sosialdemokratisk politisk parti.Arbeiderpartiet det største partiet i Norge, målt i antall medlemmer og oppslutning ved stortingsvalget i 2017.Partiets leder er Jonas Gahr Støre, nestledere er Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran, mens Kjersti Stenseng er partisekretær Arbeiderpartiet sier de vil være Norges mest likestilte parti. Nesten 90 prosent av Aps fylkesledere er menn: 17 menn og 2 kvinner Arbeiderpartiet har en lang og stolt historie i kampen for selvbestemt abort. Vi mener prinsipielt at det er kvinnen selv som skal bestemme om en abort skal kunne utføres eller ikke. Og vi står som garantist mot at denne retten uthules

Arbeiderpartiet (Ap) er et norsk sosialdemokratisk politisk parti. Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887, og har vært det største norske politiske partiet ved alle valg siden 1927. Ved stortingsvalget i 2017 fikk partiet 27,4 prosent oppslutning. Med tilbakegang på 3,5 prosentpoeng fra 2013 og et tap på seks representanter var dette det nest dårligste valgresultat for partiet etter. Mens kvinner i større grad enn menn stemmer på Arbeiderpartiet, SV og MDG. Flere kvinner enn menn er imidlertid usikre på hva de skal stemme (26 mot 19 prosent) Postadresse. Arbeiderpartiets stortingsgruppe Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo Telefon: 23 31 33 20 E-post: ap.postmottak@stortinget.no Arbeiderpartiet. Postboks 8743, Youngstorget, 0028 Osl

Arbeiderpartiets kvinnebevegelse - Store norske leksiko

Andelen kvinner på Stortinget er i dag på 40,8 prosent, med 69 kvinnelige mandater. Bli med på et historisk tilbakeblikk på kvinner, valg og Stortinget Det var ingen kvinner tilstede da Arbeiderpartiet ble stiftet i Arendal i 1887. Kvinnearbeid var, i arbeiderbevegelsens barndom, ulønnet eller veldig dårlig lønnet i private hjem, og for kvinnene i industrien var arbeidet ofte sesongbasert Aps fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, mener Trond Giske høyst trolig blir innstilt som ny fylkesleder, men Ap-kvinner mener valget ikke er avgjort

Når resultatet er at så mange kvinner forsvinner ut av sentrale roller i partiet, taler det for seg. Da kan ikke ledelsen i Arbeiderpartiet være fornøyd med arbeidet som er gjort. Da trengs det selvransakelse, selverkjennelse og fornyelse av både systemet og politikken. Ledende i kampen for likestillin Derfor har komiteen innstilt på tre kvinner og to menn på det antall plasser vi i dag har på Stortinget. Arbeiderpartiet.no MittAp Kontakt oss. 241 44 150 oslo@arbeiderpartiet.no Postadresse: Postboks 8794.

Kvinnebevegelsen - Arbeiderpartiet

 1. Fullt navn (påkrevd) Send kvittering på e-post (påkrevd) Ja, jeg vil få oppdateringer på e-post fra Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og andre politikere. Støtt Arbeiderpartiet For å sikre åpenhet offentliggjør vi alle bidrag over 10 000 kroner. Ved å gi 10000 kr eller mer til sammen i inneværende år, offentliggjøres navnet mitt og kommunen jeg bor i på en liste sammen med andre.
 2. Arbeiderpartiet taper kvinnelige velgere Av Camilla Skjær Brugrand 26. mars 2020, 09:53 Kvinner stemmer tradisjonelt oftere på venstresiden ved norske valg, mens partiene på høyresiden har et flertall av mannlige velgere
 3. «Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på atten uker og sørge for et offentlig tilbud om samtale for.
Abort | Arbeiderpartiet

