Home

Norges beste advokat barnefordeling

Norges beste advokater er på Advokatguiden.no. Søk blant 10660 advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere innen alle juridiske fagområder og se vurderinger fra tidligere klienter. Som advokat kan du gjøre krav på din egen profil og laste opp bilde, beskrivelse og mer Trenger du advokat som jobber med barnefordeling og samvær? Advokatguiden.no er en komplett oversikt over alle norske advokater, advokatfullmektiger og rettshjelpere. Vi har over Barnefordeling: Hva må du Advokat Mauritz Aarskog og adv.flm. Christina Kvarekvål Mack arbeider i Østby Aarskog Advokatfirma AS. Advokat Mauritz Aarskog og adv.flm. Christina Kvarekvål Mack arbeider med tvisteløsning og som kommer opp for retten ofte har et så høyt konfliktnivå at en slik løsning ikke er til barnets beste norges beste advokat barnefordeling Uteblivelsesdom i sak om fast bosted, samvær eller foreldreansvar. 04/12/2018 Advokat Christian Wulff Hansen. Hva skjer dersom en av partene ikke møter i rettsmøte etter barneloven kapittel 5-7 om fast bosted, samvær eller foreldreansvar

Kontakt oss uforpliktende · 15 års erfaring · Landsdekkend

 1. Ei liste over advokater som tar familierett og barnefordeling er bare ett tastetrykk unna. Jeg ville bare fiske etter om det var djevelens advokat han trengte, ettersom vanskene med å få viljen sin var så store
 2. Barnefordeling kan være juridisk, emosjonelt og økonomisk krevende. Det er lurt å kontakte advokat så tidlig som mulig i prosessen, da avgjørelser man tar tidlig kan påvirke utfallet i sakene som dreier seg om barnefordeling, fast bosted og den daglige omsorgen av barna. Barnefordeling - barnets beste
 3. Jeg trenger anbefaling til en av norges beste advokater for barnefordeling. Saken er vanskelig og lett men svært viktig for barna
 4. Barnefordeling. Bistand fra advokat ved barnefordeling. Barnefordeling kan være et konfliktfylt tema når ekteskap ryker eller samboerskap opphører. Et barn har i utgangspunktet rett til kontakt med begge foreldrene, men hvordan man løser barnefordeling best mulig varierer fra sak til sak
 5. Ny rankingliste vurderer Norges beste advokater Scjødt-partner Ole G. Klevan kjenner ikke kriteriene for rangeringen, men er uansett godt fornøyd med utfallet. Foto: Scjhød
 6. Norges 15 beste advokater Orderud-saken, Baneheia-saken, Tokke-drapet og Åsane-drapet: Det har vært et oppsiktsvekkende halvår i norske rettssaler. Forsvarerne har vært mer synlige enn noensinne

Hvis en konflikt om barnefordeling havner i retten, bør begge foreldrene også være klar over at retten bare unntaksvis idømmer delt bosted. Men retten kan fastsette løsninger som ligger tett opptil delt bosted, for eksempel at barna bor hos den ene av foreldrene 55 prosent av tiden og 45 prosent hos den andre Barnerettsprosess å vinne barnefordleingssak,barnerett saks,beste advokat barnefordeling,forventninger dom barnefordeling,forventninger til barnefordeling,hvem vinner flest barnefordelingssaker,hvordan gå frem i saker etter barneloven,hvordan vinne saker etter barneloven,norges beste advokat barnefordeling,sak om barnefordeling Legg igjen èn.

