Home

Lokal konflikt i norge

Tittel: e-Forelesning: Lokale, regionale og globale konflikter Opphaver: Forfatter Leonhard Vårdal, Forfatter Inga Berntsen Rudi, Forfatter Ivar Windheim Rettighetshaver: Leverandør Amendor A Regionenes og lokal­samfunnenes Norge Norge Etter lokale krav, De hadde hånd om byens budsjett og virket i samarbeid med, noen ganger i konflikt med, byenes embetsmenn. «Et norsk Communeraads Forhandlinger», tegning av Christian Kjerschow fra 1845, trolig med Tromsø bystyre som motiv

Lokale ressurser gir i mange tilfeller grunnlag for næringsvirksomhet, men også interessekonflikter i forbindelse med ressursbruken. Norge er et land med rike naturressurser, og dette preger selvfølgelig forskjellige næringer. Turistnæringen er et eksempel Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English. Kontakt Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: +47 22 86 84 00. Om FN-sambandet. Ansatte Personvernerklæring Nyttige lenker. FN-filuren FNs offisielle hjemmesid

Konflikter kan deles opp i lokale, regionale og globale konflikter. Terrorisme er gjerne en del av en eller flere konflikter. Vi skal se nærmere på hvordan vi definerer terrorisme, og hva FN kan gjøre for å stoppe konflikter og fremme menneskerettigheter Midtøsten-konflikten er betegnelsen som oftest blir brukt for å omtale striden om det tidligere mandatområdet Palestina, som i 1948 ble delt som følge av opprettelsen av staten Israel. Selv om kjernen av konflikten er mellom Israel og palestinerne fikk den raskt regionale rammifikasjoner. Les også om Midtøstens historie og Palestina-spørsmålet; Israels historie og Palestinas historie. Kommunikasjon kan være kilde til konflikter på arbeidsplassen på en rekke ulike måter. Ofte oppstår slike konflikter grunnet dårlig tilbakemeldingskultur, mangelfull informasjon, uenigheter og personlige ulikheter. Årsaker til at dette ofte skaper et dårlig arbeidsmiljø kan være at vi mennesker er forskjellige og tolker sosiale signaler ulikt Konflikt etterspill - konflikten fører til noe og vil få et etterspill, avhengig av hva konflikten fører til. Disse konsekvensene kan være positive eller negative. Jo tidligere vi klarer å ta tak i konflikten, jo mindre blir skadevirkningene av konflikten og jo enklere er det å finne en god løsning på konflikten De tre neste årene dobles antallet vindkraftverk i Norge. - En seier for klimaet, mener miljøstiftelsen Zero. Men Naturvernforbundet varsler kamp flere steder i landet for å stanse planlagte.

e-Forelesning: Lokale, regionale og globale konflikter - NDL

 1. Konfliktene i vindkraftutbygging i Norge er sammensatte. Andre konflikter handler om lokale sosiale og økonomiske konsekvenser av etablering av store vindkraftanlegg
 2. Religion er blitt et omstridt tema i offentlig debatt i Norge. Religionspolitikk er på dagsordenen etter avvikling av statskirken og økt innvandring. Større religiøst mangfold går sammen med skjerpet argumentasjon for sekulære ordninger. Samtidig er fortsatt sju av ti nordmenn medlemmer i Den norske kirke. Mediene gir rammer for diskusjoner om religion både i nyhetsmedier og i sosiale.
 3. Hvordan kan hundre ulver skape så mye konflikt? Konfliktene rundt ulv har bare blitt verre og verre i Norge og i flere vestlige land. Det er det to grunner til, ifølge forsker Ketil Skogen
 4. - Konflikter har løftet religion tilbake til dagsorden På 1980-tallet forventet mange forskere at religion ville forsvinne fra offentligheten. Men i dag er religion ofte framme i offentlig debatt, aktualisert av dype konflikter
 5. De 12 siste månedene har vært preget av økt politisk spenning, maktpolarisering og ekstremisme på fremmarsj. Det knives om makt og innflytelse, og politiske ledere har ikke brukt 2014 til å støpe modeller for godt lederskap. Det finnes heldigvis også lyspunkt, som demokratiseringsprosessen i Tunisia og Obamas forsøk på å knyte diplomatiske bånd med Cuba, [
 6. Lokale lønnsforhandlinger er mellom partene på den enkelte bedrift og har hjemmel i en tariffavtale. Eventuelle lokale lønnstillegg kommer i tillegg til eventuel­le generelle tillegg. Bruk vår sjekkliste for gjennomføring
Bakgrunnen for første verdenskrig

