Home

Innkjøontoret tromsø kommune

Innkjøontoret har bidratt til at vi fått bedre betingelser, bedre vareutvalg i kommunenes bestillingsløsninger og økt kapasiteten på innkjøp for VVI. Innkjøontoret har vært en forutsetning for å lykkes med vårt felles innkjøpsarbeid i VVI. Innkjøpssjef Kristina Bauhr, Øvre Eiker kommune Tromsø kommune Fakturasenteret Postboks 6901 Langnes 9299 Tromsø. Alle fakturaer skal være merket med vareadresse; Alle som bestiller på vegne av Tromsø kommune skal oppgi rekvisisjons- eller bestillernummer. Disse numrene brukes til automatisk kobling mellom bestiller (rekvirent) og attestant/ anviser (godkjenner

Innkjøontoret - Offentlige anskaffelser gjort enkel

Kontakt oss - Tromsø kommune

 1. st 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene krever det skal også virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte ha AMU. Arbeidstilsynet kan også bestemme at det skal være AMU i en virksomhet
 2. Ressursstyring Web. Tromsø kommune. Brukernavn: Passord: Glemt passordet ditt? Logg in
 3. Tromsø images Web cameras Tromsø kommune | Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø | Telefon: 77 79 00 00 | Faks: 77 79 00 01 Ansvarlig redaktør: Pål Jakobse
 4. Logg inn. E-post: Passord
 5. VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Tromsø fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende

• Tromsø kommune har en desentralisert innkjøpsfunksjon, der ansvaret for innkjøp ligger på hver enkelt enhet. • Innkjøontoret er løftet i ny administrativ organisering og er nå organisert som egen seksjon Tromsø kommune legger disse prinsippene til grunn i den nye overordna strategien for helse og omsorg som er under utarbeidelse. Dette er ikke nye prinsipper i helse og omsorg

Utforsk alle aktuelle stillinger hos TROMSØ KOMMUNE. 14.400+ nye aktuelle jobbtilbud fra alle de beste arbeidsgiverne. Rask enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb Tromsø kommunes intranett. Trykk her for å logge på intranett. Alternativ innlogging Forholdet er at svært mange ansatte i Tromsø kommune har feil lønn på grunn av feil fastsatt lønnsansiennitet. Dette ble tatt opp i kommunestyret som påla administrasjonssjefen «å foreta en risikovurdering som grunnlag for hvilke enheter som bør ha en gjennomgang av sine ansiennitetsberegninger»

Innkjøontoret - Samordna innkjøp i Nordland (SIIS

Trondheim kommune har innført e-handel for alle sine enheter. E-handelssystemet er et verktøy for å effektivisere og rasjonalisere innkjøpsprosessen og skape lojalitet til inngåtte rammeavtaler. Trondheim kommune har avtale med Evry Norge, på innkjøpsløsning (UBW/Agresso), med Tradeshift (tidligere IBX Norge AS/ IBX aksesspunkt) som underleverandør Nå kom endelig et svar som gir retning for utviklingen av pleie- og omsorgstjenestene i Tromsø kommune. Svaret kommer fra kommunalsjef og politisk ledelse for helse- og omsorg. Svaret kunne vært enda tydeligere for de som arbeider på Kvaløysletta sykehjem, de som bor der og de som bor på Kvaløya og yttersia - at Tromsø kommune skal bygge et nytt helse- og omsorgssenter p Tromsø kommune § 1 Hjemmel og virkeområde Skolefritidsordningen (SFO) i Tromsø kommune drives med hjemmel i Opplæringsloven §13- 7, samt de til enhver tid gjeldende vedtekter. Herunder ligger også vedtatt kvalitetsplan for SFO i Tromsø kommune. Vedtektene gjelder for SFO-tilbud som eies og drives av Tromsø kommune Innkjøontoret i Bodø kommune har ansvaret for: Inngåelse av rammeavtaler; Bistand til tjenesteenhetene i større anskaffelsesprosjekter; Opplæring og veiledning innenfor anskaffelser, lov og regelverk om offentlige anskaffelse Ved Innkjøontoret er det ledig 100 % fast stilling som Innkjøpsrådgiver med snarlig tiltredelse. Bodø kommune er vertskommune for innkjøpssamarbeidet Samordna innkjøp i Nordland. Innkjøontoret har ansvaret for samordning av innkjøp og etablering av rammeavtaler

