Home

Målrettet miljøarbeid anvendt atferdsanalyse

bøker - Målrettet miljøarbeid : anvendt atferdsanalyse

 1. Målrettet miljøarbeid : anvendt atferdsanalyse. D. 2 : Opplæringsteknikke
 2. Målrettet miljøarbeid: anvendt atferdsanalyse. Laeringsteori og dagliglivets pedagogikk har 3 aktive annonser
 3. Målrettet miljøarbeid: anvendt atferdsanalyse. Laeringsteori og dagliglivet ISBN 9788299707701, 2005, Hans A. Horne, Bjarne Øye
 4. Oppdatert personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler. Nytt regelverk for behandling av personopplysninger (GDPR) trer i kraft 20. juli 2018
 5. istrativt system med målrettet tiltaksarbeid. For oss er det viktig å presisere at målrettet miljøarbeid ikke er det samme som anvendt atferdsanalyse. Atferdsanalyse er derimot et viktig bestanddel av det å jobbe målrettet - i de fleste tilfeller

Målrettet miljøarbeid: anvendt atferdsanalyse

- Eksperimentell atferdsanalyse, hvor en er opptatt av grunnproblemer og lovmessigheter i forhold til hvordan organismens atferd formes og endres - Anvendt atferdsanalyse, som representerer den praktiske analysen, med tilhørende metodikk, anvendbar i opplæringen av mennesker (Cooper, m. fl., 1987; Svartdal & Flaten, 1998). Side 4 Are Karlse Tanken bak målrettet miljøarbeid er å være konsekvent i for eksempel responsen på forskjellig type oppførsel får. Det er lettere å korrigere utagerende oppførsel om brukeren vet hvordan det vil bli møtt. Det samme gjelder når du skal hjelpe dem å lære oppgaver de synes er vanskelige Målrettet miljøarbeid : anvendt atferdsanalyse. 1 : Læringsteori og dagliglivets pedagogik

Søk: Målrettet miljøarbeid: anvendt atferdsanalyse

 1. Personalet på dagsenteret er svært bevisste på hvilke aktiviteter de fyller dagene til brukerne med. De utfører et målrettet miljøarbeid som handler om mer enn å lime fyrstikkesker. Det gjelder å hjelpe brukerne til å se hverandre som hele mennesker, å utvikle deres evne til å ha gode relasjoner og å drive med meningsfulle aktiviteter på brukernes egne premisser
 2. Målrettet miljøarbeid : anvendt atferdsanalyse (Del 2) : Opplæringsteknikker. Horne, Hans A. Skip to the end of the images gallery. Skip to the beginning of the images gallery. Målrettet miljøarbeid : anvendt atferdsanalyse (Del 2) : Opplæringsteknikker . Horne, Hans A. Veiledende pris. kr 369,00. I salg. ISBN/Varenr. 9788299707718.
 3. Målrettet miljøarbeid Anvendt atferdsanalyse Juridisk ramme . Min reise Arbeidet som miljøarbeider ved en institusjon for psykisk Kompetanse i målrettet miljøarbeid er viktig for å ivareta grunnvilkåret om forebygging og andre løsninger i henhold til KHOL, kap 9
 4. Målrettet Miljøarbeid del 1 redegjør for det teoretiske grunnlaget for anvendt atferdsanalyse. Dette er kunnskap som er nødvendig for å finne årsakene til mennesker og dyrs atferd og for å løse problemer som kan oppstå i pedagogiske tiltak
 5. g, er anvendt atferdsanalyse viktig i endringsarbeidet. Anvendt atferds­ analyse er spesielt viktig i.

Målrettet miljøarbeid: anvendt atferdsanalyse

Om målrettet miljøarbeid eMAA

 1. Veilederen Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse for barn med autismespekterforstyrrelser supplerer denne beskrivelsen. Trykk her for å Målrettet miljøarbeid del 1 - læringsteori og dagliglivets pedagogikk, Lillestrøm, G.R.D Forlag. Horne, H. & Øyen, B. (2007): Målrettet miljøarbeid del 2.
 2. gsmåter som benytter positive strategier for å møte og håndtere utfordrende situasjoner. Målgruppe. Denne videreutdanningen er for deg som arbeider innenfor skoleverket, barnehagesektoren,.