Liste over kriger Norge har deltatt i omfatter hendelser som i litteraturen omtales som krig fra vikingtidens slutt omkring år 1050 og fremover.. Bokverket Norges kriger begynner med Harald Hårfagre og omtaler også Olav den helliges felttog og slaget ved Stamford Bridge (1066) Norges rolle i konflikten. Norge bidro med 83 soldater til FN-styrken UNOSOM I (1992-93), og 267 soldater til UNOSOM II (1993-94). Norge har støttet den somaliske regjeringens arbeid med å få integrert tidligere opprørssoldater i samfunnet igjen. Norge har over lengre tid støttet tiltak for dialog og forsoning, med vekt på å inkludere. KRIGSERKLÆRING: - Dette er en krigserklæring, sier lederen av Heismontørenes fagforening Markus Hansen (t.v) om konflikten blant heismontørene i Schindler Norge, som klubbleder Alexander Jordnes beskriver som helt utenkelig. Foto: Henning Lillegård Vis mer. Han gjør det klart at veien fra lokal konflikt til en storstreik kan være kort Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter.

Kaare Johansen Blogg: Cattien Nationalpark, Vietnam

Ifølge lokale myndigheter er titusenvis på flukt fra utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh. Det er kampen om hvem som skal kontrollere dette området som er sentralt i konflikten. Få kilometer unna frakter Norge store mengder med olje. En kvinne titter ut av en leilighet som ble skadet i et artilleriangrep i Stepanakert i Nagorno. Konflikt rundt en tredel av norske lokalsykehus. En bølge av sentralisering feier over Sykehus-Norge. Det skaper opprivende konflikter i alle landsdeler og mellom regjeringspartnerne Ap og Sp Alle kan ta uforpliktande kontakt med konfliktrådet for informasjon, råd eller rettleiing om ei aktuell sak. Alle tilsette ved konfliktråda og meklarane har teieplikt. Ønsker du å melda inn ei sak til det lokale konfliktrådet ditt kan du gjera det ved å ringa - eller senda inn skjema her. Konfliktrådet tar kontakt med den andre parten Forsker Karsten Friis ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener at russiske kjernevåpen kan bli brukt i en krig mot Norge. Friis viser til tre utviklingstrekk for det russiske forsvaret. De tre.

Regionenes og lokal­samfunnenes Norge - Norgeshistori

Bedrifter som er bundet av tariffavtale har vanligvis en forpliktelse til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger. Dette innebærer at det skal gjennomføres årlige lønnsforhandlinger med tillitsvalgte. Denne veilederen vil vise deg hvordan du som arbeidsgiver kan gjennomføre lokale lønnsforhandlinger på en god måte Foredrag holdt for ytringsfrihetskommisjonen under kommisjonsmøte i Bergen 13.10.20. Anders Johansen er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen og forfatter av boka Komme til orde.. I våre dager, fra demokratisk synspunkt, er det nokså opplagt at flest mulig må få komme til orde Konfliktrådet gjenopptar fysiske møter og mer normal drift.En smittevernveileder, som bygger på Folkehelseinstituttets råd, ligger til grunn for hvordan vi framover kan møtes ansikt til ansikt

