Home

Fattighus industrielle revolusjon

Norge var lenge et førindustrielt land. Det betyr at industri både sysselsatte få og utgjorde bare en liten del av verdiskapingen. I 1801 var 85-90 prosent av befolkningen i Norge knyttet til jordbruket og mye av bondeøkonomien var basert på selvforsyning. Kommunikasjonene var dårlige og ferdsel til lands var svært tidkrevende Den industrielle revolusjonen er tilnavnet på de store endringene som startet i England på midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker i tid Industrialisering og.

den industrielle revolusjon i Norge - Store norske leksiko

Historie Vg2 og Vg3 - Den industrielle revolusjonen - NDL

Den andre industrielle revolusjon Industrialiseringa etter 1870 blir gjerne kalt den andre industrielle revolusjon. Grunnen til dette er de store forandringene som skjedde i forhold til industrialiseringens barndom De sjøfarendes fattighus i Bergen var fra starten av et fattighus for sjømenn, senere ble det også sykehus og aldershjem.I 1912 endret institusjonen navn til Sjøfarendes Aldershjem. Bygget er i dag driftet av Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB), og huser rundt 90 beboere I perioden av den industrielle revolusjon, de dødelighet i Storbritannia begynte å falle, og folk begynte å leve lenger. Dette kan være overraskende gitt at de nylig overfylt byene var florerer for sykdom og sykdom, med en urban dødeligheten høyere enn på landsbygda, men generelle helsemessige forbedringer og et bedre kosthold (fra økt matproduksjon og lønn til å kjøpe den) oppveie det

På samme måte som de tre første industrielle revolusjonene, vil den fjerde industrielle revolusjonen også endre økonomien, arbeidsmarkedet og samfunnet på grunn av nye teknologier og prosesser. I motsetning til tidligere, vil den fjerde industrielle revolusjon skje i rekordfart og vil med kombinasjonen av hurtig utvikling og økt globalisering, gi muligheter vi aldri har sett tidligere Ca. 1750 -> Industrielle revolusjon begynner i Storbritannia -> nye energikilde: steinkull -> smelte jernmalm mer effektivt -> jern tilgjengelig for flere -> jern erstatning for tre i maskiner + steinkull drivstoff for oppfinnelsen dampmaskinen -> pumpet vann ut av gruvene, drive motorer i skip og lokomotiv -> muskelkraft til mennesker og dyr erstattet -> mindre avhengige av vind- og vannkraft Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masseproduksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller

Temakart den andre industrielle revolusjon - NDL

De industrielle revolusjon sies å ha begynt rundt 1760-tallet, og avhengig av teknologiutviklingen, kan den industrielle revolusjonen kategoriseres i de ovennevnte to faser; første og andre industrielle revolusjon. Denne utviklingen er preget av overgangen fra håndproduksjon til maskinbasert produksjon Historie - Tidslinjer 2 Learn with flashcards, games, and more — for free Hovedforskjellen - Første versus andre industrielle revolusjon . Hovedforskjellen mellom første og andre industrielle revolusjon er at den første industrielle revolusjonen var sentrert på tekstiler, dampkraft , og jern mens den andre var sentrert på stål, jernbaner, petroleum, kjemikalier og elektrisitet Den industrielle revolusjonen Hva var bakgrunnen for den industrielle revolusjon, og hvorfor begynte den nettopp i Storbritannia? Dette spørsmålet blir stilt i dette kapittelet, og dere kan svare på det gjennom arbeids- og test-deg-selv-oppgavene i menyen til venstre

Den industrielle revolusjonen, nå også kjent som den første industrielle revolusjonen, var overgangen til nye produksjonsprosesser i Europa og USA, i perioden fra rundt 1760 til en gang mellom 1820 og 1840.Denne overgangen inkluderte å gå fra håndproduksjonsmetoder til maskiner, nye kjemiske produksjonsprosesser og jernproduksjonsprosesser, økende bruk av dampkraft og vannkraft. gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet; gjøre rede for hvordan arbeidsliv og arbeidsdeling mellom kjønnene har endret seg i Norge fra 1800-tallet og fram til i da Oppgave 2. Den Industrielle Revolusjonen 1. Gjør rede for hovedtrekkene i den industrielle revolusjonen. Den industrielle revolusjonen har sinn grobunn i Storbritannia på omkring 1750. Hvorfor akkurat Storbritannia? Storbritannia hadde forutsetninger de fleste andre land ikke hadde. Kina hadde også alle forutsetninger for industrialisering Etter den industrielle revolusjon økte verdens forbruk av energi, og mye av forbruket har i dag fossil opprinnelse. Norge ble fra 1970-tallet en oljenasjon. Ekofisk-feltet med reservoir av olje og gass var det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon. Foto: BoH/CC BY-SA 3.0 En kjønnsrevolusjon Artikler

