Home

Ikt uib

Artodyssey: Joanna Braithwaite

IKT for studenter. Fra ithjelp. Hopp til: navigasjon, søk. Som student på UiB får du tilgang til mange IT-tjenester som er nødvendige og nyttige i din studiehverdag! Vi anbefaler at du går gjennom Nettkurs i digitale arbeidsmetoder og teknologi for læring for deg som student *Har grunnleggjande kompetanse for deltaking i IKT-prosjekt, IKT- relatert utviklingsarbeid og i tekniske løysingar som skal leverast *Kan forstå og beskrive IKT-funksjonalitetskrav. Generell kompetanse: Studenten: *Forstår IT- styringsprinsipp *evnar å kunne kommunisere på tvers av IKT og klinisk fagområde Bachelorprogrammet i IKT kombinerer matematisk-naturvitskaplege informatikkfag med samfunnsvitskaplege IKT-fag og gir ein moderne, tverrfagleg IKT-kompetanse som er spesielt tilpassa behova i næringslivet og forvaltinga. Studiet gir kompetanse i alt frå brukar- og organisasjonsmessige vurderingar til spesifisering, utforming og implementering av programsystem Helseinformatikk er et viktig satsingsområde innen helsesektoren, og det er stort behov for at også klinisk personell har innsikt i- og kunnskaper om IKT for å sikre effektive systemer som ivaretar nåværende- og fremtidige behov for effektiv pasientbehandling Addresse: Postboks 7800, 5020 Bergen Besøksadresse: Nygårdsgaten 5 Telefon: (+47) 55584700 Hentet fra «https://it.uib.no/ithjelp/index.php?title=Forside&oldid=29787

UiBhjelp er en selvbetjeningsløsning for ansatte og studenter ved UiB. Logg inn på UiBhjelp her: https://hjelp.uib.no. Med UiBhjelp får du som bruker én vei inn, uansett om du trenger informasjon om våre tjenester, skal melde IT-problemer, bestille noe eller er på jakt etter oppdaterte PowerPoint-maler Brukarstøtte. Sikresiden.no gir førebyggande opplæring og råd om kva du skal gjere i ein krisesituasjon.. IT-hjelp er IT-avdelinga sine hjelpesider for alle IT-brukarar ved UiB.Der er brukarrettleiingar og informasjon om brukarstøtte og andre tenester. Tilsettportalen har også informasjon om bl.a. IT og telefoni. Spørsmål eller problem BRITA er brukerstøttesenteret ved IT-avdelingen og felles kontaktpunkt for alle henvendelser (spørsmål, melding om feil, forespørsler om installasjoner mv og andre brukerstøtte- eller driftsoppgaver). Fra høsten 2019 er BRITA en del av Felles servicesenter.. IT brukerstøtte i undervisningsrom gis av IT-assistenter.. Brukerstøttepunkter for studenter finnes på universitetsområdet

Gløymt passord? Oppgi Brukarnamn og vi sender deg ei lenke for endring av passordet Med IKT-systemer ved UiB menes IKT-systemer som finnes på UiB, eies eller disponeres av UiB, eller som stilles til rådighet for UiBs brukere fra eksterne parter, leverandører eller andre på oppdrag, avtale eller i forståelse med UiB, og som benyttes av UiBs brukere eller samarbeidspartnere til formål knyttet til UiBs virksomhet Det er eiere av IKT-systemer eller -tjenester ved UiB som har ansvaret for å gjennomføre og oppdatere risikovurderinger av informasjonssikkerheten i sine systemer/tjenester. Risikovurderinger skal gjennomføres før et IKT-system eller -tjeneste tas i bruk, og ved vesentlige endringer i funksjonaliteten til eller bruken av systemet/tjenesten VPN.UIB.NO på Windows 10 (privatdriftet) Fra ithjelp. Hopp til: navigasjon, søk. Har du lyst til å gi oss en Tilbakemelding på denne siden? All informasjon om VPN finner du nå i UiBhjelp ikt-reglement UiB-ansatt fikk sparken etter brudd på IKT-regler En ansatt ved Universitetet i Bergen ble avskjediget i 2016. Hovedbegrunnelsen var brudd på universitetets IKT-reglementet