10 konflikter det er verdt å følge med på i 2017 Organisasjonen The International Crisis Group har rangert de ti mest betente konfliktene som investorer og samfunnsaktører bør følge med på i 2017. Vil ha Norge inn i Silkeveien Har tjent 1,1 mrd. på bankaksjer. #10: Norge har forsynt krigførende parter med våpen. Etter at krigen i Jemen startet, Dette førte til spenninger og flere lokale konflikter. Til tross for langvarig ustabilitet så man en positiv utvikling for befolkningen i årene som fulgte etter sammenslåingen i 1990 Norge unngår lokal ansettelse av tolker i Irak - lønner dem gjennom tysk fond. I Afghanistan ble tolker ansatt lokalt, men i Irak har Norge lønnet dem uten å være arbeidsgiver Lokale konflikter Når det er prinsipper det står om, kan det være vanskelig å finne det rette kompromisset Nå er det 3.000 av disse i Norge. Varsler lokale tiltak i Bergen. løpet av etterforskningen har politiet fått informasjon om at de to brannofrene i Moelv skal ha vært involvert i en konflikt

Interessekonflikter - Cappelen Dam

 1. dre grad er lokale. Derfor må også de lokale aktørene involveres i arbeidet. Viktigheten av å inkludere lokale aktører i alle konfliktsensitive situasjoner, er et perspektiv som Norge må løfte
 2. Anbefalt litteratur. Knut Helle, Norge blir en stat: 1130-1319, Bergen 1974 Sverre Bagge, «Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen», Historisk tidsskrift 1986, 65: 145-197 Sverre Bagge, From Viking Stronghold to Christian Kingdom: State Formation in Norway, c. 900-1350, København 2010 Hans Jacob Orning, «Borgerkrig og statsutvikling: en revurdering», Historisk.
 3. Konflikt - streik eller lockout endelig avklarte juridiske konklusjoner på spørsmål som lokale tillitsvalgte kan produksjon fra en utenlandskeid datterbedrift i Norge til et annet land. Eksempel: En bedrift trapper opp produksjonen i Sverige som kompensasjon fo
 4. Norge satser spesielt på støtte til skole og utdanning for barn og unge rammet av krise og konflikt. - Det som er viktig, er at hjelpen bidrar til utvikling. Skole er langsiktig bistand
 5. Lær om hvordan FN og forskere skiller mellom ulike typer konflikter, og hvilke konsekvenser dette har for hvordan det internasjonale samfunnet kan gripe inn i en konflikt. Opplegget vil gi elevene et grunnlag for å utforske hvorfor en konflikt har blitt en krig, og hva som skal til for at det blir fred
 6. sker noe mellom 2015 og 2016
 7. Skolenedleggelser i distriktene: Konflikt og samarbeid For å unngå at lokalmiljøer skal rives opp som følge av negative konflikter rundt endring av skolestruktur, viser vår studie at det er viktig med gode prosesser før beslutningene skal fattes i kommunestyrene

Konflikter - F

Lokale LO-ledere vil vurdere tas ut i streik til støtte for dem som er i konflikt. Det Vanskelig å se at noe går i riktig retning 09:21 Norge Politiet stanset studentfest med nærmere 40 personer i Volda 08:49 Norge Luftrommet ved Gardermoen åpner igjen etter strømbrudd 08:49 Verden Kraftig eksplosjon ved. Vold mot kvinner i Norge Vold er et menneskerettighetsproblem som rammer kvinner i alle land - også Norge. I mai 2014 offentliggjorde Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR) en rapport som viser at vold og overgrep har et betydelig omfang i den norske befolkningen, og at også vold i nære relasjoner rammer mange Materiellet handler om barns rettigheter i land som er rammet av krig og konflikt. Gjennom filmer, billedserier og oppgavespill formidler barn fra forskjellige land hvordan det er å leve i et krigsherjet land, om det å være på flukt, miste muligheten til å gå på skole, og hvordan barn kan være med å bidra til fred

Samfunnsfag YF Vg2 - NDL

grensetraktene mellom de to landene og 15-17 utelukkende i Norge (Wabakken m.fl. 2007). Ulvens tilbakevending til norske trakter har ikke gått upåaktet hen. Overalt hvor den har etablert seg har det brutt ut konflikter mellom motstandere og tilhengere, mellom forvaltere og sauebønder, mellom rovviltforskere og lokale innbyggere, for å nevne. Sjekk varslet og målt luftkvalitet i hele Norge. Få informasjon om luftforurensning. Et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Midtøsten-konflikten - Store norske leksiko

