Home

Ndla 1814 tidslinje

Norsk - Språk- og litteraturhistorisk tidslinje - NDLA

 1. Språk- og litteraturhistorisk tidslinje gir deg ei kronologisk innføring i norsk språk- og litteraturhistorie fra urnordisk tid og fram til i dag. LK06. Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke NDLA sin visjon er å lage gode,.
 2. Grunnloven av 1814 har på mange måter blitt symbolet på norsk frihet og selvstendighet. I åra etter 1814 blomstret fedrelandspatriotismen, noe som kommer til uttrykk i mange av de fedrelandssangene som blei skrevet på 1800-tallet
 3. Tidslinje om Grunnloven og det spennende året 1814. Om Stortinget. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 50. Kontakt oss. Ansvarlig redaktør: Mona Mortensen Krane Nettredaktør: Lars Henie Barstad web@stortinget.no. English.
 4. Følg utviklingen av demokratiet i Norge etter 1814 i denne tidslinjen
 5. Den eldste lyrikken, antikken, norrøn tid, senmellomalder og renessanse, barokken, opplysningstid og klassisisme, romantikken, realismen, nyromantikken, tidlig.
 6. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner
 7. I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380. Etter eneveldets innføring i 1660 hadde i prinsippet all makt over Danmark-Norge ligget hos den dansk-norske kongen i.

I årene 1814-1819 ble det utgitt i gjennomsnitt cirka fire skjønnlitterære verk per år. Først i 1830-årene fikk vi en skjønnlitterær bokproduksjon av et visst omfang. Mens romantikken blomstret for fullt i den samtidige danske og svenske poesien, var det lille som ble skrevet i Norge i årene etter 1814 preget av klassisistiske forbilder NDLA film er en tjeneste i samarbeid med Norgesfilm. Denne tjenesten lar deg se en rekke spillefilmer, kortfilmer, dokumentarer og serier. Du kan også se undervisningsfilm og filmklipp. Velkommen inn i filmens verden! Velkommen inn i filmens verden Norge ble løsrevet fra Danmark og fikk sin egen grunnlov i 1814. Dette regnes som det moderne Norges fødsel, selv om det skulle gå nesten hundre år før Norge ble formelt selvstendig. Fra å være en tett helstat med Danmark ble Norge en egen stat som delte konge med Sverige. Den løse unionen med Sverige varte fra 1814 og fram til 1905 I 1814 gjennomlevde Norge to valgprosesser, to nasjonalforsamlinger, krig og stormaktsforhandlinger. I løpet av året var landet styrt av tre ulike konger og opptil syv ulike regjeringskonstellasjoner. Ingen kunne i januar 1814 ha forutsett verken hendelsesforløpet eller resultatet i november

Tidslinje om stemmerett og politisk representasjon fra 1814 til i dag. Oppgaver til klasserommet. 1. Ta utgangspunkt i tidslinja og beskriv stemmerettsutviklingen med egne ord. Oppsummer skriftlig over en halv side. 2. Tidslinja viser. I løpet av 1814 gikk Norge fra å være et land med liten grad av selvstendighet i en tett forening med Danmark, til å bli et land med stor grad av indre selvstyre i en løs forening med Sverige. Grunnloven dannet grunnlaget for utviklingen av folkestyret 1814 var et år spekket med politiske begivenheter: Fra å bli forsøkt overgitt fra den danske til den svenske konge, fulgte opprør mot kongemakt og Kieltraktaten. Den norske eliten godkjente opprøret i stormannsmøtet på Eidsvoll i februar, som ga fullmakt til å lyse ut valg og at en riksforsamling med grunnlovsutforming og fritt kongevalg skulle finne sted her på Eidsvoll i april og mai Napoleonskrigene er en betegnelse på den mer eller mindre sammenhengende krigstilstanden som rådde mellom de europeiske stormaktene i perioden fra cirka 1802 til Napoleons endelige nederlag i 1815. Hovedmotstanderne var Napoleons Frankrike på den ene siden, og Storbritannia, Russland og de tyske statene på den andre. 1905 Begynnelsen på 1900-tallet 1907 1870-tallet 1892 1884/5 1862 1850 1814 Daverende kirkedepartementet innførte fire endringer som førte skriftspråket i Norge et lite skritt nærmere talemålet; 1830/40 Rettskrivningsreformen for riksmålet ble vedtatt I 1885 hadd

