Home

Regnskogen i amazonas det store norske leksikon

Amazonas - elv i Sør-Amerika - Store norske leksikon

 1. Amazonas er en elv i Sør-Amerika. Den er en av jordens lengste elver, og den største med hensyn til nedbørfelt og vannføring. Nedbørfeltet, som omfatter Amazonasbekkenet med verdens største areal av tropisk regnskog og fuktig tropeskog, er på i alt 7 050 000 km2, hvorav 3 836 529 km2 i Brasil og resten i Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia og Venezuela
 2. Amazonas. Hus ved en elvebredd i regnskogen. Indianere og mestiser utgjør en stor del av befolkningen i disse områdene. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007
 3. dre andeler i Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana.

Amazonas - delstat i Brasil - Store norske leksikon

I Amazonas er det spor etter nomadiske samfunn så langt som 9000 år tilbake, og etter jordbrukssamfunn som levde der for 4500 år siden. Det er også dokumentert at det levde mennesker i regnskogene i Asia og Sentral-Afrika flere tusen år tilbake, uten at dette betydde at skogen ble ødelagt. Noen steder er det tegn på at mennesker, gjennom bruk av naturressursene, har bidratt til større. I Amazonas topper det lille landet Ecuador med hele 2301 truede arter. Til sammenligning har det største Amazonas-landet, Brasil, 937 arter registrert på rødlista. Regnskogens ikoner er i fare. Regnskogen i Asia har flere stedegne dyre- og plantearter som nå er direkte truet som følge av avskoging Det er ikke for sent å gjøre noe. Det er en stor oppgave å skulle redde regnskogen. Men det er slett ikke håpløst. Her er tre eksempler på det: Brasil har tidligere vist oss at regnskogen kan reddes: Landet reduserte avskogingen med 85 prosent fra 2004 til 2012 Ifølge Store norske leksikon styrer Amazonas klimautviklingen både lokalt og globalt. Regnskogen binder store mengder karbondioksid i de store mengdene biomasse som er til stede, og er derfor svært viktig faktor for CO2-balansen i atmosfæren, som igjen påvirker drivhuseffekten

Amazonasregnskogen - Wikipedi

Regnskogen er under sterkt press. WWFs Living Forest Report har vist at i 2030 vil mesteparten av skogen som ødelegges i verden være tropisk skog.. Områdene som er spesielt utsatt for avskoging inkluderer regnskogen i Amazonas, Indonesia, Ny-Guinea, og i sentrale deler av Vest-Afrika I Amazonas i Sør-Amerika oppdager forskerne gjennomsnittlig én ny plante- og dyreart annenhver dag. Også i Norge er et stort antall arter truet. På Norsk rødliste for arter står det i dag opp 4438 arter. - Redder vi regnskogen, så redder vi dyra. Og det er ikke for sent Det finnes mange verdifulle naturressurser i regnskogen i tillegg til tømmer. I Vest-Amazonas ligger det store oljefelt under skogen. I DR Kongo er det store forekomster av mineraler og edelstener. I Brasil, Malaysia og Indonesia er jorda ettertraktet for å anlegge plantasjer med soya eller oljepalmer Amazonas er den største delstaten i Brasil.Den ligger i nordre del av landet. Hovedstaden ligger i Manaus.Delstaten hadde i 2015 et beregnet folketall på 4 001 667. Nabodelstater er (fra nord med klokka): Roraima, Pará, Mato Grosso, Rondônia og Acre.Delstaten grenser også til Peru, Colombia og Venezuela.Dette inkluderer området Amazonas i Colombia, samt delstaten Amazonas i Venezuela.