39 Nummer 1 (VÅR 2012) Sjekkliste for målrettet

Skriv inn e-post og passord og klikk Logg inn for å fortsette. Brukernavn eller e-postadresse *. Du kan logge inn med brukernavn eller e-post-adresse Målrettet miljøarbeid. Anvendt atferdsanalyse book. Read reviews from world's largest community for readers

Målrettet miljøarbeid: Anvendt atferdsanalyse: Vol. 2. Opplæringsteknikker. [Oslo]: G.R.D. forlag. REGISTRERING I ENDNOTE Reference type Serial Author Horne, Hans Øyen, Bjarne Year 2007 Title Opplæringsteknikker Place Published [Oslo] Publisher G.R.D. forlag Volume 2 Series Title Målrettet miljøarbeid: Anvendt atferdsanalyse Målrettet lrettet miljøarbeid milj arbeid for barn med hyperaktivitetsdiagnose Jens Erik Skår, Sk r, spesialist i klinisk psykologi, Institutt for Anvendt Atferdsanalyse www.iaa.no Eigersund, 26.02.2007 IAA, 200 Målrettet miljøarbeid. 1. Observasjon 2. Kartlegging 3. Målvalg 4. Metodevalg 5. Registrering 6. Evaluering • Metoden er faglig og etisk forsvarlig SYV DIMENSJONER I ANVENDT ATFERDSANALYSE. 1. Anvendt: en studie må omhandle atferd som har umiddelbar betydning for målpersonen. 2

I målrettet miljøarbeid brukes daglige situasjoner til å trene opp ferdigheter personen ikke mestrer eller å bidra til at ferdigheter opprettholdes. Anvendt atferdsanalyse, teori og praksis. Petter Kramås, Lars Gunnar Lingås og Jan Skjeve: Tvang, makt og forsvarlighet Atferdsanalyse Tidlig opplæring Intensiv opplæring anvendt atferdsanalyse er den tilnæringen som er best dokumentert for barn med autisme- spekterforstyrrelser timer målrettet opplæring pr uke (Anderson, & al., 1987; Birnbrauer & Leach, 1993Eldevik & al. Beklager, men en feil oppstod og serveren kan ikke behandle din forespørsel for øyeblikket. Prøv igjen om noen minutter Anvendt Atferdsanalyse ( ABA - Applied Behavior Analysis ) og M lrettet Milj arbeid. aadf rdsanalyse ABA-forum. Tjenestemottakere har krav p effektiv og veldokumentert behandling og oppl ring . OBS! Unng toll og avgift: Hold fakturaen under N.kr.200,-Hilsen Ja

Tjenestene baserer seg på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Vi har et spennende fagmiljø og et nært samarbeid med familien og fagnettverk internt og eksternt. Vi har som mål å skape et godt hjem for brukerne og et spennende og trivelig arbeidsmiljø for personale I vårt arbeid benytter vi hovedsakelig målrettet miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse og psykodynamisk tilnærming. Vårt ønske er å gi hver enkelt tjenestemottaker individuelt tilpassede tjenester, selvbestemmelse og muligheter for mestring Studiet vil med utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn ha hovedfokus på anvendt atferdsanalyse og relasjonskompetanse. Anvendelse av atferdsanalyse i systematisk målrettet arbeid vil bli vektlagt. Strukturen i studiet vil følge trinnene i en arbeidsmodell som består av observasjon og kartlegging, analyse av data, målformulering, tiltak og evaluering Anvendt atferdsanalyse kan for eksempel innebære å gjøre funksjonelle analyser av utfordrende atferd hos brukere av helse- og omsorgstjenester eller pedagogiske tjenester, med fokus på samspillet mellom dem og deres omgivelser. Ut fra slike analyser kan en tilrettelegge ulike former for tiltak