Alt om korona/ Corona: Advice and info - Tromsø kommune

Nå er influensavaksinen her - Tromsø kommune

Vi sender ut faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt to ganger i året, med forfall 1. april og 1. oktober. Faktura for kommunale avgifter består for eksempel av renovasjonsgebyr, vann- og avløpsavgift, feieavgift og festeavgift for kommunal Kommunen skal gjennomføre en minikonkurranse - dette begrepet dukker ofte opp i pressen, men hva Blir det flere eller færre lærlinger nå, da? Hva er det egentlig som er endret om lærlinger i anskaffelsesregelverket, og hva har de SMS. Send gatami og din henvendelse til 1963. Skjema. Fyll ut dette skjemaet.. Hva er GataMi.no Tromsø kommune. Rådhusgata 2, 9008 Troms ø Vis kart. Postboks 6900 Langnes, 9299.

Ledelsen i Nord-Norges største kommune får sterk kritikk for manglende økonomistyring. - Vi har vært klar over en god del av disse forholdene, sier stabssjef Oddgeir Albertsen i kommunen Tromsø kommune - NULLTOLERANSE MOT MOBBING Barn og elever har krav på et oppvekst- og læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Tromsø kommune har derfor i sin strategiplan mot mobbing nedfelt at det skal være nulltoleranse mot mobbing i kommunens barnehager og skoler Forskrift om hundehold, Tromsø kommune, Troms FOR-2014-08-27-1130. Forskrift om politivedtekt, Tromsø kommune, Troms FOR-2014-05-26-686. 2012 Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Tromsø kommune, Troms FOR-2012-08-29-1466. 2010 Forskrift om arrangement i byggverk og byrom, Tromsø kommune, Troms FOR-2010-05-26-74 Den aktuelle kommunen er Bærum kommune, og de inngikk i 2016 en rammeavtale med RenoNorden om renovasjon. En rammeavtale, men bare med èn part - RenoNorden. Hvordan kan de da nå gjennomføre en «minikonkurranse»? Fra tid til annen får vi i Innkjøontoret spørsmål om Åpningsprotokoll

Ved tvilstilfeller, for eksempel knyttet til kompleksitet og kostnader, avgjør Tromsø kommune, Vann og avløp (TKVA), etter søknad, om det skal pålegges slik tilknytning. § 4-2. Kommunalt avløp Vil ha fire p-plasser i kirkeparken, men kommunen sier nei: - Domkirka er et praktbygg, men også en arbeidsplass. Kongsbakken-eleven Mathilde (16) 9260 Tromsø Feedbac I Tromsø kommune er det rekvisisjonsplikt. I utgangspunktet skal alle kjøp gjøres med rekvisisjon. Avhengig av kontroll. Samtidig peker kommuneledelsen på at Tromsø kommune er en stor organisasjon som er avhengig av kontroll