10 beste barnefordeling advokater Advokatguide

Vi finner beste advokat til dine juridiske spørsmål eller problemer. La de beste spesialiserte advokatene gi deg utforpliktende tilbud på hjelp. Vi i Codex Advokat anbefaler foreldre å avklare fordelingen av reisekostnader i forkant av samværene, i stedet for at det skal bli en krangel i ettertid. Dette for å unngå konflikt. Barnefordeling 70/30 . En barnefordeling på 70/30 innebærer en ordning der barnet er omtrent fem dager i uken hos en av foreldrene, og to dager hos den andre Barnerettsprosess advokater barnefordeling samvær fast bosted,attest om meklingetter en time,familievernkontor,kan jeg kreve meglingsattest,krav meklingsattest,krav til meklingsattest,megling på en time,meklingsattest,når har jeg krav på meklingsattest,norges beste advokat barnefordeling foreldrekonflikt,råd og veiledning Legg igjen èn kommentar ;- av advokat Anders Flatabø. Barnets beste - en helhetlig skjønnsmessig vurdering I en barnefordelingssak vil det ligge flere ulike hensyn under skjønnet «barnets beste», som er det bærende prinsipp ved alle avgjørelser om barnefordeling, jf. barneloven § 48 Barnefordeling er kompliserte saker for de som havner i tvist om daglig omsorg, foreldreansvar og samværsrett for felles barn. Valg du tar tidlig under prosessen kan ofte få avgjørende betydning for utfallet, og vi kan bidra til å få et best mulig resultat dersom vi involveres på et tidlig tidspunkt

Det er spesielt viktig at en advokat som arbeider med barnefordeling, har god kunnskap om ulike teorier og syn i det barnepsykologiske fagmiljøet. Dette fordi slike saker i ofte i realiteten blir avgjort av en sakkyndig psykolog som kan bli oppnevnt av retten advokat advokat bodø,advokat lillestrøm,advokat Mo i rana,advokat oslo,advokat trondheim,ekspert advokat barnefordeling,flink advokat barneloven,flink advokat rettssak om mitt barn,flink advokat samværssak,foreldrekonflikt,hvilken advokat skal jeg velge,norges beste advokat barnefordeling,norges beste advokat foreldretvist barnelov.

De beste advokatene innen barne- og familierett Fire av ti inngåtte ekteskap i fjor vil ende i skilsmisse. Og halvparten av alle som skilles har barn under 18 år sammen. Hvor smart er det egentlig å bo gratis hos kjæresten? Og hvordan var nå reglene om barnefordeling, felleseie og særeie igjen Norges beste advokat? Det er nok ingen som vet akkurat hvem som er Norges beste advokat , det er nok avhengig av mange faktorer. Likevel er det lurt at du har litt ekstra fokus på å finne en god advokat som kan «vinne for deg» - du må altså finne Norges beste advokat for akkurat deg, din sak og ditt behov advokatbladet advokater i barnerett advokathjelp i trondheim advokatranking beste advokater barnefordeling ekspert advokat barnefordeling omtale av advokat. Les mer om tjenesten her: (Barnerettstelefonen) Dersom du er medlem hos Frisk3 får du en halvtimes gratis konsultasjon. Informasjonsarkiv. august 2020 (1 Ingen advokater kan alt. Velg den som passer best til ditt behov. Få advokathjelp Juridiske saker som handler om familien er ofte tunge følelsesmessig, og kan involvere en vanskelig fordeling av formue, noe som gjør det ekstra viktig å finne en advokat du føler deg trygg med

Home / Posts tagged norges beste skilsmisseadvokat Avtalefrihet i skilsmisseoppgjør. advokat advokat arbeidsrett advokat arv advokat arverett advokat barnefordeling advokat barnevern advokater i mosjøen advokater på helgeland advokat helgeland advokat helgeland straff advokat i mosjøen advokat mosjøen advokat skilsmisse advokat. Se barnefordeling i rettsapparatet for mer ufyllende informasjon om hva momentene ved barnets beste vurderingen innebærer. Barns rett til å bli hørt er et utsalg av barnets beste-prinsippet i spørsmål om hvor barnet skal bo og hvor mye samvær barnet skal ha med foreldrene Barnefordeling. I forbindelse med et samlivsbrudd oppstår spørsmål om hvor barna skal bo, hvem som skal ha foreldreansvar, og i hvilket omfang det skal utøves samvær. Velg den løsningen som er best for barna. Det viktigste spørsmålet er hvor barna skal bo Det finnes hundrevis av advokater i Norge, og da kan det være vanskelig å finne den beste for sin sak. Noen advokater er for dyre, mens andre mangler den nødvendige kompetansen. Ved bruk av denne anbefalte anbudstjenesten kan du sammenligne tilbud fra en rekke advokatfirmaer som vil konkurrere om din sak Advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen barnevern og barnevernssaker. Barnevernssaker oppleves for de berørte som svært belastende og vanskelig. I en slik prosess er det derfor viktig at man kjenner seg trygg på at man får best mulig faglig støtte fra en god barnevernsadvokat