Når det blir færre trær i regnskogen, påvirker det både klimaet i regnskogen og overalt ellers på jorda. Vi trenger noe som heter fotosyntese for å lage oksygen, og fotosyntesen skjer blant annet i regnskogen. Plantene «puster» på en måte inn karbondioksid og skaper samtidig oksygen som vi mennesker kan puste inn Hvis regnskogen i Amazonas dør, vil enorme mengder karbon slippes ut i atmosfæren KRONIKK: Varmere og tørrere forhold vil utløse flere branner i Amazonasregnskogen. Det vil frigjøre store mengder karbon til atmosfæren I 2019 ble Amazonas-regnskogen i Brasil rammet av et rekordhøyt antall branner - til sammen nesten 73 000 - hvilket var en kraftig økning i avskoging sammenliknet med året før. Brannene var så massive at de mørkla himmelen over byen São Paulo, tusenvis av kilometer unna. Nå skjer det igjen, men denne gangen i større skala Regnskogen i Amazonas er truet av avskoging og branner. Regnskogen inneholder svært mange arter, og den binder også store mengder CO2, som frigjøres når skogen brenner Each release is of the highest quality and most user friendly. Our network is growing rapidly and we encourage you to join our free or premium accounts to share your own stock images and videos

Amazonas har blitt utsatt for stor avskoging fra Regnskogen i Brasil avskoges raskt under er Eggen klar på at norske myndigheter må legge alt de har av diplomati inn i arbeidet. DEN STORE HJELMKASUAREN. Møter du en hjelmkasuar, er det best å være forsiktig. For selv om den er en sky fugl, kan den angripe hvis den føler den seg truet. Den har føtter med skarpe klør og kan sparke kraftig fra seg når den går til angrep. Hjelmkasuaren er en stor strutsefugl, som lever i regnskogen i Australia og på Ny Guinea Det står fremdeles 5 milliarder norske kroner på en konto som skal I fjor høste sto store deler av regnskogen i klimapolitikk om vi ikke klarer å redde regnskogen i Amazonas, mener. Kronesjiktet. Høyde: 35-40 meter. Kronesjiktet er et av de sjiktene i regnskogen hvor vi finner størst biologisk mangfold. Halvparten av alle plantearter på j orda finnes her. Dyrelivet i kronesjiktet er ganske likt dyrelivet i toppsjiktet, men på grunn av de mer skyggefulle, fuktige omgivelsene hvor temperaturen er jevnere enn lenger opp, er mangfoldet her mye større

Brasils miljøminister Ricardo Salles mener at Norges millardsbidrag i arbeidet mot avskogingen av Amazonas-regnskogen har vært bortkastet. Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) er uenig i at fondet har mislyktes Landsbyen består av ett stort, sirkelformet felleshus. Den åpne plassen i midten brukes både til fest og lek. Husets eneste vegg er mot regnskogen. (Foto: Rainforest Foundation Norway / ISA Brazil Regnskogen i Amazonas brenner - Bevisstløst og uansvarlig av Norge SV-leder Audun Lysbakken mener det er en «skandale» at Norge har inngått en handelsavtale med Brasil mens regnskogen brenner ned Norsk støtte stanset. Inntil Bolosonaro ble president, bidro Norge med store pengesummer for å bekjempe avskoging i regnskogen i Brasil. Bolsonaro har imidlertid gjort det klart at han heller vil satse på næringsvirksomhet i Amazonas enn bevaring av skogen Amazonas (portugisisk: Rio Amazonas; spansk: Río Amazonas) er ei elv i det nordlige Sør-Amerika.Den krysser Amazonasbekkenet rundt 300 kilometer sør for ekvator, fra Andesfjellene i vest, gjennom Amazonasregnskogen, til Atlanterhavet i øst. Elvemunningen er rundt 200 kilometer bred, og har i sør forbindelse til elva Parás munning gjennom smale tidevannskanaler som skiller øya Marajó.

Amazonas Regnskogen Amazonas er minst 50 millioner år gammel. Den strekker seg over 5,5 millioner kvadratkilometer i ni land; Brasil, Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Fransk Guyana og Surinam. Til sammen er dette området langt større enn EU. 60 prosent av skogen ligger i Brasil Avskogingen i Amazonas har økt kraftig det siste året, sammenlignet med året før, viser tall fra Brasils romforskningsinstitutt (INPE). INPE overvåker verdens største regnskog fra. Regnskogen i Amazonas spiller en betydelig rolle med å ta opp karbondioksid. Avskoging fører til mer klimagasser i atmosfæren, og dermed også til mer klimaendringer. I tillegg vil store.