Støre takker Ap-kvinner - Siste nytt - NR

- Høyre svikter norske kvinner. Arbeiderpartiet mener Høyre nå har gjort Kristelig Folkepartis abortpolitikk til sin egen Kjære kamerater i Holmlia i Arbeiderpartilag! Høstens første medlemsmøte blir 8. oktober klokka 18. Det blir et temamøte om kvinner og religion, der styremedlem i Holmlia Arbeiderpartilag Ubah Aden samtaler med stortingsrepresentant og tidligere styremedlem i Holmlia Arbeiderpartilag Siri Gåsemyr Staalesen.Med oss har vi også prest i Holmlia kirke, og lokalpatriot, Silje Kivle Andreassen Deretter går vi samlet til Blå Grotte der vi i samarbeid med Fredrikstad 450 år viser Alle tiders kvinner - en historisk sangforestilling av vokalensemblet KoDa. Underveis i forestillingen, vil Rania Maktabi og Malin Krå Simonsen gjennom sine appeller knytte dagens utfordringer til de utfordringer kvinner har hatt gjennom Fredrikstad sin 450 år lange historie Masud Gharahkhani (Ap) avviser KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads påstand om at det ikke er flertall på Stortinget for å hente flere enn 50 asylsøkere fra Morialeiren i Hellas. Nå ber han KrF og. Det er stor overvekt av kvinner i flere av yrkene som holder hjulene i gang under koronakrisa, sier Arbeiderpartiet. Illustrasjonsfoto fra isolatposten på Ullevål sykehus

Flere kvinner på topp for Arbeiderpartiet ABC Nyhete

Også i 2019 har Arbeiderpartiet falt på målingene: Fra 29.7 prosent, med 24 prosent av menn og 37 av kvinner, til 25.6 prosent, med 23 prosent av menn og 28 prosent av kvinner Kvinnene i Arbeiderpartiet var opptatt av likestilling generelt, og av de samme, store sakene som de andre organisasjonene: selvbestemt abort, bygging av barnehager, likelønn, lik adgang til utdanning, yrker og stillinger, flere kvinner i politiske organer Jette Christensen (Ap) mener at skildringene fra Ap-kvinner etter at valgkomiteen i Trøndelag innstilte Trond Giske som ny fylkesleder, er smertefulle å lese Kjønnsforskjellene i stemmegivningen har vært stabile over lang tid. Tidligere velgerundersøkelser har vist at Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) har relativt flere velgere blant menn enn kvinner, mens Arbeiderpartiet (Ap) og Sosialistisk Venstreparti (SV) står sterkest blant kvinnene.. Les mer i Velgerundersøkelsene 2017 - større datagrunnlag og raskere rapportering

Likestilling Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet hadde ingen representanter på Stortinget før i 1903. Den nye kommunevalgloven var det første gjennombruddet i stemmerettssaken. Inntektsgrensen for stemmerett lå på 300 kroner på landet og 400 kroner i byene. Både kvinner med egen inntekt over dette og kvinner som var gift med menn som oppfylte samme betingelser, kunne. Likestilling i 2016: Kvinner jobber mindre, - Vi politikere kan, og må, gjøre mer. Arbeiderpartiet legger frem 50 tiltak for ny likestillingspolitikk denne uken, sier hun For eksempel utgjør kvinner 90 prosent av lederne av omsorgstjenester for barn. På begynnelsen av 1970-tallet var andelen kvinner i offentlig sektor litt mindre enn i dag. - Utover 70- og 80-tallet økte offentlig sektor betydelig i størrelse, spesielt på grunn av behovet for flere tjenester innenfor helse-, omsorg- og sosialvirksomhet, forteller Hamre

Færre kvinner stemte på Arbeiderpartiet i fjo

 1. ister er regjeringssjef i Norge og utpekes av Kongen til å lede Norges regjering med parlamentarisk grunnlag. Stats
 2. Arbeiderpartiet har vært det partiet som har gjennomført de store reformene for likestilling, som likestillingsloven, lovfesting av krisesentertilbud over hele landet, innsatsen for kvinner i.
 3. Kvinnegruppa Grei i Arbeiderpartiet, godt hjulpet av myke menn som lydig følger opp, viser nå sin dobbeltmoral og maktbruk ved å skvise ut Trond Giske fra ledervervet i Trøndelag Arbeiderparti. Det hele dreier seg om en mann som tidligere var i gutteklubben Grei, hvor han brukte sin maktposisjo
 4. Kvinner kan 7. des, kl. 16:00 — 19:00 , Quality Grand Hotel Kongsberg Arbeiderpartiet.no MittAp Kontakt oss. 905 09 899 buskerud@arbeiderpartiet.no Folkets hus, Øvre Torggate 9.
 5. Torsdagsklubben er et gratis arrangement, for samfunnsengasjerte kvinner i alle aldre, med spennende innledere og gode diskusjoner. Det blir enkel matservering. Fri aldersgrense, husk legitimasjon. Vi gleder oss til å se deg - ta gjerne med en venninne eller to
 6. Abortkampen er kampen for innføring og opprettholdelse av retten til selvbestemt provosert abort i Norge. Provosert abort vil si at svangerskapet avbrytes med medikamenter eller instrumenter. Dette kan være legal (lovlig) eller illegal (ulovlig) abort. Abortkampen handler om at provosert abort skal være lovlig og at avgjørelsen om utføringen av aborten skal tas av den gravide kvinnen selv

