Home

Statoil oseberg

Statoil var under tilsynet midt i en endringsprosess som også omfattet forpleining der det blant annet ble vurdert endringer i bemanning, trappetrinnsmodell og endringer mht trening av beredskapslag. Forslag til endringstiltak for Oseberg skulle legges frem for K-AMU RE mars 2017 Statoil skal sikre at personell skal kunne evakueres raskt og effektivt og til enhver tid, men det er ikke utført EERA (Escape, Evacuation and Rescue Analysis) eller tilsvarende analyser for Oseberg H. Det er heller ikke utarbeidet kriterier for tilgjengelighet og robusthet av evakueringsveier Oseberg Vestflanken 2 er den første av tre planlagte faser for utvikling av de resterende reservene i Oseberg-området. Partnere er Statoil (operatør) (49,3%), Petoro (33,6%), Total (14,7%) og ConocoPhillips (2,4%). Lokasjon: I Nordsjøen, lag 8 kilometer nord-vest for Oseberg feltsenter Dybde: om lag 110 meters vanndyp Antatt levetid: Til 204 Statoil has commenced drilling on the Vestflanken 2 well in the North Sea Oseberg area. The well has estimated reserves of around 110 million barrels of oil equivalent and will be drilled through.

Oseberg (Norwegian: Osebergfeltet) is an offshore oil field with a gas cap in the North Sea located 140 km (87 mi) northwest of the city of Bergen on the southwestern coast of Norway. The field, which is 25 km long by 7 km wide, was discovered in 1979 and its development is known to be one of the significant milestones in emergence of Norway's independent oil and gas industry The Oseberg Sør platform in the North Sea commenced production in the winter of 2000. The Oseberg Sør field, consisting of several structures south of the Oseberg field, is developed with an integrated drilling, accommodation and production platform on a steel jacket Oseberg-organisasjonen har bestemt at dette i første omgang dreier seg om de som jobber med vedlikehold, modifikasjon og prosjektoppgaver. Uten hovedstrømforsyning vil ikke disse oppgavene bli prioritert, opplyser Statoil Statoil startet produksjonen fra olje- og gassfeltet Tyrihans i Norskehavet i juli 2009. Les mer. Urd. Urd-feltet i Norskehavet ble satt i produksjon i november 2005. Les mer. Forsyner Brage, Oseberg A, B, C og D, Oseberg Sør og Oseberg Øst, Troll A, B og C, Veslefrikk/Huldra, Kvitebjørn, Valemon, Statfjord A, B og C, Gullfaks A, B og C.

Statoil - Oseberg - Styring av beredskap og arbeidsmilj

Oseberg Solutions leverer komplett forretningsløsning med ERP-systemet Microsoft Dynamics 365 Business Central (Microsoft Dynamics NAV), Microsoft 365(Office, Power Platform og Azure til bedrifter innen grafisk industri, produksjon, handel, regnska Statoil - Oseberg C - Barrierestyring Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 3.12. - 5.12.2014 tilsyn med Oseberg C

Statoil - Oseberg H - Utforming og forberedelse til bru

 1. Equinor (OSE: EQNR, NYSE: STO) (Statoil til 2018, StatoilHydro fra 2007 til 2009) er et norsk børsnotert olje- og gasselskap. Den norske stat er hovedaksjonær med en eierandel på 67 prosent som forvaltes av Olje- og energidepartementet. I tillegg eier Folketrygdfondet 3,45 prosent av aksjene, noe som gjør at den norske stat sin samlede eierandel i Equinor er på 70,5 prosent
 2. Oseberg ble påvist i 1979, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1984. Feltet er bygd ut i flere faser, og det kom i produksjon i 1988. Oseberg feltsenter i sør bestod opprinnelig av prosess- og boliginnretningen Oseberg A og bore- og vanninjeksjonsinnretningen Oseberg B. PUD for Oseberg C ble godkjent i 1988,.
 3. Brønnkonseptene for Oseberg Vestflanken 2 er utviklet gjennom et samarbeid med alle aktørene, og har dermed blitt så optimalisert og standardisert som mulig, sier han. Det er planlagt boreaktivitet med Cat J Askepott på Oseberg Vestflanken 2 i om lag 2,5 år. Oseberg H er første lokasjon, og det er planlagt å bore 9 brønner der totalt
Katla Field, North Sea - Offshore Technology | Oil and Gas