IKT for studenter - ithjelp - Universitetet i Berge

 1. Del 4 Økonomi, eiendom og IKT. 4.1 Økonomiforvaltning; 4.2 Drifts- og eiendomsforvaltning; 4.3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi ©2009 Universitetet i Bergen . Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen. Besøksadresse: Nygårdsgaten 5. Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55548299.
 2. medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om.
 3. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), også omtalt som bare informasjonsteknologi (IT), er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.I praksis brukes ofte begrepene datateknikk og kommunikasjonsteknologi.Tidligere var begrepet elektronisk databehandling (EDB) utbredt
 4. Åpent trådløst gjestenett (UiB-guest) Telefoni (vis flere) Kontaktsenterløsning telefoni. Telefoni, fast. Telefoni, mobil. Utskrift (vis flere) Utskrift fra mobile enheter. Utskrift (PullPrint) Prosjekt og samhandling (vis flere) Felles- og utvekslingsområde (uibfelles) Mitt UiB
 5. IKT-reglementet regulerer bruken av IKT-systemene ved UiB, og gjelder for alle brukere. UiB skal utvikle en sikkerhetskultur hvor alle brukere har god kunnskap om, holdning og adferd med tanke på sikkerhetstrusler og sårbarheter

©2009 Universitetet i Bergen . Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen. Besøksadresse: Nygårdsgaten 5. Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 5554829 : eg siktar ikkje så høgt eg siktar ikkje så høgt / kva siktar du til? kva meiner du, kva tenkjer du på? kva siktar du til? kva meiner du, kva tenkjer du på Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samlebetegnelse for teknologi for innhenting, overføring, bearbeiding, lagring og presentasjon av informasjon. IKT er en utvidelse av begrepet informasjonsteknologi (IT), og omfatter i større grad teknologi for formidling av informasjon. Årsaken til at man ser på telekommunikasjon og IT under ett, er at de to teknologiområdene konvergerer (nærmer.

IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter UiB sitt styringssystem er basert på ISO 27001 som er den mest brukte standarden. For de mer spesifikke kontrollpunktene har UiB tatt utgangspunkt i standarden ISO 27002 for sine sentrale rutiner og praksis på området. Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har utarbeidet noen grunnprinsipper for IKT-sikkerhet2 Prinsippene omgjør kravene

Innkjøpsveileder for IKT-utstyr Veiledning om hvilket data- og telefoniutstyr som kan kjøpes inn, dekkes av innkjøpsavtaler og støttet av IT-avdelingens driftsopplegg. Innkjøpsveiledningen omfatter datamaskiner, skrivere og annet datautstyr som er testet og kvalitetssikret av IT-avdelingen Til ikt-møtet stiller blant andre Tor Helleseth, UiB-professor i informatikk, og Bjørnar Tessem, UiB-professor i informasjonsvitenskap. Gard Bang-Olsen framhever at næringslivet i det store og hele stiller med en åpen og interessert holdning overfor UiB Rapporten frå arbeidsgruppa ved UiB, som har vore leia av viserektor Oddrun Samdal, har framheva nettopp Media City som ein ønskeleg stad å samle IKT-faga. Ingen frist Rapporten frå «Arbeidsgruppe for sterkere satsing på IKT og digitalisering» var klar alt i 1. oktober 2017, men det er fortsatt høgst usikkert når det kan bli tatt avgjersler om tettare samarbeid og eventuell samling av. Som student ved UiB trenger du tilgang til en rekke systemer og tjenester for å kunne gjennomføre studiene dine. Når du oppretter studentkonto (også kalt Feide-konto) får du et brukernavn og et passord som gir deg tilgangene du trenger. IKT-reglement For å få studentkonto på Universitetet i Bergen må du kjenne til vårt IKT-reglement

Helseinformatikk Universitetet i Berge

 1. isteren kom med følgende uttalelse: «- Det er for eksempel et paradoks at vi har mange ledige med IKT-utdanning, samtidig som vi har mange ledige stillinger. Det kan tyde på at utdanningen ikke treffer.
 2. Venstre forhandlet 250 nye studieplasser for IKT inn i revidert statsbudsjett i juni. Plassene skulle gå til de institusjonene som hadde fagmiljø, og som kunne tilby studieplasser allerede i høst . UiB var en av disse, og nå har de fått 35 IKT- plasser
 3. policydokument og IKT-reglement for UiB. Universitetsstyret beslutter styrende del. Gjennomførende del som inneholder retningslinjer, prosedyrer og rutiner besluttes av universitetsdirektøren i samråd med rektor eller den de bemyndiger til dette. Den nye personvernlovgivningen innebærer en innføring av EUs personvernforordning (GDPR) i Norge
 4. sikresiden.no er en webapp som gir deg forebyggende informasjon om sikkerhet og hjelp til hva du skal gjøres en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon
 5. IKT-reglement for UiB; Serviceerklæring frå IT-avdelinga; Overordna IKT-sikkerhetspolicy ved UiB; Stragisk plan for IT-avdelingen 2015-20; Ressursar. IT-tenester for gjester; IT-tenester for studentar; IT-tenester for tilsette; IT-tenester for nye studentar og tilsette; Tenestekatalog; Informasjonssikkerheit; Kontakt. Kontaktinformasjon ITA.
 6. IKTPEDMOOC - Pedagogisk bruk av IKT. Dette er oppfølgeren til Norges mest populære MOOC i forhold til gjennomføring! Høgskolen i Østfold tilbyr i alle vårsemestre en MOOC i Pedagogisk bruk av IKT. Dette emnet er 100 % nettbasert og fleksibelt. Emnet koster ingenting utover semesteravgift
 7. arrom 265. Bygning: HF-bygget: Adresse: Sydnesplassen 7, HF bygget (Google Maps)Romnr: 265 (Innendørs-navigasjon)Navn: IKT-se

