Home

Hvilke studier krever spesiell studiekompetanse

Vi kan berolige deg med at det store flertallet av høgskole- og universitetsutdanninger krever generell studiekompetanse, som du vil være kvalifisert for å søke når du har fullført vg3 påbygging. Noen studier krever spesiell fordypning. Vi kan ikke liste opp alle, men de vanligste er medisin, odontologi, veterinær og ingeniørstudier Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at det er noen krav i tillegg til generell studiekompetanse. Kravene kan være ekstra fag, eller et karakterkrav i et gitt fag. På samordnaopptak.no er det oppgitt en kravkode for hvert enkelt studie. Er koden GENS, er det ingen spesifikke fagkrav I utgangspunktet er det alle utdannelser som krever realfagsfordypning som da krever spesiell studiekompetanse. En fullstendig oversikt finner du på www.samordnaopptak.no, men vi kan blant annet nevne: alle ingeniørstudier, noen biovitenskapelige studier, tannleger, handelshøyskole og tannlegene Spesiell studiekompetanse er forøvrig et veldig teit begrep, men samordna opptak bruker nå en gang det. Ganske mange attraktive studier krever forskjellige former for spesiell studier. Siv. ing-studier på NTNU krever 3mx (karakter 4) og 2fy (bestått) Vanlige ingeniørstudier krever 2mx. medisin krever 3KJ og 2mx, tror jeg

SVAR: Hei Vi kan berolige deg med at det store flertallet av høgskole- og universitetsutdanninger krever generell studiekompetanse, som du vil være kvalifisert for å søke når du har fullført vg3 påby.. Generell studiekompetanse og studier i utlandet. 31.01.2014 2014 Stipend og støtte; Kan jeg få generell studiekompetanse? 27.05.2019 2019 Høyere utdanning; Kan jeg søke meg inn på alle studier med spesiell studiekompetanse? 28.06.2016 2016 Høyere utdanning; Studier i utlandet og manglende generell studiekompetanse grunnet sykdom 19.01. En del studier på høyere nivå krever mer enn generell studiekompetanse. Det betyr at du i tillegg til generell studiekompetanse må ta ekstra realfag for å kvalifisere deg til å søke opptak. Alle studier har egne opptakskrav slik at det er alltid lurt å sjekke hvilke krav som gjelder for studiet du ønsker Hei, jeg går på Studiespesialiserende (almen) 1. år, neste år skal jeg velge valgfag for 2. klasse, men jeg lurer på hvilke jeg må velge for å få spesiel studiekompetanse? MV

Enkelte studier krever at du har tatt bestemte fag, hatt relevant praksis eller bestått opptaksprøver. Det vanligste er et krav om realfag, og det er gjerne det man kaller spesiell studiekompetanse. Her kan du lese mer om spesielle opptakskrav og sjekke hvilke krav som gjelder for studier du vurderer å søke:. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SPESIELL STUDIEKOMPETANSE (vgs-privatist).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er registrert 17 relaterte studier til utdanningen SPESIELL STUDIEKOMPETANSE (vgs-privatist)

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Eksempler på spesielle opptakskrav kan være at du må ha tatt noen spesielle realfag fra videregående skole, at du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve De fleste universitet og høgskoler krever at du har generell studiekompetanse når du søker opptak til studier. Hos Samordna opptak har dette opptakskravet kravkoden GENS.. I Karakterkalkulatoren kan du regne ut poengene dine, og se hvilke studier du kan komme inn på med dine fag og karaktere

