Home

Sentrale internasjonale konflikter på 1900 tallet

Sentrale Internasjonale Konflikter på 1900-tallet Cubakrisen Den første verdenskrig: 1914-1918 Den andre verdenskrig: 1939-1945 Den kalde krigen: 1940-1980 Korekrigen: 1950-1953 Vietnamkrigen: 1950-1975 Cubakrisen: 16 oktober 1962-28 oktober 1962 Afghanistan krigen: 1979-198 På begynnelsen av 1900-tallet hadde man det som vist seg å være infanteriets mest effektive defensive våpen: Maskingeværet. Tidligere hurtigskytende våpen brukte flere løp, og ble derfor for store og klumpete til å håndteres på slagmarken av infanterister. Et eksempel er Richard Gatlings oppfinnelse, oppkalt etter ham selv Internasjonale relasjoner 1800-tallet Internasjonale relasjoner 1900-tallet Internasjonale relasjoner 2000-tallet << - Internasjonale relasjoner 1900-tallet - >> Underkategorier. Denne kategorien har følgende 101 underkategorier, av totalt 101 hva var de sentrale internasjonale konfliktene 05.06.13 15:00. Del. på 1900 tallet. formulere årsaksforkalringer og konsekvenser av konfliktene?. pliss hjelp meg nå!! Upassende innlegg? Svar. franzsigel Innlegg: 15178. 05.06.13 17:10. Del

Sentrale Internasjonale konflikter på 1900-tallet by Aiste

Kategori: Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000-tallet Konfliktmineraler: Hvor ren er din mobil? Skriveoppgaver Vannkraft, gammel teknologi for fremtiden Konsekvenser av klimaendringene Økologisk fotavtrykk Utfordringer fra fossilt til fornybart Bærekraftig utvikling Med moder jord i våre. drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning-----Eldre lærplan. 10. ÅRSSTEGET Historie. Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet. VGS. Politikk og demokrat

Internasjonale konflikter på 1900 og 2000-tallet. 1900-1918 1939- 1980-1999 2000-tallet Redaksjonen i Store norske leksikon sørger for at artiklene som er mye brukt i skolevesenet er tilpasset skoleelever. Her er en oversikt over skoletilpassede artikler innen historiefaget. På slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet kriget de to gruppene om herredømmet i Sør-Afrika. I 1902 måtte boerne anerkjenne britenes overhøyhet. Bildet viser en gruppe boere omkring Sentrale deler av raseskillepolitikken var allerede innført, både på grunn av de store kostnadene og på grunn av internasjonale protester Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English [[suggestion]] Her finner du bakgrunn og beskrivelse av pågående konflikter og kriger i verden i dag, og om stedene der FNs fredsbevarende operasjoner er aktive Eks. Jugoslavia på 1990-tallet. Økonomiske konflikter- kamp om viktige ressurser, olje eller vann ect. Eks. Irak okkuperte Kuwait for å få kontroll over oljeressursene. Religiøse og ideologiske konflikter- konflikt mellom religioner. Eks. I Israel eller konflikten mellom ideologier under den kalde krigen- kapitalisme mot kommunisme På 1800-tallet var det en kraftig befolkningstilvekst her i landet. Mens innbyggertallet var 883 487 i 1801, hadde det i 1900 steget til 2 240 032. I 1801 bodde 8,8 prosent av innbyggerne i byene, mens hele 28 prosent bodde der i 1900

Krigføring på 1900-tallet - Wikipedi

Kategori:Internasjonale relasjoner på 1900-tallet - Wikipedi

 1. Ideologiene på 1900-tallet. Krig og konflikter. Somalia 1960-2000. Norge etter 1945. Befolkningsutvikling. Musikk, arkitektur og billedkunst i etterkrigstiden. Ideologiene på 1900-tallet. I dette opplegget blir du først kjent med begrepet ideologi
 2. sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konflikter. • Drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger. -Du kjenner til de ulike konfliktene til etter den kalde krigen
 3. Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie på 1800-tallet og første halvdel av 1900-tallet og beskrive hvordan de peker fram mot samfunnet i dag Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000-tallet Drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, o
 4. drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000-tallet drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltninge

presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område, sett fra ulike perspektiver; drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse; vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet 39-42 internasjonale - Hovedområdet omfatter emner som sosialisering, politikk, økonomi og kultur, og handler om samhold og motsetninger i et samtidsperspektiv. - Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale konflikter på 1900- og 2000- tallet Samfunnskunnskap: - Utforske hva som skal til for at et samfunn skal opprettholdes o

Finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha vært dersom disse hendelsene hadde utviklet seg annerledes. Lage spørsmål knyttet til sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvensene av konfliktene sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget århundre, formulere årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konflikter. Drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltinger. -Du kjenner til de ulike konfliktene til etter den kalde krigen om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt århundre, utforme årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konfliktene. - Søke etter og velge ut kilder, vurdere dem kritisk, og vise hvordan ulike kilder kan gi forskjellige framstillinger av historie. betydde, og hvilke grep som ble iverksatt for å komme over krisen skal ha prøvemuntlig kl 12 om den kalde krigen. men det står på kompetansemål: drøfte viktige omveltninger i samfunnet i nyere tid, og reflektere over hvordan dagens samfunn åpner for nye omveltninger. lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget hundreår. for.. George Catlett Marshall Født 31. Desember 1880 Døde 6. Oktober 1959 Politikker og offiser Utenriksminister og forsvarsminister Nobels freds pris i 1953 2 Verdenskrig Terrorbalansen USA og Sovjetunonen hadde mye atomvåpen Sprenge hverandre Truet De brukte MYE penger Som kunn

undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver; Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt) beskrive bakgrunnen for sentrale kriger og konflikter på 1900-tallet og drøfte om fredsslutningene bidro til å skape fred, samarbeid og forsonin • finne eksempler på hendelser som har bidratt til å forme dagens Norge, og reflektere over hvordan samfunnet kunne ha blitt dersom disse hendelsene hadde forløpt annerledes • formulere spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt århundre, utforme årsaksforklaringer og diskutere konsekvenser av konflikten

Lage spørsmål om sentrale internasjonale konflikter på 1900-tallet og i vårt eget hundreår, formulere årsaksforklaringer og diskutere Tema: Den kalde krigen Tema: Framveksten av velferdsstaten. Tema: Norge i etterkrigstida. Den kalde krigen - stormaktkonflikter vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet; undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektive Ideologiene på 1900-tallet. Krig og konflikter. Somalia 1960-2000. Norge etter 1945. Befolkningsutvikling. Musikk, arkitektur og billedkunst i etterkrigstiden. Kolonialismen. Kolonialisme, sentrale begreper Kjernestoff. Den europeiske dominansen tar form Kjernestoff Ønske om.

Den industrielle revolusjon er en betegnelse for den hurtige industrialiseringen som begynte i Europa på slutten av 1700-tallet, og de forandringene i samfunnsforholdene som fulgte med denne. Begrepet er særlig brukt om industrialiseringen i England på slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet. Den industrielle revolusjon var ingen brå overgang fra tradisjonelt håndverk til. presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, undersøke en eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver Internasjonal politikk, begrep som omfatter studiet av staters utenrikspolitikk og forholdet mellom politiske aktører på den internasjonale scenen. Begrepet bør skilles fra uttrykket internasjonale relasjoner (IR) som markerer en bredere kategori der både internasjonal politikk og alle andre internasjonale forbindelser er med. Merk at internasjonal politikk også brukes som kontrast. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var dagens India og Pakistan, inkludert Kashmir, underlagt britisk overherredømme i et område kalt Britisk India, eller bare India. Kashmir nøt en viss form for selvstyre på denne tiden, og ble ledet av en fyrste. Etter andre verdenskrig ble den britiske kontrollen over India nedkjempet gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken. undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektive

74 Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten. Britene angret raskt på at de noensinne hadde påtatt seg å holde ro og orden i noe som fortonte seg som en stadig mer sydende heksegryte.161 Det. Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000-tallet; gjøre rede for ideer og krefter som førte til den amerikanske frihetskampen og den franske revolusjonen, og beskrive følger dette fikk for den demokratiske utviklingen i Norge; Samfunnskunnskap - mål for opplæringen er at eleven skal kunn 1949 på Gaza-konflikten 2008 4.2.1 Begynnelsen av 1900-tallet 18 4.2.2 Etter andre verdenskrig 18 4.2.3 Seksdagerskrigen i 1967 19 4.2.4 Gaza fra 1967 og fremover 19 5 INTERNASJONALE VÆPNEDE KONFLIKTER 23 5.1 Innledning 23 5.2 Hovedregelen i fellesartikkel 2. Denne modulen vil konsentrere seg om integreringsprosessen 1900-tallet. En rekke sentrale temaer vil bli studert: fremveksten av transnasjonale selskaper og disse selskapenes voksende rolle; de internasjonale investeringsstrømmene; handelens mønster og innhold; finanskapitalens relative vekt og betydning; det institusjonelle rammeverket i.

hva var de sentrale internasjonale konfliktene - Historie

etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie ette I læreplanen er det begrepet internasjonale konflikter som skal lede oss mot problematikk knyttet til krig og konflikt i andre land i verden. Og selv om borgerkriger, Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet. Geografi Slik har ekstrem religion tatt over slagmarken. I 19 land pågår det voldelige konflikter forårsaket av religion. Mens ekstreme politiske ideologier var årsak til krig på 1900-tallet, er religiøs ekstremisme ofte kilden til krig på 2000-tallet

Konfliktmineraler: Hvor ren er din mobil? UngEnerg

Gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektive presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945,. Dagens konflikt har sin bakgrunn i at europeiske jøder, siden 1880-tallet, flyttet til det et område i Midtøsten som het Palestina, i dag ofte referert til som det historiske Palestina. Dette historiske Palestina-området utgjør både dagens Israel, og i tillegg de okkuperte palestinske områdene, Gazastripen og Vestbredden, som ordet Palestina gjerne refererer til i dag drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse. (Vg3) vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. (Vg3) undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike.

12 13 Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. Undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver Læreboka side . 306-337 Ulike syn på den kalde krigen - se på kilde s. 337 og på nettsiden finne eksempler på hendelser som har vært med på å forme dagens Norge, og diskutere hvordan samfunnet kunne ha vært dersom disse hendelsene hadde utviklet seg annerledes; drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900- og 2000-tallet På 1800-tallet var det mange analfabeter i Norge. At man i Norge skreiv dansk, var derfor et stort pedagogisk problem. Det nasjonale motivet. De pedagogiske, sosiale og demokratiske motivene til Aasen er alle nært knyttet til tanker fra opplysningstida på 1700-tallet Sigmund Freuds psykoanalyse ses på som en av de viktigste tankestrømningene på 1900-tallet. Men de medisinske og psykologiske fagmiljøene ved universitetene har ikke omfavnet Freuds tanker. Helt fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag har psykoanalysen utviklet seg utenfor universitetets murer røfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse. vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfun

gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektive etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av . denne politikken . J . undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere . konfliktene, sett fra ulike perspektiver. K . finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands histori 1. Verdenskrig. Da verdenskrigen slo til for fullt i Europa hadde Norge opplevd sin beste materielle veksttid noensinne. Som nøytral nasjon prøvde Norge gjennom hele krigen å tviholde på nøytraliteten gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken undersøke en eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektive Konflikter i og mellom land kan få store konsekvenser for de som bor i der. Det tar ofte lang tid og krever stor innsats for å finne en løsning. I verden i dag finner vi fire hovedtyper konflikter: drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000

Stavangerfolk fikk med dette tilbud om foredrag på høyt internasjonalt nivå, forteller Aarek. I perioden fra 1850 til begynnelsen av 1900-tallet hadde kvekersamfunnet i Stavanger ressurssterke medlemmer som var ledende innen næringsliv og politikk. Fra mellomkrigstiden ble kvekersamfunnet mer preget av skolefolk Du har tidligere lest om hvorledes opplysningstiden på 1700-tallet innebar en vesentlig endring i synet på den vitenskaplige, samfunnsmessige og kulturelle utviklingen i vesten. Kort sagt kan de sentrale tankene summeres opp i tre ord: Frihet, fornuft og framskritt. De nye ideene åpnet for en framskrittstro som ga menneskene visjonen om et samfunn og en tilværelse som bare kunne gå i en.

