Home

Kildekritiske spørsmål

Sjekkliste for kildekritikk - Ung

 1. Det er spesielt to spørsmål du bør stille deg: Hvem er kilden? Hvor troverdig er det som står her? Hva er gode kilder? Generelt bør du være ekstra kritisk dersom informasjonen legges ut av privatpersoner, siden det sjeldent er kvalitetsjekket. Mange kan legge ut egne meninger, eller vinkle en tekst på en bestemt måte
 2. Kildekritiske spørsmål stilles for å bestemme hvilken kilde som er mest direkte knyttet til begivenhetene. Det er imidlertid ikke like lett å identifisere nettopp hvilken kilde som er primærkilde, og hvilken som er en sekundærkilde
 3. Det gjør vi ved å stille en rekke spørsmål til kildene, og analysere og sammenligne kildene for å se om de bekrefter eller avkrefter våre hypoteser (antakelser) Noen kildekritiske spørsmål til hjelp i arbeide
 4. Et undervisningsopplegg som knytter kildekritikk til oppgaveskriving, medborgerskap og demokrati. I lærerveiledningen er det vedlagt en nedlastbar presentasjon, og en Kahoot om kildekritikk og falske nyheter
 5. Spørsmål: «Hva gjør du for å sjekke at artikler eller informasjon på sosiale medier er sant før du deler det videre?» 15-18 år*: 22% svarer «som regel ingenting». 19-29 år: 12% svarer.
 6. De kildekritiske spørsmål Mange av disse spørsmålene kan virke opplagte og enkle, men det viser seg at de er fort gjort å glemme når man har den historiske kilden foran seg. Et nøkkelspørsmål er hvem har skrevet teksten og om denne har hatt spesielle motivasjoner for å fremstille en sak på en spesiell måte
 7. Tipsene nedenfor passer best for ungdomsskolelever, men du kan tilpasse tipsene til yngre barn ved å forklare på din egen måte. Kort sagt handler kildekritikk om dette: Det gjelder å finne flere kilder som har greie på saken og som ikke har motiv for å lyve. Fire spørsmål til kilder Hva sier nettet selv o

Kildekritikk og kildegransking - Norgeshistori

De fleste pc-er har både brannmur og antivirusprogram som skal beskytte datamaskinen. Men: Det aller viktigste filteret er den kritiske sansen som sitter i ditt eget hode! Hvis du vil unngå problemer på pc-en er det lurt å la være å klikke på popup-vinduer, lenker til ting du ikke vet hva er eller svare på meldinger som sier at man har vunnet en premie Historiefagets kildekritiske prinsipper for møtet med en fortid som virker fremmed, kan også bidra til å framvise fremmedheten i nåtiden - hvordan en kildekritisk tilnærming til nåtid Først et spørsmål om kildens relevans - og deretter kildens troverdighet Kildekritikk er et redskap for å avgjøre hvordan man skal tolke kilder. Innen nordisk og tysk historieskrivning regnes den kildekritiske metode som et helt sentralt element i historikerens arbeid. Kildekritikken bidrar til at man kan avgjøre hvordan man skal vektlegge ulike kilder, hvordan man avgjør konflikter mellom ulike kilder og hvordan man tolker kilden Kildekritiske spørsmål bør tas opp i etterarbeid og vurdering, og i de tilbakemeldinger vi gir elevene. Om kildekritikk, utviklet av Universitetsbiblioteket i Trondheim Ressursen presenterer fire nyttige kriterier - troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egnethet - som kan brukes for å vurdere informasjon Det går på det samme som allerede er gjentatt mange ganger i denne metodeboken: Å alltid stille spørsmål og at spørsmålene man stiller er gode. Selv om ordet kildekritikk er mest utbredt i historiefaget, er det egentlig noe de fleste fag og forskere driver med. Vi er ikke bare kildekritiske til datamaterialet og kildene våre, vi er også kildekritiske når vi leser annen forskning.