Det varme og fuktige klimaet gir grunnlag for en svært variert vegetasjon. Bare i brasiliansk Amazonas er det påvist over 55 000 frøbærende planter. Det tilsvarer 22 prosent av verdens registrerte plantearter. Klimaet er én årsak til mangfoldet i Amazonas, en annen er at regnskogen er et svært gammelt økosystem Det har enorme konsekvenser for urfolk og det unike dyrelivet i Amazonas - men også for hele planeten vår. Amazonas er i ferd med å nå et vippepunkt der regnskogen ikke lenger kan produsere nok nedbør, og dermed går mot å bli et savannelandskap

yanomami - Store norske leksikon

Kraftig økning i avskogingen i Amazonas - NRK Urix

 1. dre Macron sier unnskyld for det presidenten i Brasil omtaler som fornærmelser
 2. Summert over 2,4 millioner norske husholdninger innebærer det en årlig betaling på om lag 2,6 milliarder til Amazonas-landene hvis de innfrir dette. Beløpet er mellom to og tre ganger høyere enn hva norske politikere synes å tro norsk husholdninger er villige til å betale for et slik tiltak, og viser at Norges avtale og utbetalinger til Brasil har bred støtte i befolkningen
 3. Det er bra. Men raseringen av Amazonas er ikke over. 86 400 x denne: Blir regnskogene borte vil altså en svært stor andel av klodens planter og dyr dø ut for alltid. Etter massiv kritikk sier stadig flere palmeoljeselskaper at de ikke lenger vil ødelegge regnskogen. Det gjenstår å se om de holder det løftet
 4. Den afrikanske regnskogen i Sentral-Afrika er verdens nest største etter Amazonas . Sentral-Afrikas regnskog, de siste årene viser at det internasjonale samfunnet må iverksette tiltak nå for å bidra til å bevare verdens nest største regnskog Mesteparten av området er dekket av tropisk regnskog.. Store norske leksikon Logg inn

Amazonas: Verdens største regnsko

Menneskene i regnskogen

Det er absolutt ingen som «har latt seg bruke» i norske Wikipedia, denne påstanden har nemlig aldri vært fremsatt her. Asav ( diskusjon ) 3. sep. 2019 kl. 01:50 (CEST) Dessverre så er mitt inntrykk at vi (som mange andre) lar oss bruke i for stor grad av ulike grupper innen miljøvern RIO DE JANEIRO (NRK): Brasilianske myndigheter møter i dag utenlandske investorer for å svare på kravet om stans i avskogingen i Amazonas. Norske selskaper deltar på møtet Hydro var tidlig ute, blant annet som eier av en bauksitt-gruve som forårsaket ødeleggelser i regnskogen. Men den store veksten i norske investeringer kom på 2000-tallet, da den brasilianske.

I følge det brasilianske instituttet for romforskning (INPE), har regnskogen Amazonas i Brasil vært utsatt for et rekordstort antall branner i 2019. Dette representerer en økning på 83% i. Men det er ikke det eneste som er spesielt med neseapen. Nesen til neseapehannen vokser helt til hannen er omkring 7 år gammel og kan bli mer enn ti cm lang! En stor og tykk nese virker tiltrekkende på hunnene, som har mindre nese. Neseapene liker å samle seg i grupper og farte omkring i trekronene. De lever for det meste av frukt og blader Det er også virkelig store forbedringer når det gjelder avskoging i denne regionen, sier Lucio. Aksepterer ikke lenger kveg fra gårder som avskoger. Siden 2008 har avskogingen i Amazonas gått kraftig ned. Dette er det flere grunner til, blant annet politiske føringer, bedre overvåkning, og private og ideelle initiativer Det kan også forekomme branner som ikke blir oppdaget fra satellitt, blant på grunn av værforhold. Bare mellom 1. og 13. juli ble 1057 branner dokumentert i regnskogen. Store branner i Amazonas oppstår ikke naturlig, men blir påsatt av godseiere og storbønder som ønsker å ta til seg mer land for kvegdrift og industrielt landbruk Yanomami-folket er et urfolk som i århundrer har levd i et ugjennomtrengelig regnskogsområde på grensa mellom Venezuela og Brasil.I dag er de rundt 32 000 personer (per 2000). Omverden har kjent til yanomamier siden 1800-tallet og de kom i kontakt med europeisk kultur på 1940- og 1950-tallet, noe som resulterte i kulturell kolonisering og administrativ og fysisk underkastelse

