Home

Uio arkitektur

Professor ved Institutt for informatikk, UiO. Arbeider med sammenhengen mellom IT og organisasjon, IT-arkitektur og IT-basert tjenesteutvikling og innovasjon. Spesielt interessert i forskningsmetoder innen IT. Professor ved Institutt for informatikk, UiO. Arbeider særlig med forskning på. Emnet gir en oversikt over moderne IT-arkitekturer og begreper, med vekt på programvarearkitektur, virksomhetsarkitektur og tjenesteorientert arkitektur. Det legges vekt på forholdet mellom arkitektur og innovasjon, både i privat og offentlig sektor Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent. Forkunnskaper Anbefalte forkunnskaper. KUN1000 - Introduksjon til kunsthistorie; KUN1001 - Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen; Overlappende emner. 10 studiepoeng overlapp.

ITLED4260 - IT-arkitektur - Universitetet i Osl

 1. ger i lys av nyere forskning om senmodernismens arkitektur og design
 2. Prinsippene vil bidra til at UiO henger med i utviklingen og kan tilby tidsriktige løsninger av høy kvalitet. De domenespesifikke prinsippene for integrasjonsarkitektur skal presisere og komplementere retningslinjer fra høyere nivå, som DIFIs arkitektur prinsipper , UH-sektorens arkitekturprinsipper , og UiOs sikkerhetshåndbok
 3. ymse_arkitektur 13-hm-dorornament-myntkabinett-05.jpg. Sist endret 24. aug. 2009 18:53 av marianbe@uio.no 14-hm-takornament Sist endret 25. aug. 2009 16:17 av marianbe@uio.no RSS-strøm fra denne siden. UiO > Det humanistiske fakultet > Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk > Bilder >.
 4. De fleste av de tilknyttede instituttene er etablert av eller med medvirkning fra UiO, gjerne med utspring i forskningsmiljøer ved UiO. De kan være organisert som selveiende stiftelser eller aksjeselskaper, med eller uten UiO-(med)eierskap; UiO har i hovedsak solgt sine aksjer i de selskapene som er organisert som aksjeselskaper
 5. Norsk arkitektur og design 1950-1970 Den norske modernismens design og arkitektur etter 2. verdenskrig har fått mye omtale, men har hittil vært gjenstand for overraskende lite forskning. Hensikten med prosjektet er å gi større kunnskaper om og forståelse for denne perioden i norsk arkitektur og design, og gjerne avlive en del myter

UiO UiO Universitetet i Oslo Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet. For ansatte; Kunsthistorie, Arkitektur, Industriarkitektur, Klassisisme: Johnsen, Espen Professor +47 22858178: espen.johnsen @ifikk.uio.no: Kunsthistorie. Arkitekter med sivilarkitekteksamen eller mastergrad i arkitektur kan bli medlem av Norske arkitekters landsforbund og Arkitektenes Fagforbund. Teknologi - ingeniør og arkitekt Møt ingeniører og arkitekter som forteller om sin arbeidshverdag

› Arkitektur › Arkitektur, uspesifisert, lavere nivå (657299) Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder. Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen [at] utdanning [dot] no En fremtidsrettet arkitektur er grunnleggende for at UiO skal være endringsdyktig med hensyn til innføring av digitale vurderingsformer. Digital eksamen er et relativt nytt felt der behov og funksjonalitet er i konstant endring

Arkitektur. Bygget er tegnet i en postmodernistisk sen-funksjonalistisk stil. Vi ser klare referanser til mange ulike perioder og stilarter. Den røde bakveggen og kontrastene med hvitt, gult og svart, samt utsrakt bruk av kvadrater finner vi igjen i konstruktivismen og i Bauhaus i 1920- og 30-årene Arkitektur og Urbanisme. Arkitekturfaget favner bredt og har en stor grad av kompleksitet, noe som krever både spesialkunnskap og helhetsforståelse. AHO tilnærmer seg fagdisiplinen gjennom forskningsbasert undervisning og undervisningsinformert forskning

