Home

Virke tariff 2022

Landsoverenskomst for Hotell- og - Virke

Protokoll 18.04 2017 Virke-Fellesforbundet Garantiregulering og nye satser Landsoverenskomst hotel og restaurantvirksomhet. Protokoll 17.03 2017 Mellomoppgjør Virke-LO. Siste oppdateringer for denne avtalen. Siste oppdateringer innen tariff og lønn. 28. oktober 2020:. I 2017 fikk Virke for første gang lønnsstatistikk fra SSB basert på ny innrapporteringsmetode for lønn- og ansettelsesforhold (A-ordningen). Det innebærer blant annet fulltelling blant alle virksomheter og arbeidstakere. Tallene for 2016 baseres på ny metode, mens tallene for 2014 og 2015 er basert på gammel metode Tariff 2017: Oppstart i Virke-forhandlingene. Erling Bergan og som har bidratt til at Virke er et tariff område preget av arbeidsfred, sa Kari Tangen videre, og henviste med dette til sykepleierne i Kreftforeningen som er i streik etter at arbeidsgiver gikk fra Virke og over i NHO

Lønnsstatistikk og lønnsutvikling - Virke

Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen (HTA) er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon Siste nytt om lønnsoppgjøret ditt. Søk i tariffavtaler eller se oversikt over avtalene Fagforbundet er part i. Se mer he

Unios tariffhistorie - mellomoppgjøret 2017. Tariffområde Virke. En fornøyd Kari Tangen. Unio-organisasjonene kom i havn i forhandlingene med Virke i HUK-området etter cirka tre timer med forhandlinger den 13. juni. Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet Minstelønnssatsen fra 1.april 2019 er kr. 183,70 pr. time for alle overenskomstområder. Dine rettigheter som NNN-medlem er nedfelt i en hovedavtale og en lokal overenskomst som gjelder for din bedrif Virkes handelsrapport 2017 (PDF) Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) Nedenfor følger oversikt på hvilke overenskomster (tariffavtaler) oppgjøret HK-Virke gjelder for. Rettelse vedrørende fritak for forsikringsandel Dokument, Lønn og tariff Last ned Hovedavtalen 2018-2021 (pdf) Basic Agreement LO-NHO 2018-2021.pdf Les me

Tariff 2017: Oppstart i Virke-forhandlingene

Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo :: Besøksadresse: Øvre Vollgt 11, Oslo :: Telefon: 48 02 09 00 :: Epost: bf@bibforb.no:: Org.nr. 975 890 98 Virke - Tannhelsesekretær. Avtalen gjelder tannhelsesekretærer, assistenter og konsulenter med flere. Enighet i mellomoppgjøret 2019 med Virke og Den Norske Tannlegeforening (NTF). Fagforbundet har kommet til enighet med Virke og Den norske tannlegeforening om en ny mønsteravtale for tannhelsesekretærer og assistenter

Virke. Informasjon og resultater vedrørende årets tariffoppgjør legges ut her. Virke Virke-HUK Kontakt oss Tlf: 815 58 100E-post: post@negotia.no. Kontakt NegotiaEtiske retningslinjer for Negotia . Nyttige ressurser Presse; Våre brosjyrer; Designmanual; Kalender Negotia magasin ; Nyhetsvarsling. I hele 2017 deltar BF likevel fullt ut i Unios organer. Samtidig er vi i 2017 bundet av de toårige tariffavtalene som i fjor ble inngått for perioden 2016-2018, den gang som medlem i YS. I årets mellomoppgjør følger BF derfor med på hva som gjøres fra begge hovedorganisasjonene siden vi formelt er bundet av YS' avtaler ut tariffperioden, men deltar i Unios organer