Norske miljømilliarder trues: Brasil åpner for storstilt kutting i Amazonas . Brasilianske myndigheter ønsker gruvedrift og skogbruk i vernet regnskog, til tross for at norsk milliardbistand. Med jegerne i regnskogen. Kongen fikk være med landsbyens beste jegere på vandring i regnskogen. Jegerne demonstrerte hvordan de imiterer byttedyrenes lyder når de jakter. - Det var helt fascinerende å høre dem etterligne alle dyrene som finnes her for å lokke dem til seg - alt fra jaguar til apekatt og papegøye, fortalte Kong Harald Amazonas-regnskogen i Brasil er rammet av et rekordhøyt antall branner - til sammen nesten 73 000 - og en kraftig økning i avskoging sammenliknet med i fjor. - Amazonas spiller en helt avgjørende rolle for klimaet. Den lagrer hvert år store mengder CO2, og enorme mengder karbondioksid er bundet i denne skogen Oljefondet anslår at det eier for 25 milliarder kroner i selskaper som kan tenkes å medføre fare for avskoging i Amazonas. Men det vil være en stor jobb å få fullstendig oversikt, understreker fondet

Branner i Amazonas får store konsekvenser. Amazonas er kjent for sitt rike biologiske mangfold. På bare fire år er 600 nye dyrearter blitt dokumentert i Amazonas, til tross for at det er blitt stadig vanskeligere å drive miljøforskning i Brasil på grunn av Bolsonaros budsjettkutt - Myndighetene kommer unna med det fordi folk er opptatt av å overleve i en dramatisk pandemi. Amazonas er viktig for mange brasilianere, men akkurat nå er prioriteten å overleve, sier Bull. - Alt er lov . Brasil-kjenner og forfatter av boken «Kampen om regnskogen», Torkjell Leira, er veldig bekymret for situasjonen

Regnskogfondet - Store norske leksikon

I 2008 lanserte Jens Stoltenberg presiteprosjektet med å redde regnskogen i Amazonas med norske bistandspenger. Nå anbefaler et KrF-utvalg ledet av Sturla Henriksbø at Norge skroter hele ordningen Norges engasjement for regnskogen i Amazonas kan ved første øyekast fremstå som eksemplarisk. Men der vi på den ene siden regelmessig bidrar med friske milliardbeløp til vern av et av verdens viktigste økosystem, investere Oljefondet, norsk lakseoppdrett og andre norske selskaper enda større summer i aktiviteter som skader skogen AMAZONAS: Norge har tatt en aktiv rolle i bevaringen av Amazonas. I 2013 besøkte Kong Harald yanomami-indianerne dypt inne i Amazonas i Brasil, etter å ha blitt invitert av Regnskogfondet Regnskogen i Amazonas regnes som svært viktig for å begrense global oppvarming ettersom den fungerer som en lagringsplass for CO2 slik at utslippene ikke når atmosfæren. Eggen i Regnskogfondet viser til at Amazonas høyst sannsynlig har et vippepunkt hvor store deler av skogen vil kollapse på grunn av avskoging