Kildevurdering - Cappelen Dam

 1. Med kildekritikk menes at man skal være kritisk til den kilden man har hentet informasjon ifra. Kilder kan være, radio, tv, aviser,bøker,bilder,internett m.fl. Allerede på 1800-tallet ble kildekritikk som metode utviklet av historikere og blir i dag brukt i de fleste fag
 2. Kildekritiske Spørsmål 1) Hvilke kildekritiske spørsmål må du stille når du innhenter informasjon om mikropersonen?- Når jeg skal hente informasjon til oppgaven. Må jeg søke etter kilder som viser til personen som har skrevet innlegget. Altså når.
 3. Elevene kan for eksempel bruke en sjekkliste med spørsmål de kan stille når de skal være kildekritiske. Det ligger mange gode nettsider på nettet som kan være til hjelp til elever og lærere som omhandler å være kildekritiske (side om undervisningsopplegg i kildekritikk). Her er eksempler på noen spørsmål man kan stille
 4. Kildekritiske Spørsmål . 1) Hvilke kildekritiske spørsmål må du stille når du innhenter informasjon om mikropersonen?- Når jeg skal hente informasjon til oppgaven. Må jeg søke etter kilder som viser til personen som har skrevet innlegget. Altså når.
 5. Elevene kan drøfte disse sidene, slik at de er oppmerksomme på dem. Den andre grunnen er at journalister ofte tar utgangspunkt i disse sidene når reportasjer skal skrives. Det er mer vanlig med kritiske og negative reportasjer enn med saklige og positive sider spesielt innenfor religiøse spørsmål. 3
 6. Vi må med andre ord hele tiden stille kildekritiske spørsmål og prøve opplysningene fra fotografiet mot opplysninger vi kan hente ut av andre kilder. Fotografiets historie. Se Petter Larsens videoforelesning Fotografiets historie i Norge. Hensikten med bildet

Falske nyheter og kildekritikk Global skol

Kommentar: Forsker, ekspert eller privatperson Titler som forsker og ekspert brukes ofte ukritisk av mediene. Når journalister ikke er kildekritiske i møte med fagpersonene, kan det skyldes manglende kunnskap om akademia eller fordi saken trenger tyngde og blir bedre når en fagperson snakker spørsmålet om det er grunnlag for å anta at enkelte myntfunn blir gjenstand for seleksjon før de blir levert til arkeologiske myndigheter. Problemstillingen berører alvorlige forhold rela - tert til arkeologisk forvaltning, detektorvirksomhet og kildekritiske forskningsperspektiver. Overraskende mønstre i sammensetningen av myntfun

Hvordan oppøve elevenes kildekritiske ferdigheter? [email_address] We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren Dokument nr. 15:362 (2020-2021) Innlevert: 06.11.202 anvende relevante kildekritiske spørsmål til beretninger og vise hvordan beretninger kan brukes som kilder til antikken; Middelalder og kildebruk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . drøfte idégrunnlaget for føydalisme og hva føydalisme betydde for middelalderens menneske Spørsmålet er om journalisten har hørt det hun ønsket å høre. Måten hun har behandlet den foreliggende faglitteraturen på, Kronikkens videre skjebne var altså prisgitt journalisten som jeg hadde rettet mine kildekritiske spørsmål til. Debattredaktøren lot ikke til å reflektere over at dette kunne være problematisk

Slik blir du bedre på kildekritikk - NRK Norge - Oversikt

- Kildekritiske spørsmål bør tas opp i etterarbeid og vurdering, og i de tilbakemeldinger vi gir elevene. Sluttord «Kunnskap om nettet, nettets struktur, søkemotorer og søketeknikk er en nødvendig forutsetning for å kunne føre kildekritiske resonnement omkring arbeidet på Internett I den nye artikkelen tar de for seg tolkningen av begravelsen i detalj, samt diskuterer kildekritiske spørsmål rundt funnet. SLIK LÅ HUN: Dette er en illustrasjon basert på beskrivelsen av.

Denne situasjonen har også økt behovet for å lære og praktisere kildekritikk. På samme måte som tennene må pusses hver dag, må vi venne oss til å stille kildekritiske spørsmål til informasjon vi kommer over i digitale flater, og særlig i sosiale medier hvor avsenderen er mindre tydelig: Hvor kommer informasjonen fra spørsmålet om det er grunnlag for å anta at enkelte myntfunn blir gjenstand for seleksjon før de blir levert til arkeologiske myndigheter. Problemstillingen berører alvorlige forhold rela-tert til arkeologisk forvaltning, detektorvirksomhet og kildekritiske forskningsperspektiver. Overraskende mønstre i sammensetningen av myntfun Slike spørsmål stiller kritiske lesere seg. På den måten kan man vurdere om en tekst er troverdig. I skolen kalles det kritisk lesing. Ny norsk forskning basert på Pisa-undersøkelsen 2018 (se faktaramme) viser at det er store forskjeller i norske elevers kunnskap om å lese kritisk. Kun islandske elever skårer dårligere i Norde Hvis du kan svare JA på det spørsmålet, kan du være sikker på at kilden har god informasjon om det du trenger å vite for å kunne svare på oppgaven din. Troverdig Hvis du slår opp i en ordbok, finner du at troverdig er det samme som ærlig, sikker, pålitelig