Se også HKs veileder for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger. Rom for lokale tillegg I alle områder er det tatt høyde for lokale tillegg på de enkelte arbeidsplassene, men i år er det satt av svært lite. Den økonomiske situasjonen i konkurranseutsatt sektor er svært presset, og arbeidsledigheten er høyere enn på lenge Religionsdialog motvirker konflikt Norge er gradvis blitt et samfunn preget av religiøst mangfold. Det gjelder særlig i byene. Dialogen mellom religiøse ledere bidrar til å utvide kjennskapet til hva andre tror og tenker, men kan også dempe spenninger Lærlingene kan uansett ikke påta seg arbeid som før konflikten ble utført av de streikende arbeidstakere. Arbeid under konflikt På den enkelte bedrift - eventuelt innenfor det enkelte overenskomstområde - kan det inngås avtaler som regulerer forhold som er knyttet til driftens avslutning og gjenopptakelse på teknisk og vernemessig forsvarlig måte, se blant annet Hovedavtalens § 3-3 Ramma på 3,2 prosent fordeler seg på et overheng på 1,1 prosentpoeng og et tarifftillegg for industriarbeidere på 0,8 prosentpoeng. Resten av lønnsveksten - rundt 1,3 prosentpoeng - er satt av til lokale forhandlinger. NHO skriver på sine hjemmesider at om lag 2/3 av lønnsveksten kommer fra lokale tillegg «NORGE ER I KRIG », skriver derimot I henhold til disse kriteriene var det 32 væpnede konflikter i verden i fjor, og fem av dem var kriger: Irak, Afghanistan, Sri Lanka, Sudan (Darfur) og.

Konflikt og fred i Kirke-Norge Det går mot sterkere konflikter mellom religiøse og sekulære det neste tiåret. Internt i kirkesamfunnene kan de mest konservative bli marginalisert I 2017 brukte Norge totalt cirka to milliarder kroner til kvinnerelaterte prosjekter i land i konflikt og fredsbygging. En stor andel av pengene går til bekjempelse av seksualisert og kjønnsbasert vold i krig og væpnet konflikt. Les mer: UDs arbeid mot konfliktrelatert seksualisert og kjønnsbasert val - Norge støtter «de konflikt­søkende» Forsker Henrik Wiig mener Norge for ofte ­støtter organisasjoner som systematisk ­stanser store nærings­livsprosjekter. Det svekker ­landenes mulighet til økonomisk utvikling. Regnskogfondet er en av organisasjonene han er kritisk til

Nøyaktig tid nå, tidssoneinfo, tidsforskjell, soloppgang, solnedgang, daglengde og nøkkelfakta for Oslo i Norge Både Norge og Russland er i gang med en storstilt opprustning nær grenseområdene i nord. På Kolahalvøya i Russland er det nå totalt rundt 50.000 soldater med målt vindklima på en rekke lokaliteter i Norge. Kjeller Vindteknikk har fått tilgang til måledata fra 22 ulike master eid av ulike selskaper som utvikler vindparker i Norge. Vinddataene fra disse mastene er anonymisert for bruk i denne studien. Alle mastene måler vindstyrke og vindretning i 50m høyde over bakken

Video: Kommunikasjon og konflikter Arbeidsmiljøsentere

Nå sparker vi i gang årets høstaksjon, som i år går til Caritas Kongos arbeid for å bedre matsikkerheten og levekårene til den fattigste delen av befolkningen i landet. Vis solidaritet og medfølelse med befolkningen i Kongo, støtt årets høstaksjon! Dette gjør du ved å gi ditt bidrag til Caritas på kontonummer 8200.01.93433, eller du kan bruke vår nettløsning ved å trykk Konflikten mellom Wergeland og Welhaven var en kulturmessig, men også personlig, konflikt som begynte i 1830. De to var begge studenter og hadde klare tanker om hvordan norske studenter, kunstnere og samfunnet generelt skulle utvikle seg videre For 6. år på rad deler Clear Channel ut reklameplass til en verdi av 2 millioner kroner til en veldedig organisasjon i Norge. I år som i fjor har vi valgt å invitere byråer, frilansere og kreative studenter til en konkurranse der vi sammen gir en julegave som betyr noe: En reklamekampanje på Clear Channels flater gjennom hele 2021 til en lokal helt i Norge