Og Brasil er det landet som har sendt flest søknader. Bunken inneholder 73 søknader fra organisasjoner som jobber for å bevare regnskogen i brasiliansk Amazonas. - Det store antallet søknader fra sivilt samfunn i Brasil er et tydelig tegn på at behovet for styrking av deres rolle er kritisk nå 50 plantearter dør ut daglig i regnskogene.Dermed minker muligheten for å finne nye arter som kan brukes til medisinske formål og som næringsmiddel (Store Norske Leksikon). Og som om ikke dette skulle være nok: Regnskogen er verneverdig i seg selv. Det ville være et ufattelig, tragisk tap, om den skulle gå tapt Dersom ikke trærne hadde absorbert så store deler av karbonutslippene i atmosfæren, mener FNs klimapanel at den globale oppvarmingen ville vært betydelig høyere enn den er i dag. Hvert år avskoges det i tropiske land ca 130.000 km 2 skog - mer enn hele Norges skogareal

Full stans i norsk Amazonas-støtte. Carlos Minc viste daværende statsminister Jens Stoltenberg og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim rundt i regnskogen i Amazonas i 2008, samme år som Norge og Brasil inngikk en regnskogavtale. som har store karbonlagre og et rikt biologisk mangfold Avskoging av regnskogen: Mens Norge har gitt milliarder til Amazonas, har avskogingen begynt å gå opp igjen Ekspert tror det blir verre i åra som kommer, og legger deler av skylda på Donald Trump Senterpartiet sier nei til frihandelsavtale - vil presse Bolsonaro til å redde regnskogen i Brasil Stadig flere partier setter ned foten for den omstridte frihandelsavtalen Mercosur Regnskogen i Amazonas kan riktignok ikke sørge for at det blir overflod av mat i hele [] verden, men den kan bidra til å forhindre en verdensomfattende hungersnød. Granted, the Amazon rain forest cannot provide a worldwide feast, but it can help to prevent a worldwide famine. jw2019 jw201

Et svimlende artsmangfold - Regnskogfonde

Kort sagt: Uten Amazonas taper vi kampen mot klimakrisen. LES OGSÅ: 7 tips for å beskytte Amazonas-regnskogen. Nei til handelsavtale med Brasil. Samtidig er norske myndigheter i ferd med å ratifisere en frihandelsavtale med Brasil, som vil være en propagandaseier for Bolsonaro Tømmer fra regnskogen Amazonas i Brasil, (INPE) ligger det an til at større regnskogarealer går tapt i år enn noen gang før. Dette kan snart bli et vanlig syn på norske veier. 40 familier herjer i Sverige: - De gjør det ved hjelp av narkotika, vold og utpressing Han ble innsatt ved årsskiftet og har gjort det klart at han prioriterer landbruk framfor miljøvern. Norge har i en årrekke bidratt med store pengesummer til vern av regnskogen i Brasil. Norske myndigheter mener Bolsonaros regjering har brutt forutsetningene for samarbeidet, og regnskogstøtten er derfor inntil videre stanset

Video: Om regnskogen

Amazonas brenner: Nå etterlyses samme engasjement som da

De unike bildene fra Rio Pardo kaster lys over utfordringene i Amazonas. Fortsatt er det uklart hva som skjer med den norske støtten til regnskogen i Brasil Regnskogen i Amazonas, en global interessekonflikt. av Gard og Sébastien Regnskogen i Amazonas er den største av alle regnskoger. Den ligger i Sør-Amerika. Skogen brer seg ut over flere land : Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Brasil og Surinam. Området dekker hele 6,8 millioner kvadratmeter. Hva er en regnskog? En regnskog er en sko

Mowi om Amazonas-rasering: Vurderer å droppe soya fra Brasil - Det er viktig at vi og alle andre som kjøper varer fra Brasil sier ifra om at regnskogen må bevares og at dagens situasjon er uakseptabel, sier verdens største lakseoppdretter, norske Mowi Forskere fant ny indianerstamme i Amazonas Bosettingen er stor og synes å være fast. Det er gode nyheter, Kontrollposten er etablert med støtte fra det norske Regnskogfondet