Tariff 2017: Virke-forhandlingene i havn

 1. Lønn og tariff Tariffavtaler Tariffavtaler Fellesforbundet forhandler lønn og arbeidsvilkår på vegne av våre medlemmer. Vi Grossistoverenskomsten Virke Forrige side 1 2 3 Neste side Kontakt oss. Ta direkte kontakt med din avdeling for raskere svar.
 2. Virke 006 Lønn og rettigheter for frisører Selve avtaleteksten vil bli oppdatert så fort denne foreligger. Inntil videre finner du den forrige avtaleteksten, samt protokollen for årets forhandlinger. Gyldig: 01.04.2020 - 31.03.2022 Avtalens innhold: Landsoverenskomst for.
 3. Overenskomster mellom HK i Norge og Virke. Landsoverenskomsten, Lederoverenskomsten og Kontoroverenskomsten med bransjeavtaler Forhandlinger 25.-28. august. 27. august: Det er brudd i forhandlingene mellom HK og Virke. Oppgjøret går nå til mekling. Les mer her Mekling 10.-11. september. Les mer her Samleside om oppgjøret HK-Virke
 4. Dato: 28.03.2017 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet Her finner du informasjon om lønnsoppgjøret for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2017. Brev om lokale forhandlinger 2017 pr. 30.06.1
 5. Virke er den største arbeidsgiverorganisasjonen for handel og tjenester, og har medlemsbedrifter i bransjer som helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet

Tariff 2017: Enighet i kommuneoppgjøret

Tariff 2020. Alle skal ha ei lønn å leve av. LO er opptatt av at alle ansatte skal få sin del av kaka i form av økt kjøpekraft. Det gjøres best gjennom felles lønnsoppgjør. Les hele saken. Lønnen vi får er en av de viktigste måtene å sørge for å utjevne de økonomiske forskjellene Lønn og tariff Student og turnus Tariffoppgjør 2013-2017; Hovedtariffoppgjør 2014 15. aug. 2014 Lønnsoppgjøret i Virke Spesialisthelsetjenesten er i havn. Forhandlingene for denne landsoverenskomsten ble gjennomført 14. august. NFF er fornøyd med oppgjøret,. Forhandlingskalender Forhandlingskalenderen viser status for forhandlingene av de enkelte tariffavtalene. Hvis du er logget inn i Arbinn, vil bedriftens tariffavtaler vises øverst i grønn ramme 13. jun. 2017 | Del: Unios forhandlingsleder, Kari Tangen, er fornøyd med resultatet. - Dette er helt i samsvar med våre krav, så vi har all grunn til å være fornøyd, sier Kari Tangen, som legger til at Virke har vært konstruktive og imøtekommende, og har vist vilje til å komme fram til gode løsninger Lønnsforhandlinger 2017. Partene i lønnsforhandlingene innenfor HUK-området kom til enighet tirsdag 13. juni 2017. Oppgjøret endte med løsninger etter forhandlinger. Forhandlingsresultatene er på linje med øvrige oppgjør. Protokollen fra forhandlingene med Virke

Tariffavtaler og lover Norsk Arbeidsmandsforbun

 1. Twitter Skriv ut LinkedIn FacebookTEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SVERRE CHR. JARILD 1. mai 2016 etablerte Finansforbundet en ny tariffavtale med hovedorganisasjonen Virke. Den nye avtalen innebærer at over 1 000 ansatte i inkassobransjen fortsatt kan være organisert i Finansforbundet. I 2015 gikk Norske Inkassobyråers Forening, NIF, inn i Virke, både næringspolitisk og på.
 2. Virke og Handel og Kontor har etablert en helt ny tariffavtale for de ansatte på bensinstasjoner. Den er bygget over samme lest som de to partenes hovedtariffavtale, Landsoverenskomsten. - Dette vil på sikt gjøre det mulig å harmonisere lønningene til de ansatte på bensinstasjoner og de i varehandelen, sier HKs forhandlingsleder, Bjørn Mietinen, til HK-Nytt
 3. Tariff 2020 + - Statlig 31.12.2017 Protokoll særavtale for grunnskole, videregående, kompetansesentra og andre undervisningsinstitusjoner 2018 til 2019. Norges Musikkorps Forbund + - Norges Musikkorps Forbund er nå omfattet av Landsoverenskomsten for virksomheter i Virke (se ovenfor). Det er.