Regjeringen vil stramme inn behandlingen av vindkraftkonsesjoner og styrke den lokale og regionale forankringen. Energi Norge mener tiltakene er gode og konfliktdempende. Nå må stortingsmeldingen behandles raskt slik at konsesjonsbehandlingen kan starte opp igjen USA oppfordrer til en slutt på konflikten i Etiopia. fjorårets vinner av Nobels fredspris, har beordret en militær reaksjon mot de lokale børser følger oppgang på børsene i USA 04:49 Verden Storbritannia registrerer høyeste koronadødstall til nå 04:47 Norge Høyre og KrF varsler oppgjør mot skolebyråden i Oslo. Norwea og Energi Norge sitt syn på lokal kompensasjon om verdideling fra vindkraft . Det er et stort behov for mer fornybar kraftproduksjon i Norge de kommende tiårene. Økt vindkraftproduksjon er en viktig faktor for å dekke denne etterspørselen. Det haster å få på plass ordninger som vertskommunene og aktørene opplever som e Når konflikter trappes opp, blir også lokale konflikter påvirket og kan lett komme ut av kontroll. Direktør Gunnar Sørbø En representant for frivillige organisasjoner understreket de katastrofale effektene av AIDS-epidemien for alle aspekter ved menneskelig sikkerhet i Afrika sør for Sahara

Konflikt - eStudie.n

Dette bidro til å motbevise myten om at seksuell vold i konflikt bare er individuelle overgrep av brutaliserte soldater, som det nesten er umulig å forhindre. Siden har Amnesty dokumentert systematisk bruk av voldtekt som krigsvåpen i mange konflikter, for eksempel i Russland, Sudan, Colombia, Ruanda, Kongo og Myanmar Israel-Palestina-konflikten regnes som en av de mest komplekse konfliktene i vår tid. Selv etter over 100 år, utallige planer for fred og enormt internasjonalt engasjement, er det lite håp om fred i nær fremtid. Av Kathinka Louise Rinvik Bratberg Det har vært konflikt og motsetningsforhold mellom israelerne og palestinerne i over 100 år, og det Israel-Palestina-konflikten Les mer

Over 30 nye vindkraftverk skal bygges i Norge - NRK

Den Norske Helsingforskomité ber Norge ta initiativ til å opprette en internasjonal undersøkelseskommisjon for konflikten i Nagorno-Karabakh NTB NTB Publisert fredag 09. oktober 2020 - 07:07 Sist oppdatert fredag 09. oktober 2020 - 07:3 Forhandlingene med arbeidsgiverne resulterer i endringer i tariffavtalene. Avtalene inneholder bestemmelser om lønn, arbeidstid, godtgjørelser o.l. I de fleste tilfeller blir vi enige. Dersom vi ikke blir enig kan det bli konflikt. Det er en felles målsetting for både arbeidsgivere og arbeidstakere å søke andre løsninger enn konflikt Høyfjellshotellene byr på det meste - du må bare velge det som passer deg og ditt reisefølge best. Vi gir deg det vi mener er 10 av de beste høyfjellshotellene i Norge, slik at du enkelt kan bestemme din neste langhelg i deilig norsk natur og luft. PS! Du kan ha med hunden din på mange av høyfjellshotellene