Den første industrielle revolusjon kom etter introduksjonen av dampkraft i 1770, den andre med elektrisitet i 1870 og den tredje med IT og elektronikk i 1970. Nå er vi midt i den fjerde industrielle revolusjonen hvor digitale teknologier smelter sammen med fysiske, biologiske og økonomiske systemer Den industrielle revolusjon. Den industrielle revolusjonen betydde kort sagt at nye maskiner erstattet muskelkraft i stor grad. På samme måte som i jordbruket, kom det stadig nye oppfinnelser innenfor industrien. En industri som i særlig grad opplevde hva slike oppfinnelser har å si for effektiviteten var tekstilindustrien Revolusjon i Storbritannia Storstilt masseproduksjon av varer og nye transportmidlet gjorde det mulig å frakte det til markedet. Men industrien skapte problemer. Kullet var ikke en fornybar ressurs og forurensingen var sterk. Allerede på 1700-tallet ser vi starten av problemene vi møter i dag. Typisk for den industrielle revolusjon var fabrikkene arbeidsplasser som kunne ha flere.

Engelske fabrikker utnyttet barn som slaver historienet

Den industrielle revolusjon skjer NÅ. En ny, industriell revolusjon feier over oss - uten at de fleste av oss skjønner noe som helst. Det foregår i det stille, men kraften i det som skjer kan bli stor. revolusjon-iapQkCEUF2.jpg . Ole Mathismoen. 12. jan. 2014 22:47 Den første industrielle revolusjonen (1784) involverte vann og damp for å drive maskiner. Den andre (1870) involverte elektrisk strøm og masse-produksjon. Den tredje (1969) involverte elektroniske løsninger. Den fjerde (nå) bygger på den tredje, men går videre med roboter, automatisering, og nye forretningsmodeller

Den industrielle revolusjon - Wikipedi

Fabrikker i begynnelsen av den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjonen skjedde under det 18. og 19. århundre, og forvandlet landlig, agrar samfunn i Europa og Amerika i industrielle og urbane samfunn. Før den industrielle revolusjon, folk utført mest produksjon i hjemmene sine med håndverk The term Industrial Revolution applied to technological change was becoming more common by the late 1830s, as in Jérôme-Adolphe Blanqui's description in 1837 of la révolution industrielle. Friedrich Engels in The Condition of the Working Class in England in 1844 spoke of an industrial revolution, a revolution which at the same time changed the whole of civil society Den andre industrielle revolusjon Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914. Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon Industri 4.0 betegner den fjerde industrielle revolusjonen, hvor industri, produksjon, verdikjeden digitaliseres og integreres til en dynamisk enhet Begrepet «den industrielle revolusjon» brukes om de endringene i økonomien og samfunnet som begynte i Storbritannia på 17- og 1800-tallet, og som senere er spredt til store deler av verden. Den grunnleggende endringen var at mye av produksjonen av varer gikk fra å skje i små enheter, for eksempel på hver enkelt gård, til å finne sted i store fabrikker og industrianlegg Den femte industrielle revolusjonen mars 22, 2019 / i Aktuelt, EE-avfall, Gjenvinning, Sirkulærøkonomi / av Simen Berg. Hvert år skapes elektrisk og elektronisk avfall til en verdi av 62 milliarder dollar. Norge har unike muligheter i det som blir en global vekstnæring, skriver vår adm.dir. Stig Ervik i Teknisk Ukeblad