Statoil tildeler kontrakter for Oseberg Vestflanken 2

Oseberg Solutions har dedikerte ansatte med spisset kompetanse innenfor sine fagfelt. De har høy faglig kompetanse, og våre dyktige konsulenter og utviklere hjelper til daglig over 150 kunder med å skape effektive virksomheter. Ta kontakt Oseberg Sør ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, like sør for Oseberg. Vanndybden er 100 meter. Oseberg Sør ble påvist i 1984, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1997. Feltet er bygd ut med en integrert stålinnretning med boligkvarter, boremodul og førstetrinnsseparasjon av olje og gass

Well spud for Statoil in Oseberg area - News for the Oil

STATOIL - UTSLIPP PÅ OSEBERG C Ny bot på 10 millioner til Statoil. Statoil har fått sin andre bot for miljøkriminalitet på en uke. Statoil får millionbot for utslipp av kjemikalier fra plattformen Oseberg C. (Bilde: Øyvind Hagen/Statoil Statoil har fått mye oppmerksomhet for sitt arbeid med å presse balanseprisen, eller break even, langt ned både på Johan Castberg i Barentshavet og Oseberg Vestflanken 2. Balanseprisen på sistnevnte har kommet ned på under 20 dollar per fat etter at konstruksjonen er strippet ned til det minimale og ikke en gang har et pissoar om bord Oseberg er navn på flere petroleumsfelter i Nordsjøen: hovedfeltet Oseberg, og satellittfeltene Oseberg Vest, Øst og Sør, samt noen mindre felt. Feltene ligger ligger på 100-160 meters vanndyp i blokkene 30/6, 30/9 og 30/12. Operatør er Equinor. Driftsorganisasjonen er i Bergen. Før 2007 var Norsk Hydro ASA operatør. Statoil skal øke utvinningsgraden på Oseberg Øst-feltet gjennom en borekampanje med oppstart sommeren 2015, melder selskapet i en pressemelding. Målet er å øke utvinningsgraden fra 20 til 30 prosent, med mulighet for å bore enda flere brønner som skal gi en utvinningsgrad opp i 40 prosent Oseberg Øst, som hadde oppstart i mai 1999, har en maksimal produksjon på rundt 75.000 fat olje per dag. Reservoarene på feltet er lagdelt med begrenset kommunikasjon mellom lagene, noe som gjør utvinningen krevende sammenlignet med de andre Oseberg-feltene. Statoil har en eierandel på 49,30 prosent på Oseberg Øst

Dødsulykken på Oseberg B • Petroleumstilsynet startet gransking etter at en 25-åring falt 14 meter fra et stillas og ned på plattformens kjellerdekk på Statoil-plattformen Oseberg B 7. mai. StatoilHydro boret tørt vest av Oseberg-feltet. Operatøren StatoilHydro fant ikke olje eller gass i en ny letebrønn vest av Oseberg-feltet boret på vegne av partnerskapet i. Statoil bruker 12,8 milliarder på nye superrigger til Gullfaks og Oseberg. Statoil og partnerne på Gullfaks og Oseberg skal bruke 12,8 milliarder på innkjøp av to nye rigger. Dette skal øke effektiviteten, spare kostnader og vil forlenge levetiden på feltene

Statoil - Oseberg Statoil - Oseberg. Status. In production/on order Industry. Oil and Gas. Client. Heerema. Date. 2016. Description. 12 piles. Products. Piles; Sif uses cookies. We ask you to accept the use of cookies on our website Statoil begynte produksjonsboringen på Oseberg Vestflanken 2 natt til søndag 25. februar, skriver selskapet i en melding. Dette er første gang den nye Cat J-.. Strømstans på Oseberg feltsenter i Nordsjøen førte til gasslekkasje torsdag. Dermed er all produksjon av olje og gass nedstengt, og personell flys i land Statoil stenger Oseberg etter gasslekkasje Stavanger (NTB): Strømstans på Oseberg feltsenter i Nordsjøen førte til gasslekkasje torsdag. Dermed er all produksjon av olje og gass nedstengt, og. Statoil fant olje etter å ha boret letebrønnen 30/9-27 S, i Nordsjøen, med semien Songa Delta