Konflikter i vinden - Debatt - Dagsavise

Klokka i Norge. Tidssone i Norge og tidssonekart med lokaltid i de største byene Journalistikk i konflikt og post-konflikt Hvor går skillet mellom krig og fred når man ser på fred som noe mer enn bare fravær av krig og vold, er et sentralt spørsmål. Vi studerer journalistikkens rolle i den ofte veldig ustabile post-konflikt perioden, der et samfunn verken er helt i krig eller helt fredelig, og sjansen for utvikling i begge retninger er høyst reell Din lokale faghandel Råd og veiledning. Vi veileder og gir deg tips til inspirasjon, farger og materialer til ditt hjem. Du kan alltid spørre oss for gode råd. Fagkunnskap. Vi lever av å tilby våre kunder solid kunnskap på valg av riktige produkter og utførelse for det perfekte resultatet Oversikt over innholdskonsesjonærer for lokale radiokanaler på DAB (Kilde: Medietilsynet) Konsesjonær Stasjonsnavn Region Det Norske Radioselskap AS Radio 247 Region..

Wie aus einem eingefrorenen Konflikt ein heisser Krieg wurde

I oppgangstider kan mye gå bra. Når det strammes til kan mye gå galt. Lesja Innkjøpslag er en type virksomhet i vårt landbruk o «Konflikt», «klinsj», «absurd situasjon»: Norge kan få en turner i OL som ikke vil trene med landslaget. Norge har fått en mannlig turner som er kvalifisert til OL i Tokyo. Han vil ikke trene med landslaget. Situasjonen fremstår som fastlåst en spillteoretisk analyse av konflikten mellom norge og island om retten til Å fiske i smutthullet i barentshavet og i vernesonen ved svalbard. Problemstillingen var: Hvorfor ble konflikten mellom Norge og Island om retten til å fiske i Smutthullet i Barentshavet og i fiskerivernsonen rundt Svalbard, trappet opp til et nivå der det sommeren og høsten 1994 ble kuttet trål og skutt med. Rovdyrpolitikken i Norge gir et godt bilde på hvordan motsettende målsetninger i forskjellige departementer og interesseorganisasjoner kan føre til konflikter. Mål som bevaring av biologisk mangfold, forvaltning av kulturlandskapet og økonomisk vekst strider imot hverandre, og det er på grunnlag av dette at det er inngått et kompromiss for å bevare rovviltet samtidig som å sikre et. Konflikter på arbeidsplassen. Konflikter oppstår mennesker i mellom fordi vi er ulike, har ulike behov og foretrekker ulike løsninger. Alle mennesker vil også ha ulike forhold til hva som er å regne for en konflikt. Hva som regnes som en konflikt vil alltid variere og hvordan situasjonen håndteres vil ha stor innvirkning på omfanget 05.11.2020: Satt inn:Regjeringen innførte strengere koronatiltak 05.11.20.Fra 9. november kan man kun være 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og ikke mer enn 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter

 • Bygge grillplass.
 • Symra navn.
 • Franklin graham.
 • Ansiktssol.
 • Hebammenpraxis leipzig sonnenlicht.
 • The stone roses discography.
 • Wesco corner boy 2.
 • Gele negler.
 • Sande hytter mjuken.
 • Medusa maleri.
 • Pris benq 3d dlp projektor w2000.
 • Hvor bor aboriginer.
 • Parvati avatar.
 • Ikea utebord.
 • Ms roald amundsen deck plan.
 • G/cm3 to kg/m3.
 • Smuldrepai trines.
 • Grunndressur valp.
 • Dypest i oslofjorden.
 • Flirt sylwia ulub.
 • Norsk fonetisk alfabet.
 • Kjente mennesker i island.
 • Ufo kjøreskole kristiansand.
 • Alpina skøytesko.
 • Kristiansund vgs yrkessjåfør.
 • Almås nrk.
 • Frauenarzt rapper ohne brille.
 • Lundhags makke gul.
 • 4g hjemmeruter.
 • Polizei ibbenbüren stellenangebote.
 • Geitmyra matkultursenter kristiansand.
 • Englische mentalität.
 • Cantando.
 • Torghatten flyulykke.
 • Oslolosen komiprisen.
 • Einwohner stadt cloppenburg 2017.
 • Mikkel kroken.
 • Skifte bremseskiver volvo v40.
 • Mini cooper preis.
 • Whatsapp bilder zur geburt.
 • Pinguin sprüche liebe.