Arkitekturen åpner for at det skal bli enklere for konsumenter å integrere med hver enkelt produsent. Gjennom kravet om at eier kun skal tilby sine autoritative data, så flyttes ansvaret for å flette sammen ulike data til konsumenten. Et eksempel på en slik sammensatt spørring kan være: Gi meg alle brukere på UiO Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en ledende, internasjonal vitenskapelig høgskole som gir utdanning innen arkitektur, design, landskapsarkitektur og urbanisme Arkitektur. Prosjektet anbefaler en arkitektur hvor digitale vurderingsformer ved UiO sees på som en tjeneste som kan inneholde ulike vurderingsløsninger for ulike faglige og pedagogiske behov. En slik fremtidsrettet arkitektur er grunnleggende for at UiO skal være endringsdyktig med hensyn til innføring av digitale vurderingsformer

Frokostmøte: Arkitektur og klima Arkitektur og byutvikling legger de fysiske rammene for hvordan vi lever våre liv og hvordan vi organiserer oss som samfunn. Samtidig står byggebransjen for 40% av verdens klimautslipp Prosjekt UiO integrasjonsarkitektur Bakgrunn. Prosjektet har sitt opprinnelige utgangspunkt i IT-direktørens oppfølging av pkt 4 i universitetsstyrets vedtak om Organisering og standardisering av universitetets IT-virksomhet: Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter utarbeide forslag til arkitektur og integrasjonsrammeverk Torsdag 29. november 2018 arrangerer kunsthistorie ved IFIKK/UiO, i samarbeid med Nasjonalmuseet, en konferanse om moderne norsk arkitektur. Dette er en oppfølger av seminaret IFIKK arrangerte i 2016 Ny etikettstørrelse, 100x36mm [rt.uio.no #2784926] Mulighet for å få ut lister over gjenstander i den nye magasinmodulen til Excel Filterfunksjonen i magasin skal utvides med et felt for intervall som lar deg vise alle objektene på en node som tilhører f.eks. hovednummer T27070 og som lar deg filtere ut objektene med undernummer 1-143 [rt.uio.no #3181943 Foto: UiO. Six Norwegian Prisons: Ideas Spaces Experiences 1850 - today - Hvordan har ulike ideer om fengsler nedfelt seg i fengselsarkitekturer fra midten av det 18. århundre, og hvordan opplever og erfarer fanger disse rommene, var utgangspunktet for prosjektet vårt, forteller professor emerita Hedda Giertsen

Brukar arkitektur i ny læringsteknologi Ved hjelp av eit berøringsbord skal elevar i sjuande klasse arbeida som arkitektar og planleggja eit kulturbygg i lokalmiljøet. Ny læringsteknologi skal bli resultatet av samarbeidet mellom InterMedia, Nasjonalmuseet og arkitektfirmaet Snøhetta Forsiden UiO Universitetsbiblioteket. UiO UiO Universitetet i Oslo Universitetsbiblioteket. For ansatte; English website; Søk i nettsidene til UB Søk. Meny; Søk; 719 By- og regionplanlegging 720 Arkitektur, Generelt 720.92 Arkitekter, mongrafier 720.94 Arkitektur, Europa 720.942 Arkitektur,. Forsiden UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Institutt for informatikk. IT-arkitektur i helsesektoren, både innen velferdsteknologi og Helse Sør-Øst. Det pågår flere store prosjekter i helsesektoren, som utvikler større informasjons-infrastrukturer.