Generell studiekompetanse. Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler.Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller Spesiell studiekompetanse. Når du har tatt studiespesialiserende utdanningsprogram får du generell studiekompetanse. Har du valgt programområdet realfag kan du få spesiell studiekompetanse. Noen studier krever dette, som for eksempel medisin. Det varierer hvilke fag du må ha for å komme inn på ulike studier med spesielle opptakskrav Generell studiekompetanse . Generell studiekompetanse får du ved å fullføre ett av de studieforberedende løpene som er beskrevet tidligere, med karakteren 2 eller bedre i samtlige fag.. Spesielle opptakskrav . Visse studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse Utdanninger som krever spesiell studiekompetanse 01.12.2015 2015 Arbeid / jobb; Hvilke utdanninger krever 2P? 28.04.2016 2016 Utdanning; Jobber som ikke krever videregående og ikke har faste arbeidstimer? 26.06.2017 2017 Arbeid / jobb; Hvilke utdanninger trenger man å ha tatt realfag? 27.11.2019 2019 Hva skal du bli? Hvilke studier krever. Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler. Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn. Du må i tillegg ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller. Enkelte studier krever spesiell studiekompetanse. Det vil si at [

Spesiell studiekompetanse. Noen utdanninger kre ver en spesiell fagkombinasjon. Ønsker du eksempelvis å bli lege, tannlege eller ingeniør? Da må du ha spesielle realfag. Har du ikke spesiell studiekompetanse fra videregående så kan du ta disse fagene som privatist. Les mer om spesiell studiekompetanse på Samordna opptak Studiekompetanse er en kvalifikasjon som kan oppnås etter å ha fullført og bestått videregående opplæring i Norge. Kompetansen krever gjennomføring av en kombinasjon av fag i den videregående skolen og kvalifiserer til opptak til høyere utdannelse ved høyskole og universitet dersom karakterene er gode nok til å konkurrere seg inn. . Generell studiekompetanse er påkrevd for opptak. Flere studier, blant annet ingeniør studier krever spesiell studkomp og som regel 3mx og 2fy, men det avhenger litt av hva du skal studere. Varierer litt hva som er kravet avhengig av om du skal studere til elektroingeniør, bioingeniør eller hva det måtte være Eksempler på «särskild behörighet» (spesiell studiekompetanse) kan være ulike nivåer av matematikk, realfag og engelsk/fremmedspråk. NB: Det er ulik praksis på hvordan krav om engelsk.. Spesiell studiekompetanse - studier som krever spesielle fa . SAU = Spesiell angrep enhet. Ser du etter generell definisjon av SAU Noen studier har spesielle opptakskrav i form av krav til realfag på et visst nivå, som for eksempel medisin og mange naturvitenskapelige studier. Noen studier krever opptaksprøve, slik som musikkvitenskap. Det er allikevel slik at de fleste studier ikke krever noe utover generell studiekompetanse. Studere med én gang eller vente

- Har studiet spesielle opptakskrav? Flere studier har spesifikke formelle kompetansekrav i tillegg til generell studiekompetanse. Eksempelvis krever opptak til 3-årig ingeniør matematikk R1+R2 og Fysikk 1. Disse formelle kravene kan ikke realkompetansevurderes Du kan altså få full fordypning i realfag og mye spesiell studiekompetanse for studier som krever dette. Du finner mer informasjon om hvilke programfag vi tilbyr i Menyen under siden Programfag. HTG er for deg som ønsker et teoretisk løp for å få studiekompetanse, enten generell eller spesiell, samtidig som du får trening i din idrett i løpet av skoletiden

Hvilke utdanninger krever spesiell studiekompetanse

 1. Opplæringstilbudet gir deg generell studiekompetanse, og du kan ta videre utdanning på høyskole og universitet. Du er kvalifisert for alle studier som ikke krever spesiell studiekompetanse, for eksempel barnehagelærer, grunnskolelærer, vernepleier, barnevernspedagog, psykolog, sosionom, sykepleier og så videre
 2. Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Men noen studier har spesielle opptakskrav: Opptaksprøver: Mange studier innen kreative fag krever en praktisk opptaksprøve. Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag
 3. Fullført Vg3 Påbygging gir generell studiekompetanse. Med generell studiekompetanse får du mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Merk at enkelte studier krever spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag. Denne valgmuligheten har du ikke på Vg3 Påbygging
 4. Spesielle opptakskrav Opptak til 1 ½ - 2-årige masterprogrammer Nokre studieprogram har i tillegg til generell studiekompetanse krav om spesielle fag og/eller karakterkrav frå vidaregåande skule
 5. All undervisning er rettet mot eksamen slik at du skal nå dine mål. Hos oss er du sikret engasjerte lærere og undervisning som er spisset mot eksamen