Norsk språkhistorie handlar om utviklinga av det norske språket frå opphavet i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanleg å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperiodar, med glidande overgangar mellom periodane. Ivar Aasen fulgte noen av P.A. Munchs tanker og samlet inn opplysninger om norske dialekter. [omstridt - diskuter] Han ga ut Det norske Folkesprogs Grammatik i 1848 og Ordbog over det norske Folkesprog i 1850.I 1853 ga han ut Prøver af Landsmaalet i Norge, og han hadde dermed lagt grunnen for et nytt norsk språk.Aasens nye språk bygget på dialektene fra Vestlandet, Agderfylkene, Telemark. Tidslinje norsk språkhistorie Noen viktige milepæler: 1350: Svartedauden, norsk skriftspråk dør ut; 1380: Union med Danmark; 1500-tallet: Dansk bibel og dansk kirkepråk i Norge; 1814: Unionen oppløses, men dansk fortsatt skriftspråk; 1830: Språkdebatt, Wergeland tar til orde for fornorsking Fremhev viktige hendelser i historien, og spor dem langs en vannrett tidslinje. Bruk malen som den er, eller enkelt ta i bruk et PowerPoint-tema for å endre skrifttyper, farger og bakgrunner. Dette er en tilgjengelig mal. Tidslinje over milepæler og historie Tidslinje: Viktige årstall i norsk kvinnehistorie. 1814. Noen menn får stemmerett.

Norsk - Om 1814, grunnloven og fedrelandssangene - NDLA

Inflasjons-f asen P r o t oner og n ø yt r oner dannes. H- og H e-k jerner dannes. Ele k t r oner bindes til at om k jerner og danner n ø yt r ale at ome r. F ø r s t e s tjerne dannes. D e t blir lys! De f ø r s t e g alaksene dannes. Jo r da dannes. NÅ Tidslinje: myndighetenes håndtering av koronasituasjonen Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os

Tidslinje om Grunnloven og det spennende året 1814

1814-1905: oversikt (tidslinje) Demokratisering og parlamentarisme. Statsbygging og nasjonsbygging. 1905: unionsstrid. Industrialiseringen på 1800-tallet. Samisk historie. Norge 1905-1940. Hovedlinjer 1905-1940 (1av2) Hovedlinjer 1905-1940 (2av2) Fordypning. Etter undervisning. 1 PC: Hold down CTRL and press + to enlarge or - to shrink Mac: Hold down CMD and press + to enlarge or - to shrink. Click inside this box to close it Politikk og økonomi i unionstiden med Sverige ble kjennetegnet av at Norge da tok spranget fra å være et fattig land, basert på primærnæringene fiske, jord- og skogbruk, til et industrielt samfunn. Dermed ble det også mulig med en langt kraftigere befolkningsvekst enn under unionstiden med Danmark Tidslinje 1814 Tidslinje 1814-1905 Stortinget VR Filmer Oppgaver Hjem Tidslinje 1814 Personvern. Kontakt oss. Støttet av Utdanningsdirektoratet. Bruk tidslinja som gir en oversikt over fra da eneveldet blir innf rt for Danmark-Norge i 1660, til Grunnloven i 1814. La elevene jobbe temabasert. Bruk minstemme.no og andre relevante kilder i arbeidet

Tidslinje - Grunnlovsjubileet - Dokumenta

Bruk tidslinja som gir en oversikt over fra da eneveldet blir innført for Danmark-Norge i 1660, til Grunnloven i 1814. La elevene jobbe temabasert. Bruk minstemme.no og andre relevante kilder i arbeidet 14. Januar 1814 Fredsavtalen i Kiel mellom kongene av Sverige og Danmark-Norge, avsluttet Napoleonskrigen i Norden. Forpliktet Danmark til å avstå Norge til Sverige. 16. Februar 1814 Det ble holdt stormannsmøte i Hagestuen på Eidsvoll. Her ble de enige om å avvise fredsavtalen o Norsk - Språk- og litteraturhistorisk tidslinje - NDLA Tidslinje over milepæler og historie PowerPoint Agile-veikart Excel Skap fargerike informasjonsgrafikker og diagrammer med tidslinjemaler fra Microsoft. Følg utviklingen av demokratiet i Norge etter 1814 i denne tidslinjen. Publisert 30.04.2014,. Tidslinje - Grunnlovsjubileet - Dokumenta . I 1814 fikk Norge egen grunnlov og gikk fra å være en del av den dansk-norske «helstat» til en union med Sverige. I den nye unionen fikk Norge status som en egen stat, men hadde felles konge med Sverige. Før 1814 hadde Norge vært knyttet sammen med Danmark siden 1380