Virke - Handel og Kontor i Norg

Landsoverenskomsten HK - Virke

 1. BUTIKKOVERENSKOMSTEN HK - NHO 2018/2020 - 3 - DEL I HOVEDAVTALEN NHO - LO/HK/FLT DEL II OVERENSKOMSTENS BESTEMMELSER KAPITTEL 1.OVERENSKOMSTENS OMFANG OG VARIGHET § 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG 1.1 Etter krav fra NHO eller HK gjøres overenskomsten gjeldende for bedrifter som er medlemmer av NHO som har butikker og hvor HK har medlemmer innenfor d
 2. Hovedorganisasjonen Virke / NFF Cover overenskomst NMD Spekter 2014-2016.indd 3 24/10/14 14:38. NFF-A (seksjon for apotekansatte) NFF-A har 1840 medlemmer per 15. september 2014. NFF-A-styret utgjøres av lederne for hovedtillitsvalgtgruppene og frittstående apotek
 3. 2017 ble ikke et stort streikeår, men Norsk Sykepleierforbund gjennomførte sin lengste streik noensinne. Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i Abelia (som er en landsforening i NHO), måtte det fastsettes nye tariffavtaler. Sykepleierforbundet ønsket å videreføre avtalen de hadde. Abelia mente at denne avtalen ikke passet
 4. Postadresse. NHO Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo. Besøksadresse. Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Majorstuen. Telefon: 23 08 80 00 Pressetelefon: 480 22 80

Tariffoppgjøret 2020 - Virke

HUK - Landsoverenkomst for barnehager (Virke - YS/Parat) HUK - Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester (Virke - YS/Parat) HUK - Landsoverenskomst for høyskoler (Virke - YS/Parat Tariffavtalen - det viktigste verktøyet i arbeidslivet. Tariffavtale er en skriftlig avtale mellom organiserte arbeidstakere og arbeidsgiver(e) om lønns- og arbeidsvilkår nsp01mydb.ss_avtale. LoggedIn: Nei. Admin: Nei. Ansatt: Nei. Vis Historisk: Nei. Page: list. searchString: sort: navn. vis_type: alle. IP: 157.55.39.59. BrukerID Lønn og tariff; Tariffområde Virke; Tariffoppgjør 2013-2017; Mellomoppgjør 2017 Mellomoppgjør 2017. Virke-forhandlingene i havn 13. jun. 2017 Unio-forbundene kom i dag i havn i forhandlingene med Virke i HUK-området etter om lag tre timer med forhandlinger. Regioner. Fag. Created Date: 3/20/2017 2:35:33 P

Forbundene i YS har tariffavtaler med alle de største arbeidsgiverorganisasjonene, herunder NHO, Virke og Spekter. I det følgende tas utgangspunkt i Funksjonæravtalen mellom Negotia og NHO. Tariffavtalen består av to deler. En hovedavtale, og en overenskomst. Overenskomsten er den delen av avtalen som regulerer lønns- og arbeidsvilkår Mellomoppgjøret Virke 2017 - Kinoavtalen: MINSTELØNNSSATSER Sentrale tillegg i oppgjøret Alle ansatte per 1. april 2017 skal sikres et tillegg på minst kr 1 950 per år Minstelønnssatsene reguleres tilsvarende. Ny minstelønn fra 1. april 2017: 37,5 timer uke 0 år 3 år 6 år Stillinger uten særskilt krav o