Linn Ebeltoft Sparby er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid. Hun er bosatt i Kirkenes og har jobbet som fagkonsulent i Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark siden 1996. Også innen anvendt atferdsanalyse har viktigheten av individualisering de seinere år blitt stadig sterkere fokusert ha kunnskap om anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. ha kunnskap om ulike kommunikasjonsformer og kommunikasjonshjelpemidler, og kan anvende prinsipper for relasjonsskapende miljøarbeid. ha kunnskap om lovgivning ved bruk av tvang og makt, og hvordan slike situasjoner kan forebygge 4. Grunnbegreper i miljøarbeid, anvendt atferdsanalyse og vernepleierens arbeidsmodell, sjekkliste for målrettet miljøarbeid. Etiske vurderinger i systematisk miljøarbeid. 5. Miljøtilrettelegging i systematisk miljøarbeid. Hjelpemidler og velferdsteknologi. Arbeid og fritid. 6. Datainnsamlingsmetoder/ kartleggingsmetoder

Hvordan kan du oppnå et målrettet miljøarbeid

Helsearbeiderfag Vg2 - Målrettet miljøarbeid - NDL

Målrettet miljøarbeid 2 : opplæringsteknikker. Horne, Hans A. Skip to the end of the images gallery. Målrettet miljøarbeid : anvendt atferdsanalyse (Del 2) : Opplæringsteknikker . Horne, Hans A. 9788299707718; 2007; Heftet; Legg i handlekurv Legg i huskeliste. Institutt for Anvendt Atferdsanalyse, Stavanger, Norway. 893 likes · 3 talking about this · 60 were here. IAA holder til på Hinna i Stavanger. Vi tilbyr avlastning, boligtrening, undervisning og..

kunne praktisere anvendt atferdsanalyse i endrings-, administrasjon og ledelse, målrettet miljøarbeid, sosialt arbeid og andre samfunnsfag. Fører til grad. Programmet fører frem til graden Bachelor i vernepleie. Studentevaluering . Studieevaluering gjennomføres. Målrettet Miljøarbeid. Anvendt atferdsanalyse. Del 1. Læringsteori og dagliglivets pedagogikk, som gir en innføring i atferdsanalyse. Boka gir en rekke eksempler fra eksperimentelle undersøkelser, fra menneskers dagligliv og fra tiltak for mennesker med spesielle behov. Pris kr. 250. Vis mer Målrettet Miløarbeid. Anvendt atferdsanalyse.

Målrettet miljøarbeid : anvendt atferdsanalyse (Del 2

Tjenesten er faglig sett tuftet på målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. I Mjøsen Bo og habilitering anvender vi langvakter innenfor medleverturnus (1-3 døgn) i tillegg til dag, aften og nattevakter i ordinærturnus. Det vil være behov for vikarer i alle vaktkategorier Vi tilbyr målrettet miljøarbeid direkte til enkeltelever, miljøarbeidere og miljøterapeuter. Vi utarbeider atferdsanalytiske tiltak i hjemmet, anvendt atferdsanalyse, ledelse og administrasjon. Monica Fredriksen. Administasjonsmedarbeider. Monica Fredriksen. Telefon: 99 60 16 12

Malrettet Miljøarbeid 3 - GRD Forla

Institutt for Anvendt Atferdsanalyse (IAA) holder til på Hinna ved Stavanger. Per dato er vi ca. 20 ansatte.... IAA har som mål at barn med autisme, utviklingshemminger og andre lærevansker skal tilbys den mest veldokumenterte form for stimulering, opplæring og behandling som er tilgjengelig Ecura Veiledning & Habilitering er der for mennesker med sammensatte bistandsbehov og vi er en av Norges fremste kompetanseleverandør innenfor kunnskapsbasert metodikk fra anvendt atferdsanalyse og målrettet miljøarbeid. Våre tjenester tilbys primært til skole og barnevern, men kan også gis til private. Våre tjenester gis på den arenaen personen oppholder seg (hjem skole)