Veien til selvstendighet 1800-1814 kap 12 Timeline created by ingridbutveit. In Uncategorized. Jan 1, 1537. Norgesparagrafen Norge ble dansk provins Period: Jan 1, 1803 to Jan 1, 1815. Napoleonskrigene Involverte hele Europa, og det var en dramatisk tid Jan 1, 1806. Tidslinje Middelalderen Renessansen Barokken Opplysningstiden Romantikken Realismen og naturalismen 1890-1905 1905-1945 1945-1980 1980 til i dag Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen Eller logg inn. Ta kontakt med digitalt@. Tidslinje: Viktige årstall i norsk kvinnehistorie. 1814. Noen menn får stemmerett. Den norske grunnloven gir stemmerett til embetsmenn og menn med eiendom, til sammen 40-45 prosent av den mannlige befolkningen, et høyt antall i europeisk målestokk

Serie i 12 deler om Norges historie. Serien ble laget som en del av et studieopplegg på universitets- og høyskolenivå. Året er 1814. Norge får en fri forfatning og selvstendighet innenfor en union og kongefellesskap med Sverige. Hva som hendte og hvorfor det hendte er tema i det sjette programmet. Manuskript: Eli Fure. Tilrettelegging og regi: Gerd Inger Polden Tidslinje om Grunnloven og det spennende året 1814. Om Stortinget. Stortinget Postboks 1700 Sentrum 0026 Oslo postmottak@stortinget.no Sentralbord: 23 31 30 50. Kontakt oss. Ansvarleg redaktør: Mona Mortensen Krane Nettredaktør: Lars Henie Barstad web@stortinget.no. English.

Norsk - Lyrikkhistorisk tidslinje - NDLA

Historie Vg2 og Vg3 - NDLA

Jakten på Norge 1814-2014 -TV. Underholdene faktaserie om Norge gjennom de 200 siste årene. Programledere er Haddy N'jie og Per Sinding-Larsen. Sesong 1. 1. Nordmannen. 2. Familien. 3. På vandring. 4. Forbryteren. 5. Kampen for kjærligheten. 6. Idoler og helter. 7. Det viktige er å eie. 8 Historisk tidslinje: Industrialiseringen Nye maskiner drevet av damp og olje forandrer verden, og stormaktene kjemper om jordens ressurser med nye, dødbringende våpen. Dann deg et overblikk over industrialiseringen her Legen Herman Wedel Major (1814-1854) fikk i oppdrag å sette seg inn i forholdene for de sinnssyke. Hans «Indberetning om Sindsygeforholdende i Norge» i 1846 gav opptakten til Sinnsykeloven av 1848. Det første statlige asylet, Gaustad, ble bygget i 1855. Major regnes som Norges første psykiater og grunnleggeren av norsk psykiatri. (Kringlen. Slaveri i koloniene. Den andre nedtegnelsen av slaveri i de amerikanske koloniene begynner med 20 svarte som ble ført av et nederlandsk skip og solgt til den engelske kolonien Jamestown, Virginia, i 1619 som kontraktstjenere. Overgangen fra kontraktstjenere, tjenere som var under kontrakt for en avsatt tid, til rasemessig slaveri, skjedde gradvis Den kalde krigen: Tidslinje Etter 2. verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. De neste 50 årene utkjemper USA og Sovjetunionen en skjult krig om verdensherredømmet. Få oversikten over den kalde krigen og den spente situasjonen den skapte i hele verden i over 40 år

Krig mot Sverige. Meglingen mellom Christian Frederik og Karl Johan sommeren 1814 strandet og ledet til krig. Felttoget endte med våpenhvile og et oppsiktsvekkende fredstilbud fra Sverige etter to uker deling.ndla.no Finn og del læringsressursar. Resource map. Enter your keywords . Login to start The search found 1 result in 0.054 seconds. Search results. Tidslinje 1814. Interaktiv arktavle for brukere av ActivBoard. aktiv undervisning - 25.02.2013 - 14 describe and interpret the main features of political developments in Norway. Dette ble senere en modell for radikale politiske krefter og grunnlover, ikke minst den norske 1814-grunnloven. 1790-årenes Frankrike var derimot ikke et moderne demokrati. En ny grunnlov kom i 1795. Den innskrenket stemmeretten og ga regjeringen mer makt på bekostning av de folkevalgte organene