Politikere Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet - Wikipedi

Arbeiderpartiet anmelder kvinne for hatefulle ytringer under festival Plutselig kom en kvinne inn i lavvoen, og gjorde politikerne klar over at hun avla et besøk etter å ha sett partiets logo Forbrukerøkonom Silje Sandmæl møter Arbeiderpartipolitikere til samtale om økonomisk selvstendighet for kvinner. Leder av kvinnenettverket i Arbeiderpartiet, Annette Trettebergstuen, utfordres på hvilke politiske grep som kan bøte på den økonomiske skjevheten mellom kvinner og menn Kvinner har nesten dobbelt så mange legekonsultasjoner som menn i alderen 16 til 49 år, og nå blir det opp til 723 kroner dyrere i året og oppnå frikort for helsetjenester. En litt hyggeligere overraskelse er at barnetrygden økes med 300 kroner, men om man ser litt nærmere på denne endringen så trer den ikke i kraft før 1. september neste år Fra rundt 1850 av fikk kvinner utvidet sine rettigheter på mange områder. I 1912 fikk de adgang til de fleste embeter, og i 1913 fikk de alminnelig stemmerett. Nå var de på mange måter formelt likestilt med menn. Det viste seg imidlertid at formelle, juridiske rettigheter ikke betydde at kvinnene fikk ta i bruk disse rettighetene i praksis

Ap på jumboplass i likestilling - NRK Norge - Oversikt

Abort Arbeiderpartiet

Med Arbeiderpartiet i spissen får Norge en annen politikk. - Med vårt forslag til liste har vi fått til å kombinere både fornyelse og erfaring, kvinner og menn, distrikt og by, småbarnsforeldre og besteforeldre, folk med ulike bakgrunner, rett og slett noe for enhver smak DEBATT Abortforbud i Polen Fordømmer Polens angrep på kvinner Kriminalisering av abort forebygger ikke eller reduserer antallet aborter. Det bidrar utelukkende til å sette kvinners liv og helse. Kvinner hadde fått allmenn stemmerett i 1913. Fra stortingsvalget i 1915 av skulle det være lik stemmerett for menn og kvinner. Det nye demokratiet var likevel ikke for alle. En paragraf i Grunnloven sørget for det. Fikk du støtte fra fattigvesenet, ble du ikke sett på som skikket til å delta Velgerundersøkelsen fra Stortingsvalget i 2017 viser at Arbeiderpartiet har en stor overvekt av kvinnelige velgere. Nesten hver tredje kvinne stemte Ap, mens under en av fire menn stemte på partiet Kvinnene strømmer til Arbeiderpartiet Nesten halvparten av landets kvinner ville ha stemt på Arbeiderpartiet dersom det var stortingsvalg i dag. Omsorg: Amanda Irgens Nygren er glad i Arbeiderpartiet

Som regel fremføres tre argumenter for hvorfor kvinner er så åpenbart underrepresentert i lederstillinger: De er ikke kompetente nok. De ønsker ikke å forsake det som skal til for å stå i en lederstilling. Det finnes et glasstak som gjør at kvinner ikke når toppen av organisasjonen To unge kvinner ble natt til onsdag ranet av en ruset mann med sprøyte. En av kvinnene ble stukket i armen med sprøyten. Gjerningsmannen er ikke pågrepet Åtte kvinner i 2018. I dag er det slik at det med selvbestemt abort fram til uke 12 er opp til kvinnen selv om hun vil fjerne et av fostrene når hun er gravid med tvillinger