Advokat ved skilsmisse, separasjon, ektepakt, barnefordeling, arv og testamente. Ring oss i dag: 21 37 80 00. Advokat ved skilsmisse Barnets beste er et begrep som står helt sentralt innen står i en situasjon der det er behov for å vurdere en juridisk problemstilling oppfordres du til å ta kontakt med en advokat med kompetanse på. Syv nye advokater kan nå kalle seg best Personvern, Entreprise, Restrukturering og Konkursrett, Offshore og Oljeservice, Forsikringsrett, Shipping og Oppkjøp og Fusjoner. Det er årets kategorier med nye vinnere. BEST: Rune Opdahl i Wiersholm hoppet fra 4. plass til 1. plass i Advokatundersøkelsen 2020 i kategorien Personvern Advokat. Jeg tilbyr strategisk rådgivning, samt bistand i forhandlinger, med en sterk tro på at kvalitetsarbeid og god service er den beste forretningsstrategien for meg og mine klienter. særlig det økonomisk oppgjøret mellom tidligere ektefeller/samboere og barnefordeling Advokatundersøkelsen 2017 i Finansavisen presenteres for 19. gang i år. Listene gir deg oversikten over landets beste advokater fordelt på 21 fagkategorier.11.667 stemmepoeng fra 45 advokatfirmaer er fordelt og summert.Siri Teigum har vunnet kategorien Konkurranserett 16 ganger, skriver Finansavisen

2007-03-16. Rt 2007 376. Norges Høyesterett - dom. Stikkord: Familierett. Barn. Fast bosted. Sammendrag: Saken gjaldt spørsmål om hvem av foreldrene en gutt på tolv år og en jente på ni år skulle ha fast bosted hos. Under henvisning til at avgjørelsen skal skje ut fra hva som er best for barnet, jf barnelova § 48 jf § 36, kom [Read more Advokatfirmaet Advokat Lena Ødegård ble etablert i 1996 av Advokat Lena Ødegård. Firmaet har lang og solid erfaring innenfor de privatrettslige områder, med hovedvekt på barnevern, barnefordeling, samvær, separasjon, skilsmisse, skifteoppgjør, økonomisk oppgjør, testament, ektepakt, særeie, samboeravtale, arverett, trygderett og bistandsadvokatoppdrag Barnefordeling. Ved samlivsbrudd alltid foretas en konkret helhetlig vurdering av flere momenter for å komme frem til hvilken avgjørelse som vil være best for barnet. Våre advokater har lang og inngående erfaring med barnerett; Advokat Johansen med bestått prøve for Norges Høyesterett! Facebook

10 beste barnefordeling og samvær advokat Advokatguide

Barnefordeling til barnets beste Ved et samlivsbrudd er det viktigste å komme til enighet om hvor barn skal bo, Begrepene «samvær», «foreldreansvar» og «fast bosted» vil være sentrale. Rådfør deg med en advokat før du signerer. Advokater har plikt til å søke løsninger som er til det beste for barna Familie advokat i Bergen spesialisert på familiesaker som barnevernet, arveoppgjør, skilsmisser, og barnefordeling. Gratis første konsultasjon med rådgive

Avgjørelsen i barnefordelingssaker skal rette seg etter hva som er til barnets beste. Advokatene i Advokat Oslo er spesialister innenfor familierett og barnerett. Våre advokater har lang erfaring og inngående kunnskap om barnefordelingssake Advokat Oslo har spesialiserte advokater med høy kompetanse innen barnevernssaker i Oslo omegn. Vi har lang erfaring med bistand til barn/foreldre i barnevernsaker mot barnevernet. Jo raskere du tar kontakt med en dyktig advokat tidlig i barnevernssaken, jo større en mulighetene for en god og ønsket saksgang Beste for barna. Hva som er den beste løsningen for barna vil naturlig nok variere og det er mange hensyn å vurdere. Når foreldre ikke klarer å bli enige om hvilken løsning som vil være den beste for deres barn og saken fremmes for retten for avgjørelse, vil retten svært ofte benytte seg av en sakkyndig