Arbeidsmiljøutvalget - Tromsø kommune

 1. Begge er tilgjengelige på Tromsø kommunes nettsider eller på papir ved henvendelse til kommunen. Denne versjonen datert 16.03.15 er vedtatt av kommunestyret i Tromsø 29.04.15, etter høring og merknadsbehandling. Hele saken kan ses under sak 70/15 her. I tillegg kan det være greit å se prosjektplanen, se byrådet sak 57/14, 27.02.14
 2. Tromsø kommune hadde Norges første positive covid-19 tilfelle i februar. Senere har kommunen blant annet måtte håndtere smitteutbruddet på Hurtigrutens MS «Roald Amundsen» , og på den.
 3. Dersom en folkevalgt har midlertidig bosted utenfor Tromsø kommune, dekkes reiseutgifter med egnet transportmiddel på billigste måte, og begrenset oppad til kr 2 000 per kommunestyremøte. Utgifter etter § 3 første ledd bokstav b for stell av syke og eldre, barnepass (for barn inntil 12 år), dekkes slik: Dokumenterte omsorgsutgifter dekkes med inntil kr 750 per møtedag
 4. Tromsø kommune skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall fra husholdninger. Det skal også være et tilstrekkelig tilbud for mottak av farlig avfall for virksomheter som produserer slikt avfall under grensen for mengde som til enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall
 5. Trykk heller på Tromsø kommune-logoen oppe til høyre på denne nettsiden. Da kommer du til vår forside og vil se kommende arrangementer samt aktuelle nettkurs. Dersom du da også filtrerer på venstre side og velger kun arrangementer eller nettkurs under kursformater finner du enklere frem til f.eks alle publiserte nettkurs
 6. Tromsø kommune og Troms fylkeskommune søkte sammen om 697 millioner kroner i belønningsmidler for de neste fire årene. Kommunen fikk innvilget 260 millioner fordelt over fire år, noe som.

Troms (nordsamisk: Romsa; kvensk: Tromssa) er et landskap i Nord-Norge og et tidligere fylke og nåværende valgkrets til stortingsvalg og lagsogn, som fra 2020 er en del av det sammenslåtte Troms og Finnmark fylke. Troms ligger mellom Nordland i sør og Finnmark i nordøst, og er det nest nordligste landskapet i Norge. Byene i Troms er Tromsø, Harstad og Finnsnes JavaScript nødvendig. JavaScript er nødvendig. Denne nettleseren støtter ikke JavaScript eller JavaScript er ikke aktivert i denne nettleseren

68 vil bli klimarådgiver i Tromsø kommune. Etter at søknadsfristen gikk ut har kommunen mottatt 68 søknader til stillingen som klima- og miljørådgiver. FORNØYD:. Dette bygger ikke opp under Tromsø som en næringsvennlig kommune eller målsettingen om 2000 nye private arbeidsplasser, sier Nilsen. - Jeg er bekymret for hvilken vei byen skal ta. Vi står.

Tromsøysund kommune i Troms ble opprettet 1838 i henhold til Formannskapslovene av 1837. 1. januar 1964 ble Tromsøysund innlemmet i Tromsø kommune.Da var innbyggertallet 16727 og arealet 1596 km 2.Tromsøysund hadde kommunenummer 1934. Tromsøysund ble først tatt i bruk som navn på herredet i 1860 Forskrift om hundehold, Tromsø Hjemmel: Fastsatt av Tromsø kommunestyre 27. august 2014 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6 og § 11. § 1

Visma Enterprise Ressursstyrin

Tromsø kommune endrer mening - vil ta imot atomubåter fra Nato. Etter å ha sagt nei til å ta imot reaktordrevne ubåter tidligere, har kommunestyret i Tromsø nå snudd ungdom i Tromsø kommune. Beskrivelsene omfatter tiltak og møter som finnes i Tromsø kommune, men inkluderer ikke andre tiltak og møter som er i regi av spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor, etc. Formålet med å lage en slik oversikt er å gjøre det enklere for ansatte i skole/barnehage og andr Tromsø kommune ga mediene innsyn i passasjer- og mannskapslister fra det koronasmittede skipet MS «Roald Amundsen». Det reagerer Hurtigruten sterkt på Kommunen må hente inn gammelt overforbruk i 2021 og 2022 : - Null handlingsrom Det blir noen sparsommelige år fremover for Tromsø kommune. - For hver sak vi skal prioritere, må noe annet. Tromsø kommune trenger mye mer enn bare en Alpinpark. En god politiker må ha en kunnskap om hva folket trenger, og denne kunnskapen må alltid vokse, til fordel for folket