Industrielle revolusjon - Mæla ungdomsskol

Industry 4.0 er en betegnelse på den 4'de industrielle revolusjonens effekter innen industri, produksjon og verdikjeder, hvor digitalisering og integrasjon er sentrale begrep. Den første industrielle revolusjonen handlet om å ta i bruk mekanikk, damp og annet til å effektivisere arbeidsprosesser Gruppearbeid der elevene gjennom en tenkt samtale mellom representanter fra ulike sosiale lag skal bli bevisste på at det finnes ulike syn på den industrielle revolusjon. Omfang: ca. 60 minutter. Undervisningsoppleggene finner du i Perspektiver Smartbok og i Perspektiver Ressursbank. Filmklipp: Omvendt undervisning: «To revolusjoner

Den industrielle revolusjon Den industrielle revolusjon» er et uttrykk som brukes for å beskrive forandringene i det britiske samfunnet i tiden ca. 1760-1830. Det gjelder store og små forandringer - sosiale, politiske, teknologiske og kulturelle - som til sammen revolusjonerte Storbritannia Den fjerde industrielle revolusjonen vil kunne få økonomer og samfunnsvitere til å måtte tenke helt annerledes og nytt. Hvordan skal man lønne mennesker, hva skal de gjøre og vil det nye systemet føre til enda større ulikheter i samfunnet. Men ikke bare lavtlønnede vil bli skadelidende av effektiviseringen

Den industrielle revolusjon - Mennesket

10 årsaker og konsekvenser av den industrielle revolusjone

Til Den industrielle revolusjon. Kildeoppgave: Adam Smith. Illustrasjon: Wikicommons. Adam Smiths berømte bok Nasjonenes rikdom (1776) er en vitenskapelig undersøkelse av verdensøkonomien fram til 1776. Samtidig er det ingen tvil om at Smith fremmer et bestemt syn på hvilket økonomisk system som er best Industrielle revolusjon. by LektorRise Plays Quiz not verified by Sporcle . Rate 5 stars Rate 4 stars Rate 3 stars Rate 2 stars Rate 1 star . Forced Order Kva kallast fattiglova som kravde at alle utan arbeid måtte bu på fattighus? Hint Svar; Kva kallast dei som saboterte maskiner fordi dei stal jobbane deira Dette delvis interaktive undervisningsopplegget inneholder en læringsaktivitet om den industrielle revolusjon på Rjukan og Notodden i Norge. Aktivitetens læringsmål er å gi elevene kunnskap om Rjukan og Notoddens industriarv, den andre industrielle revolusjon i Norge og UNESCO, og gi elevene trening i å reflektere rundt Norges framvekst som en moderne nasjon - Regjeringen vil prioritere tiltak som fremmer verdiskaping og økt produktivitet. Offentlige reguleringer må være hensiktsmessige, samtidig som de i stor grad bør være felles for alle aktører, sa finansminister Siv Jensen i sitt innlegg på IKT-Norges konferanse om den fjerde industrielle revolusjon 12. april 2016

Skoleblogg: Den industrielle revolusjon: Årsaker og virkninge

Lecture notes - Den Industrielle Revolusjonen - HIS1310

Den industrielle revolusjon blir med det overgangen fra husholdningsøkonomi til industrisamfunn som fant sted i Europa fra tidlig på 1800-tallet. Vi må så vite hvilke betingelser som må være opptatt for at et land skal bli industrialisert. Ressurser Råvarer til produksjonen. Kraft for å drive maskinene Den mest åpenbare konsekvensen av den industrielle revolusjon var institusjonen av maskinen, noe som lettet arbeidet med menneskelig arbeidskraft, og i noen tilfeller, for å erstatte. Liste over årsaker til den industrielle revolusjonen. Årsakene til den industrielle revolusjonen kan ses fra et økonomisk, sosialt og teknologisk synspunkt Den andre industrielle revolusjonen eller den teknologiske revolusjonen var en fase av rask industrialisering i den siste tredjedel av 1800-tallet og begynnelsen av det 20. århundre. Den første industrielle revolusjonen, som endte tidlig på 1800-tallet, ble preget av en decelerasjon av makroinventjoner før den andre industrielle revolusjonen i 1870