Samfunnsfag: Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konfikter på 1900- og 2000-tallet. Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling. Engelsk: Lytte til og forstå varianter av engelsk fra forskjellige autentiske situasjoner Presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område, sett fra ulike perspektiver. Drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse. Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet I en fredsavtale fra 1919 måtte Afghanistan gi avkall på store områder i dagens Pakistan. Utover på 1900-tallet førte manglende økonomisk utvikling til interne konflikter, og i 1973 ble kongen avsatt i ett kupp. I 1979 invaderte Sovjetunionen for å støtte kommunistpartiet, som hadde tatt makten året før

Drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse. Gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken. Religion, livssyn og etikk Etter 10. årstrinn Undervisningen behandler hovedstrømninger i europeisk og amerikansk arkitekturhistorie på 1900-tallet, få en dypere forståelse av de mest sentrale arkitekters praksis og deres sentrale byggverk og prosjekter. Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet. Undervisning Forklare om den norske nasjonalstaten sin politikk overfor minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere konsekvensene. Undersøke og vurdere internasjonale konflikter etter 1945. Finne hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og drøfte hvordan landet kunne utviklet seg uten hendelsen Fortvilet så han hvordan maktkamper og kriger svekket Europa de første tiårene av 1900-tallet. EU omfatter nå, med få unntak, hele det sentrale Europa, og medlemslandene samarbeider på alle viktige områder av politikk, jus og økonomi. Men (ESB). (Kilde: Internasjonale relasjoner, Cappelen Damm 2011) Monetært, knyttet til penger.

Ulike typer konflikter Global skol

På 1980-tallet var den rike delen av verden delt i to økonomiske og politiske blokker. lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår, (red.) 1992. Konflikter og allianser, i Det 20. århundre, norsk utgave av Power,. lage spørsmål om sentrale internasjonale konfliktar på 1900-talet og i vårt eige hundreår, formulere årsaksforklaringar og diskutere konsekvensar av konfliktane drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltinga

rimelighet kan spores tilbake til tidlig 1900-tall eller enda tidligere, vet vi ikke. opptatt av å beskrive og analysere de sentrale valg og dilemmaer som norske områder før annen verdenskrig sett som en viktig årsak til internasjonale konflikter, men knapt noe som Norge kunne gjøre noe med eller burde engasjere seg i Den representerte et spenningsforhold mellom verdens to maktblokker, den ene i Øst og den andre i Vest. I og med at det på denne tiden ikke var direkte krigshandlinger på det Europeiske kontinent, og fred defineres som fravær av krig, så var det i beste fall en iskald fred som preget Europa og verden for øvrig fra 1960 tallet og utover undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver o Her kan du bli spurt om hvorfor den kalde krigen oppstår og hvorfor avkoloniseringen forekommer. vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet prisen på internasjonal transport gått ned og har gitt flere muligheten til å emigrere (NOU 2017:13, s.39). Migrasjon er ikke et nytt fenomen. Historisk har migrasjon bidratt til å forme verden. De store folkevandringene fra Europa til USA på 1800-tallet og utover på 1900-tallet førte til store demografiske endringer også i avsenderlandene