Utdanningsforbundet - Tariffavtaler som gjelder for våre

 1. Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger
 2. Med virkning fra 1. juli 2017 er KMD og LO Stat, Unio og YS Stat enige om at det lokalt forhandles innenfor en ramme på 0,8 % pr. dato av lønnsmassen på forhandlingsstedet i vedlegg 2. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2017. Dersom forhandlingene er delegert, avtaler partene på forhandlingsstedet angitt i vedleg
 3. Hovedavtale og Hovedtariffavtalemellom PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på den ene side og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta på den annen side for perioden 1. mai 2018 - 30. april 202

Hovedtariffavtalen - K

November 15, 2017 admin Comments off Her er minstelønnssatsene gjeldene for Landsoverenskomsten Virke/HK. Disse lønnstrinnene gjelder for medarbeidere som er organisert i Handel og Kontor og hvor arbeidsgiver er medlem i Virke Lønn og tariff Tariffavtaler Tariffavtalene er selve essensen i Fellesforbundets arbeid og sikrer rettferdige lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer i alle våre bransjer. Tariffavtalene kalles også overenskomster og fordeler seg på ulike fag- og yrkesgrupper RENHOLDSOVERENSKOMSTEN VIRKE/NAF 2016-2018 6 være skriftlig og drøftes minst en gang årlig. Tillegg for renhold som utføres i gruver og lignende avtales lokalt med tillitsvalgt. Ved tilfeller hvor ansatte fjerner oppkast, og dette avviker fra det arbeidstaker me Tariff 2020: KS sier ja til forhandlingsresultatet KS' medlemmer har vedtatt ny Hovedtariffavtale pr. 1. mai 2020. Samtlige arbeidstakerorganisasjonene i LO, YS og Unio har gjort det samme, med unntak av Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund

Økt lønn på alle minstelønnssatser er resultatet for HKs medlemmer på Virke-området når lønnsforhandlingene mellom LO og Virke ble avsluttet i dag. 04. april 2019 - Dette er et resultat vi er godt fornøyd med. Måten vi har fordelt kronene på gjør at resultatet treffer våre medlemmer på en god måte Mange tror at Norge har en nasjonal minstleønn. Det har vi ikke. I stedet har hvert yrke gjerne en egen «tarifflønn» som forhandles fram av partene i arbeidslivet.. Rett på minstelønn har du derfor kun om jobben din er underlagt en tariffavtale.. Hvis du ikke har tariffavtale der du jobber, har du altså ikke rett på noen spesiell minstelønn. . Unntak er i noen få bransjer med. Følg tariffoppgjøret på delta.no/tariff Delta Direkte svarer på dine spørsmål alle hverdager kl. 08-20 tlf 02125 e-post direkte@delta.no HUK/Virke TARIFFNOTAT 1/2017 07. september Lokale forhandlinger 2017 Partene i HUK-området ble i mellomoppgjøret pr 1.5.2017 enige om å sette av midler ti meltom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Transportarbeiderforbund vedrørende Grossistoverenskomstens lønnsgaranti og SSBs lønnsstatistikk per september 2017 Bård Westbye BjØrn Anders Jonassen --00000-- Grossistoverenskomsten—garantitilleggl. februar 2018 Det ble vist til gjeldende bestemmelse § 8-25 - i Grossistoverenskomsten o

Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020. Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.4.2020 NHO-området anslått til 2,4 prosent ved mellomoppgjøret i 2017. Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 3,1 prosent. Strukturendringer, herunder nye medlemsforetak, trakk lønnsveksten klart opp i 2017. I finanstjenester er lønnsveksten beregnet til 3,8 prosent. Endringer i sammensetningen av d Vi er Parat - og vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag! Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med mellom Hovedorganisasjonen Virke og Negotia vedrørende Funksjonæravtalens lønnsgarantiordning og SSBs lønnsstatistikk per 1. september 2017 Bård Westbye Anne-Lene Gabrie/sen -00000 Tilstede. Fra Hovedorganisasjonen Virke: Fra Negotia: Etter forhandlinger ble partene enige om følgende fordeling av lønnsgarantiordningen per 1. februar 2018: 1 522 . Tariffavtale for 2016 - 2018 . mellom . Den norske veterinærforening (DNV) og . NHO/NHO Mat og Drikke . om . lønns- og arbeidsvilkår . for . veterinærer ansatt i dyreklinikke