Oseberg oil field - Wikipedi

Etter at Petroleumstilsynet (Ptil) har gjort tilsyn på Oseberg øst, får Statoil kritikk for en rekke mangler og feil Statoil skriver i sin redegjørelse til KLIF at vaskevann inneholdende rundt 40.000 liter såkalte røde kjemikalier som stammet fra tankresning på Oseberg-plattformen ble sluppet rett ut i havet fra oljeterminalen Sture i Øygarden utenfor Bergen i august i fjor Statoil has an average recovery rate of 50 per cent on the Norwegian shelf, while the average recovery rate for the rest of the world is 35 per cent. In 2012, Oseberg received the Norwegian Petroleum Directorate's IOR (Increased Oil Recovery) award for its work to improve recovery through gas injection on the field

Streiken medførte at de Statoil-opererte plattformene Heidrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst umiddelbart ble lammet. Etter at streiken trådte i kraft ble kostnadene estimert til 150 millioner kroner i døgnet, men nå vil dette tallet bare øke. Ifølge Norges lederorganisasjon blir nå tre nye plattformer stengt ned som følge av streiken På vegne av partnerne i Oseberg har Equinor funnet olje med god lønnsomhet, melder selskapet torsdag morgen. Oseberg Vestflanken 2 ubemannet plattform. Foto: Statoil

The Oseberg area - equinor

 1. Natt til søndag startet Statoil boringen på Oseberg Vestflanken 2.Boringen blir gjort med den splitter nye, Cat J-riggen «Askepott» som eies av lisensen og dermed er i gang med sin første borejobb noensinne.«Askepott» skulle egentlig vært i gang tidligere, men oppstarten har blitt utsatt flere ganger på grunn av været.
 2. Det er Petroleumstilsynet som har gitt sitt samtykke til videre drift på Oseberg C fram til 2031. - Samtykket gis på bakgrunn av Statoils dokumentasjon av vurderinger som konkluderer med at innretningen kan drives videre sikkerhetsmessig forsvarlig og i samråd med krav i regelverket, skriver Petroleumstilsynet i et brev til Statoil
 3. Etter flere utilsiktede utslipp, er Petroleumstilsynet opptatt av at Statoil nå får kontroll på utstyr og rutiner. — Vi har bedt Statoil om en utredning på bakgrunn av hendelsen 8. april, med status på arbeidet som Statoil har iverksatt for å hindre flere miljøutslipp fra Oseberg, sier Inger Anda i Petroleumstilsynet
 4. Statoil. 2016-02-03. Statoil tildeler kontrakter for Oseberg Vestflanken 2, Johan Sverdrup og Gina Krog. Kontraktene Statoil tildeler på vegne av partnerskapene omfatter marine operasjoner, konstruksjon av havbunnsutstyr, design, innkjøp og bygging av ubemannet brønnhodeplattform samt modifikasjonsarbeid på Oseberg feltsenter
 5. Tillitsvalgte Oseberg S r Skriv ut : Del p : Publisert av: Frode Solberg | Sist oppdatert: 14.05.09 14:28 | Opprettet: 14.05.09 14:28 : P FORSIDEN - Over 80 l rlinger har valgt Industri Energi Statoil hittil i r. Dette er jo helt fantastisk sier ungomstillitsvalgt Maren Marie Wilhelmsen. At vi.
 6. Statoil topper ulykkesrapport De alvorligste hendelsene skjedde på Oseberg B plattformen hvor det var en utblåsning 22. juli og på Heidrun-plattformen hvor det har vært flere gasslekkasjer

Statoil stenger Oseberg etter gasslekkasje - Tu

Statoil startet produksjonen på den forrige satellittutbyggingen av Oseberg så sent som i februar: Les om Oseberg Delta 2 her. Milliarddryss over norske leverandører. Totalt anslår Statoil t utbyggingen av Vestflanken 2 på Oseberg vil innebære investeringer på rundt 8,2 milliarder kroner Statoil has awarded Heerema the contract for the Engineering, Procurement & Construction (EPC) of the unmanned wellhead platform at Oseberg Vestflanken 2, as well as the transport and installation of the platform. Heerema Fabrication Group (HFG) will carry out the engineering,.