Arbeiderpartiet - Store norske leksiko

 1. Det er bra Arbeiderpartiet vil snu utviklingen, men når man sier at man vil ta hele landet i bruk, så må det vises i handling. For mange kvinner i distriktene er det allerede for sent. Skal utviklingen snu, må Arbeiderpartiet være på lag med kvinnene og sørge for å satse på dem der de bor. Tittelen på Hadia Tajiks nye bok er Frihet
 2. Kvinner må også få hoppe i stor bakke. Arbeiderpartiet. February 1 · For nesten hundre år siden var frykten for å måtte bære kvinnelik ut av hoppbakken argumentet mot at damer skulle få hoppe på ski. Nå vil gammeldagse krefter stoppe Maren Lundby og de andre hoppdamene fra å hoppe i storbakken i Oberstdorf
 3. Hadia nevner folk på Vinstra. Vinstras kvinner må reise langt for å føde siden Arbeiderpartiet var med også å legge ned Otta fødestue. I Arbeiderpartiets partiprogram 2021 står det at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi kvinner har aldri blitt spurt om hva vi synes om at våre fødetilbud blir borte. Eller våre arbeidsplasser
 4. Arbeiderpartiet. February 13 · Vi vil at flere skal engasjere seg slik som disse dyktige deltakere på Arbeiderpartiets «Kvinner på topp»-skolering. De jobber for et sterkere fellesskap og ønsker å gjøre en innsats for at vi alle skal ha et godt samfunn å leve i!.
 5. Arbeiderpartiet vil også øke fagforeningsfradraget og vri avgiftssystemet i mer grønn retning. I abortspørsmål går flertallet inn for å utrede et alternativ til dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og uke 18. Mindretallet går derimot inn for å avvikle nemndsystemet
 6. I Lørenskog stiller mange engasjerte kvinner og menn til valg for Arbeiderpartiet fordi vi tror på disse fellesskapene, og fordi vi ønsker bidra til å løse utfordringene folk opplever i sine liv. Sterke fellesskap er et mål for oss - fordi det gir trygge mennesker som føler tilhørighet til hjemstedet sitt

Derfor mener Arbeiderpartiet at Israel må.. oppheve blokaden av Gaza.» Dette er veldig merkelig. Arbeiderpartiet fordømmer altså Hamas' forsøk på å myrde sivile uskyldige jødiske kvinner og barn, og mener samtidig at «blokaden av Gaza må opphøre» Arbeiderpartiet melder at de onsdag besluttet at de vil fremme forslag i Stortinget om at det utarbeides en konseptvalgutredning (KVU) av arm fra E134 til Bergen Det er bra Arbeiderpartiet vil snu utviklingen, men når man sier at man vil ta hele landet i bruk, så må det vises i handling. For mange kvinner i distriktene er det allerede for sent. Skal utviklingen snu, må Arbeiderpartiet være på lag med kvinnene og sørge for å satse på dem der de bor. Tittelen på Hadia Tajiks nye bok er frihet Arbeiderpartiet bør gå i front for å utarbeide en handlingsplan for å utjevne kjønnsforskjeller i kriminalomsorgen. Kvinner diskrimineres i fengsel, og ettersom de aller fleste fengslene er bygget for menn, er det få soningsplasser for kvinner

Til tross for at kvinner i dag anses for å være borgere av Norge, gjelder imidlertid ikke grunnlovsplikten for dem. Er det opp til programkomiteen i Arbeiderpartiet, skal det heller ikke bli noen endring: I forslag til nytt partiprogram går Ap imot en kjønnsnøytral verneplikt Færre kvinner stemte Arbeiderpartiet Pressemelding • mar 26, 2020 09:00 CET Lavere oppslutning blant kvinnelige velgere var en viktig årsak til Aps tilbakegang ved valget i fjor Det kan uten tvil være tøft for kvinner å være på topp i politikk og næringsliv. Men måten kvinner ofte debatterer på, gjør meg ille til mote. Så kan vi være enige om å legge sutring om at «kvinne er kvinne verst» og «det opplever aldri menn» i skuffen for godt, og heller konsentrere oss om sak? Det kler debatten mye bedre