Studier kan gjennomføres på flere forskjellige måter, og ut ifra hvordan studien er lagt opp har stor betydning for hvilken type spørsmål den er egnet til å svare på. En viktig del av den kildekritiske prosessen er å være klar over hvilken type studie du faktisk leser, da dette vil være sentralt for hvilke tolkninger du kan gjøre spørsmålet om det er grunnlag for å anta at enkelte myntfunn blir gjenstand for seleksjon før de blir levert til arkeologiske myndigheter. Problemstillingen berører alvorlige forhold rela - tert til arkeologisk forvaltning, detektorvirksomhet og kildekritiske forskningsperspektiver. Overraskende mønstre i sammensetningen av myntfun DEBATT Vi elever har fått vår leksjon i å være kildekritiske. Nå er det de voksne sin tur «Man kan stille mange spørsmål ved om det NRK gjorde var uetisk, men hva med etikken i hvordan mediene håndterte saken i ettertid», spør Marion Isabell Stærfelt (17) og Helle Erica Hartløv (17) Ikke tro at elever skal lære kildekritikk på skolen. Det de må utvikle er evne til kildevurdering. I vår digitale tid må elever utvikle digital dømmekraft og noe av det de skal utvikle er kildekritikk. Dette står skrevet i diverse planer og måldokumenter. For noen uker siden var jeg i et komitemøte med Marte Blikstad-Balas, so Spørsmål til filmen 2. KILDEKRITISKE OPPGAVER a) Sammenlign filmfortellingen med andre fortolkninger som dere har tilgjengelig. Se særlig i læreboken i historie om det står noe om Kautokeino-opprøret der. Se også større historieverk og leksika. Se gjerne kildene under også

Antikken og samtalen - Kildekritiske spørsmål til

Jeg er overbevist om at en av de viktigste rollene jeg har som lærer, er å hjelpe elever til å bli kildekritiske. Kritisk tenkning er en av de viktigste ferdigheter i det 21. århundre! Eller som den godeste Trond Viggo synger: «Du må tenke sjæl! 1) Hvilke kildekritiske spørsmål må du stille når du innhenter informasjon om mikropersonen. (f.eks. bestemor) Når du skal hente informasjon i fra mikropersonene må man tenke på alder og perioden du spør om. Om det er bestemor du intervjuer må du huske på at det kan være lenge siden hendelsen skjedde Eksamen 11 Mars 2016, spørsmål og svar Eksamen 28 April 2017, spørsmål og svar Eksamen 20 Mars 2018, spørsmål og svar Eksamen 1 Desember 2017, spørsmål og svar Eksamen, spørsmål og svar Eksamen 12 Juni 2017, spørsmål og sva Kautokeino-opprøret er en film om foranledningen til opprøret som over 50 samer stod bak i 1852. Samene drepte lensmannen og handelsmannen i Kautokeino, og slo ned både prest og andre beboere der. I rettsaken etterpå ble sytten kvinner og elleve menn dømt, og to av opprørerne ble halshugd Et sentralt spørsmål når en arbeider med kilder, er kildens troverdighet. Ofte kan en finne samme opplysning i flere ulike kilder, og dette styrker kildens troverdighet. Andre ganger gir kilden opplysninger som en ikke kan finne i andre kilder. Uansett er det lurt å stille noen kildekritiske spørsmål. Oppgave

Tut & mediekjør er en podkast for deg som er nysgjerrig på hvordan journalistikken blir til. Hva styrer de redaksjonelle avgjørelsene? Med Eva Sannum, Svein Tore Bergestuen og Christian Lyder Marstrander. Laget av Lyder Produksjoner. - Lytt til Tut & Mediekjør direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger nødvendig Vilkåret må være at saken er uvanlig viktig, at det er den eneste måten som vi kan få fram vesentlig informasjon på, og at denne informasjonen er troverdig etter strenge kildekritiske vurderinger. Spørsmål om bruk av utilbørlige metoder skal alltid legges fram for redaktør på forhånd