ITLED4261 - IT-arkitektur - Universitetet i Osl

KUN1002 - Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid

Kunsthistorie - Institutt for filosofi, ide- og

KUN2132 - Norsk arkitektur og design 1950-70

Prinsipper for integrasjonsarkitektur - Universitetets

Andreassen får prisen for å ha bidratt til å avdekke den komplekse genetiske arkitekturen bak psykiske lidelser og for viktige bidrag til forskningen på mental helse i Norge. Professor Ole Andreassen er mottaker av UiOs Forskningspris for 2020. (NORMENT), et SFF ved Institutt for klinisk medisin ved UiO Arkitekt Torkel Njå fra Mad arkitekter forteller om arkitekturen og arbeidet med å utforme bygget. Han tar deg og med på en liten vandring i bygget. For å finne frem: Ta trappen til tredje etasje der du finner platået på toppen av passasjen som deler byggets to nederste etasjer

ymse_arkitektur - Institutt for filosofi, ide- og

dc.contributor.author: Skolseg, Ida Kathinka: dc.date.accessioned: 2016-09-07T22:29:20Z: dc.date.available: 2017-05-25T22:31:12Z: dc.date.issued: 2016: dc.identifier. Ønskeliste ny arkitektur - Revisjonshistorikk. lagt til ønske ← Eldre revisjon: Revisjonen fra 20. apr. 2020 kl. 11:42: Linje 9: Eirikri@uio.no: lagt til ønsk UiO - Domus Medica I programmet for arkitektkonkurransen, som ble vunnet i 2004 sammen med HRTB arkitekter, ble det uttrykt ønske om å ta vare på dagens balanse mellom vegetasjon og bygningsmasse rundt Gaustad gård og Rikshospitalet

24 livsvitenskapsbilder desember 2015 - UiO:Livsvitenskap

Universitetet i Oslo - Wikipedi

Jerusalem. Okkupasjonens arkitektur og omgivelser ble til for å isolere det palestinske samfunn, landsbyer og byer - for å skape et miljø som ville være ubeboelig for mennesker. Dermed kan kampen om Jerusalem også defineres gjennom arkitekturen. Oppgaven vil være en analyse av arkitektur og det skapte rom i Jerusalem I denne studien har jeg undersøkt hvilken rolle IT-arkitektur spiller for digital tjenesteinnovasjon. Forskningsarbeidet har vært utført på min arbeidsplass i Skandiabanken. IT-arkitekturen er studert ut i fra nøkkelfaktorene agilitet og tjenesteinnovasjon, som er sentrale mekanismer med tanke på fleksibilitet og endringsevne for en bransje i en rivende teknologisk utvikling Arkitektur, bygningskunst, byggekunst, utformingen av ting, byggverk og anlegg i landskapet, sett enkeltvis eller samlet, med den betydning at de forskjellige miljøers praktiske og åndelige behov derved er tilfredsstillet og samordnet på en overbevisende måte, alt sett på bakgrunn av tilgjengelige resurser og rådende teknisk ferdighet

Espen Johnsen - Institutt for filosofi, ide- og

Samarbeidsavtalen mellom UiO og DNB om å utvikle etter- og videreutdanningen innenfor IT-arkitektur er utformet slik at også andre bedrifter skal kunne henge seg på. Avtalen er todelt: signeringsseremonien 11. oktober. Foto, Hilde Omberg/UiO 2018-05-15T09:10:29.994Z tag:www.med.uio.no,2010-06-02:https://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/kunsthistorie/emeriti/kariho/index.html 2010-06-02T09:56:30.217 Universitetet i Oslo, UiO, er Norges eldste universitet. I 2017 hadde UiO 28 000 registrerte studenter og 6600 ansatte. Det var 2700 doktorgradskandidater ved universitetet. UiO ledes av rektor og universitetsstyret, som tidligere ble kalt akademisk kollegium. Universitetsdirektøren er den daglige leder av universitetets administrasjon

Ved UiO tilbyr vi eget kurs i IT-arkitektur for deg som ønsker et kompetanseløft. Kurset kan inngå som en del av en mastergrad i IT og ledelse. Referanser. Tiwana, A., & Konsynski, B. (2010). Complementarities between organizational IT architecture and governance structure 2018-05-15T09:10:29.994Z tag:www.jus.uio.no,2010-06-02:https://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/kunsthistorie/emeriti/kariho/index.html 2010-06-02T09:56:30.217 Fem ny studenter og en ansatt koronasmittet på NTNU Fra fredag til søndag ble det påvist Covid-19 smitte hos ytterligere fem studenter og en ansatt, melder smittevernkontoret i Trondheim kommune, ifølge Universitetsavisa.. Dermed er det totale antall koronasmittede NTNU-studenter oppe i 60 person-tags tag:www.uv.uio.no,2010-04-23:tags:/ www.uv.uio.no 2020-09-30T04:53:35.324Z tag:www.uv.uio.no,2017-09-11:https://www.mn.uio.no/its/personer/vit/oivindku.