Norsk tidsskrift for atferdsanalyse

Sentralt i emnet står anvendt atferdsanalyse som faglig utgangspunkt for kartlegging og analyse, samt for vurderinger av behandlingsmål og -metoder. Forkunnskarav. Målrettet miljøarbeid: Anvendt atferdsanalyse: Del 3. Språk, dagliglivets ferdigheter, problematferd (2. utg.) Utsikten er en kommunal heldøgnstjeneste som ivaretar ungdom uavhengig av diagnose og tidligere tjenester. Utsikten gir individuelle tjenester basert på kjennskap til og kunnskap om den enkelte ungdom. Ungdommene har det til felles at de har alvorlige atferdsproblemer, og trenger hjelp for å mestre livene sine. Atferdsproblemene varierer over et stort spekter, men kjennetegnes ved at de. 190 ledige jobber som Og Miljøarbeid er tilgjengelig på Indeed.com. Helsefagarbeider, Pleiemedarbeider, Miljøterapeuter Søkes Til Nye Botiltak og mer God kunnskap om målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse Ferdigheter i å gi og motta systematisk veiledning God kunnskap om Helse- om omsorgstjenestelovens kapittel 9 God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Erfaring fra bruk av elektronisk pasientjournalsystem er en forde God kunnskap om målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse; Erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemning; Helsefaglig kompetanse ; Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, tilsvarende nivå C1 (gjelder ikke Skandinavia). Politiattest må fremlegges før tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-

31 ledige jobber som Deltid Og Miljøarbeid er tilgjengelig i Oslo på Indeed.com. Miljøterapeut, Miljøarbeider, Vernepleier og mer Emne VMT723 har fokus på handlingskompetanse og det å kunne anvende tilegnet kunnskap i direkte pasient / brukerrelatert arbeid. Fremtidens helsevesen vil i økende grad måtte tilby tjenester til mennesker med sammensatte vansker som har behov for langvarige og koordinerte tjenester

Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN 0809-781X. 46(1), s 55- 63 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendra Institutt for anvendt atferdsanalyse IAA Vågsmyrgt. 20 4020 STAVANGER Norge Jonny Thu De ansatte som jobber med bruker må ha kompetanse innen målrettet miljøarbeid og erfaring fra arbeid med mennesker med funksjonsnedsettelser [] 2 4.3 Metoder/fagideolog Målrettet miljøarbeid: Anvendt atferdsanalyse del 2 og Målrettet miljøarbeid : Anvendt atferdsanalyse del 3. Thilia Jordheim. 3 hrs. Fysikkaktiviteter i barnehage og småskole: Wedøe (NHB forsterkning) Sofie Grahl Johannessen. 4 hrs. Bøker fra bachelor i utviklingsstudier

eMagasin for Atferdsanalyse , Årgang 1 (2011), Nr 4, XXX-XXX. Behandling av ekstrem. personalavhengighet hos. ung mann med autisme. Marius Bakken 1 og Kai-Ove Ottersen 2. 1 Stange kommune og 2 Habiliteringstjenesten i Hedmark. Sammendrag. Artikkelen beskriver behandling av ekstrem personalavhengighet hos en ung mann med autisme For det første stråler boken i sitt forsøk på å rydde i en del begreper som ofte blir sauset sammen til en stor grøt. Viken sin gjennomgang av begreper som miljøarbeid, målrettet miljøarbeid, miljøterapi, miljøbehandling, omsorg, tiltak, prosedyrer er viktig. Slik jeg leser dette gir det faktisk grunnlag for endring av praksis mellom PAS, anvendt atferdsanalyse (ABA) og målrettet miljøarbeid? Den metodemessige delen av PAS skal inkludere anvendt atferdsanalyse. En likhet blir da at innsamlet data skal danne grunn­ Foto: Line Granberg OKTOBER 2018 - 3