Tabell 4: Kildekritiske spørsmål (s. 18) Tabell 5: Seks utfordringsområder knyttet til logistikk på byggeplass (s. 22) Tabell 6: Logistikkaktiviteter for fagarbeidere (s. 32) Tabell 7: Logistikkaktiviteter for anleggsledelse (s. 34) Tabell 8: Beskrivelse av hva aktivitetene innbefatter (s. 38-39 Redaktør i Nordlys, Helge Nitteberg, mener at denne saken betyr at både avisa og andre medier burde ha vært mer kildekritiske. - Det største spørsmålet er hvorfor hun valgte å skrive noe. Kildekritiske vurderinger Dokumentanalyse. 4 13 Kvalitativ metode Dokumentanalyse Skrevne eller audio-visuelle beretninger som forskeren og stilles spørsmål som dekker et tidsrom bakover i tid • Panelundersøkelse: det samme utvalget følges over flere å ung.no tilbyr ikke leksehjelp, men du kan få tips til studieteknikk, hvor du finner leksehjelp, hvordan du kan jobbe med fagene og forbedre karakterene Samtidig finnes det en del tilgjengelig, som vi har lenka til her på sida. Det er likevel verdt å anbefale en kritisk og varsom holdning til ressursene, som gjør at du stiller grunnleggende kildekritiske spørsmål: Hvor kommer de fra? Hvem har laga dem og på bakgrunn av hva? Er de oppdaterte eller utdaterte? Passer de til ditt bruk

1) Hvilke kildekritiske spørsmål må du stille når du innhenter informasjon om mikropersonen. (f.eks. bestemor eller faren din) Svar: Jeg må stille spørsmål om tidspunkt, sted og mer konkrete spørsmål om situasjonen Få dem til å stille vanlige kildekritiske spørsmål som: Hvem er det som sier dette? Hva er kildene deres igjen? Henger det logisk sammen? Hva er det sterkeste motargumentet her? - Men det er ikke alle det går an å diskutere med, da kan det være bedre å bare snakke om noe annet, sier forskeren b) En metodeoppgave der arbeidet skal presenteres og der sentrale metodiske, etiske og kildekritiske dilemmaer og valg skal analyseres. Refleksjonen skal knyttes til pensumtekster. Det vert gitt ein førebels karakter. Metodeoppgave på om lag 4-5000 ord. Munnleg justerande eksamen: Individuell-A-F, der A er best og E er siste ståkarakter: 10

- Grove overtramp setter NRKs troverdighet i fare

Slik lærer du barna kildekritikk Barnevakte

Forskningsetiske og kildekritiske spørsmål vektlegges, samt ulike tilnærminger til tolkning av data. Emnet gir grunnlegende kunnskaper som er nødvendige for å utvikle egen forskningsprosjekter i forbindelse med MDV-2035: Bacheloroppgaven i medie- og dokumentasjonsvitenskap Kjøp 'Historie, forståelse og fortolkning, innføring i de historisk-filosofiske fags fremvekst og arbeidsmåter' av Thomas Krogh fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978820531628

Kildekritikk Du Bestemme

Espen Egil Hansen tror mangelen på gode spørsmål svekker tilliten til journalistikken - Det er fellen til Donald Trump: At vi skal være mer opptatt av hva som er sant og ikke sant, Hansen viser til at mediene har en etikk som definerer vårt fag, der det står at vi skal være kildekritiske Tirsdag den 15. januar var det fullt hus på Prelaten da historikerforeningen og Nordlys inviterte til møte med Marte Michelet om hennes nye og meget omdiskuterte bok Hva visste hjemmefronten?: Holocaust i Norge: varslene, unnvikelsene, hemmeligholdet. I møtet beskrev Michelet sine hovedsynspunkter i boka og historieprofessor Tom Kristiansen kommenterte den konteksten som denn Antikken og samtalen. Hovedområdet antikken og samtalen dreier seg om utviklingen av kulturene rundt Middelhavet.Naturfilosofien og den athenske filosofien om menneske og samfunn inngår i hovedområdet. Det handler om de første historiske beretningene menneskene skapte og hva beretninger betyr i historieforskning Artikkelen er spesielt interessert i hvilke etiske dilemmaer som oppsto i arbeidet med #metoo og diskusjonene rundt disse. Funnene viser hvordan #metoo-debatten introduserer en rekke utfordringer bl.a. knyttet til kildekritiske vurderinger, spørsmål om anonymitet og navngiving samt diskusjoner om hvordan mediene dekker seg selv