Det er ingen tvil om at den moderne industrielle revolusjon først startet i Storbritannia. Men hvorfor startet den akkurat der, i en befolkning som med sine 5,77 millioner i 1751 var betydelig mindre i størrelse enn Frankrikes nærmere 25 millioner, Spanias 9 millioner og de tyske småstatenes drøye De sosiale forholdene som den industrielle revolusjonen skapte for de fattige var forferdelige. Barnearbeid var sterkt utbredt, særlig innenfor gruvedrift og i tekstilindustrien. Det var først så sent som i 1833 at man i Storbritannia fikk en lov mot barnearbeid Gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet; Kompetansemål fagfornyelsen (ikke vedtatt) gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold samt menneskers liv og levekå Unike Fakta om den industrielle revolusjon Når folk tenker på arven fra den industrielle revolusjon, barnearbeid lover og fremveksten av middelklassen vanligvis kommer til hjernen. Den industrielle revolusjon påvirket endring på flere områder enn disse. Fra litteratur til borgerkrig, den ind

DE TRE Industrielle Revolusjonene - Bedriften HIS 3410

Fire industrielle revolusjoner - estudie

 1. ) - Finn svaret s.72 (10
 2. industrielle revolusjon En av de viktigste årsakene til den andre industrielle revolusjon er at den amerikanske bedriften begynte å ta form. Det betyr i praksis at bedrifter begynte å ta i bruk samlebåndsproduksjon
 3. Den industrielle revolusjon og effektivisering av landbruket på midten av 1800-tallet førte til at folk strømmet fra landsbygda til byene for å skaffe seg nytt arbeid, og prøve lykken der.
 4. eral og metall til industriell bruk, og fokuserer således på rutil, kvarts og lithium
 5. Vår tids industrielle revolusjon. Statkraft Data Center Sites arbeider for å tiltrekke seg den de største aktørene i denne bransjen til Norge. I våre naboland har en sett at når først et stort merkevarenavn etablerer seg kommer gjerne en rekke aktører i etterkant
 6. Den industrielle revolusjonen. Kap. 2. Den politiske revolusjonen 1776 1787 1789 1794 1799 1810-1823 1814-1815 1815 1848 Den amerikanske uavhengighetserklæringen. Den amerikanske grunnloven. Den franske revolusjonen begynner. Stormen på Bastillen 14. juli

Den tredje industrielle revolusjonen kommer, og Norge må droppe fossile brensler og gå for en grønnere fremtid basert på fornybar energi, bildeling og supereffektive boliger. - Norges velstand og suksess de siste 40 årene er basert på oljen, men nå er det tid for å endre dette, sier visjonæren og tenkeren Jeremy Rifkin Den industrielle revolusjonen var helt avhengig av disse handverkernes dyktighet. Dette kunne være et problem, som ble løst av ingeniører fra London som Maudslay, Bramah og Clement. Disse ga den neste generasjonen ledere trening, som Roberts, Nasmyth og Whitworth, før de flyttet til Manchester

Repetisjonsspørsmål til den industrielle revolusjon

 1. dre etterspurt på grunn av de nye maskinene. I noen områder ble vann nesten umulig å oppdrive og det var veldig dårlig hyggene på grunn av tettheten. Byene var ikke forbredt til den store tettheten og befolkningsveksten i byene. Det var lange arbeidsdager
 2. Under den industrielle revolusjonen Under den industrielle revolusjonen Barnearbeid anno 2016 Utdrag fra et avhør av Matthew Crabtree, 22 år gammel, i 1831 8 mest utbredte former for slavearbeid: - Salg av barn - Seksuell utnytting - Bundet barnearbeid - Tvangsarbeid
 3. Vi er inne i en ny industriell revolusjon. Tyskerne kaller dette den fjerde industrielle revolusjon. Mer datakraft, enorme datamengder, sensorer,.
 4. - Den digitale revolusjonen skjer ti ganger raskere enn den industrielle revolusjon. Og den teknologien vi har tilgjengelig i dag er 300 ganger mer kraftfull enn ved den industrielle revolusjon. Det betyr at det politiske og økonomiske systemet nå utsettes for en kraft som er 3000 ganger sterkere enn den industrielle revolusjon
 5. Barnearbeid under den industrielle revolusjon wikipedia. Barnearbeid er ansettelse av barn under en gitt alder bestemt av lov eller sedvane.Men i tidligere tider - og fortsatt i en del land - har verken lov eller sedvane vært noe hinder for bruk av til dels små barn på mange arbeidsplasser Barnearbeid, arbeid som utføres av barn og ungdom innenfor rammene av en virksomhet