Abortsaken var av gammel dato i Arbeiderpartiet, men selvbestemmelse for kvinner var for kontroversielt til å bli programfestet før et benkeforslag på partiets landsmøte i 1969 ga flertall for dette. Før den første stortingsbehandlingen av en ny abortlov i 1974 ble tverrpolitiske aksjoner organisert på begge sider Ettersom vi har såpass mange politiske partier i Norge, er konkurransen om velgerne stor mellom partiene. Som velgere står vi naturligvis fritt til å stemme på hvilket parti vi vil. Samtidig påvirker gjerne kjønn, alder og bosted hva vi er opptatt av og hvem vi identifiserer oss med. Partiet vi stemmer på skal representere oss, og da er det naturlig at vi stemmer på et parti som vi. Enten man stemmer på Arbeiderpartiet eller ikke, er få uenige i at Tajik er en usedvanlig politisk ressurs. Tydelig, grundig, retorisk sterk og stødig i kontroversielle saker. Men ikke engang når partiet stuper i historisk fart på meningsmålingene og partilederen for lengst har etablert seg som «Tåkefyrsten», lanseres den tydelige nestlederen som statsministerkandidat Neste akt: Flere unge kvinner i partiet står fram med historier om ukultur og konkrete episoder, historier som skapte en kjedereaksjon der AUF først trekker støtten til Giskes kandidatur, hvorpå valgkomiteen også vraker sitt opprinnelig forslag. Giske er plutselig ute av kabalen. Dramatisk høydepunkt (foreløpig): Trond Giske kaster kortene.Ikke nok med at han slår fast at han ikke vil.

kvinner, by mot land. Å stå utenfor er starten på marginalisering og ekskludering. Det er Arbeiderpartiet mener de siste fire års innfasingstakt av oljeinntekter ikke kan fortsette, og at handlingsrommet må brukes til å bygge landet, ikke til skattekutt Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Plasserer man skammen der den hører hjemme, er snillisme i 2020 helt relevant, skriver Linn Stalsberg Det stemmer, det er Arbeiderpartiet. Og når Arbeiderpartiet kommer i regjering i dette landet, skal vi kjempe likestillingskampen hver eneste dag. Jeg gleder meg til vi kan si snipp, snapp, snute, for nå har det vært nok eventyr. Vi trenger ny kurs, ny ledelse og handling. Dette er ikke viktig bare for kvinner

Meningsmåling, Arbeiderpartiet Ny måling: Nå mister

Les også: Oslo Ap vil ha minst 40 prosent kvinner i moskéstyrene. Akademikerpartiet er imidlertid det forslaget som flest tilrår. Da kan Arbeiderpartiet dessuten beholde «Ap», dagens forkortelse av partinavnet, argumenterer leseren Frank Flere profilerte kvinner - som Marianne Marthinsen og Jette Christensen - trakk seg fra toppolitikken etter varslersakene som splittet partiet. Foto: Marita Aarekol Uroen rundt Trond Giske har plaget og splittet Arbeiderpartiet siden metoo-høsten for tre år siden Arbeiderpartiet mener pappapermen er bra for mor, Neste år utbetales halvannen milliard kroner i kontantstøtte, som holder kvinner utenfor arbeidslivet. Barnehage og SFO har blitt dyrere under denne regjeringa, og de kutter i tiltak mot ufrivillig deltid,. Arbeiderpartiet, senterpartiet og lokale lister har høyest andel kvinner blant sine ordførere etter årets valg, mens regjeringspartiene kommer dårlig ut. Det er stor forskjell på hvilke partier som har kvinner på toppen av lista. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: NTB scanpi Arbeiderpartiet får 19,9 prosents oppslutning på en ny måling Opinion har gjort. Det er det dårligste resultatet noen gang på Opinions målinger

Arbeiderpartiet (A) - stortinget

Ærlig talt. Kjernen i problemet med seksuell trakassering er menn som misbruker makt, ikke hvordan kvinner kler seg. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet har en kvinnepolitisk leder som er krystallklar på dette Arbeiderpartiet mener at man skal gi tilbud om tidlig ultralyd også i det offentlige helsevesenet og vil innføre NIPT-test for gravide som har rett på fosterdiagnostikk. Dette er sosialt utjevnede og sikrer gode fellesskapsløsninger for samtlige kvinner i Norge Ingrid Aune omkom i ei båtulykke 1. august 2019. Foto: Arbeiderpartiet - Ingrid var en viktig person for Malvik og lokalsamfunnet. Det kan en selvsagt si om de fleste i en slik posisjon, men hun var den første kvinnelige ordføreren og banet vei for veldig mange unge kvinner