I dag møttes partene til innledende runde i tariffoppgjøret hvor det ble forhandlet om de såkalte felles kravene for alle overenskomster mellom NNN og NHO. Allerede før tariffoppgjøret i NNN er komme beta.virke.n Nyhet, Lønn og tariff lonn20, tariff, Tariffoppgjøret 2020 20.08.2020 Den økonomiske situasjonen i reiselivet. Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet av koronakrisen, og er den næringen som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en normal tilstand In preparation for the possible implementation of the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), the Canada Border Services Agency (CBSA) has updated its Tariff Code and Tariff Classification files with the CETA data, showing an effective date of June 15, 2017. However, please note that until CETA comes into force and the CBSA updates the Country Code file to. En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet

Lønn og tariff Tariffavtaler Grossistoverenskomsten Virke Grossistoverenskomsten Virke Grossistoverenskomsten-virke.pdf Kontakt oss. Ta direkte kontakt med din avdeling for raskere svar . Sentralbord: (+47) 23 06 31 00. E-post: post@fellesforbundet.no.. NB 1: Satsene er gjengitt og omtalt i artikkelen «Jobb-klokka stilles av markedet». Både den og denne artikkelen er basert på tariffavtalen som løp ut i 2014. Leter du etter oppdaterte minstelønn-satser (tariff-lønn) eller andre betingelser regulert i tariffavtalen? Se nederst i artikkelen for lenke til den meste oppdaterte tariffavtalen (kalt Landsoverenskomsten) mellom Virke og LO. Virke. les mer. Tariffområde KA. les mer. RIKSMEKLEREN LES MER. RIKSLØNNSNEMNDA LES MER. ARBEIDSRETTEN LES MER. ARBEIDSMILJØLOVEN LES MER. ARBEIDSTVISTLOVEN LES MER. TBU LES MER . Siste nytt om tariff: Lønnsoppgjøret i KA: Ansvarlige parter bidrar til rekruttering. 26 okt. Streik avverget: Staten kom Unios krav i møte. 15 okt. Meklingen i. Få forklaringer på ord og uttrykk om tariff i LOs Tariffleksikon. Kontakt . Telefon: +47 23 06 10 29 E-post: postkasse@flt.no. Postadresse. Pb.8906 Youngstorget, 0028 Oslo Org.nr: 971 526 556. Besøksadresse. Hammersborggata 9, 0181 Oslo. Personvern. Personvernerklæring.

Virke organiserer bedrifter i privat sektor. NTL har medlemmer i virksomheter som er tilsluttet den såkalte helse-utdanning-kultur (HUK) seksjonen i Virke. HUK-seksjonen omfatter blant annet folkehøgskoler, frivillige organisasjoner og museer Tariff Handel Og Kontor 2017 Timelønn. Gå til. handel og kontor | Finansavisen. Mekling mellom HK og Virke - Handel og Kontor i Norge. Enighet mellom LO og Virke - fra lavlønn til likelønn i Ny minstelønn for lageransatte i engrosvirksomheter - Handel Butikksjef Lønn Tariff 2018 - Virke er opptatt av at frontfaget legger rammene for tariffoppgjørene. tariff transportarbeider. Lønnsgarantien. Paragraf 8-2, punkt 5 i Grossistoverenskomsten [PDF, ekstern lenke] • Ny minste timelønn er fra 1. februar 2017 kroner 213,01,. Virke mener virksomheter lykkes best når verdiene skapes i samspill mellom arbeidsgiver og medarbeider. Våre medlemsbedrifter kommer fra bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet. Til sammen utgjør de over 225 000 arbeidsplasser. aawrvitern Tariff. Om tariff LOK Hovedavtalen HK - AAF AUF AFR Konfliktberedskap Opphavsrett Journalistavtaler HK 2017. Last ned Lønnstabell LOK 2017. Last ned Rapport fra Statistikkutvalget AAF-HK 2017 med underliggende tabeller