Våre advokater tilbyr advokathjelp i barnefordelingssaker (foreldretvistsaker). Vi har lang erfaring med mekling både i og utenfor rettsapparatet. Vi er landsdekkende og prosederer saker for alle landets domstoler. Sentrale begreper er Mekling Foreldreansvar Daglig omsorg (fast bosted) Samvær med barna Når retten skal ta avgjørelser om disse temaene gjøres det ut fra kriteriet barnets. Advokat. Fagområder Strafferett, Økokrim, barnevern, foreldretvister (barnefordeling), Norges Høyesterett. kåret til Verden beste dom 2015. Verv/Medlemskap • Medlem Den norske Advokatforening. • Medlem Advokatforeningens representantskap. • Medlem Forsvarergruppen av 1977

Advokat.no er blant landets største advokatfirmaer i saker som omhandler familie, barnefordeling, skifte- og arvesaker Saker om barn skal finne frem til løsninger som er til barnets beste og det anses nesten alltid som en fordel at partene finner frem til en avtale fremfor en dom Her er Norges beste advokater. De fem største advokatfirmaene er også de fem beste, men det er fortsatt rom for små spesialister, viser en fersk undersøkelse av advokatstanden i Norge Oversikt over advokater og rettshjelpere med egne nettsteder i Trondheim. Advokater som ønsker å stå oppført på Lovdatas nettsted, kan henvende seg til marked@lovdata.no Advokathuset Stavanger arbeider innen et bredt saksfelt med hovedvekt på familierett, barnevern, barnefordeling, arv og skifte, arbeidsrett, strafferett, forvaltningsrett, fast eiendoms rettsforhold og oppdrag som bistandsadvokat Barnets beste, ved barnefordeling. Barneloven bygger på et grunnprinsipp om at hensynet til barnets beste er det sentrale vurderingstemaet for enhver avgjørelse i alle barnefordelingssaker. Hensynet til hva som er barnets beste skal ivaretas på alle stadier av konflikten mellom foreldrene

Barnefordeling: Hva må du vite? Besteadvokat

Emneord: Advokat, Advokatetikk, Advokatregler, Barn og foreldre, Barnefordeling, Barns bosted og samvær. Jeg lurer på om det er vanlig at advokat har jevnlige tlf samtaler med motpart sin advokat i en barnefordelingssak Thomas Larsen er advokat og partner hos Osloadvokatene. Han er en av Norges beste advokater på NAV-saker. Han har spesialisert seg på å klage på vedtak fra NAV. Før han startet i Osloadvokatene jobbet advokat Larsen flere år i NAV. Denne erfaringen er svært verdifull når han nå står på den andre siden. Han kjenner reglene og rutinene Home / Posts tagged norges beste skilsmisseadvokat Avtalefrihet i skilsmisseoppgjør. Ekteskap, Skilsmisse advokat ekteskap i oppløsning advokat skilsmisse avtale om økonomi ved skilsmisse avtalefrihet ved skilsmisse familierett hjelp til skilsmisse fra advokat hvordan sette skifteavtale til sides norges beste skilsmisseadvokat settes.

Osloadvokatene består av disse dyktige advokatene, som hjelper deg med personskade, familierett, arv, skifte, skilsmisse, barnefordeling, NAV og me Advokat Barnefordeling Oslo - familierett, opphavsrett, advokatfirmaer, arvesaker, advokathjelp, juridisk rådgivning, advokat, advokater, strafferett, juss. Norges beste advokater 2018 Bli medlem - Norges Bondela . Vi er stolte av å være landets største organisasjon for bønder og andre med hjerte for norsk matproduksjon. Norges Bondelag er i vekst og har 63 000 medlemmer i. beste advokat barnefordeling - Barnerettsblogge Advokater Dette er Norges beste advokater TOPPER MEDIALISTEN: Advokatfirmaet Schjødt, som har representert varsleren Edward Snowden, topper ny advokatkåring Momentum Advokat er et moderne advokatfirma lokalisert i Trondheim sentrum med avdelingskontor på Frøya. Vi bistår privatpersoner og næringsdrivende i tvister på de fleste rettsområder. Vi yter juridisk bistand på en grundig og effektiv måte. Vårt mål er å oppnå et best mulig resultat for klienten uansett type sak