Kunsthistorie - Institutt for filosofi, ide- og

2018-01-16T13:28:10.273Z tag:www.jus.uio.no,2016-07-05:https://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/kunsthistorie/fast/aronv/index.html 2016-07-05T10:03:57.368 2018-01-16T13:28:10.273Z tag:www.uv.uio.no,2016-07-05:https://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/kunsthistorie/fast/aronv/index.html 2016-07-05T10:03:57.368 Arkitekturen er like gammel som samfunnet. Det handler om å tilrettelegge omgivelsene: å gjøre verden egnet for beboelse. Noen har prøvd å skille mellom byggeri og arkitektur, og sett sistnevnte som mer høyverdig. Kunsthistorikeren Nicolaus Pevsners trakk skillet mellom sykkelskuret og katedralen: det første var en bygning, det andre var arkitektur

Arkitekt utdanning

Hjem | LINK Arkitektur

Å studere i utlandet vil gi deg mange fordeler både i studiesammenheng og senere på arbeidsmarkedet. Du vil få ett nytt perspektiv på faget, utvide språkkunnskapene dine og etablere nye nettverk. Les mer om hvorfor du bør studere i utlandet Status utveksling vår 2021 (følg med på denne siden) Agentorientert arkitektur for autonom boreprosess (AutoConRig) Informasjon om oppgaven . Studieprogram. Informatik Universitetet i Oslo (forkortet UiO) er det eldste og høyest rangerte universitetet i Norge. Universitetet har over 27 000 studenter og 6000 ansatte. Universitetet består av åtte fakulteter som driver forskning i og tilbyr undervisning i teologi, jus, medisin, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, samfunnsvitenskaper og utdanningsvitenskap Kontakt oss. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Post: Pb. 7014 St. Olavs plass, N-0130 Oslo +47 21 98 20 00. info@nasjonalmuseet.n

Arkitektur utdanning

Annet i arkitekturen ESB - Enterprise Service Bus Konsept - sammensatt, ikke suite, behovsprøvd SP - Service Portfolio Dekket av andre komponenter, andre aktiviteter CAB - Change Advisory Board Lagt til eksisterende prioriteringsorgan. Gammelt og nytt. UIO INFRASTRU KTUR. BOTT UiO-Livsvitenskapsbygget 2014-09-11 LINK Landskap er videre sammen med Arkitema (DK) og Reiulf Ramstad Arkitekter AS til sluttforhandlinger om kontrakten for UiO Livsvitenskapsbygget ID-porten. ID-porten is an identification portal at the Norwegian Agency for Public Management and eGovernment (Difi) which provides secure logon with an electronic ID (e-ID) from MinID, BankID, Buypass and Commfides

Anbefalinger for arkitektur vedrørende digitale

Arneberg var en sentral skikkelse i norsk arkitektur i mellom- og etterkrigstida. Han etterlot seg en mangfoldig arv som arkitekt og formgiver. For Universitet i Oslo skapte han Vikingskipshuset på Bygdøy. Anneneksamen for et opplyst embetsverk. Examen Philologico-philosophicum var forløperen til Examen philosophicum Ingen markeringer! Selger pensumbøker fra Kunsthistorie og arkeologi ved UIO. Bøkene er uten markeringer og fremstår som nye. - Blunt, Artistic Theory in Italy 1450-1600. Nypris 135kr, nå 80kr - Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth-century Italy. Nypris 165kr, nå 100kr - Danbolt, Norsk kunsthistorie 3 utg. Nypris 599kr, nå 450kr SOLGT - Gotfredsen og Fredreriksen, Troens Billeder