Bevar verdens regnskoger - WW

Navnet på afrikas største tropiske regnskog reservat. Kongobassenget, vår nest største regnskog etter Amazonas, er et gedigent skattkammer fullt av yrende liv og naturressurser: Kongofloden er verdens nest største elv og slynger seg gjennom Sentral-Afrika der den gir vann og liv til regnskogen. Regnskogen i Kongobassenget huser hele 600 forskjellige typer trær og rundt 10 000 dyrearter. Den enorme amazonas-regnskogen inneholder. image. Image PPT - Nord-Amerika PowerPoint Presentation, Free Download Men den blir for mindre hvert. image. Image Tiger Store Norske Leksikon. Strste tropiske regnskogene. image. Image [email protected] - Undervisningsblogg: Mars 2011. Nd, vil hogst fra gi

Regnskogen i Amazonas fungerer som en enorm vannpumpe som forsyner store deler av av det søramerikanske kontinentet med vann gjennom nedbør, bekker og elver. Hvis Amazonas tørker inn og blir til en savanne, vil elver kunne endre retning eller tørke ut Regnskogen i Amazonas har brukt millioner av år på å skape verdens rikeste artsmangfold. Det norsk-brasilianske forskningssamarbeidet har pågått i flere år, Hydro har konsesjonen til å drive gruve på et nesten 200 km2 stort område. Det tilsvarer hele Nittedal kommune

Game over for dyrene i regnskogen

Regnskog - F

Photos are what you need to create a stunning website. Images will drive traffic to your website and be seen by a huge audience. High quality photos will ensure your website is always updated Avskogingen i Amazonas har økt kraftig det siste året, Norske milliarder. Norge har det siste tiåret bidratt med hele 8,3 milliarder kroner for å Norge mener det har vært «en stor.

Amazonas (Brasil) - Wikipedi

for regnskogen: - Spis mindre kjøtt og oppdretts-fisk, slik at det blir mindre etter-spørsel etter soya og palmeolje. En stor andel av norske kyr, svin, kyllinger og laks får blandet soya og palmeolje i fôret sitt. Mye avskoging i Amazonas skyldes soyaproduksjon. BILDE 17 TEKST: Ikke kjøp produkter som inneholder palmeolje. Mye regn Avskogingen i Amazonas økte i årets tre første måneder med 50 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, viser foreløpige tall Enige om kriseplan: Amazonas-brannene sett fra verdensrommet. G7-landene har blitt enig om en umiddelbar krisehjelp på 186 millioner norske kroner for å bekjempe Amazonasbrannene Dette er alvorlig og det vil være så ødeleggende for hele verdens klimapolitikk om vi ikke klarer å redde regnskogen i Amazonas, I forrige måned ble det kjent at store norske. Det har vært rekordmange branner i regnskogen i Brasil i år. Fra januar til august var det 72.000 branner i Amazonas. Det er den største regnskogen i Brasil. Brasils institutt for romforskning (INPE) har oversikt over brannene. De har tatt bilder med satellitt. Det har blitt 83 prosent flere skogbranner enn i fjor, i følge kanalen BBC

Regnskogen Skolerom

Have a look at regnskogen snl image collection and amazonas regnskogen snl along with den tropiske regnskogen snl. More info. Last Update. 20200710. Regnskogen Snl image collection. image. Image Tiger - Store Norske Leksikon. Image Regnskog - Store Norske Leksikon. skog heter Amazonas og ligger i Sør-Amerika. Amazonas-regnskogen er mye større enn Norge! av landjordas arter bor i regnsko-gen. Akkurat hvor mange arter det er snakk om, vet vi ikke. Vi tror at det er veldig mange planter og dyr i regnskogen som ikke er opp-daget enda. regnskogen, ville jorda vært enda varmere. Du husker kanskje at nå I Amazonas flyt den usynlege elva over regnskogen og dumpar vatn over områda søraust i Brasil. - 70 prosent av brutto nasjonalproduktet til Brasil kjem frå dette området. Det er avhengig av denne «elva», forklarer Nobre i ein TED-talk. Forskaren meiner krympinga av Amazonas har gjort klimaet i regnskogen tørrare I den tropiske regnskogen i Amazonas kommer store mengder av nedbøren fra kondensering av vann som er transpirert fra vegetasjonen i regnskogen. Det er variasjon mellom økosystemene, men opptil 50-60% av nedbøren kommer tilbake til atmosfæren via plantene. Tilbake til hovedsid Brasils påtroppende høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro har varslet satsing på mer landbruk og annen næringsvirksomhet i regnskogen i Amazonas. Miljøvernere frykter at regnskogen står overfor en stor trussel. Elvestuen sier likevel at han ser fram til å diskutere veien videre for regnskogsamarbeidet med Brasils nye regjering