Inger Fagerberg Presentasjon av artikkelen: I dette blogginnlegget skal jeg presentere artikkelen «Wikipedias inntog i på kildelista - holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst». Artikkelen er skrevet av Marte Blikstad-Balas og Tora Høgenes og ble utgitt i Acta Didactica Norge i 2014. De to forfatterne vil belyse hvordan elever og lærer Kilder og kildekritikk. Kilder i historisk sammenheng er normalt alle spor etter menneskelig virksomhet, enten de er fysiske eller mentale. Med kildekritikken forsøker man å avdekke innholdet til kilden, og om den er egnet til å løse den oppgaven vi arbeider med. Vår tids enorme informasjonstilfang medfører at kravene til kildekritikk bare blir større

Slik lærer du barna dine å være kildekritiske. Send gjerne dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no. Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor. av Leila Ferguson. Oppdatert: 26. mai 2020. Kategori - Forside, Samfunn Anvende kildekritiske spørsmål til beretninger og vise hvordan beretninger kan brukes som kilder; Se. 1. time (3) 2. time (3) 3-5 time (3) 6 time. Kontakt oss. Nødvendig programvare. Rettigheter. Sist oppdatert: 27.08.200

Hjelp:Kildekritikk - lokalhistoriewiki

Hvilke kildekritiske spørsmål må du stille når du innhenter informasjon om mikropersonen. (f.eks. bestemor)- Spørre andr Ved uklarheter og spørsmål relatert til oppgaven har vi holdt en kontinuerlig og god kommunikasjon med både vår kontaktperson, Tabell 3 - Kildekritiske spørsmål.. 8 Tabell 4 - Porters fem krefter. Dagbladet stiller spørsmål ved om dette er en forsvarlig redaksjonell fremgangsmåte, men får lite gehør for sin skepsis hos NRK: NRK sier de ikke angrer på at de inviterte Gaarder til Her og Nå. - Vi visste at han var kontroversiell. Så kan det diskuteres om vi gir ham mer kredd enn han burde ha når vi kaller ham en uavhengig forsker Elevene skal også lære å anvende relevante kildekritiske spørsmål til beretninger. Her vil vi finne et utdrag fra Herodot. Hvem var sofistene? Vi sier litt om hvem sofistene (som Protagoras og Georgias) var og hva de stod for her, siden de gruppene som skal jobbe med Sokrates,. - redegjør for kildene i en kildeliste, kildekritiske vurderinger (kildemappe på wiki) - lag tre spørsmål m/gode svaralternativer til test på Its. Frist: torsdag 31. januar, 15.00. Vurdering: Dette er et innledende opplegg som skal skape interesse for faget. Derfor: uformell gruppevurdering (um/m/om) av produktet

Modell for kildekritikk Porta

- anvende relevante kildekritiske spørsmål til beretninger og vise hvordan beretninger kan brukes som kilder til antikken diskutere forskjeller og likheter i politisk og religiøs tenkning mellom Norden og Europa i middelalderen - drøfte hvorfor kritisk tenkning er sentralt innenfor historieforskning 21 Repetisjon/prosjekter. 2 Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter. Kultur og biologi - seminaroppgaver Forberedelse til eksamen, Ex Platon, Hume og Kant Sammenlign Kants pliktetikk og utilitarismen Søren Kierkgaard Samfunnsfagenes framvekst og grunnleggende spørsmål Det er samtidig en del utfordringer knyttet til bruken av kirkebøker. Enkelte av disse er kildekritiske spørsmål, mens andre dreier seg om visse spesialkunnskaper man må tilegne seg for å få fullt utbytte av bøkene. Dateringer. Spesielt på 1700-tallet og tidligere daterte prestene ofte etter kirkelige merkedager og ikke etter kalenderen

Spørsmålet er derfor, hvordan tolker pressefolk de etiske reglene og ivaretar konsekvensene. Det igjen stiller strenge krav til de kildekritiske komponentene, påpekte Allern. Mange pressefolk jobber dessverre ut fra konsekvensetikk. Det vil si at målet helliger middelet Alle tiders historie er et pedagogisk gjennomarbeidet læreverk i historie for videregående skole som framhever fagets relevans og egenart. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for historie i vg2 og vg3 For kort tid siden viste en annen undersøkelse at den eldre garde er mindre kildekritiske enn de yngre. Det tror Kjærem har sammenheng med at mange over 65 også går i andre feller på nett Å etterprøve Wikipedia - kildekritiske muligheter for brukerne Innledning Det er nok ingen stor overdrivelse å si at Wikipedia i dag utgjør et svært viktig oppslagsverk, og at det i fremtiden bare vil bli viktigere. Wikipedias styrke ligger i at det lett kan oppdateres, utvides og a Personvern og cookies. Nordstrands Blad er en del av Amedia, og vi er ansvarlig for dine data. Vi bruker cookies og dine data til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene du ser og bruker