Flytting av skip og gjenstandar - Kulturhistorisk museum

Arkitektenes Fagforbund er for deg med mastergrad eller tilsvarende innen arkitektur, planlegging, design og kunsthistorie. Publisert 30. sep. 2019 14:25 - Sist endret 30. sep. 2019 14:25 Del på e-pos Universitetet i Oslo forvalter et stort antall bygninger, også utenfor Østlandsområdet. Mange av dem er antikvariske og har en sentral plass i norsk arkitekturhistorie. Andre er viktige eksempler på moderne arkitektur fra vår tid. Mange av uterommene er sentrale eksempler på norsk landskapsarkitektur. Universitetet har også ansvar for flere forskningsfartøy og fortidsminner. Sammen.

Kommunikasjonsrådgiver - Det humanistiske fakultetBlindern Studenterhjem – Wikipedia

Frykter ny nedstenging: - Vi forventet mer av UiO i høst Styreleder mener departementet har satt NSD i en vanskelig situasjon Tor Egil Førland skal leia filosofiinstituttet på UiO Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISBN 978-82-8154-061-3. Kapittel 3. s 52 - 69; Johansen, Bjørn Vidar (2011). Historisk museum - praktverk i jugendstil, I: Nina Berre (red.), Byen og Blindern : Universitetet i Oslo 200 år. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. ISBN 978-82-8154-061-3. Kapittel 2. s 38 - 5 LINK arkitektur er et av Skandinavias ledende arkitektkontorer med nær 500 medarbeidere i 15 byer i Danmark, Norge og Sverige. Vår spisskompetanse dekker alle fagområder innen arkitektur. Schinkel var ikke bare praktiserende arkitekt. Han var også professor i arkitektur, direktør for nasjonale byggesaker og den preussiske kongefamilens bygningsdirektør. Han hadde oppgaver innen nasjonalt kulturminnevern. Samtidig var han maler, scenograf, kunstskribent og designer av interiør, møbler, tapeter og tekstiler NAV A.S Arkitekter MNAL ble etablert i 1997. Kontoret er lokalisert i Oslo og har en stab bestående av arkitekter og designere med spesialkompetanse innenfor områdene antikvarisk rehabilitering, anlegg for pedagogisk virksomhet og andre funksjonsbestemte bygningskonsepter

 • Skype for business kan ikke koble til exchange.
 • Peis med vannkappe.
 • Basecamp hotel.
 • Stor i kjeften youtube.
 • Motorvei skilt.
 • Fuchsteufelswild jennifer rostock.
 • Galeries lafayette.
 • Fupa mobile version.
 • Lego 70738.
 • Super mario odyssey cascade kingdom moon 4.
 • El rubius.
 • Mw2 remastered 30 april.
 • Familieresort danmark.
 • Garbarino viajes.
 • Barnskådespelare sökes till film 2017.
 • Księżniczka sylwia grzeszczak podkład mp3.
 • Hvordan ser en 20 euro seddel ud.
 • Mercedes benz c klasse limousine ausstattungsvarianten.
 • Kermesbeere homöopathie.
 • Semiotikk film.
 • The conservative party.
 • Telegram löschen.
 • Storebrand uføreforsikring.
 • Diktatur opprinnelse.
 • Sitronmelisse bruksområde.
 • Klostergata 29.
 • Algemeen dagblad.
 • Organsystem i människokroppen.
 • Apekatt leke.
 • Batifoler définition.
 • Wharton mba.
 • Skrive ut bingobrett.
 • Kjøpe kaldasfalt.
 • Vikingtiden boforhold.
 • Soppdrepende spray til sko.
 • Plantecelle.
 • Mammografi bergen.
 • Märkischer bote spremberg.
 • Kleines bad optisch vergrößern.
 • Sle hund.
 • How to train your dragon 2010.