Men norske pensjonsinvesteringer som kan ødelegge regnskog, begrenser seg ikke til Amazonas. Oljefondet har aksjer for 182,3 milliarder kroner i selskaper som har direkte aktivitet i regnskoger. Det er ikke for sent å gjøre noe. Det er en stor oppgave å skulle redde regnskogen. Men det er slett ikke håpløst. Her er tre eksempler på det Dette sammendraget handler om bærekraftig utvikling i regnskogen. Sammendraget forteller litt om hva en regnskog er, og om problemet med avskoging av regnsko.. Den enorme Amazonas-regnskogen. Nybø understreker likevel at regjeringen er bekymret, og at det er helt avgjørende at regnskogen ikke går tapt. Norge har utbetalt over 8 milliarder kroner til Brasil til Amazonasfondet siden 2008. Pengene skal Brasil bruke til å redusere avskogingen i Amazonas. Men 5 av disse milliardene står fortsatt ubrukt på en konto, ifølge regjeringen Derfor brenner regnskogen. Av Eirik Grasaas-Stavenes Ifølge den amerikanske NGO-en Amazon Watch er «det store flertallet av brannene påsatt». Som Klassekampen har skrevet denne uka krever miljøorganisasjoner og en rekke politiske partier et norsk handelspress på Brasil

Amazonas Amalomaz 2. Hvor ligger verdens største regnskog? I Asia I Sør-Afrika I Sør-Amerika 3. Hvor stor er verdens største regnskog? Like stor som Oslo Like stor som Norge 20 ganger større enn Norge 4. Hvordan er været i regnskogen? Det er iskaldt hele året Det er varmt og tørt hele året Det er varmt og fuktig hele året 5. Hvor bor. Det andre som har ført til press på regnskogen er økt bruk av planter til biodrivstoff. Det lages etanol av sukker og mais, og biodiesel av palmeolje og annen vegetabilisk olje. Dette har alt gitt seg utslag i høyere priser på matvarer av ymse slag. Nylig var det opptøyer i Indonesia, utløst av høye priser på matolje

 • Vreden einwohner.
 • Erste hilfe kurs anmeldung.
 • Franske revolusjon.
 • Skoler i england.
 • Bakovervendt barnesete i forsetet.
 • Arbeitsplätze kohleindustrie.
 • Greifvögel arten.
 • Schwabylon münchen.
 • Hjertesmykke i sølv.
 • Einwohnerzahl dresden 1933.
 • Underlivskreft med spredning.
 • Kino colosseum.
 • Peis med vannkappe.
 • Henrik holm bror.
 • Hvordan slå av synkronisering mellom iphone og ipad.
 • Tannlege narkose østfold.
 • Fortell pappa bok.
 • Konkurranser for barn og voksne.
 • Little grain salzburg öffnungszeiten.
 • Gradbøying av adjektiv spansk.
 • Falkland war.
 • Frankreich schweden handball live stream.
 • Tradisjon ndla.
 • Yte kryssord.
 • Modalitet musikk.
 • Poster.
 • Lyngby vase 20 cm.
 • Rosa hårfarge barn.
 • Fridtjof nansen bergen.
 • What is a trojan horse.
 • Hvordan bli frisk fra forkjølelse fort.
 • Mattips lørdag.
 • Größter spielzeugladen berlin.
 • Steven spielberg titanic.
 • Kobberspiker jula.
 • Koke semulegrøt.
 • Hossa party osnabrück 2018.
 • Hva oppnår kielland med å lage slike parallellhistorier?.
 • Trima laster pris.
 • Pecos master uio.
 • Lønn til 16 åring.