120 av Norges kommuneordførere er kvinner. Dette utgjør 28 prosent og er en økning på 6 prosentpoeng fra valget i 2011. Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest ordførere. Blant kommunestyrerepresentantene er nær fire av ti kvinner, en økning på 1 prosentpoeng. Les me Arbeiderpartiet har vært dominerende og statsbærende etter andre verdenskrig. Skal interessegrupper, sosiale bevegelser eller andre politiske strømninger få gjennomslag for sine saker og krav, betyr det i dag, som det gjorde før, at det må søkes innflytelse i Arbeiderpartiet. Dette gjelder også for kvinnebevegelsen Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 blei avholdt i Norge mandag 12. september 2011.I 195 kommuner var valglokala også åpne søndag 11. september i heile eller deler av kommunen. Det var mulig med forhåndsstemming fra onsdag 10. august fram til og med 9. september. I utlandet og på Svalbard og Jan Mayen var det mulig å stemme fra 1. juli Røed om tilknytningen til Arbeiderpartiet: - Irrelevant Frischssenterets formuesskattrapport har konkludert med at økt formuesskatt gir flere arbeidsplasser. Prosjektleder Knut Røed, som har mottatt over 70 millioner kroner i forskningsstøtte til ulike forskningsprosjekter, har nær tilknytting til Arbeiderpartiet Det er kvinnene som i størst grad nå omfavner Arbeiderpartiet, og statsministeren og partiet har støtte blant nesten halvparten av landets unge kvinner Opposisjonsleder Høyre går tilbake 1,9 prosentpoeng til 26,7 prosent, mens Stoltenbergs regjeringspartnere i SV og Senterpartiet ender på henholdsvis 4,8 prosent (+0,2) og 6,5 prosent (+1,2)

- Arbeiderpartiet er bekymret for hvordan nemndsystemet fungerer. Vi vil undersøke hvordan kvinner opplever det å møte i abortnemnd, sa Kjerkol. AUF vedtok i 2018 at de ønsker å fjerne nemndene. Ap har også, sammen med SV, villet reversere forbudet mot selvbestemt tvillingabort, som KrF har fått gjennomslag for i regjering Arbeiderpartiet driver Høyres politikk! Posted on 17. juni 2020 18. juni 2020 by Espen Christer Endal I dag bestemte kommunestyret i Indre Østfold seg for å videreføre høyrepolitikken som ble lagt av de gamle ordførerne i de gamle kommunene Kvinne anmeldt for politivold - Fikk rundjuling av politiet på legevakten. Klager til Riksadvokaten. Gelius har fått krevende oppgave: - Er ydmyk. Arbeiderpartiet øker mest på ny måling - Kjipt, men vi er glade for at vi ble varslet før vi dro. Må vente med å møte Levanger Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn blir mindre, men utviklingen går altfor sakte. Med dagens fart kan det ta nærmere 100 år før vi har likelønn i Norge, selv om det er lenge siden. I Arbeiderpartiet finnes det knapt noen som har vært like opptatt av dette som Egil Ekhaugen, og i Arbeiderpartiet finnes det knapt noen som selv har lagt ned en så betydelig innsats for å bygge en sterk organisasjon som Egil. Gjennom livet hadde han en rekke ulike verv og posisjoner i arbeiderbevegelsen

Vikingskipene våre brytes ned, sprekker opp og står i fare for å kollapse. De må reddes før det er for sent! Det er utilgivelig om Erna Solberg.. Tanker fra et medlem i Arbeiderpartiet. Av: Ann Elisabeth Hansvold, medlem nr. 432284; Dette utløste at flere kvinner fra Trøndelag gikk ut med sine historier av #metoo-karakter, og der både Giske og andre ikke navngitte menn, var de som bidro til at opplevelsene ble ubehagelige og skapte frykt og usikkerhet Arbeiderpartiet hadde i sin tid Norges lengstsittende ordfører, men da han ble reinkarnert for fjerde gang var han lei av oppstyret og stifta bygdeliste. Norges eldste mann, Haakon Lie, er medlem av Arbeiderpartiet. Lie er for øvrig gift med Wenche Foss, som tilfeldigvis er Norges eldste kvinne (13 - Kvinner er halve folket - forsk på kvinnehelse! - Lønnsløft for kvinnedominerte yrker! - Forsvarlig fødsels- og barselomsorg i hele landet! - Heltid og mer fritid - 6 timersdag nå! - Kvinnegarderober på alle byggeplasser nå! - Vi skal ikke sone verre, bare fordi vi er færre - Stopp voldtektene - døm overgriperne