Spesiell studiekompetanse Sonans

Utdanninger som krever spesiell studiekompetanse

 1. Valg av språk i ungdomsskolen har konsekvenser for hvilke valg du kan gjøre i videregående skole. Elevene på studieforberedende utdanningsprogram har 3 fag á 5 uketimer til valg på Vg2 og Vg3. En elev som må ha språk i Vg3, har da i realiteten plass ti
 2. Spesiell studiekompetanse . Studiekompetanse med spesielle fagkombinasjoner fra Vg2 og Vg3. Kreves for opptak til noen studier i høyere utdanning. Språk- og realfagspoeng . Du kan få poeng for språkfag og realfag. Til sammen kan du få maksimalt 4 språk- og realfagspoeng. Stipend . Stipend er penger du mottar for å ta en utdanning eller.
 3. Opptakskrav til grunnutdanninger og toårig master og høyere årstrinn NMBU.Noen studier krever kun generell studiekompetanse, andre har spesielle opptakskrav i tillegg. Her finner du en liste over kravkoder med beskrivelse av hva som skal til for å dekke dem. Det er også mulig å dekke de spesielle opptakskravene med utenlandsk utdanning, høyere utdanning eller fag fr
 4. Det er enten for å få spesiell studiekompetanse eller for å samle poeng for å heve det generelle karaktersnittet. Hovedmålet til de som kommer til oss er å få flere muligheter enn det de har i dag, sier Kirkeberg. Mange forbedrer seg i realfag. Det er tydelig hvilke fag som er mest populære blant de som tar opp fag på Sonans
 5. Noen studier krever ekstra fordypning i realfag - spesiell studiekompetanse. Noen av disse realfagene kan du få gjennom oss. Yrkesfaglige fellesfag. Personer som tar 2- eller 3-årig yrkesfaglig utdanning, trenger de yrkesfaglige variantene av norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.
 6. st 5 års praksis/utdanning). Spesiell studiekompetanse. Mange utdannelser krever mer enn generell studiekompetanse

spesielle yrker. Samtlige studier ved høgskolen kan benyttes som grunnlag for videre studier Det er imidlertid ingen krav til hvilke typer studier som kan kombineres i en cand.mag.-grad. Opptak til studiet krever generell studiekompetanse Noen studier krever at elevene har visse realfag. Dette kalles spesiell studiekompetanse. Ingeniør-, realfag- og medisinske studier krever spesiell studiekompetanse. Realfag. Med realfag i bagasjen får du muligheten til å ta mange interessante studier. Er du opptatt av natur og naturvitenskap, tall og teknologi Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse, og best mulighet til å fylle spesielle opptakskrav ved fordypning i matematikk og andre realfag. Det gir deg grunnlag for å søke forskjellige studier ved høyskoler og universiteter, for eksempel innen realfag og medisin og i naturvitenskapelige og teknologiske fag Spesiell studiekompetanse. Noen utdanninger krever spesiell studiekompetanse i tillegg til generell studiekompetanse. Dette gjelder blant annet studier til ingeniør, tannlege, veterinær, lege - eller om du ønsker å studere realfag på høgskole- eller universitetsnivå Noen studier stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag, vanligvis realfag. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag

Hvilke studier krever spesiell studiekompetanse

Hvorfor studiekompetanse? •Hvis du tenker at du vil studere i Norge, er Generell studiekompetanse (GENS) et krav. -Pass på at en del studier krever mer matematikk og andre realfag. -En del studier har også karakterkrav. For eksempel krever sykepleier 3 i norsk og 3 i matematikk SVAR: Hei Det er flott at du vil ta utdanning selv om du er syk! Vi forstår godt at du gjerne vil være som alle andre og selvsagt skal du ha som mål at du etter hvert skal bli frisk. For å komme dit må.. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3. Du må da ha karakteren 2 eller bedre i samtlige fag. Vi tilbyr dessuten en rekke fag som gir deg spesiell studiekompetanse. Dette fordi en del universitet og høyskoler krever at du har bestemte fag for å komme inn på enkelte studier