Norges beste forretningsadvokater: Helt sjef! Hele fire ganger mottok Morten Goller i Wiersholm pris på Finansavisens advokatgalla. Om suksessen videreføres vil stå og falle på hvordan han løser sin nye rolle som managing partner, ifølge Advokatbladet-kommentator Erlend Wessel Carlsen Advokat Barnefordeling - familierett, advokatfirmaer, advokathjelp, juridisk rådgivning, barnefordeling, erstatningsrett, advokat, advokater, strafferett. Vi er spesialist og har mer enn 10 års erfaring med barnefordeling og annen barnerett. Vi yter rask og effektiv bistand med høy kompetanse. Dersom du har behov for advokat i Sandefjord sak som gjelder barn, er du velkommen til å ringe oss på tlf. 22 20 50 40, eller sende oss et kontaktskjema Jeg mottok AAP og fikk støtte for å utdanne meg. Fra 1. august 2020 skulle jeg egenfinansiere utdanningen min. Februar 2020 tok jeg kontakt og uttrykte min bekymring for at jeg ikke kunne utføre utdanning våren 2020 pga korona

norges beste advokat barnefordeling - Barnerettsblogge

Advokater Trondheim - bistandsadvokat, familierett, selskapsrett, advokat lawyers, arv, advokathjelp, odelsrett, advokatbistand, juridisk rådgivning, arverett. Advokat / Partner. 94 11 12 88 gundersen@framadvokat.no . Thomas Oftedahl Barnefordeling rettssak. I barnefordelingssaker er det hensynet til barnets beste som ligger til grunn både for [...] Les mer. Heve bilkjøp. Du tenkte at en ny bil ikke kunne ha feil Advokater Bergen - familierett, advokathjelp, juridisk rådgivning, barnefordeling, erstatningsrett, skatt, advokat, advokater, strafferett, advokatbyrå. Beste advokat, barnefordeling Oslo/bergen. Av Anonym bruker, Juni 4, 2019 i Anonymforum - Skravle. Anbefalte innlegg. Anonym bruker Anonym bruker. Overkikador; Medlem; 5 929 685 innlegg · #1. Skrevet Juni 4, 2019 Har du en bra og dyktig advokat å anbefale til barnefordelingssak

Hjelp! Hvem er Norges beste barnerettsadvokat? - Barn og

Barnefordeling Advokat Lena Ødegår

Norges beste barnefordelingsadvokat - Barn og familie

Barnets beste ved barnefordeling. Skilsmisse.com er laget som et informasjonsnettsted for privatpersoner som ønsker oversikt over reglene for samlivsbrudd, skilsmisse og foreldretvister / barnefordeling.. Alt innholdet på nettsidene er skrevet og kvalitetssikret av erfaren advokater med spesialkunnskaper innen familierett, skifte og barnefordeling I 2019 ble hun advokat og partner i Advokat Henjum AS. Siri arbeider hovedsakelig med strafferett, barnevern, barnefordeling og saker etter lov om psykisk helsevern. Hun er leder for Klagenemnden for meldepliktsaker og medisinsk fritak i Antidoping Norge. Hun er også varamedlem i lovkomitéen til Norges Håndballforbund Barnefordeling reiser mange juridiske og praktiske spørsmål, som for eksempel: Hvor skal barna bo? Hva kan foreldrene bestemme alene og i fellesskap? Hva slags rettigheter har barna? Hvem skal betale barnebidrag, og hvor mye? Foreldreansvar Regler om foreldreansvar finner vi i barnelova kapittel 5. Utgangspunktet for foreldreansvaret er at hvis foreldrene var gift eller samboende [ Barnefordeling advokat? Barnefordelingssaker er ofte komplekse og skiller seg noe fra andre rettsområder. Dette gjør at det er en stor fordel å bruke en advokat som jobber spesialisert med barnefordeling ettersom advokaten vet hva det er relevant å legge vekt på i en barnefordelingssak

Barnefordeling: Rettigheter og plikter

Advokat Erik Ringberg er partner i advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS. Utdannet jurist i 1992 og godkjent advokatmekler i 2001. Erik har siden 1997 hatt egen advokatpraksis. Advokat Erik Ringberg har gjennom de siste 20 årene spesialisert seg i familierett innen fagfeltet barnevern, barnefordeling og bistand til fornærmede i straffesaker Matrix advokater søker ny advokat/advokatfullmektig som ønsker å jobbe særlig med strafferett, utlendingsrett og familierett. Noe erfaring med et eller flere av disse feltene er en fordel, men intet krav