JL - Målrettet Kurs og Veiledning - Velkomme

Nordlund,I.og Linde,S.(2003) Innføring i profesjonelt miljøarbeid.Universitetsforlaget.Oslo s.97- 176 (80s) Witzø, A E og Teksum A B (1998) Målrettet miljøarbeid med aldersdemente Tano Ascehoug Kap 2 - 7 s. 41 - 163 (122 sider Målrettet miljøarbeid innebærer at atferd kan påvirkes selv om arbeidsprosessen inneholder mange usikkerhetsmomenter. Beslutningshjelpemidlene blir meningsløse dersom vi ikke tror på at væremåter, tenking og føling kan endres ved hjelp av planer og systematiske tiltak målrettet miljøarbeid . 0. Kartlegging / Observasjon før tiltaket 1. Målsetting for tiltaket 2. Planlegging av tiltaket . 3. Anvendt Atferdsanalyse . SE MO SD O SR ; P . Setting Events Motivasjonelle operasjoner Diskriminative Stimuli Operant . Forsterkende hendelse Vår faglige tilnærming er målrettet miljøarbeid, der vi arbeider med personens sosiale, kognitive og praktiske ferdigheter, og anvendt atferdsanalyse. Vi ser at atferdsanalyse - med kartlegging av forekomst av atferd og identifisering av forsterkere - gir oss en tilnærming til brukerne hvor vi finner gode løsninger for utfordringer og ivaretar deres behov bedre

forskjellige tilnærminger basert på anvendt atferdsanalyse i barneboligen for å senke frekvensen av utagerende og selvskadende atferd, uten at det har hatt nevneverdig effekt. En hypotese som personalet har er at tiltakene er gjort på bakgrunn av mangelfull analyse, og at det er mye av grunnen til at tiltakene ikke har hatt ønsket effekt prosedyreintegritet som ofte er et mål innen målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse (Fryling, Wallace & Yassine, 2012), er alle tjenesteytere nødt til å være oppdaterte på endringer. Endringsskjemaet skal gi skriftlig informasjon om det er endringer på et eller flere tiltak siden sist tjenesteyter var på jobb Anvendt atferdsanalyse; Målrettet miljøarbeid; Visuell tydeliggjøring; Sosiale historier; Helse - og omsorgstjenesteloven, kapittel 9; Brosjyre (pdf) Henvisninger sendt fra lege . For å sikre at viktig informasjon om både somatisk og psykisk helsetilstand er beskrevet er det viktig at henvisende lege benytter MIT's henvisningsskjema IAA, 2007 Målrettet milj øarbeid for barn med hyperaktivitetsdiagnose Jens Erik Skår, spesialist i klinisk psykologi, Institutt for Anvendt Atferdsanalyse Atferd, den totale personlige eller gruppemessige menneskelige oppførsel og uttrykksform som preges av det herskende kulturmønster på en bestemt tid og et bestemt TIOBA (Tidlig Intensiv Opplæring Basert på Anvendt Atferdsanalyse) EIBI ( Early and Intensvive Behavioral Intervention) ABA ( Applied Behavior Analysis) el på norsk Anvendt Atferdsanalyse Def av ABA: en særskilt måte å analysere mulige årsaker, og utvikling av spesifikke atferdsmessige baserte strategier for behandling av underskuddsatfer

eMAA.n

kjetil viken. atferdsanalytisk miljøbehandling struktur og kvalitet i tilrettelagte tjenester. Atferdsanalytisk miljobehandling.indd 3. 2018-02-28 10:26:4 Boka anbefales som innføringsbok for nye bachelorstudenter og lekpersoner som ønsker en innføring i atferdsanalyse. Kapitlene om samtaleorientert miljøarbeid og funksjonelle analyser og motivasjon gjør at eksempelvis ansatte i rusomsorgen og barnevern kan ha nytte av boka som en første introduksjon til anvendt atferdsanalyse Другие авторы: Ole Ivar Kjernmo. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse . Målrettet miljøarbeid. Anvendt atferdsanalyse book. Read reviews from world's largest community for readers. Anvendt atferdsanalyse as Want to Rea Want to directly email someone a