 1. Noen studier på universitet og høgskole, som f.eks. medisin, odontologi, veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell studiekompetanse. Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag
 2. Du kvalifiserer for alle studier som ikke krever spesiell studiekompetanse. Etter fullført Vg3 er du kvalifisert for studier til barnehagelærer, grunnskolelærer, vernepleier, barnevernspedagog, psykolog, sosionom, sykepleier med flere. Det er mulig å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider om du skulle ønske det
 3. I Norge skiller vi mellom høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning på fagskole. Begge gir studiepoeng, men ikke samme type studiepoeng. Les mer om fagskole. Opptak til høyere utdanning, altså universitets- og høgskolestudier, krever vanligvis generell studiekompetanse.. Noen studier krever bestemte fagkombinasjoner, har krav til karaktersnitt eller andre krav
 4. Studiespesialisering på Frederik II forbereder deg på videre studier. Vi kan gi både generell og spesiell studiekompetanse. På Frederik II jobber for å gjøre elevene våre godt faglig forberedt på studiene etter videregående. Som elev på studiespesialisering får du de fleste fag sammen med klassen din i vg1
 5. Spørsmål: Hva er spesiell studiekompetanse, og kan jeg få spesiell studiekompetanse ved å gå på medier og kommunikasjon? Svar: Ja, du kan oppfylle spesielle opptakskrav ved å velge realfag som valgfritt programfag (se svaret over). Sjekk hvilke studier som har spesielle opptakskrav innen realfag på samordnaopptak.n
 6. •Gir generell eller spesiell studiekompetanse (Spesiell studiekompetanse: Noen utdanninger krever spesielle fagkombinasjoner, som regel innen realfag) •Rett valg dersom du vet en bestemt utdanning du ønsker etter videregående; for eksempel medisin, ingeniør eller juss
 7. Studiespesialisering gir generell studiekompetanse. Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet i Norge eller utlandet. Du kan velge blant programfag innen realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Du kan velge programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskoler og universiteter. Du bør vær

Du kan også ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 eller etter oppnådd yrkeskompetanse. Med studiekompetanse har du mulighet til å ta høyere utdanning ved høyskole eller universitet. Husk at noen studier, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studier, krever at du har visse realfag Studiekompetanse på nett. Om du mangler generell eller spesiell studiekompetanse, kan du fikse karakterene du trenger for å komme inn på drømmestudiet. Enten det er norsk, matematikk eller biologi, kan du studere fagene du har behov for hjemme fra din egen stue. NB: Selve eksamen er ikke inkludert, men krever påmelding som privatist Spesiell studiekompetanse . Studiekompetanse med spesielle fagkombinasjoner fra Vg2 og Vg3. Kreves for opptak til noen studier i høyere utdanning. Språk- og realfagspoeng . Du kan få poeng for språkfag og realfag. Til sammen kan du få maksimalt 4 språk- og realfagspoeng. Stipen Bygg- og anleggsteknikk, yrkes- og studiekompetanse, 4-årig. På dette studieprogrammet kan du fullføre et 5-årig utdanningsløp på bare 4 år og sitte igjen med både svenne-/fagbrev og spesiell studiekompetanse. Programmet er ideelt for deg som ønsker å utdanne deg til ingeniør Å ha generell studiekompetanse vil si at man kan søke om opptak til høyskoler og universitet. Oslo VO men de som planlegger å studere fag som krever fordypning i realfag, anbefales å velge for eksempel ingeniørstudier og studier som medisin, farmasi og veterinær. Se Samordna opptak for mer informasjon om spesielle opptakskrav