1814 - Det selvstendige Norges fødsel - Store norske leksiko

Tidslinje 1814 Tidslinje 1814-1905 Stortinget VR Filmer Oppgaver Hjem Tidslinje 1814-1905 Personvern. Kontakt oss. Støttet av Utdanningsdirektoratet. Svar på spørsmålene ved å velge riktig alternativ. Det kan være mer enn ett riktig svar på oppgavene. Fagstoffet finner du i lyrikkhistorisk tidslinje på NDLAs. Tidslinje - mossekonvensjonen1814.no Tidslinje Den danske prins Christian Fredrik, som var statholder i Norge, samlet en del norske stormenn på Eidsvold, og der blir man enige om å kalle sammen en nasjonalsamling senere på året for å ta stiling til den nye situasjonen for landet.I april møtes så 112 utsendinger fra hele landet, og i løpet av noen uker vedtar de en ny grunnlov for Norge, den 17.mai 1814

7. juni 1905 vedtok det norske Stortinget å oppløse unionen mellom Norge og Sverige. Det var striden om et eget norsk konsulatvesen som til slutt førte til unionsoppløsningen Tidslinje Historisk tidslinje: 2. verdenskrig. Tysklands Führer, Adolf Hitler, starter en storkrig og gjør verden til et flammende kaos av død og ødeleggelse mellom 1939-45. Få et overblikk over 2. verdenskrig her Mediehistorisk tidslinje 1850 til 1920. Fra løpeseddel til nettavis. Norske nettaviser i historisk perspektiv. Norsk radio- og fjernsynshistorie. Ukebladet Det Nye 1957. Kamera går! Norsk filmproduksjon gjennom 75 år. Lag utkast til et foredra Inneholder svar på 3 oppgaver i Historie om Norge opp mot 1814: en tidslinje med viktige hendelser fra 1600-1814, oppgave om Norge i unioner og om den norske grunnloven. Oppgavene hører til boka Portal, Nyere Historie Tidslinje. En kort innføring i norsk litteraturhistorie. I 1814 gikk Norge fra å være i union med Danmark til å være i union med Sverige. Unionen med Sverige innebar større selvstendighet i nasjonale saker, også på området språk og kultur

Norges litteraturhistorie - Store norske leksiko

Hva var bakgrunnen for hendelsene i 1814? Hva var bakgrunnen for hendelsene i 1814? article.close. 0; E-post; Tweet; Dele på Facebook. MOSSEKONVENSJONEN 1814. 1-4 trinn - 5-7 trinn - 8-10 trinn - Tidslinje.

Forsiden - NDLA

Tidslinje 1814-1914 Timeline created by Jogu. In History. May 17, 1814. Eidsvoll mennene signerer grunnloven Grunnloven av 1814 ga stemmerett til embetsmenn, byborgere og bønder. Da nordmenn i 1815 for første gang skulle velge Storting, hadde bare 6,5 prosent av folket stemmerett. Alle var. Tidslinje 1814 Timeline created by vegardselsaas. In History. 1813. Union med Danmark Før grunnloven vår kom på plass i 1814 var Norge i union med Danmark. Vi nordmenn hadde ingen makt over vårt eget land, og alt som hadde med Norge å gjøre ble bestemt av en eneveldig konge som satt i København.. Tidslinje 1814-1905 Timeline created by Yippi. In History. Period: Jan 1, 1814 to Dec 31, 1905. Tidslinje 1814-1905 Feb 5, 1818. Karl Johan Karl Johan ble svensk-norsk konge 5. februar 1818. Han angret med en gang på at han hadde gitt Norges nasjon en så fri stilling i unionen og krevde endringer i den norske grunnloven. Det var. Ideene som Grunnloven av 17. mai 1814 bygde på, var internasjonalt velkjente. De finnes også i andre konstitusjoner fra rundt 1800, som USAs republikanske grunnlov og den franske grunnloven av 1791. Ideen om folkesuverenitet innebar at befolkningen selv konstituerte staten, ikke kongen, slik begrunnelsen var for enevoldsmakten.Retten til å skape en statspolitisk enhet tilhørte dermed.