På Oseberg A-plattformen er de seks sykepleiere totalt, fire menn og to kvinner som deler jobben i rotasjon med to uker på og fire uker fri. - Kanskje de som søker seg offshore, er mer opptatt av status og høy lønn, foreslår Hestetun som en mulig forklaring på den uvanlige kjønnsfordelingen blant offshoresykepleierne Statoil omorganiserer ledelsen. Statoil melder om flere endringer i konsernledelsen. Selskapets virksomhet i Brasil er nå blitt så viktig at det blir et eget forretningsområde med Margareth Øvrum som direktør Statoil stenger oljeplattform etter gasslekkasje. Strømstans på Oseberg feltsenter i Nordsjøen førte til gasslekkasje torsdag. Dermed er all produksjon av olje og gass nedstengt, og personell. It represents the first of three planned developments for the Oseberg area's remaining reserves. Equinor (formerly Statoil) operates the Oseberg Vestflanken 2 project with a 49.3% stake, while other partners include Petoro (33.6%), Total (14.7%) and ConocoPhillips (2.4%)

Felt og plattformer - i Norge og ellers i verden - equinor

Oseberg Solution

 1. Statoil leverte plan for utbygging og drift (PUD) av Oseberg Vestflanken 2 før jul. Kontraktene er tildelt under forutsetning av at myndighetene godkjenner denne utbyggingsplanen. Feltet har en forventet produksjon på 110 millioner fat oljeekvivalenter og vil være lønnsomt selv med lave oljepriser, skriver Statoil i en melding
 2. Statoil's spokesperson notified the news agency that oil was observed on deck of the platform and that the case needed to be investigated before the production could be back online. The Oseberg Field Centre in the North Sea is located 140 km (87 mi) northwest of the city of Bergen on the southwestern coast of Norway
 3. alen tar imot olje og kondensat via rørledningen fra Oseberg A, fra feltene Oseberg, Veslefrikk, Brage, Oseberg Sør, Oseberg Øst, Equinor (Statoil) Tjeldbergodden metanolfabrikk. Aure kommune i Møre og Romsdal . Gassleveransene gjennom Haltenpipe utgjør hvert år om lag 0,7 milliarder Sm 3, som gir 830 000 tonn metanol
 4. Statoil og partnere investerer 8,2 milliarder kroner for å kunne hente ut 110 millioner fat oljeekvivalenter fra Oseberg Vestflanken 2
 5. Statoil og partnere investerer 8,2 milliarder kroner for å kunne hente ut 110 millioner fat oljeekvivalenter fra Oseberg Vestflanken 2. Med fjernstyring skal en ubemannet plattform på Oseberg.
 6. Statoil tildeler kontrakter for Oseberg Vestflanken 2, Johan Sverdrup og Gina Krog. Kontraktene Statoil tildeler på vegne av partnerskapene omfatter marine operasjoner,.
 7. Oseberg Vestflanken skal bygges ut. 18.12.2015 Statoil og partnerne har i dag, fredag 18. desember, levert plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen. Forekomstene skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeinnretning som både gjør det mulig å utvinne olje og gass fra nye forekomster og øke utvinningsgraden fra andre produserende forekomster

Tampenområdet er en samling av olje-og naturgassfelt med tilhørende infrastruktur beliggende på norsk kontinentalsokkel i nordlige del av Nordsjøen.Området er ikke klart geografisk definert. Tordisfeltet befinner seg nær geografisk senter for denne samlingen av oljefelt og ligger vest for Værlandet i Askvoll kommune i posisjon 61° 16` 18`` N og 2° 6` 47 Ø Disse er ansatt i Statoil, BP, og forpleiningsselskapet ESS på innretningene Skarv, Oseberg Feltsenter, Heidrun og «Floatel Superior» som ligger ved Oseberg Feltsenter. - Ikke vilje. Lederne tar ut 98 av sine medlemmer i streik. Disse er ansatt i Statoil og arbeider på Heidrun og Oseberg Feltsenter