Studiespesialisering gir deg et solid grunnlag for å studere videre, både i Norge og i utlandet. Utdanningen er treårig og fører fram til generell eller spesiell studiekompetanse, alt ut fra hvilke fag og programområder du velger. På Drammen ønsker vi å forberede deg best mulig for videre studier, gjennom fokus på kunnskap og trivsel Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag. Opptaksprøver: Mange studier innen kreative fag krever en praktisk opptaksprøve. Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier er ingeniør-, realfags- og medisinske studier Studieforberedende Fysikk FY1 Fysikk 1 er teoretisk fysikk på videregående skoles nivå. Sammen med matematikk R1 og R3 gir fysikk deg den fordypning du trenger for å komme inn på studier som krever spesiell studiekompetanse i realfag, bl.a. ingeniørstudier og andre studier innen naturvitenskap, medisin og teknologi

Hvilke studier kan jeg søke med generell studiekompetanse

Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Internasjonal klasse på Vg1 Om du ser for deg å gå på IB eller har tenkt å studere i utlandet kan du velge Internasjonal klasse på Vg1, der det er mer fokus på internasjonale problemstillinger og deler av undervisningen foregår på engelsk i noen av fagene Det er mye å tenke på for deg som vurderer utenlandsstudier. Her finner du noen tips til hva du bør tenke på og hvor du kan starte prosessen for å samle mer informasjon. Lånekassen og utenlandsstudier Du må ha generell studiekompetanse for å kunne søke lånekassestøtte til utenlandsstudier. Før du søker, må du ha fått studieplass på fulltid

Studiekompetanse Spesiell - Kurssok - AO

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse (men se emneplan for anbefalte forkunnskaper): 3IK1N Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon nett 60 sp. (Merk at emnet 3IK102 krever at du i tillegg til generell studiekompetanse kan dokumentere interkulturell erfaring.) 3IK101N Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori 15 sp Et spesielt trekk ved det kanadiske utdanningssystemet er at mange programmer tilbyr noe som kalles cooperative education (co-op). Det betyr at du har mulighet til å veksle mellom studier og relevant, betalt arbeid, og slik få verdifull arbeidserfaring før man skal ut i yrkeslivet Skolen bestemmer hvilke programfag elevene kan velge mellom. Kroppsøving og programfag gjelder bare for dem som ikke søker med oppnådd yrkeskompetanse. Det gjøres oppmerksom på at for opptak til visse studier kreves det spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag Du kan se hvilke studier som kun har krav om generell studiekompetanse i studieoversikten. Hva er generell studiekompetanse? Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg1, Vg2 og Vg3 fra studieforberedende utdanningsprogram, eller med et fireårig løp som gir deg y rkesteknisk og studiespesialiserende kompetanse

Studiekompetanse Spesiell - Studieforbundet AO

 1. Spesielle opptakskrav. Flere studier krever at du har tatt bestemte fag, hatt relevant praksis eller bestått opptaksprøver. Les mer om spesielle opptakskrav og sjekk hvilke krav som gjelder for studiet du skal søke.. Har du ikke generell studiekompetanse
 2. Du oppnår generell studiekompetanse og kan søke høyere utdanning etter fullført og bestått påbygging til generell studiekompetanse. Vær oppmerksom på at enkelte studier kan ha spesielle opptakskrav. Du finner søknadsfrister og -krav på samordnaopptak.no
 3. Her finner du fagkodene for eksamen i noen populære fag. Se lenger ned på siden for fagkodene for realfag og for påbygging til studiekompetanse for deg som har tatt yrkesfag. Studiekompetansefagene. Hvis du er over 23 år kan disse fagene gi deg studiekompetanse selv om du ikke har vitnemål. Les mer om 23/5 regelen hos Samordna opptak