Norsk historie fra 1815 til 1905 - Store norske leksiko

1814. 1814: grunnloven Kun menn over 25 med eiendom hadde stemmerett. Det utgjorde ca. 30-40% av alle menn. Period: 1814 to 1884. Embetsmannsstaten Begrepet over ble brukt om det politiske Norge i perioden. Dette var for å understreke embetsmennenes dominerende rolle i styret av landet. De var utnevnt av. Historisk tidslinje . I Europa framstår perioden 1792-1807 som en nesten sammenhengende krigstid. Norge var helt avhengig av korn fra Danmark og årene 1807-1814 ble preget av krig og nød. I denne perioden begynte også det dansk-norske dobbeltmonarki å rakne i nordmennenes bevissthet Året 1814 er kanskje det mest hendelsesrike i Norges historie. Norge har tre konger dette året, og går fra å være underlagt Danmark og eneveldet, til å være et konstiusjonelt monarki i union med Sverige Israels historie er samlet i flere tidslinjer for ulike tidsperioder. Klikk her for å se alle.. Klikk her for bakgrunnsartikler som forklarer Israels versjon og svarer på de viktigste spørsmål i den aktuelle politiske debatten. Se også alle MIFFs temasider.. 2000-1800 f. Kr. Patriarkene Abraham, Isak og Jakob mottar - hver i sin tid - Guds løfte om et land Mediehistorisk tidslinje 1850 til 1920 - ndla . Fotografiets historie «I hver begynnelse ligger magi» Herman Nå er strømmen nesten overalt og mer skal det bli Tidslinje om stemmerett og politisk representasjon fra 1814 til i dag. Oppgaver til Læreplan i samfunnsfag og historie for videregående skole, udir.no . Tidslinje for tekniske.

Året 1814 - Norgeshistori

Kristendommens historie starter i Bibelen, men den delen er gjort kort i denne oversikten. Jeg har tatt med både positive og negative hendelser gjennom århundrene, både i verden og i Norge. Men kan diskutere hva som skal defineres som kristendom. Årstall Hva skjedde - i verden og i Norge? 1 Jesus blir født i Betlehem, et stykke utenfo 15.00-15.45 Om Eidsvoll 1814 og Min Stemme 16.00-16.45 Kilder til kunnskap og opplevelse v/Gro-Anita Mortensen og Bente Heggvik, Statsarkivet i Trondheim 17.00-18.00 Makta tilbake til læreren - historiefaget på NDLA v/Øivind Høines, daglig leder NDLA og Inga Berntsen Rudi, fagredaktør NDLA historie 18.00 Buss tilbake til Radisson Blu

Tidslinje om stemmerett og politisk representasjon fra

Under tilbaketoget gikk størsteparten av arméen tapt. Preussen og Østerrike sluttet seg nå til England og Russland i krigen mot Frankrike. I oktober 1813 ble Napoleon beseiret i det s.k. folke-slaget ved Leipzig, og i april 1814 ble han tvunget til å si fra seg tronen Få en flott og overskuelig tidslinje med årstall over norsk litteraturhistorie! Tidslinjen gir deg et grafisk overblikk over de ulike periodene i norsk litteratur på én enkelt side. Periodene er angitt med årstall på tidslinjen: - Norrøn tid og middelalder - Folkediktningen - Renessansen - Barokken - Opplysningstid og klassisism (Kompetansemål: beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster

Eidsvoll og Grunnloven 1814 - stortinget

Foreningene Nordens Forbund. Snaregade 10 A, 3.sal. 1205 København K. kontakt@nordeniskolen.org +45 3026 037 Hvordan kommer «forestillingen om det norske» til uttrykk gjennom tekster fra ulike perioder i norsk historie? (Kompetansemål: beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster Gratis klipparkiv for bruk i undervisningen. Organisert etter læreplanene

Hvordan blir en elevtekst til? Hvordan samarbeider elever om å skrive en tekst? Klikk på symbolet for tidslinje Velkommen til Eidsvoll 1814. Som stedet der den norske grunnloven ble skrevet, er det riktig å kalle Eidsvollsbygningen for det moderne Norges vugge. Kom og opplev den store historien og finn din egen rolle som demokratisk medborger i nåtiden og fremtiden Lærerveildning. 1. I grupper på tre: Les kilden Christian Fredriks dagbok fra 1814.; Basert på dagboken, lag en tidslinje over 1814. Før opp fakta over tidslinjen og informasjon som forteller oss om Christian Fredriks tenkemåter under tidslinjen Språkhistorisk tidslinje fra 1800 og til i dag by Lea Alsos. 9C månd v 14 Språkhistoria | Terese klassrum. Tidslinje over Norsk Språkhistorie - Studienett.n Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du. forstå de viktigste prinsippene for klipping; kunne bruke et videoredigeringsprogram til å organisere et videoprosjekt og sette sammen klipp på en tidslinje