Statoil - Oseberg C - Barrierestyring - Petroleumstilsyne

Oseberg Vestflanken 2 is a pioneer project of great strategic importance, says Torger Rød, Statoil's senior vice president for project management. The project is a pilot that other operators, public authorities and the rest of Statoil's project portfolio are already learning from Prosesstekniker Statoil, Oseberg Feltsenter Bergen-området, Norge 51 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt Statoil. Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) Rapporter denne profilen Aktivitet AKOFS Offshore is looking. EC Partner AS bruker Microsoft Dynamics NAV levert av Oseberg Solutions og er vår referanse. Les mer

Video: Equinor - Wikipedi

Statoil takes over operatorships and equity in the Martin

Statoil Oseberg B About the project: Osebergfeltet is an offshore oil field with a gas cap in the North Sea located 140 km (87 mi) northwest of the city of Bergen on the southwestern coast of Norway Statoil har sammen med partnerne valgt ubemannet brønnhodeplattform fjernstyrt fra Oseberg feltsenter i Nordsjøen som konsept for Oseberg videreutvikling. Investeringsbeslutning er ventet neste vinter. Det opplyses i en melding mandag

Felt: OSEBERG - Norskpetroleum

 1. Statoil deler ut kontrakter for 1,6 milliarder kroner Statoil har tildelt kontrakter for Oseberg Vestflanken 2, Johan Sverdrup og Gina Krog til en samlet verdi på 1,6 milliarder kroner til Technip, Ocean Installer, Hereema og Aibel
 2. Statoil fant olje og gass «i hjertet av Nordsjøen» Statoil vil følge opp — Statoil er alt godt i gang med å etterkomme Petroleumstilsynets krav, og har alt fulgt opp flere av de påviste avvikene, sier informasjonssjef Ørjan Heradstveit hos Statoil. — Hva var det som skjedde på Oseberg A 17. juni
 3. Statoil og partnerne har valgt ubemannet brønnhodeplattform fjernstyrt fra Oseberg feltsenter i Nordsjøen som konsept for Oseberg videreutvikling, opplyser selskapet. Det er utført tre ulike konseptstudier for ubemannet brønnhodeplattform. Denne har verken boligkvarter, helikopterdekk eller livbåter
 4. 254x169_oseberg_statoil. 0 Torunn Carstens juli 3, 2014 20:00 AUTHOR: Torunn Carstens ← Previous Media. Next Media → COMMENTS WORDPRESS: 0. Legg.
 5. Statoil avslører nye gigantplaner for Castberg Halverte investeringskostnader gjør det enorme Johan Castberg-feltet i Barentshavet lønnsomt selv med en oljepris på 35 dollar fatet, ifølge.

Borestart på Oseberg Vestflanken 2 - Borestart på Oseberg

Statoil starter opp ny del av Oseberg Statoil og partnerne har startet produksjon fra Oseberg Delta 2-feltet i Nordsjøen, i henhold til utbyggingsplanen. Under 1 min Publisert: 23.02.15 — 11.37 Oppdatert: 6 år side Paris, 18. juni 2014 - Statoil Standard umbilicals består av elektriske og fiberoptiske kabler, i tillegg til hydraulikk og kjemiske linjer.De standardiserte tekniske og administrative prosedyrene som er utviklet i løpet av Oseberg-prosjektet vil spare tid, kostnader og materialer under gjennomføringen av prosjektet og i pågående og fremtidige prosjekter

Oseberg - Ansatt

 1. st 50 % andel i alle ny konstellasjoner, og Hydro ble ofte gitt en noe større andel en Saga. Operatørvirksomhet Snorrefelte
 2. Statoil. 2013-12-13. Oseberg - 25 år og midtveis i livet . Oseberg-feltets levetid er fordoblet takket være stadig økning av de utvinnbare ressursene. I desember er Oseberg feltsenter 25 år. Les hele nyheten. Om du ikke får åpnet nyheten, klikk på lenken under
 3. Statoil stenger Oseberg etter gasslekkasje. Fædrelandsvennen. VG Rabattkoder Et kommersielt samarbeid med kickback.no. BliVakker rabattkode. 20% BliVakker rabattkode på ordinære priser via.
 4. Statoil. 2013-11-19. Vedtar Oseberg C-forelegg. Statoil har besluttet å vedta forelegget på 10 millioner kroner som selskapet fikk for at 180 kubikkmeter vaskevann med kjemikalier og avleiringer som var lagret ombord på Oseberg C-plattformen ved en feil ble sendt til Sture med oljestrømmen i mai 2011