Spesiell studiekompetanse Noen studier krever at du oppfyller bestemte karakterkrav, eller at du har tatt bestemte fag, oftest realfag som matematikk, fysikk og kjemi. Til enkelte studier er det også opptaksprøver der du må dokumentere eller fremvise et visst ferdighetsnivå Yrkesfag på videregående skole / fagbrev. Nettstudier innen fag fra videregående skole, enten det er generell studiekompetanse eller yrkesfag, har krav om norsk grunnskole eller tilsvarende.Ønsker du å ta yrkesfag kan du kontakte fylkeskommunen og få vurdert din realkompetanse, for eventuelt å få fritak fra noen fag. fagbrev krever Vg1+Vg2+minimum 2 års læretid Dispensasjon fra generell studiekompetanse kan gis i helt spesielle tilfeller hvor du f.eks. på grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller lignende ikke er i stand til å bestå et fag. Du må ha dokumentasjon fra sakkyndig på at du ikke klarer å oppnå generell studiekompetanse, og du må være 24 år eller yngre i opptaksåret Generell og spesiell studiekompetanse •Alle som har fullført og bestått tre år får generell studiekompetanse. Alle studier krever minimum dette •Spesiell studiekompetanse: • Noen studier krever realfag som matematikk, fysikk eller kjemi. • Andre kan ha krav om minste karakter i fag, for eksempel mins Noen studier stiller spesielle krav til fagkombinasjoner (spesiell studiekompetanse) eller har opptaksprøve. Sola vgs har 4 Vg1-klasser på Studiespesialisering. På Vg2 og Vg3 må du velge programområdet realfag eller språk, samfunn- og økonomifag

hvilke fag for spessiell studiekompetanse? - Skole og

Alle emner har krav om generell studiekompetanse, og noen emner har i tillegg spesielle opptakskrav og/eller forkunnskarav. Generell studiekompetanse. Hva er generell studiekompetanse. Du kan selv sjekke du om du er registrert med generell studiekompetanse i UiBs Søknadsweb. Du må laste opp dokumentasjon på at du har dette når du søker Generell studiekompetanse åpner dørene til høyere utdanning og gjør det mulig å søke opptak ved høyskoler og universitet. Enten du ønsker å ta alle fagene, eller kun mangler enkeltfag, er det aldri for sent - vi hjelper deg med å fullføre videregående Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Spesielle opptakskrav. Du må ha en av disse: Matematikk R1; Matematikk (S1+S2) Og begge disse: Fysikk 1; Kjemi (1+2

Spesiell studiekompetanse Her er studier som krever spesiell studiekompetanse, realfag: Generell og spesiell studiekompetanse, ekstra studiepoeng Her finner dere mye info om generell og spesiell studiekompetanse og hvilke fag som gir ekstra studiepoeng: Praktisk og teoretisk matematikk i vg Ja visst, med nettstudier kan du studere når og hvor du vil. Men er det slik at alle nettstudenter sitter hjemme i kjelleren i joggebukse - og leser uten mål og mening? Og er det egentlig noen fag du ikke kan ta på nett? Her får du svar på de største mytene om nettstudier Det finnes ulike veier til generell studiekompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Samordna opptak. Realkompetanse Søkere som er 25 år eller eldre og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Studier med spesielle opptakskrav Enkelte studier ved UiT har spesielle opptakskrav Søkere uten generell studiekompetanse, men som har relevant fagbrev eller fagutdanning, kan få opptak til spesielt tilrettelagte studier i enkelte fag. Dette gjelder spesielt for opptak til ingeniørutdanninger. Det er universitetene og høyskolene selv som velger om de vil tilby studier for søkere med fagbrev

Video: Hva er forskjellen på generell og spesiell studiekompetanse

SPESIELL STUDIEKOMPETANSE (vgs-privatist) - Skoler

Du oppnår studiekompetanse og kan ta høyere utdanning. Det betyr at du kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke, før du velger fag. Du finner søknadsfrister og -krav på samordnaopptak.no Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Spesielle opptakskrav For å kvalifisere til opptak må du i tillegg oppfylle en av følgende: en bachelorgrad. Generell studiekompetanse. Med generell studiekompetanse vil du allikevel komme inn på svært mange studier på høyskoler og universiteter. Hvis du ikke har behov for spesiell studiekompetanse, men heller ønsker mer praksis, kan du velge praktisk matematikk i Vg1 og velge praktiske fag i stedet for matematikk, biologi eller kjemi i Vg2