Den industrielle revolusjon • En revolusjon er en total endring av samfunnet • Ingen revolusjoner så viktige som den industrielle • Visste du at du kan takken den industrielle revolusjon for nesten alt du har? 3. • Nye oppfinnelser gjorde den industrielle revolusjonen mulig. • Start med aktivitet 1 Maskinene 4 Veien til en industriell revolusjon var ikke kort og rask, men heller langsom og gradvis. Den industrielle revolusjonen fant sted i et samfunn hvor det var en rask folkevekst, som et resultat av lavere dødstall og en økt levealder. Når det ikke lenger er en stor sannsynlighet for at flertallet av et ektepars barn dør blir familiene større industrielle revolusjon - transformasjon av produksjon produksjonen på grunn av manuell arbeidskraft i fabrikken.Prosess basert på utstrakt bruk av maskiner.Den industrielle revolusjonen begynte i Russland i det 19. århundre, i 30-årene av 40-årene, og endte på 80-tallet av samme århundre DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON. Industri, det vil si bruk av maskiner noe som gjør at vi får masseproduksjon; Vi får en rask vekst i vareproduksjon og handel, jordbruk og tjenestenæringer. Vi får nye sosiale grupper og samfunnsklasse

Bomullens historie - Daria

 1. Den industrielle revolusjonen; Den industrielle revolusjonen. Opplegget omhandler arbeidskårene til tekstilindustriarbeidere i dag og drar paralleller både til den industrielle revolusjon i Storbritannia og arbeidsvilkår i tekstilindustrien i Norge og på Berger for mer enn 100 år siden
 2. Den industrielle revolusjonen endret måten på hvordan folk reiste og hvordan varer ble transportert. Før den industrielle revolusjon var transporten avhengig av hester som dro en vogn og av båter. Det å reise gikk sakte og var vanskelig. Det kunne ta måneder å reise over til USA fra Europa i begynnelsen av 1800-tallet. 52
 3. gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet Arbeidsledige skulle bo i fattighus. råvarer, varer som blir foredlet i industriell produksjon. Eksempler er sukker og bomull. Visuelt materiale
 4. Den industrielle revolusjonen er navnet på de store endringene som begynte i England fra midten av 1700-tallet med overgangen fra håndverk til fabrikkproduksjon. Den første industrien var knyttet til tekstilproduksjon, og England ble i løpet av forholdsvis kort tid omdannet fra å være et land med hovedsaklig jordbruk som næring, til et land som var sterkt preget av den voksende industrien

Den industrielle revolusjonen. Oppgave 1. Hvorfor var kull viktig for den industrielle revolusjonen? Oppgave 2. Hva brukte menneskene som drivkrefter før dampmaskinene gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet Arbeidsledige skulle bo i fattighus. det store hamskiftet, betegnelse på de store forandringene i norsk landbruk i andre halvdel av 1800-tallet

Sett av 4. oktober - årets Bjerknesdag tar deg med til framtiden, står vi foran den tredje industrielle revolusjon? Økonomen Jeremy Rifkin mener så, vi tar diskusjonen Den industrielle revolusjon. Dampmaskina ved Spillum Dampsag & Høvleri. Vår tilværelse er i stor grad preget av to store teknologiske revolusjoner. Den første av disse, den neolittiske revolusjon, også kalt jordbruksrevolusjonen, oppstod i Midt-Østen for over 10 000 år siden, og nådde det som i dag er Norge for 3500-5000 år siden Cathrine Ulrikson . Revolusjon (fra latin revolutio, omveltning) er et begrep som betegner vesentlig forandring og som brukes i mange ulike sammenhenger.Man kan for eksempel snakke om den industrielle revolusjon eller at en ny type oppfinnelse er revolusjonerende