Felt: OSEBERG SØR - Norskpetroleum

- Oseberg-lisensen har investert over 45 milliarder kroner i feltet de siste ti årene. Fremragende undergrunnsarbeid og bruk av ny teknologi har bidratt til at vi har mer enn doblet de utvinnbare reservene i hovedreservoaret på Oseberg fra 1,1 til 2,6 milliarder fat olje, sier Kjetil Hove, områdedirektør i statoil for Drift Nordsjøen øst Oljeselskapet Statoil har tirsdag tildelt vedlikeholds- og modifikasjonsavtaler for 24 milliarder kroner til selskapets installasjoner på norsk sokkel og til landanleggene Sture, Kollsnes Kårstø og Melkøya. I tillegg kommer konkurranseavtaler for mer komplekse modifikasjonstjenester, opplyser selskapet i en melding VENTILTRØBBEL: Statoil hadde en alvorlig gasslekkasje på Oseberg C i september 2008. Foto: Petroleumstilsynets granskingsrapport Vis mer Gullpensjonist gransket gasslekkasje Statoil hadde en.

Statoil vil bygge ut Oseberg-pytter D

Statoil and its licence partners have decided to develop the Oseberg Vestflanken 2 covering the Alpha, Gamma and Kappa oil and gas structures. They are located around eight kilometres northwest of the Oseberg field centre. The Oseberg Vestflanken development will consist of an unmanned wellhead platform with 10 well slots Oseberg Øst Leveranse av kontollsystemer for kombinert nødgenerator og brannpumper inklusive 690 volt nødtavler. Prosjekt ble levert i 1998 Oseberg Øst ligger 25 kilometer nordøst for Oseberg Feltsenter

Statoil gets go-ahead for Oseberg Vestflanken 2. by Phil Allan. 14/06/2016, 12:18 pm. Norway's oil ministry has confirmed Statoil's Oseberg Vestflanken 2 field has been approved for development Statoil opplyser at rundt 300 andre ansatte i selskapet og hos andre leverandører transporteres til land fra Oseberg Feltsenter. Personell på Oseberg Sør og Oseberg Øst vil inntil videre bli sysselsatt om bord. Fra Floatel Superior transporteres 330 ansatte til land

Oseberg - Kontak

Statoil, Oseberg FS med flakes Statoil, Oseberg FS garderobe epoxymørtel Statoil, Oseberg FS garderobe epoxymørtel DNB forvaltning, industribygg DNB forvaltning, industribygg DNB forvaltning, industribygg Hotel Wassilioff i Stavern Hotel Wassilioff i Stavern. Equinors historie er en sentral del av Norsk oljehistorie. Den 14. juni 1972 vedtok Stortinget at det skulle opprettes et statlig norsk oljeselskap. Vedtaket var del av avklaringen av det statlige engasjementet i norsk oljesektor. Samtidig med opprettelsen av Statoil ble det opprettet et statlig oljedirektorat. Oljedirektoratet skulle være geologisk faginstans og regulere sikkerheten i.

Video: Statoil installs Oseberg unmanned platfor

Første Statoil Standard- umbilicals levert . De første standardiserte umbilicals fra Nexans Norway til Statoils Oseberg -Delta-felt i Nordsjøen er nå levert. Paris, 18. juni 2014 - Utvinning av olje- og gass på den norske sokkelen har fått et løft etter at Nexans Norway nylig leverte den første av fire såkalte Statoil Standard Oseberg Vestflanken 2 er den første av tre planlagte faser for utvikling av de resterende reservene i Oseberg-området. Partnerne er Statoil (operatør) (49,3 prosent), Petoro (33,6 prosent), Total (14,7 prosent) og ConocoPhillips (2,4 prosent). Lokasjon: I Nordsjøen om lag 8 kilometer nord-vest for Oseberg feltsente Pressetalsmann Ola Anders Skauby i Statoil sier hendelsen skyldes svikt i rutinene. - Det skulle selvsagt aldri ha skjedd, og vi har satt i gang tiltak på Oseberg for at det ikke skal skje igjen. HAUGESUND: Aibel er tildelt kontrakt for design, innkjøp og bygging på Oseberg Feltsenter, for å gjøre plattformen klar til å ta i mot brønnstrømmen fra Oseberg Vestflanken 2. Denne kontrakten har en verdi på om lag 200 millioner kroner, skriver Statoil i en pressemelding onsdag formiddag. Oseberg Vestflanken skal bygges ut med en ubemannet brønnhodeplattform med ti brønnslisser Statoil og partnerne har fredag levert plan for utbygging og drift (PUD) for Oseberg Vestflanken 2 i Nordsjøen