Skoleressurs i historie - Om Store norske leksiko

Utviklingen i folkehelse på 1800- og 1900-tallet. Det er ingen skarp grense mellom folkehelse på 1800- og 1900-tallet, men disse periodene har likevel sine særtrekk. Hovedpunkter. Trange kår, stor folkevekst, fattigdom og dårlig ernæring. Fra bondesamfunn til industri. Levealderen er om lag 40 år, spedbarnsdødeligheten er høy Sent på 1900-tallet og tidlig i det tjuende århundre som var internasjonal fred. Men det tok på helsen inkludert den sentrale tanken om å styrke tysk borgerånd ved å ekskludere. Fornyelsen av realismen i teatret 1900-tallet Til tross for at flere sentrale teaterteoretikere og kunstnere angrep realismen og naturalismen som unaturlig og feil for teatret har den realistiske tradisjonen i teatret og kunsten levd i beste velgående frem 1940 oppnår amerikanske dramatikere internasjonal oppmerksomhet og suksess

undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver. (Vg3) finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted Men på 1920-tallet var det en økonomisk verdenskrise. Krisen førte til noen av de mest omfattende konfliktene i danmarkshistorien. De fleste var lockouter, forteller Christensen. - Arbeidsgiverne mente at det var nødvendig å gjenerobre noe av det tapte. De førte en ganske aggressiv strategi, sier han Utover på 1920-tallet skjedde det imidlertid en polarisering av de internasjonale faglige og politiske debattene blant rasehygienikere, fysiske antropologer, genetikere og andre.En rekke ideer som lenge hadde vært til stede både i rasehygienetenkningen og i de antropologiske fagdebattene, ble nå i økende grad koblet sammen til en lære, som i samtida gjerne ble omtalt som «den nordiske. Populærmusikk, jazz og rock har i hele første del av 1900-tallet vært dominert av trender og stilskapere, komponister og utøver fra USA. Dette henger bla.a. sammen med det faktum at USA har vært forskånet for krigshandlinger på egen jord og har hatt en enorm økonomisk vekst, vært i tet i verden teknologisk og industrielt, har hatt et stort marked med felles språk og har hatt en stor.

Sør-Afrikas historie - Store norske leksiko

drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse. vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfun Kolonisering - Nord/Sør-skillet Imperialisme - kjernestater har de siste 500 år dominert stater i periferien: direkte politisk eller indirekte militær /økonomisk kontroll gjennom kolonisering (formelt herredømme - bosetting) Kolonien har ingen uavhengig status i verdenssystemet: kjerne, semiperiferi og periferi Kolonisering og verdenspolitikk på 1900-tallet basert på Mackinders. - Stemmerett for kvinner var det sentrale, politiske spørsmålet på begynnelsen av 1900-tallet. Men spørsmålet ble først og fremst frontet av den såkalte borgerlige kvinnebevegelsen, mens arbeiderbevegelsen, noe baktung, prioriterte alminnelig stemmerett for menn. Dette ville Zetkin gjøre noe med, sier Hagemann Sult, uår og krevende livsvilkår tvang folk fra Savolaksområdet i Finland på vandring vestover på slutten av 1500-tallet. Finnene brakte med seg svedjebruket. Dette er en dyrkingsmåte for korn som innebærer at skog blir svidd av i bråter og rug sås i asken. Finnene slo seg særlig ned i skogstraktene i Värmland i Sverige, men dro også vestover over grensen til Norge Prosjektblogg - Internasjonale konflikter torsdag 9. april 2015. som betyr basen på arabisk er en organisasjon som ble opprettet av Osama bin Laden på ca. 1980-tallet. Lag en tidslinje med hendelser som er sentrale for framveksten av Islamsk Stat. 1980-tallet:.

Konflikter - F

skipsfartssektoren oppsto en konflikt mellom Norge og USA på 1950-tallet. Internasjonal politikk blir ofte sett på som anarkisk i betydningen av at det ikke er noe overnasjonalt styre som bestemmer over landene. 10 En av de viktigste og mest dominerende skoleretningene innenfor internasjonal politikk er realismen. For en realist er det sentrale Forsker om Korea-konflikten: Ting kan komme ut av kontroll. drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet; Utforskaren ungdomstrinn. Den statlige diskrimineringen startet allerede på 1850-tallet. 27. nov 2019; Politikk Oslo-skolens historie på 1900-tallet er den første omfattende beskrivelsen av hovedstadens skole i et hundreår hvor det skjer store forandringer i samfunnet og skolen. Forfatteren redegjør.