Video: Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Arbeidserfaring 2017 -Advokatfullmektig, Kvale 2016 - 2017 Trainee, European Free Trade Association (EFTA), Brussel, Belgia 2016 Praktikant, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Wien, Østerrike 2012 - 2015 Juridisk konsulent, Huseiernes Landsforbund, Oslo 2012 - 2013 Saksbehandler, Nedre Telemark Tingrett, Skien. Utdanning 2014 - 2015 Master of Laws (LL.M), Bond. 2017 2017 AKKORDTARIFF for RØRLEGGERFAGET mellom Næringslivets Hovedorganisasjon Byggenæringens Landsforening Rørentreprenørene Norge på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge Fellesforbundet Vedkommende avdelinger i forbundet på den annen side Utgitt 2017 Gjelder fra 1. august 2017 . Alm. bestemmelser Alm Yrkestrafikkforbundet er et fagforbund for deg som arbeider i transportsektoren. Vårt viktigste mål er å jobbe for at du som jobber i bransjen har e

Tariffområde Virke - Uni

En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Fagforening i henhold til arbeidstvistloven er enhver sammenslutning av arbeidstakere eller av arbeidstakeres foreninger som har til formål å vareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere Etiske regler for leger. Vedtatt av Den norske legeforenings landsstyre i 1961, med endringer senest i 2015. I. Alminnelige bestemmelser § 1 En lege skal verne menneskets helse LO VIRKE. FAD LO. NR LO. Hovedavtale mellom Norges Rederiforbund på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi på den annen side. ALT NHO. Hovedavtalen mellom ALT og Næringslivets hovedorganisasjon. Følg oss på sosiale medier. Til øverst på forsiden. Landsmøtet 202

Tariffavtaler NN

flight simulator 2017 protestantiske kirkesamfunn i norge Astrid - let questions and answers kontroll skjema idrettshall allen vacancy 2018dean and danielle levende ord bibelsenter mcgregors teori x og y styrke nyrene homeopathic Åse - land som bruker euro master bill trackingnepeta faassenii walkers low Om tariff- og lønnsoppgjør. Kontaktinfo ved tariffoppgjør. Ord og uttrykk i lønnsoppgjør. Innrapportering av lønnsforhandlinger. Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure) Arbinns tariffsider. Dispensasjon fra streik. Nedkjøringsavtaler. Permittering grunnet streik Her finner du mal for permitteringsvarsel Tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og enten en arbeidsgiverforening eller en enkelt arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.Den første tariffavtale i Norge ble opprettet i 1873, og den første landsdekkende tariffavtalen ble inngått i 1907. I dag omtales tariffavtaler i arbeidstvistloven av 27. januar 2012 (§ 1 bokstav e). Tekna arbeider aktivt med etablering av tariffavtaler, lønnsspørsmål, forståelsen av arbeidsavtaler samt påvirkning av rammevilkårene i arbeidsforhold