april 2017 – Hvordan kan miljøklassifiseringsordninger som

Kildekritikk - Forskning for forskerspire

 1. Samtidig må vi også være kildekritiske til førstehåndsberetninger. Et viktig spørsmål er tidsavstanden mellom når hendelsen skjedde og når den ble fortalt. Etter som tiden går, kan ting bli glemt eller være fortrengt. Dessuten kan ting bli utelatt eller tilføyd av opphavspersonen,.
 2. Har grunnleggende innsikt i metodiske og kildekritiske problemstillinger i tilknytning til historiske tema som tas opp. Ferdigheter. Studenten. Kan bruke et historisk-kritisk analyseapparat på en selvstendig måte; Kan innhente relevant informasjon for videre utdypning av kontroversielle historiske spørsmål
 3. En rekke kildekritiske spørsmål er imidlertid knyttet til medisinhistoriske studier av denne type. Det fremgår av den offentlige statistikk at bronkitt, lungebetennelse og andre luftveisinfeksjoner utgjorde over halvparten av de registrerte tilfellene av epidemiske sykdommer i denne perioden

Og jeg er tydelig på at elevene også må være kildekritiske til meg, og undersøke selv. - Hva får du spørsmål om? - Alt! De er så åpne. De er engstelige for fremtiden, bekymret for om de får jobb og bolig, og om de er være flinke nok sosialt. De virker sårbare Utdrag av «Bruk Pressen 3.0» av Anders Cappelen fra kapitlet om intervjusituasjonen - tekstbasert presse. Her om hvordan du best forbereder deg til intervju. LES HER: Innholdsfortegnelse og annen informasjon om boken 9.2 Forberedelser Gode forberedelser er nøkkelen til å mestre intervjusituasjon. LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hat er et ord jeg sjelden bruker, for hvor går grensen? Hvor er den fine, grå linjen mellom misnøye, avsky og hat? For enkelthets skyld kaller jeg det hat, noe av det jeg ser i. Vi har snakket med produsenten av serien som tar med oss med bak de skjulte kameraene. Ny undersøkelse viser at unge folk er dårlige på kildekritikk, derfor gir Svein Tore og Eva tips til hvordan du som foreldre kan få vanvittig kildekritiske barn og ukens beste spørsmål er helt utrolig åpent og uvirkelig på alle måter - Jeg lærte hvor komplisert verden kan være for veldig mange jenter og hvor mye mot kvinner har rundt om i verden. Jeg er rystet, men samtidig stolt over at det er så mange tøffe jenter der ute som nekter å gi seg når livet blir veldig vanskelig

IKT i utdanning/Kildekritikk - Wikibøke

Hva er årsaken til den plutselige kildekritiske kollapsen i møte med et tips og en amatørvideo fra sosiale medier? Hvis VG hadde ønsket å svare på hvorfor det ble som det ble, så måtte de berørt en del andre kritiske spørsmål som mange - ikke helt uten grunn - har rettet mot avisen den senere tid eksistensielle og etiske spørsmål i møte med samfunnsendringer i moderne tid. Å identifisere og diskutere menneskesyn og historiske identiteter er sentralt i hovedområdet. anvende relevante kildekritiske spørsmål til beretninger og vise hvordan beretninger kan brukes som kilder til antikken Middelalder og kildebru Et spørsmål om tillit. Bønder stoler minst på dyrevernorganisasjoner, media og politikere. som ikke gjennomgår de samme kildekritiske vurderinger. Der utvikles det raskt et ekkokammer, hvor man blir eksponert for og oppsøker informasjon man kun er enig i Tekstene er forfatternes egne fremstillinger av temaene og kan inneholde synspunkter som skiller seg fra andres. De er ikke et uttrykk for et ståsted hos NUPI. Vi oppfordrer skoleelever og andre lesere til å være kildekritiske, uansett hvilken sak det er snakk om