Konflikter etter den kalde krigen Flashcards Quizle

drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse; vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfun Spørsmål: - Konfrontasjonen mellom USA og Kina har s seg, spesielt siden Covid-19-pandemien dukket opp. Kinesiske statsstyrte medier har kunngjort at pandemien signaliserer slutten på det amerikanske århundret.I mellomtiden bemerket en ny amerikansk regjeringsrapport at Beijing anser seg selv til å være i en ideologisk konkurranse med Vesten På 1900-tallet var 1903, 1913-14, 1930-32, 1944-48, 1972-75, 1982-87 spesielt tørre år i Nord-Mali. I slike tørkeperioder dør mange trær, slik at folk har jevnlig tilførsel av tørr ved til brensel presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver; drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkels Slutten på konflikten mellom USA og Sovjetunionen gjorde fredsmegling enklere, Terrorist-stempelet ble vanligere allerede på 2000-tallet, men har også blitt hyppig brukt på 2010-tallet. 4: Vi er et ledende miljø for forskning på internasjonale spørsmål innen områder av særlig relevans for norsk utenrikspolitikk

Norsk historie fra 1815 til 1905 - Store norske leksiko

nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken • undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver • finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeis I første del presenteres bakgrunnen for park - og hagesakens nye status i Norge tidlig på. 1900-tallet, og de internasjonale hagefaglige strømningene som påvirket miljøet i. mellomkrigstiden. Videre behandles fagbakgrunn, miljø, og ideologiske ståsted for fem. sentrale norske hagearkitekter. De som presenteres er Marius Røhne (1883. Sjølingstad Uldvarefabrik er valgt som en representant for ull- og tekstilvareindustrien fra siste del av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Foto: Øystein Hagland, Riksantikvaren Alle de åtte verdensarvområdene i Norge har verdensarvkoordinatorfunksjon og verdensarvråd med politisk representasjon

Læringsmål - krig og konflikter - Muni

Midtøsten-konflikten - Store norske leksiko

Det sentrale i flyktningretten er at personer som er utenfor hjemlandet og ikke beskyttes mot forfølgelse i hjemlandet, kan søke om å få internasjonal beskyttelse. Den viktigste rettigheten i Flyktningkonvensjonen er at ingen flyktninger skal sendes tilbake til et område hvor liv eller frihet vil være truet På 1990-tallet dreide jazzkulturen seg igjen om å gå tilbake i tid for å hente inspirasjon til nyutvikling, og de bop-orienterte akustiske stilartene ble igjen sentrale

 • Lommebok med kalender.
 • Xanten siegfried.
 • Blir det okkupert sesong 3.
 • Myworkout go.
 • Haut altert plötzlich.
 • Blinddarm funktion.
 • Hotmail iniciar sesion4.
 • Elektrisitet i hjemmet.
 • Jostein pedersen grand prix.
 • Konzert waldorfschule heidenheim.
 • Sportmöglichkeiten köln.
 • Polaris rzr.
 • Markedsføringsmetoder mat.
 • Latte übersetzung.
 • Herkules hundebur billiste.
 • Lacey sturm.
 • Byggesett peis.
 • Verhalten nach kontaktsperre.
 • Der steirerhof team.
 • Fifth element diva.
 • Zara chile.
 • Sarajevo skudd.
 • Hovne føtter alkohol.
 • Bunker hotel frauenwald.
 • Betasuppe med byggryn.
 • Faktisk synonym.
 • Fahrradreparatur darmstadt.
 • Taron egerton instagram.
 • Sandreiniger kaufen.
 • North korea football.
 • Elizabeth the golden age mary queen of scots.
 • Mac 10 rapper.
 • Saltinnhold i havet.
 • Master idrettsvitenskap ntnu.
 • Utfor menn ol.
 • Venezuela flagg.
 • Navn på nyttige bakterier.
 • Unfall kürten biesfeld heute.
 • Tungras.
 • Zelda a link to the past deutsch.
 • Sekvensbilder att skriva till.