Universitet og høgskole - Spesielle opptakskrav - Samordna

Noen av emnene har kun generell studiekompetanse (GSK) som opptakskrav, mens andre krever både GSK og spesielle opptakskrav, som realfagskompetanse (REALFA). Du må få enkeltemnestudierett før du kan melde deg opp i emnene du skal ta. 2) Registrer søknad om studierett. Søknad registrerer du i Søknadsweb Spesiell studiekompetanse Stadig flere utdanninger krever nå spesiell studiekompetanse med fordypning i realfag. Eksempler på dette er sivilingeniør, siviløkonom, bioingeniør, lege og tannlege, veterinær, enkelte arkitektstudier, mange nye miljøutdanninger, farmasi og mye mer. Les mer på Samordna opptak sine sider Generell studiekompetanse (GENS) o Vitnemål gir generell studiekompetanse. o Tilstrekkelig for opptak til de fleste studier o o Noen studier krever valg av spesielle fag: o Eks: Arkitekt, ingeniør, medisin, veterinær, farmasøyt, ernæringsfysiolog o Mer info: o Opptaksforskriften o Søkerhåndboka o Samordnaopptak.n Utdanningsprogrammet studiespesialisering gir grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Du som velger studiespesialisering, bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag

Til de utdanningene som har spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse, herunder fagkrav og krav om opptaksprøver, gjelder at søkere på realkompetanse også må oppfylle disse kravene. Du kan ikke bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse hvis du søker på studier som har krav om et visst antall skolepoeng Poenggrensene ved studier i sist opptak kan være nyttige når du skal bestemme deg for hvilke studier du vil søke. Utforsk UiBs studietilbud. 2. Sjekk informasjon om viktige datoer og opptakskrav. Du finner informasjon om viktige datoer, opptakskrav og poengberegning hos Samordna opptak Dette er et 1-årig forkurs for studenter som ønsker opptak til landets ingeniør- eller sivilingeniørutdanninger, men som mangler generell studiekompetanse, samt spesiell studiekompetanse i matematikk og fysikk Generell studiekompetanse (GENS) o Vitnemål gir generell studiekompetanse (tidl. artium). o Tilstrekkelig for opptak til de fleste studier o Noen studier krever valg av spesielle fag: o Eks: Arkitekt, ingeniør, medisin, veterinær, farmasøyt, ernæringsfysiolog o Mer info: o Opptaksforskriften o www.samordnaopptak.no o www.ansa.no (studier i utlandet Studier med spesielle opptakskrav innen realfag i tillegg til generell studiekompetanse Oversikten er basert på Rundskriv F01-16: Forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader (22.01.2016) Oversikten begrenser seg til studier som har spesielle opptakskrav i form av krav om programfag innen programområdet realfag

 • Kæ seie bonden.
 • Umschulung mit 47.
 • Maritime flagg.
 • Te dió.
 • Traktor lys.
 • Picasa google.
 • Motorsykkeltur i usa.
 • Smuldrepai trines.
 • Pelspledd jysk.
 • Finansinspektionen varningslista.
 • Italienske malere.
 • Alfa romeo 4c ps.
 • Cube cup baunach.
 • Möblierte wohnung biberach riß.
 • Purpura d'effort therapie.
 • Innsida utveksling.
 • Rosa hårfarge barn.
 • Nbk csgo.
 • Jahn regensburg spieler.
 • Flixbus kroatien deutschland.
 • Playmobil kalender 2017.
 • Scheidung einreichen vor ablauf trennungsjahr.
 • Dvd samlebokser.
 • Kongens tale 23 juli.
 • 10 brl to nok.
 • Italiensk dansk ordbog gyldendal.
 • Tim mälzer kochshow.
 • Bootcut jeans levis.
 • Polizeireport hettstedt.
 • Sviing av smalahove.
 • Face2face tromsø.
 • Frauenhaus wels rechtsberatung.
 • Palmlilie blüte abschneiden.
 • Frossen laks pris.
 • L'ascension real story.
 • Unimog krankenwagen kaufen.
 • Synlige blodårer på armene.
 • Norsk friidrett klær.
 • Låne el sykkel bergen.
 • Ylvis nations of the world lyrics.
 • Whiskey br.