Historie: Kildekritiske Spørsmål

En av de mest effektive måtene å motvirke desinformasjon på er å øke folks bevissthet og trene den kildekritiske kompetansen. Regjeringene i de nordiske landene har i ulik grad arbeidet for å støtte utdanning innenfor medie- og informasjonskompetanse, og det gir gode muligheter for en effektiv utveksling av erfaringer som kan styrke hele regionen Aktuelle kildekritiske spørsmål kan da være om arkivaren bare har redegjort for primærverdi og fullt og helt overlatt til historikeren å finne fram til sekundærverdiene, eller om arkivaren gjennom arkivbeskrivelsen formidler en forforståelse som også påvirker historikerens analyser Studentene får opplæring og øving i bruk av ulike kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, kildekritiske metoder inkludert. Videre vektlegges forskningsdesign med vekt på sammenhengen mellom tema, problemstilling, forskningsspørsmål og anvendelse av relevant teori og metoder Vær kildekritiske. Det er viktig at vi leser artikler før vi deler dem. Hvor artikkelen er publisert betyr også noe. Ta kontakt med sindre.humberset@neitileu.no om dere har spørsmål om sosiale media. Logoer og visuelt . Last ned logoer for Nei til EU, Ungdom mot EU og Studenter mot EU. SVG. Å BYGGE ET SOSIALDEMOKRATI . Frode Rinnan og utbyggingen av drabantbyen Lambertseter . Marit Spjudvik . Hovedoppgave i kunsthistorie . Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språ

Slik forbereder du deg før innkjøp av varebil

Kildekritiske ferdigheter innebærer å forholde seg analytisk og vurderende til all informasjon, også digitalt. 2.3 prinsippene i Overordnet del. Gjennom faget vil elevene møte ulike kilder til kunnskap og oppøve evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere. I tillegg er menneskeverdet, menneskerettigheter. Hvordan oppsto fagene, hvilke spørsmål søkes besvart og hvilke metoder benyttes? Dette er de sentrale spørsmålene som søkes å besvares i boka Historie, forståelse og fortolkning. Forfatteren gir en innføring i de historisk-filosofiske fagenes grunnlag, oppkomst og utvikling fra renessansehumanismen og den kildekritiske metode som da ble utviklet og frem til dagens postmodernistiske. Med Kompass vil vi vise geografifagets relevans for elevene i deres hverdag og deres lokalmiljø.Hvert kapittel starter med et stort spørsmål som dere kan ta med dere inn i arbeidet med kapitlet. Vi har også lagt inn refleksjonsspørsmål som dere kan stoppe opp ved og reflektere over underveis i boka Bruk dine kildekritiske kunnskaper. Stol på eksperter og fagfellevurdert kunnskap. Ikke stol på eller del kunnskap fra kilder som ikke er troverdige. Følg med på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bergen. 7. Forsøk å lage deg en rutine i hverdagen. Stå opp og legg deg til vanlig tid Et vanlig spørsmål om søppeldykking er hvor lovlig det er å hente opp mat fra søpla til ulike butikker. - Det er jo i gråsonen, forteller Henriette. I følge ung.no er søppeldykking i utgangspunktet ulovlig, men om søppelbøtten står på et offentlig sted, vil man mest sannsynlig ikke bli straffeforfulgt for det

Et spørsmål om tillit. Foto: Ruralis. Du er her: som ikke gjennomgår de samme kildekritiske vurderinger. Der utvikles det raskt et ekkokammer, hvor man blir eksponert for og oppsøker informasjon man kun er enig i. Når dette skjer på hver side i en sak,. Faglige spørsmål knyttet til stipendet rettes til professor Hans Weisethaunet. Spørsmål angående musikksamlingene ved NB kan rettes til Ivar.Eikje@nb.no Publisert 11. aug. 2018 16:18 - Sist endret 13. aug. 2018 18:3