Dette er oljearbeidernes favorittplattformer - Tu

I april anbefalte NVE å tilknytte Equinors økte forbruket fra Kollsnes til Troll B, C og Oseberg på spesielle vilkår om at Equinor må akseptere utkobling av forbruket i anstrengte situasjoner for kraftnettet Vis Lene Haldorsens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Lene har 1 jobb oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Lenes forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Statoil gjennomgår bemanningen offshore som en del av selskapets nedbemanning. Innen 2016 skal selskapet ha kuttet 21.000 årsverk Lederne-medlemmer på fire ytterligere plattformer kan tas ut i streik fra lørdag, melder fagforeningen. Så langt dreier det seg om 350 millioner kroner i uka, sier Norsk olje og gass

Minimum-facility platforms - Ramboll GroupStatoil targets 60% oil recovery rate in NCSSture Terminal - MulticonsultArbeiten auf einer Bohrinsel - NorwegenstubeNå er Statoils miniplattform på plass i NordsjøenOseberg oil field - WikipediaGullfaks-plan til 4,6 milliarder klar - TuEquinor : Démarrage de la première plateforme pétrolièreVeslefrikk - equinor

Plattformen Oseberg Øst er Statoils minste i Oseberg-området, om lag 130 kilometer vest av Bergen. Fakta Operatør: StatoilBeliggenhet: 25 kilometer nordøst for Oseberg feltsenter.Oppstart: 3. mai 1999Transport: Oljen føres i rør via Oseberg Transportsystem (OTS) til Stureterminalen.Eiere:Statoil 49.30 %Petoro 33.60 %Total E&P Norge 10 %ExxonMobil E&P Norway 4.70 %ConocoPhillips. Statoil-konsernet leverte et årsresultat på 40,6 milliarder kroner i 2006, nesten 10 milliarder kroner mer enn året før. Fram Øst, Oseberg Vestflanken og Ringhorne Øst

 • Termodynamikkens første og andre lov.
 • Samhällsnytt.
 • Standesamt bottrop liebfrauen.
 • Hvordan ser en 20 euro seddel ud.
 • Haarwurzelentzündung intimbereich.
 • Medisin mot sult.
 • Dypest i oslofjorden.
 • Avlive hund med hagle.
 • Whatsapp bilder zur geburt.
 • Podkaster app.
 • Fakten und daten über berlin.
 • Urin lugt overgangsalder.
 • Kystjegerkommandoen legges ned.
 • De.indymedia.org linksunten.
 • Euterpocken ziege.
 • Prinsens kino.
 • Antall døde d dagen.
 • Hagenower kreisblatt babys.
 • Dyrk hesshaimer lindbergh.
 • Krokus weiß.
 • Hva er arealbruk.
 • Feste blitzer a9.
 • Merkel nein danke aufkleber.
 • Bernsteintherme zinnowitz.
 • Lære bokstaver på nett.
 • 22 juli film netflix.
 • Entstehung des frankenreiches arbeitsblätter.
 • Zwergschnauzer züchter rheinland pfalz.
 • Seezeit konstanz bafög.
 • Melkesjokolade sunt.
 • Orkla bygg skøyen.
 • Oecd norge.
 • Multi lærerveiledning.
 • Admin google mail domain.
 • Bekjente kryssord.
 • Veranstaltungen mittelhessen heute.
 • Golden ocean aksje.
 • Att fylla 18 år innebär.
 • Kundalini yoga übungen.
 • Alexandra andresen instagram.
 • Mcu timeline movies order.