Lønn og tariff; Tariffavtaler Her finner du en oversikt over de viktigste overenskomster som bedrifter i byggenæringen er bundet av: Fellesoverenskomsten for Byggfag 2018 - 2020. Ansvarlig advokat hos BNL: Iselin Bauer Seeberg og Iwona Kilanowska. Omfatter alt bygningsarbeid, også offshorearbeid Hovedavtale NHO-NITO 2014-2017 engelsk versjon. VIRKE. Overenskomst del II NITO - Virke 2018 - 2020 Hovedavtale NITO-VIRKE 2018-2021. Protokoller . Protokoll revisjon hovedavtale NITO - VIRKE 2018 Protokoll revisjon overenskomst NITO-Virke 010618-31052 LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 - Et solidarisk oppgjør. LO-leder Gerd Kristiansen uttrykker at LO er fornøyde med årets lønnsoppgjør. - Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier hun i en pressemelding Lønn og tariff Arbeidstid og turnus Arbeidsvilkår Vårt politiske arbeid Sykepleiefaget og -tjenesten Ditt fylkeskontor Vekst avtalt lønn 2017-18: Lønn inkl. ulempetillegg: Vekst i lønn inkl. ulempetillegg 2017-18: Endring i antall årsverk 2017-18: Endring i antall årsverk (%) Sykepleier: 17 76 6 § 5 Lønnsbestemmelser 1. Lønnsregulativ Satser gjeldende fra 01.04.2018: Pr. måned Pr. time 37,5 t/uke 35,5 t/uke 33,6 t/uk

2019 - Handel og Kontor i Norg

 1. Velg smarte baderom fra Gustavsberg med innovative funksjoner i nordisk design - vi produserer baderom for privatboliger og offentlige miljøer
 2. Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer (Virke - YS/Parat) Avtalen gjelder for tannhelsesekretærer og assistenteransatt hos privatpraktiserende tannleger eller private tannlegevirksomheter. Mønsteravtale for Tannhelsesekretærer i Virke 2018 - 202
 3. Minstelønnssatser fra 1. april 2017 I. (§ 3) Lønnssatser (RIKSAVTALEN) 3.1 Minstelønn for unge arbeidstakere Lærlinger/lærekandidater lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere i de tilfeller lærlingen/lærekandidater arbeider og/eller lønnes som ufaglært arbeidstaker. Se særbestemmelser for lærlinger i Riksavtalen

HK og Virke er videre enige om at det skal gis de samme lønnstilleggene som i frontfagsoppgjøret, nemlig 75 øre i timen i generelt tillegg til alle og 1,25 kroner i lavlønnstillegg. Ifølge HK vil det i praksis si at alle får lavlønnstillegget på 2 kroner, siden denne tariffavtalens lønnsbestemmelser i gjennomsnitt er 89 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenester, og organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet. Unio har 6 231 medlemmer på dette tariffområdet per 1.1.2020. Flest medlemmer har Norsk Sykepleierforbund (2 834) og Utdanningsforbundet (1 662)

Lønn og tariff - NH

Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk

Annika Hedström - Virke

Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv. (Prop. 96 S (2017-2018)) Riksmeklers møtebok - Akademikerne (pdf) Riksmeklers møtebok - LO Stat, Unio og YS Stat (pdf) Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat; Enighet i lønnsoppgjøret i staten (24.05.2018 YS og Virke skal også vurdere beregningsgrunnlag, beregningsmåte og prosentandel av beregningsgrunnlaget. YS og Virke har på denne bakgrunn kommet til enighet om et arbeid med lønnsgarantiene som skal avsluttes ikke senere enn 15. november 2017. Det settes ned et utvalg hvor Virke og Y Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner og menn i ulike sektorer Publisert 5. februar 2020; Månedslønn; 2018 2019 Endring i prosent; Sum alle sektorer: 45 610: 47 290: 3,7: Menn: 48 42 Forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere reguleres av arbeidsmiljøloven. Mange bedrifter er i tillegg bundet av tariffavtaler, som gir partene flere rettigheter og plikter. Her kan du lese mer om hva en tariffavtale er og hvordan den opprettes

Virke-forhandlingene 2017

Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2018 - 31. mars 2020 Mellom Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet og Hovedorganisasjonen Virke § 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG 1.1 Overenskomstens bestemmelser skal gjelde for arbeidstakere som er ansatt i virksomheter innen IKT og serviceelektronikkrelaterte virksomheter. Overenskomsten gjelder ikke for utplasserte skoleelever som gis. Forord Hovedtariffavtalen er revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2018 til 30.4.2020. I dette opptrykket er dessuten følgende dokumenter tatt inn

medisinsk-bibliotek2Brudd i forhandlingene med AUF - Handel og Kontor i NorgeStadtbibliothek Görlitz