Geologisk tidslinje på norsk sokkel. Den norske kontinentalsokkel. Et nærblikk på Nordsjøe Lovdata har utarbeidet en oversikt over endringene i Grunnloven fra 1814 til i dag. Oversikten viser 148 kunngjøringer av grunnlovsbestemmelser m.m., med til sammen over 300 endringer

1814 og grunnloven - Eidsvoll 1814

Prezi: Tidslinje - Tidlig moderne tid Prezi: Osmanerkrigene og religionskrigene i tidlig moderne tid Jetpunk: Historiske personer fra tidlig moderne tid (Bilder) Kahoot: Tidlig moderne tid Quizlet: Antikken, middelalderen og tidlig moderne tid - Enkle spørsmål (repetisjon av eldre historie Mediehistorisk tidslinje 1850 til 1920. Fra løpeseddel til nettavis. Norske nettaviser i historisk perspektiv. Norsk radio- og fjernsynshistorie. Ukebladet Det Nye 1957. Kamera går! Norsk filmproduksjon gjennom 75 år. Lag utkast til et foredrag. Introduksjon Vedlegg. Oppsummering og oppgaver til filmen om Grunnloven 1814 15 KB Last ned; Oppsummering og oppgaver til filmen om den første industrien 16 KB Last ned; Oppsummering og oppgaver til filmen om utvandringen til US

Napoleonskrigene - Store norske leksiko

Tidslinje over epidemier er en oversikt over epidemier og pandemier i norsk historie. I tidslinja er det en kombinasjon av enkeltår Hovedtrekk i perioden 1814-1945 Kolera herja regelmessig mellom 1832 og 1873. Kopper ble gradvis slått tilbake gjennom massevaksinering Camilla Collett (Wergeland) blir født i Christiansand, men skal komme til å vokse opp på prestegården Eidsvoll. Hennes foreldre er Alette Dorothea Thaulow, gift Wergeland (1780-1843), og sogneprest Nicolai Wergeland (1780-1848), som har fem barn Læringsaktiviteter. GRISEN AV LARS SAABYE CHRISTENSEN. Forberedelse: Kopier opp arket med tidslinja til elevene.Se vedlegg (opplastet fil). Før lesing: Individuelt: Skriv 5 ord du assosierer med ordet GRIS.. I plenum: Lag et tankekart på tavla utfra ordene elevene har skrevet Tidslinje for BTI-arbeidet; Hva er BTI-modellen? Kontakt oss . Leder bedre tverrfaglig innsats (BTI) Elisabeth Nærestad Tlf. 95 99 43 66. Kontakt BTI-team . BTI Arendal. Disse sidene er for deg som jobber med barn og unge i Arendal kommune. Innspill

 • Leverdiett hund.
 • Freese baus ballettschule hildesheim.
 • Flugzeug germania.
 • Yr ås.
 • Hur skriver man unicode tecken.
 • E.go life crashtest.
 • Arkiv bergen.
 • Thyssenkrupp materials norge.
 • North korea football.
 • Rustad charlottenberg.
 • Chatera malek.
 • Apis norwegian.
 • Eurojackpot winners.
 • Der gleiche himmel fortsetzung geplant.
 • Norge karta.
 • Lyngenlinjen.
 • Pubg mobile download.
 • Vond lukt urin overgangsalder.
 • Top gear zonda r.
 • Tungras.
 • Stuttgart stürmer.
 • Aksellerert.
 • Gif bilder.
 • Forfrisk kryssord.
 • Tilhenger dekk pris.
 • Familiebudsjett mal.
 • Barneskipakke sport 1.
 • Verdens høyeste og lengste fjellkjede.
 • Watch expanse.
 • Når kan barn begynne i barnehage.
 • Glock 26.
 • Sondre mogård wikipedia.
 • Marc chagall berühmte werke.
 • Jakke baby oppskrift.
 • Kristins flora.
 • Marmot animal.
 • 2xu compression tights dame prisjakt.
 • Wir um die 30 meraner straße lechhausen augsburg.
 • Elgokse.
 • Første date ideer.
 • Leverdiett hund.