Tromsø Høyre har som mål at kommunen gjennom nært samarbeid med idretten og friluftsorganisasjoner skal realisere ambisjonene for Tromsø som idretts-, friluftsliv- og folkehelseby. Kultur og frivillighet Tromsø Høyre anser det som en offentlig oppgave å ivareta vår tradisjonelle kulturarv. Samtidig er det. Tromsø (nordsamisk: Romsa, kvensk: Tromssa) er en kommune i Troms og Finnmark fylke.Tromsø kommune er den mest folkerike kommunen i Nord-Norge og den niende største kommunen i Norge.. I kommunesenteret, byen Tromsø, ligger setet for Troms og Finnmark fylke, for biskopen i Nord-Hålogaland bispedømme, for Arktisk råd og Universitetet i Tromsø

Tromsø kommune sitt offisielle nettsted, med informasjon

Tromsø vaksinasjonskontor - Tromsø kommune

Tromsø kommune har rundt 6900 medarbeidere. Vi utfører mange og varierte oppgaver, innenfor flere ulike fagområder. Vi ønsker engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere og ledere. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og utvikler helhetlige og langsiktige strategier for å sikre et godt tjenestetilbud og god service til. Tromsø kommune styrer mot et merforbruk på 68,5 millioner kroner for 2020. Dette er nærmere en halvering av prognosen på 120 millioner kroner som ble gitt ved forrige økonomirapportering. Dette skjer i en pågående koronapandemi, der kommunen ennå ikke har fått kompensert alle ekstrautgifter og inntektstap MANDAT FOR SAMARBEIDSNETTVERKET - VOLD OG OVERGREP I NÆRE RELASJONER - BARN OG UNGE. Formål. å fremme forebyggende og tverrfaglig samarbeid mellom Tromsø kommune, statlige. instanser og frivillig sektor lokalisert i kommunen. å utvikle kompetanse i yrkesgrupper som møter barn direkte eller som pårørend TROMSØ: Saksbehandler omsorgsavdelingen TROMSØ KOMMUNE: Brenner du for å bidra til et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge i Tromsø kommune? Hvis du i tillegg trives i en hektisk og uforutsigbar arbeidshverdag, liker kombinasjonen brukerkontakt og saksbehandling, er kreativ, engasjert og har godt humør, så er det nettopp deg v.. Tromsø kommune - Flaggreglement . 1 x 1,75 meter . Note 14. Dagen for Stortingsvalg Heising kl 0800 Firing kl 2100 . Rådhusparken 1 norsk flagg, 1 byflagg 2 x 2,25 meter Rådhuset -norsk mot Rådhuset, byflagg mot Nordlys 2 norske, 1 samisk flagg 3 x 4,00 mete

TROMSØ: Prosjektutvikler og prosjektleder - bygg og anlegg TROMSØ KOMMUNE: Har du lyst til å arbeide hos regionens største byggherre? Vi søker etter prosjektutviklere for å skape merverdi gjennom vårt samfunnsoppdrag samt prosjektledere for å lede våre prosjekter i Tromsø Kommune. Seksjon for utbygging er en av seks seksjoner i Avdeling for bymiljø og r.. Tromsø har vore den største kommunen i Troms i folketal sidan 1910-talet, då han passerte Trondenes kommune, med unntak av åra frå slutten av 1940-talet til kommunesamanslåinga i 1964, då Tromsøysund kommune var større. Folketalsutvikling for noverande Tromsø kommune frå 1910 Bodø Kommune - Innkjøontoret - Innkjøpsrådgiver. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Tromsø kommune (nordsamisk Romsa, kvænsk Tromssa) er en kommune i Troms, fra 1. januar 2020 i Troms og Finnmark fylke.Kommunesenteret er byen Tromsø, som er Nord-Norges største by. Siden 1800-tallet har Tromsø vært kjent som «Nordens Paris». Andre tettsteder i kommunen er Fagernes, Sommarøy, Ersfjordbotn, Movik, Kjosen og Hamna.. Tromsø fikk bystatus og privilegier som kjøpstad i 1794 Tromsø kommune er i en alvorlig situasjon akkurat nå, sier Benjaminsen. Foreløpig er det uaktuelt å teste andre skoler i Tromsø. - Vi høster oss gode erfaringer med å teste skoler