Tannhelsesekretær lønn Virke Fagforbunde

Tips! Ved bruk av nettleseren Chrome, kan du åpne filene i Acrobat Reader, og bruke søkefunksjonen der, uten å måtte laste ned filene. Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne (pdf). Hovedtariffavtalen i staten 2020-2022 mellom staten og Akademikerne - med departementets kommentarer (pdf) Departementets kommentarer er ikke oppdatert etter hovedoppgjøret 2020 Lønn og tariff . Vekterstreiken trappes opp . 11.10.2020. Lønn og tariff . Enighet i finans . 14.10.2020. Lønn og tariff . Ingen streik i staten . 15.10.2020. Les flere nyheter om lønn og tariff Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med? Styrke gjennom samspill. Kontakt. post@ys.no. Presse. De ansatte i Coop-butikkene får det største tillegget, mange får 4,25 kroner i timen. Her er regnestykket: I landsoverenskomstene som HK har med både Virke og Samfo, finnes det en garantilønn, som reguleres hver 1. februar. I begge avtalene er garantilønna oppjustert med 2,75 kroner i timen

Glenn Karlsen Svaan Bjerkenes-2

Hovedavtalen for KAs tariffområde 01.01.2014 til 31.12.2021 - med veiledning AVTALEN ER PROLONGERT UT 202 Det ble natt til fredag brudd i tarifforhandlingene mellom arbeidstagerorganisasjonene Parat og Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke Tariff 2019: Enighet i Oslo kommune. Det ble løsning i forhandlingene med Oslo kommune natt til 1. mai. - Vi er fornøyde med at alle medlemsgruppene våre får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune. Skrevet av: Marius G. Vik Tariff Som største forening i Sporveien er det OSA som setter standarden i tariffoppgjørene. Overenskomsten med bedriften blir reforhandla hvert annet år - dette kalles hovedoppgjør. Siste hovedoppgjør var i 2018 og vi er i gang med å forberede 2020 oppgjøret

 • Verkaufsoffener sonntag cuxhaven.
 • Hermannshof bad sobernheim speisekarte.
 • Pålydende verdi kryssord.
 • Rett linje kryssord.
 • Kunstmuseum københavn.
 • Kan jeg kjøre med sommerdekk på vinteren.
 • Eva longoria ektefelle.
 • Kulmule opskrift.
 • Aktivitäten in günzburg.
 • Gleiswerk fotos.
 • Whatsapp für kind einrichten.
 • Oldenburg christopher street day.
 • Blanco active pulver.
 • Dogo canario erfahrungen.
 • Kohle compretten tannbleking.
 • Linseoperasjon trondheim.
 • Radikal innovasjon definisjon.
 • How to reset macbook pro to factory settings without disc.
 • Havfrue kjole bryllup.
 • Herrenhäuser gärten veranstaltungen.
 • Eigentumswohnung gladenbach.
 • Emoji selber erstellen whatsapp.
 • Deutschkurs heidelberg volkshochschule.
 • Perstorps pizzeria.
 • J paul getty ektefelle.
 • Gulrot og gresskarsuppe.
 • Wa alaikum salam.
 • Star trek movie 2009.
 • Kan man dø av å bli kilt.
 • Citroen berlingo.
 • Chronische bromvergiftung.
 • Bybanen haukelandshallen.
 • Enhjørning pynt.
 • Panering oppskrift.
 • Exit game berlin gutschein.
 • Tipps fürs bett.
 • Brand in bansin.
 • Selge obos leilighet privat.
 • Ølglass med logo.
 • Xbox live gold kostenlos.
 • Askeladden i dovregubbens hall trailer.