Kildekritikk - Digital oppveks

Elevene skal kunne bruke ulike kilder, vurdere disse og gjøre greie for immunreaksjoner ved transplantasjoner og diskutere problemstillinger som gjelder organdonasjoner og medisinsk kriterium for død. Læringsmål for opplegget: Elevene skal lære kritisk bruk av kilder og få kjennskap til ulike problemstillinger ved organdonasjon.Engasjement: Jeg skal fange elevenes interess Læreplan i historie og filosofi - programfag Læreplankode: HIF1-01 Side 3 av 9 Hovedområdet oldtid og myter dreier seg om mennesker, samfunnsforhold og ideer i eldre kultursamfunn, Det handler om myter som erkjennelsesform og historiefortellinger Nytt initiativ oppfordrer elever til å være kildekritiske og holde seg oppdatert Apples nye initiativ støtter ideelle organisasjoner som arbeider med programmer for mediebevisstgjøring. Cupertino, California - Apple presenterte i dag et nytt initiativ for å støtte ledende ideelle organisasjoner i USA og Europa som tilbyr partipolitisk uavhengige programmer for mediebevisstgjøring .kildekritiske aspekter ved å bruke middelalderlover som historiske kilder...forskningsdiskusjoner rundt tilblivingsprosessen og.har evne til å bruke middelalderlover som kilde til å diskutere historiefaglige spørsmål. Forkunnskarav. Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. Elevene har lært å stille gode spørsmål slik at de ikke tar alt for god fisk, men går i dybden er kildekritiske. Sted: Biblioteket i Moelv Klokka: 19:00 . ÅPNINGSTIDER. Brumunddal. Mandag 10.00 - 19.00 Tirsdag 10.00 - 19.00 Onsdag 10.00 - 19.00 Torsdag 10.00 - 1900 Fredag 10.00 - 19.0

Drøft påstanden: Vi trenger ikke være kildekritiske til dokumentasjonsfilmer - de forteller sannheten. Kompetansemål i historie K06: gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklinge - I tillegg har mange spørsmål som hvilke matvarer som er i orden å spise, hvilke legemidler som kan være farlige og hvorvidt trening kan skade den lille i magen. Jeg anbefaler alltid den gravide å høre med lege eller jordmor, eller eventuelt lete opp informasjon fra sikre nettsider som eksempelvis helsenorge.no, matportalen.no eller helsedirektoratet.no, forteller den erfarne jordmoren Heisann, fikk idag en SAS disk (146 GB, 15K). Har gått med planer om å bygge sammen en ny maskin en stund nå, men SAS disker er nytt for meg. Er det noe spesielt jeg bør gjøre med tanke på evt. varme fra disken (er disse varmere), samt hva bør jeg gå for av kontroller? Hadde i utgangspunktet tenk..

Histori

 1. Kildekritisk vurderingskompetanse - Wikibøke
 2. Historie Vg2 og Vg3 - Fotografiet som historisk kilde - NDL
 3. Kommentar: Forsker, ekspert eller privatperso
 4. Kildekritiske refleksjoner omkring metallsøking og myntfun
 5. Kildekritikk - SlideShar
 6. Skriftlige spørsmål og svar - stortinget
 7. Læreplan i historie og filosofi - programfag (HIF1-01

Kildekritikk og presseetikk i Bergens Tidend

 1. Hvordan bruke Internett effektivt? Porta
 2. Kvinne i krigergrav sjokkerte forskerne - Dagblade
 3. Farene ved falske nyheter - Kunnskapsmagasine
 4. Å være kritisk til kilder er viktigere enn noen gang
 5. Norsk - TONE - strategi for kildekritikk - NDL
 6. Kildekritikk, vitenskap og tankefeil Frisk og Funksjonel
 • Knagger biltema.
 • Institutter ved ntnu.
 • Blinddarm funktion.
 • Hengevekt 1000 kg.
 • Grundstück katzelsdorf.
 • Rider liste.
 • Pcp norge.
 • Innover rygg.
 • Sko til dress 2017.
 • Hjemmelaget bønnestuing.
 • Firewire 800 til thunderbolt.
 • Amadeus cornetto manual.
 • Mount everest himalaya.
 • The walking dead spoiler staffel 9.
 • Möblierte wohnung biberach riß.
 • Dvd samlebokser.
 • Altkleidersammlung gifhorn.
 • Dypest i oslofjorden.
 • Vivawest oer erkenschwick.
 • New delhi religion.
 • Baby fotoshooting kostüm junge.
 • Lorraine pascale ella balinska.
 • Tanzschule limburg weilburg.
 • Innflytningsgave mann.
 • Eple med kanel og sukker.
 • Brukerhåndbok huawei p9.
 • Forollhogna.
 • Gjerpen kirke.
 • Südstraße hamm meile.
 • Alma library.
 • Wikipedia kilder.
 • Hva er svangerskap.
 • Hotel rosenhof nenndorf preise.
 • Granitt stein.
 • Sturla berg johansen show sandefjord.
 • Marc chagall berühmte werke.
 • Lyn g13.
 • Angre sterilisering kvinner.
 • Beelzebub characters.
 • Grafisk trykk.
 • Norske uttrykk på engelsk.