Barnehage - Tromsø kommune

Tromsø kommune la mandag frem regnskapet sitt for 2019. De har brukt 140 millioner kroner for mye Organisasjonskart for Tromsø kommune. Kommunestyret. Ordfører: Kristin Røymo (Ap) Varaordfører: Jarle Aarbakke (Ap) Næringskomitéen Kultur-, idrett- og friluftskomiteen Helse- og velferdskomitéen Utdannings- og oppvekstkomitéen Byutvikling, miljø- og transportkomitéen. Klageutvalget Administrasjonsutvalget . Kontrollutvalget.

Logg inn - GataMi - Tromsø kommune

 1. USA mot Tromsø kommune: Dette må du vite om ubåt-dramaet Regjeringen og lokalpolitikerne i Tromsø krangler om amerikanske reaktordrevne angrepsubåter. Vi tar deg gjennom de viktigste årsakene til konflikten. Gå til sidens hovedinnhold Bli abonnent Logg in
 2. Det må søkes med ansvarsetter dersom. Det trengs ikke å søke om
 3. Megaflis, Biltema, Workinn, KSAT og Tromsø Lyngshest - de ønsker alle hjelp fra Tromsø kommune til tomt. Til toppen Rådhusgata 3, boks 2515, 9272 Tromsø Tlf. 0776
 4. Tromsø kommune Arbeidsmiljøtjenesten fra tromsø, Tromsø. Se hvem som ringer! Prøv vår app gratis i 30 dager. Send blomster til Tromsø kommune Arbeidsmiljøtjenesten; Send flyttemeldin

TROMSØ KOMMUNE TILDELINGSKONTOR FOR OMSORGSTJENESTER. Organisasjonsnummer: 993922218. Underlagt en godkjent lærebedrift. Om bedriften 60 ansatte Bedrift underlagt TROMSØ KOMMUNE. Forretningsadresse Strandgata 4 Salita har nylig inngått en rammeavtale med Tromsø kommune. Vi gleder oss til å være hovedleverandør av tolke- og oversettelsestjenester til samtlige kommunale enheter. Tromsø kommune er kunde som stiller strenge krav til kvalitet og tekniske løsninger, så vi er meget stolte av tilliten de gir oss.Vår tilstedeværelse i Nord-Norge vil gi praktiske fordeler og [

Tromsø kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartene viser at 19 bolighus og hytter ligger innenfor 1000-års faresonen for skred i de kartlagte områdene. - Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Tromsø Ordførere i Tromsø er en liste over Tromsøs ordførere. Denne listen omhandler de som har vært ordførere i bykommunen siden starten av formannskapslovene og kommunen etter sammenslåingen til storkommunen i 1964.Kommunen hadde i perioden mellom 2011 og 2016, et parlamentarisk styre Tromsø kommune er i gang med å finne varige løsninger som gjør at brua kan trafikkeres også av kjøretøy. Om dette innebærer renovering av eksisterende bru eller en midlertidig bru, er for tidlig å konkludere. - Dette er et svært krevende område, med blant annet mye kvikkleire Det er besluttet at intranett for ansatte i Tromsø kommune skal få en enklere adresse. Den nye adressen er:https://intranett.tromso.kommune.no Du kan nå intranett på kontoret, så vel som hjemme Disse ønsker å bli kommunedirektør i Tromsø kommune: - Jeg har søkt fordi jeg ønsker jobben Artikkeltags. Tromsø kommune; Politikk; Tromsø sentrum; Av Rune Endresen og Inger Præsteng Thuen. Publisert: 06. oktober 2020, kl. 11:40 Sist oppdatert: 06. oktober 2020, kl. 15:07. Stillingsutlysningen til.