Arbeiderpartiet (Ap) inntil 9. april 2011 kalt Det norske Arbeiderparti (DnA), er et politisk parti med en sosialdemokratisk linje. Begrunnelsen for navnebyttet var at partinavnet skulle være det samme som det lenge hadde vært i vanlig kommunikasjon. Partiet ble grunnlagt i Arendal den 21. august 1887 som et parti for arbeidsfolk. Partiets program var krav om åtte timers arbeidsdag og. Det er kvinner fra andre fylkespartier som også blander seg inn i valget i Trøndelag. Her har Jonas Gahr Støre gitt klar beskjed om at det er representantene i Trøndelag som skal avgjøre dette. Arbeiderpartiet trenger nå Trond Giske for å komme på offensiven. Han er den som kan fronte arbeiderbevegelsens tanker og ideer og løfte partiet «Kvinner kan» støttes av Arbeiderpartiet, Norsk Folkehjelp og LO. Mens bistandsprosjekter sjelden lykkes dersom initiativet ikke kommer fra lokale, har denne norske modellen vært en suksess både på Balkan, blant flyktninger i norske mottak, Myanmar og her i det sørlige Afrika, forteller Claudio Feo, regionsjef for Norsk Folkehjelp i Sør Afrika Arbeiderpartiet kan snart pakke sammen hele partiapparatet med den uroen som enkelte kvinner i partiet sørger for med sin mobilisering enda en gang i kampen mot Trond Giske. Nok er nok etter min mening! Trond Giske sto opp å beklaget sin oppførsel og ba om unnskyldning for de han hadde skuffet Arbeiderpartiet vil gi Nav-ansatte mer myndighet Ansatte på de lokale Nav-kontorene må få myndighet til å innvilge søknader om arbeidsavklaringspenger, mener stortingsrepresentant Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet

Rett kvinne til rett tid - Arbeiderpartiet - VGFem kvinner blant nykommerne i k-styret i Tana: - En flottNorske kvinner lever på to ulike planeter - itromsoKvinnedagen 2019: 8 kvinner vi ser opp til | Kvinnedagen ELLETrønderdebatt - Kvinner er budsjettets tapereArbeiderpartiet lekker partiprogram: - Nå lover hunRaymond Johansen (Ap) vil at kvinner skal få større

Gruppeleder for Arbeiderpartiet og leder av Finanskomiteen Andreas Halse Representant andreas.halse@oslobystyre.no 450 22 745 Fraksjonsleder i Samferdsels- og miljøkomiteen, og miljøpolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti. Arbeiderpartiet. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Hopp til navigering Hopp til søk «Ap» omdirigeres hit. For flere betydninger, se Arbeiderpartiet (andre betydninger). For annen bruk, se Ap (andre betydninger). Arbeiderpartiet. Arbeidarpartiet Bargiidbellodat. Leder: Jonas Gahr Støre En av de viktigste likestillingskampene er utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Vi skal stå fremst i arbeidet for retten til hele, faste..

 • Mamut datax privatøkonomi.
 • Avsluta facebook konto avliden.
 • Aktiviteter med høstblader.
 • Super komedie.
 • Ankeborg invånare.
 • Hjerteflimmer farlig.
 • Volkshochschule backnang.
 • Adidas three stripes genser.
 • Windows server 2016 pris.
 • Cykler tilbud.
 • Yamaha r6 specs.
 • Jahreshoroskop 2018 fische frau.
 • Transit visum kenia.
 • Duke feudal.
 • Le bistro trondheim meny.
 • Find my bike tracker.
 • Marktl kartbahn preise.
 • Blanco active pulver.
 • Frühlingsmarkt freudenberg 2018.
 • Korps vitser.
 • Montere baderomsskap.
 • Kycklinggratäng med potatis.
 • Sle hund.
 • London travel.
 • Stramme opp hud i ansiktet.
 • Msn nachrichten app.
 • Schlagerstern willingen 2018.
 • Bismuth crystal.
 • Insemination vitanova.
 • Næringsminister 2017.
 • Hubschrauber pforzheim.
 • Login adobe spark.
 • Tilsynsrådet fn.
 • Schuppenflechte geschwollene augen.
 • Gruppeidentitet.
 • Fritt fall i vakuum.
 • Nikolai av danmark.
 • Hemtex jönköping.
 • Battle austerlitz.
 • Opeisbaarheid geldlening geen termijn.
 • Jbl flip.