Målrettet Miljøarbeid Onsdag 05.09.18 kl 09.00 - Gjennomgang av en målrettet arbeidsmodell, basert på anvendt atferdsanalyse. - Ulike begreper innen atferdsanalysen - Hvordan sikre god opplæring og tilrettelegging - Praktisk jobbing med tid til refleksjon og veiledning til deltakernes egen arbeidshverda Faglig tilnærming. Den faglige tilnærming ved avdelingen er målrettet miljøarbeid / atferdsanalyse. De fleste brukerne på Øvreseter har relativt høy sannsynlighet for forekomst av atferd som kan føre til skade på seg selv og/eller andre, og på materiell og inventar, og omfattes derfor av bestemmelsene i Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Målrettet miljøarbeid. Målrettet miljøarbeid er grunnstenen i et godt tilbud til mennesker med sammensatte bistandsbehov. Dette foredraget fokuserer på lik praksis (behandlingsintegritet), grunnleggende terminologi innen anvendt atferdsanalyse, arbeidsmodellen for målrettet tiltaksarbeid med mer

Dette arbeidet baseres på prinsippene i målrettet miljøarbeid. Vi har konsulenter som er spesialister på tidlig intensiv språkopplæring basert på anvendt atferdsanalyse for innlæring av talespråk, leseopplæring,.

Video: EIBI Glenne regionale senter for autism

Supervisjon fra psykologer i Anvendt Atferdsanalyse . autisme og Målrettet miljøarbeid 1993 - 2004 Faglig leder for kommunal bolig for voksne. autister (6 personer). 1998 — 2002 Veileder for 4 grupper. Målrettet miljøarbeid. Marshmellow test. Masteroppgaver. Matematikk. Matheasy. Matlaging med instrukser. Meme's. Milgrams Lydighetsstudie. N. NAFO: Norsk Atferdsanalytisk Forening. NAKU: Nasjonalt Kompetansemiljø om Utviklingshemming. Nordre Aasen Bo- og Habiliteringssenter. Nordvoll Skole. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) Innføring i atferdsanalyse (en teoretisk innføring). Varighet: cirka 6 timer; Innføring i målrettet miljøarbeid (en praktisk innføring i Sjekkliste for målrettet miljøarbeid» Løkke og Salthe, 2012). Varighet cirka 5 timer; Målgruppe. Kurset kan tilpasses både ufaglærte eller personer med helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning Kurset består av 9 videoforelesninger som dekker hvert sitt tema om Smith-Magenis syndrom. Underveis i videoene vil du få oppgaver som må besvares Målrettet milj øarbeid for barn med hyperaktivitetsdiagnose Jens Erik Skår, spesialist i klinisk psykologi, Institutt for Anvendt Atferdsanalyse www.iaa.no Eigersund, 26.02.2007. IAA, 2007 Målvalg • Velg atferdsmål som er konkrete • Velg mål du med stor sannsynlighet kan n. Hans Horne og Bjarne Øyen is the author of Målrettet miljøarbeid. Anvendt atferdsanalyse (3.67 avg rating, 3 ratings, 0 reviews, published 1991

 • Toyota tundra pris.
 • Trekke ledninger i vegg.
 • Her royal highness the princess royal.
 • Vannmannen horoskop.
 • Hotel rosenhof nenndorf preise.
 • El chapo sohn tod.
 • Strøm kampanje.
 • Opplæringskontor bilfag.
 • Vingeklippe kryssord.
 • Hermannsdenkmal silvester 2017.
 • Autolysstyrke iphone.
 • Salsa hilden.
 • Aron pokémon evolution.
 • Longissimus.
 • Høy puls trafikkskole.
 • Kyllinglår med skinn.
 • Gaia 5 naturfag nettoppgaver.
 • Selge obos leilighet privat.
 • Singletanz in eisenach.
 • Trenor dører.
 • Trekke ledninger i vegg.
 • One piece new ship.
 • Elektrolytisk forsinking.
 • Mystical paris nordsjø.
 • Brukermedvirkning rus.
 • Rosen i øret.
 • Löwe und waage 2017.
 • Skjermsparer mac.
 • Enhånds overfres.
 • Kalaha spielregeln 4 personen.
 • Hva betyr gemytt.
 • Annette humpe titel.
 • Finansavtaleloven på engelsk.
 • Kredinor klage.
 • Brueghel bauernhochzeit fehler.
 • Ødelagt skjerm mobil.
 • Symbolsk flytting av grav.
 • Menorca shopping.
 • Nidaros legekontor resept.
 • Bemannings.
 • Hardanger trebåtfestival 2018.