Den andre industrielle revolusjon Hva var 2IR? Forskjellig fra første IR? 1IR overgang til industrisamfunn 2IR: 'ny fase' i industrialisering Hvordan nærme oss spørsmålet? Hvordan er dette fenomenet blitt behandlet i økonomisk historie 'smal' tilnærming 'bred tilnærming' 1IR. 2.7 Den industrielle revolusjon Sort Method: Default sort order Alphabetical (ascending) Alphabetical (descending) Number sort (ascending) Number sort (descending) Creation time (ascending) Creation time (descending) Update time (ascending) Update time (descending) Size (ascending) Size (descending) Vie

Barn Mange barn arbeidet på fabrikkene under den industrielle revolusjonen. De hadde små og myke fingre, som kom lett til i maskineriet i spinnemaskinene. Et annet sted det jobbet mange barn, var gruvene. De store, nye maskinene som ble lagd og tatt i bruk under den industrielle revolusjonen var laget av jern Industrielle revolusjon (klikking) by LektorRise Plays Quiz not verified by Sporcle . Rate 5 stars Rate 4 stars Rate 3 stars Rate 2 stars Rate 1 star . Forced Order. Popular Quizzes Today. Find the US States 21,067; Centuries of History Minefield 14,204; Find. Derfor er det anslått at verdien på EE-avfallet hvert år er på 62 milliarder amerikanske dollar. Slike summer gjør at flere nå beskriver avfallshåndtering som den femte industrielle revolusjon

Undervisningsopplegg 1: Den industrielle revolusjon Rammer og arbeidsmåter: Datamaskin med tekstbehandler og/eller presentasjonsprogram, tilgang til Internett. Aktivitet: Elevene skal lage en infographic hvor de med tekst og grafikk viser utviklingen av den industrielle revolusjon - fra endringer i jordbruket, til ny teknologi (spinnemaskin, dampmaskin, samlebånd osv) og samfunnsmessige. Maleriet ''Jern og kull'' fra 1855-60 av William Bell Scott illustrerer hvordan bearbeiding av metall ved hjelp av kull la grunnlaget for teknologi under den industrielle revolusjon. Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. 312 relasjoner

5. Den andre industrielle revolusjon Studienotate

 1. Revolusjon er et marxist-leninistisk tidsskrift som opprinnelig ble utgitt av ML-gruppa Revolusjon. Siden 2007 har Kommunistisk Plattform stått som utgiver. Jan R. Steinholt har vært redaktør siden [..
 2. Den industrielle revolusjonen i Norge. Akerselva og den industrielle revolusjonen i Oslo. Lag par av begrepene: Akerselva og den industrielle revolusjonen. Den «blå» siden ved industrialiseringen: Kapitalismens kraft. Hva kan du om den «blå» siden av industrialiseringen
 3. Det var James Watt som lagde den første virkelige dampmaskina i 1769, og la dermed grunnlaget for den industrielle revolusjonen. Damip og damplokomotiv brukte vanligvis kull som brensel
 4. Under den industrielle revolusjonen økte folketallet drastisk. Etter 1750 sank dødeligheten, og befolkningen steg voldsomt uten tilbakefall. Kopper var den sykdommen som tok livet av flest mennesker. I 1796 kom koppevaksinen, som etter hvert førte til at mange barn ble reddet fra en tidlig død. Den økonomiske veksten førte til bedre.

De sjøfarendes fattighus - Wikipedi

 1. Menneskene forurenset miljøet lenge før den industrielle revolusjonen. Folk som forurenser i stor skala er ikke et moderne fenomen. Iskjerner fra Sør-Amerika forteller om skitten gruvedrift. Lasse Biørnstad journalist. Publisert mandag 23. mars 2015 - 05:00
 2. I 8C har vi siden november holdt på å lage modeller til den første industrielle revolusjon (1750-1920) i samfunnsfag/historie
 3. Hva kjennetegner tysk industriorganisering under den andre industrielle revolusjon? Den andre industrielle revolusjonen - Wikipedi . Den andre industrielle revolusjonen er navnet på alle endringene som skjedde i perioden fra 1871 til 1914.I 1871 vant Tyskland den fransk-tyske krigen og det industrialiserte området Lorraine ble en del av Tyskland
 4. Maleriet ''Jern og kull'' fra 1855-60 av William Bell Scott illustrerer hvordan bearbeiding av metall ved hjelp av kull la grunnlaget for teknologi under den industrielle revolusjon. Den industrielle revolusjon er den omfattende sosiale, økonomiske og teknologiske forandringen, som ble innledet med utvikling av arbeidseffektiviserende maskineri. 61 relasjoner
 5. Grunnleggende om den første industrielle revolusjon (fra ca. 1750) og hvorfor dette skjedde akkurat i Storbritannia. Laget av: Bjørnar Sandvold - lektor med.
 6. dre 9. Penger. Oppfunnet ca. 3000 f.Kr. PLUSS: Avløste den tungvinte naturaløkonomien og gjorde handel med varer enkelt. MINUS:.