Arbeidstakere i kommunen har egen gruppelivsforsikring, jf. HTA § 10. 11 Yrkesskade/yrkessykdom Arbeidstakerne i kommunen har egen yrkesskadeforsikring, jf. HTA § 11. 12 Pensjonsordning Tromsø kommune har egen pliktig tjenestepensjonsordning, jf. HTA kap. 2, samt HTA vedlegg 4 og 5 Tromsø er en kommune i Troms og Finnmark fylke som omfatter Tromsøya, Kvaløya og søndre del av de to store øyene Ringvassøya og Rebbenesøya med småøyene utenfor, blant annet Sandøya, Vengsøya, Sessøya, Tussøya, Hillesøya og Store Sommarøya. På fastlandet omfatter Tromsø nordøstre del av Malangshalvøya, vest for Balsfjordens munning, det meste av halvøya mellom Balsfjorden. Navn Høyde ()P.F. Kommune; 1: Jiehkkevárri: 1834: 1741: Lyngen, Tromsø: 2: Kveita: 1751: 350: Lyngen: 3: Njunis: 1717,1: 1302: Målselv: 4: Fugledalsfjellet: 1686.

Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø kommune sier at Hurtigrutens to leger som har vært om bord MS «Roald Amundsen» og håndtert koronautbruddet, er fritatt sine arbeidsoppgaver Tromsø, kommune Byutvikling 1-3~ksadres Rådliussata 2, 9008 Trom,4) postmoltakirranso.kornmone.no `,romso.kcn-T-Line.no Postadresse: Posthoks 6900, 9299 Tromso Bankkonto: 4750 05 08226 Telefon: 77 79 00 00 Org.nr.: Foretaksregisteret NO 940 -10-1000 Telefaks: 77 79 00 01 MVA. og 11-15. 15/1534. hilsen Fossu Tromsø kommune slo alarm etter at de hadde vært om bord på Hurtigruten. De fryktet mange aldri var blitt testet i hjemlandet. - Dette stemmer ikke, svarer Hurtigruten, som reagerer på at.

 • Lav blodprosent farlig.
 • Bevø camping gamle fredrikstad.
 • User stories template.
 • London dungeon wikipedia.
 • منظمة الصحة العالمية السعودية.
 • Wattens gegen lask.
 • Master logistik tu dortmund prüfungsordnung.
 • Historiske bilder stavanger.
 • Asteroiden som utryddet dinosaurene.
 • Lønn til 16 åring.
 • Tui cordial mogan valle.
 • Location appartement hagen 57.
 • Finansinspektionen varningslista.
 • Bild der frau diät app.
 • Mit wem ist nina dobrev zusammen 2017.
 • Illums bolighus dk.
 • Find my bike tracker.
 • Worldcup mtb albstadt.
 • Hundehaftpflicht.
 • Fupa essen kreisliga c.
 • Europas største fugl.
 • Hvordan skal en cv se ut.
 • Verkaufsoffener sonntag cuxhaven.
 • Pnp office.
 • Motorsykkeltur i usa.
 • Medisin mot sult.
 • Lydopptak av ansatte.
 • Asteroiden som utryddet dinosaurene.
 • Ipsos slagsted.
 • Førstegangstjeneste antall.
 • Fängelsestraff i sverige längd.
 • Farbcode yamaha.
 • Sofaer 2017.
 • Opprinnelse bahai.
 • Fritzbox ungenutzte verbindungen lassen sich nicht löschen.
 • Gomorra la series.
 • Wildheit druide pvp guide.
 • Realistische silikon masken.
 • Barnet vårt babyalbum.
 • Mutter hoppe.
 • Zulassungsstelle pfarrkirchen.