Ny rankingliste vurderer Norges beste advokate

Norges 15 beste advokater - Dagblade

Advokat Sjak R. Haaheim Mor fikk tilbakeført barn, etter at hun først tapte i lagmannsretten. Nye forhold gjorde at tingretten og lagmannsretten fant at det var best for barnet å bo hos mor tre år senere - De som har 50/50-barnefordeling vil jeg anta samarbeider greit og tar hensyn til hva som er barnas beste. Jeg heier på disse ekspartnerne som greier dette! True med advokat. Psykolog Grethe Strand Rolfsen kjenner seg igjen i denne kvinnens historie. Fordi det er nesten umulig bli enig om barnas beste Morten Goller er Norges beste advokat Managing partner, Morten Goller, om hvorfor Wiersholm og han selv rager på topp på årets advokatkåring i Finansavisen Alle saker om fast bosted/delt bosted og samvær skal avgjøres konkret og ut fra hva som i den enkelte sak anses å være til barnets beste. Barnefordeling i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd er krevende prosesser som gjelder fordeling av barn. Det er svært viktig å ha representasjon med erfaring innen rettsområdet

krevende rettssaker om barnefordeling - Advokaten hjelper de

Spør gjerne advokaten på forhånd om han eller hun tar oppdrag som betales av staten gjennom fri rettshjelp. I de aller fleste tilfeller vil det være advokaten din som søker om fri rettshjelp på dine vegne. Nærmere informasjon om hvordan du søker fri rettshjelp, får du hos fylkesmannen eller ved å kontakte advokat Bruk gjerne vår Fri rettshjelp oversikten for å finne ut om du kan få fri rettshjelp i din konkrete sak. Har du rett på fri rettshjelp bør du benytte deg av denne muligheten. Selv om det ofte vil være krav om egenandel, vil denne være langt mindre enn hva det ville kostet å betale en advokat full lønn Komplett oversikt over advokater i Norge. Vi har samlet alle advokater i Norge med eget nettsted. Vi har delt dem inn etter fylke og fagområde. Husk at det kan lønne seg å velge en advokat med relevant erfaring for din sak Dyktige advokater. Ratingbyrået Chambers & Partners sier vi har «first-class employment lawyers» og at we find that the labour law team at Arntzen de Besche is in a class of its own.Flere av våre advokater trekkes frem som ledende på området; Håvard Sandnes, Ingeborg Moen Borgerud, Knut-Marius Sture og Sven Iver Steen Velkommen til kontorfellesskapet Kongsberg Advokatkontor! Advokater med solid erfaring innen juridisk rådgivning og prosedyre

 • Vektøkning spedbarn tabell.
 • Hønsebuljong.
 • Kristiansund vgs yrkessjåfør.
 • Ip rating table.
 • Otterhound brühl.
 • Tigershark.
 • Ambiance norsk.
 • Hauser exkursionen münchen.
 • Fabeldyr og hvor de er å finne 3.
 • Schiel op bei erwachsenen kosten.
 • Antall stryk ntnu.
 • Tilpasse innerstøvel scarpa.
 • Vädret i málaga, spanien.
 • Aurora smart 186.
 • Forskjell på paracet og panodil.
 • Ladenöffnungszeiten heiligabend 2017.
 • Wohnungen bremen walle.
 • Lnb einstellungen transponder.
 • Ray ban sonnenbrille clubmaster.
 • Bymiljøetaten bergen piggdekk.
 • Nyttårsaften helligdagstillegg.
 • Rørlegger bærum døgnvakt.
 • Oleander braune blätter nach winter.
 • Kaboo casino.
 • My ue boom will not turn on.
 • Fraværsmelding sykdom.
 • Kleiner unscheinbarer mensch 4 buchstaben.
 • Battle of denmark strait.
 • Hva er joule.
 • Aqualand marbella.
 • Bemanningsbyrå elverum.
 • Studere i argentina.
 • Ruhr area.
 • Dysleksivennlig font.
 • Första dejten svt play.
 • Gulvslipere stavanger.
 • Sturla berg johansen show sandefjord.
 • Florida keys.
 • Mammografi bergen.
 • Xylocain reseptfritt.
 • Alternative für deutschland deutsch.