Ifølge The Journal of Economic History hadde nemlig England et viktig fortrinn: Britiske lønninger var svært høye i forhold til kapitalkostnadene. Dermed var Spinning Jenny lønnsom i England, men ikke i for eksempel Frankrike og India, og da lå forholdene til rette for at den industrielle revolusjonen kunne starte i nettopp England DET SOM BEVEGER VERDEN: Forsøk på å trekke lange linjer i verdenshistorien må plassere den industrielle revolusjon i sentrum, og det er hva jeg gjør i «Verdenshistorie», skriver Terje Tvedt. Bildet viser en «Spinning Jenny», en spinne­maskin fra England. ILLUSTRASJON: Radering av W. Lowry (1811), Wikimedi Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen. Grunnlegger og leder av World Economic Forum, Klaus Schwab er overbevist om at vi er i startfasen av en revolusjon som vil elementært endre vår levemåte, hvordan vi arbeider og forholder oss til hverandre.Han snakker om en «fjerde industrielle revolusjon» - et paradigme som vil treffe oss som en tsunami, uansett om vi vil eller ikke Den industrielle revolusjonen Sosiale følger av industrialiseringen Konklusjon Litteraturliste. Utdrag Opplysningstiden besto av mange betydningsfulle filosofer, en av de var britiske John Lock. Pedersen skriver at han mente at statens viktigste oppgave var å sikre innbyggernes grunnleggende rettigheter Tema: Den industrielle revolusjonen Læringsmål: Eleven skal kunne: Hva var årsakene til den industrielle revolusjonen? Hvorfor skjedde det i Storbritannia? Hvilke konsekvenser hadde det for samfunnet? Trinn: 8.- 10. trin. Casharka: Kacaankii warshadaha Yoolka: Ardeydu waa in ay fahmaan: Waa maxay sobobaha keenay kacaankii warshaduhu? Waayo uu kacaankii warshaduhu uga dhashay Ingiriiska

 • Åre skianlegg.
 • Dromen over iemand waar je verliefd op bent.
 • Vampire makeup boy.
 • Kulturakademiet barcelona pris.
 • Reggie bush kim kardashian.
 • Umsatzsteuervoranmeldung online.
 • Yoghurt naturell pris.
 • 32a 3 fas.
 • Chateau neuf halloween 2017.
 • Ledige stillinger for nordmenn i usa.
 • Elektromobil ankauf.
 • Treningssenteret kristiansund logg inn.
 • Parvati avatar.
 • Aif file.
 • Bohus styre.
 • Profase prometafase metafase anafase telofase.
 • Rathaus straubing blauer salon.
 • Mcu timeline movies order.
 • Ilse jacobsen støvler lave.
 • How much does a battleship weigh.
 • Spansk grunnfag nettbasert.
 • Fahrradversteigerung heidelberg hauptbahnhof 2018.
 • Login adobe spark.
 • Mini cooper erfaringer.
 • Saltoboks 503 pris.
 • Msc schedule.
 • Hvor bor aboriginer.
 • Formfaktor snølast.
 • Osteria francescana.
 • Angst bar.
 • Hvordan pynte ostekake.
 • Barcelona kamper høst 2018.
 • Finn eiendom spania.
 • Lustige spiele für senioren.
 • Vevgaffel.
 • 50 plus singles.
 • Alexander kristoff barn.
 • Kristina pimenova wikipedia.
 • Puffotter tödlich.
 • Nav sjekker facebook.
 • Skoda octavia 4x4.