Universitetet i Bergen - Bachelorprogram i informasjons

 1. Ikt-næringen i Bergen møter representanter for byens ikt-studier, og spørsmålet er: Hva slags kompetanse trenger næringslivet? Kan UiB tilby denne kompetansen? I samarbeid med Bergen Næringsråd og utdanningsinstitusjonene i Bergen inviterer Karrieresenteret stadig til nye lunsjmøter, hvor grunnideen er å knytte byens næringsliv og utdanningsinstitusjoner tettere sammen
 2. Innkjøpsveileder for IKT-utstyr. Veiledning om hvilket data- og telefoniutstyr som kan kjøpes inn, dekkes av innkjøpsavtaler og støttet av IT-avdelingens driftsopplegg. K. Mitt UiB er læringsplattformen ved UiB. Mitt UiB bygger på open source-versjonen av Canvas
 3. Innkjøpsveileder for IKT-utstyr. Lab-IT. Melding og oppfølging av HMS-avvik. Registrering av kjemiske og biologiske stoffer (EcoOnline) System for Risiko og Passord (skifte av passord) på brukerkonto ved UiB. Lagring og sikkerhetskopiering. Felles- og utvekslingsområde (uibfelles) Fellesområde for institutt/avdeling. Fildeling (vedlegg.
Pioner innan algoritmeforsking til UiB | Universitetet i

Kognitiv vitskap er eit fagfelt som studerer intelligente system, korleis dei er bygde opp, korleis dei ulike delane av slike system fungerer, og korleis delane samspeler for å frambringe det vi normalt kallar tenking Innkjøpsveileder for IKT-utstyr. Veiledning om hvilket data- og telefoniutstyr som kan kjøpes inn, dekkes av innkjøpsavtaler og støttet av IT-avdelingens driftsopplegg. UiB som tjenesteleverandør kan tilby webbaserte tjenester som brukerne i andre utdanningsinstitusjoner kan logge seg inn på Dataporten

PED321 20H / Pedagogisk filosofi, IKT En IT-administrator installerer og oppdaterer maskinvare og programvare, og jobber også med nettverk. IT-administratoren passer også på at sikkerheten er ivaretatt og at bedriftens data er sikret mot hacking, virus og tap Vi har til enhver tid flere aktive forum - både større og mindre. I våre forum møtes engasjerte medlemmer for å diskutere bransjens trender, policy-utvikling, lovverk, markedsutfordringer med mer. Som medlem i IKT-Norge har du mulighet å delta i diskusjoner, møter, konferanser og andre arrangement i forbindelse med våre forum og nettverk. Deltakelse er gratis. Vi [

IKT i læring Kurset skal gi innsikt i hvordan IKT kan brukes i undervisning, læringsarbeid og vurdering. Deltakerne vil få innsikt i sentrale temaer som er anvendelige for deres situasjon: pedagogisk bruk av læringsplattform (LMS), videoproduksjon, flipped classroom, formativ og summativ vurdering, digitale tester, samarbeidsverktøy, Web 2.0, PLN, åpent innhold og opphavsrett. IKT. Ad 1.ledd: Forslaget til frist for når All ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot allmennheten skal være universelt utformet er satt til 1.1.2011 i lovforslaget. I forhold til avdelingens ansvarsområder for IKT systemer ved UiB mener Utdanningsavdelingen at 1.1.2011 vil være en overkommelig frist når det. Emnet gir en god innføring i grunnleggende IKT-ferdigheter, og gir uttelling for 15 studiepoeng. Dette er den MOOC-en i Norge hvor flest studenter gjennomfører med eksamen. Emnet er tilrettelagt for deg som har en pedagogisk utdanning rettet mot skole- og barnehagesektoren, eller har startet på en slik utdanning Prioriterer IKT-sikkerhet. De 500 studieplassene kommer med føring fra regjeringen om at utdanningsinstitusjonene særlig skal prioritere IKT-sikkerhet. - Flere aktører har pekt på at vi må sikre sterk kompetanse innen IKT-sikkerhet, og spesielt kryptologi

Helseinformatikk Etter- og videreutdanning

Konferanser 2013 | Universitetet i BergenHvem er vi? – Measuring Online News ContentStudiestart ved Det juridiske fakultet by Universitetet i

Det fremheves også som positivt og viktig at UiB deltar aktivt i sektorsamarbeid med andre UH-institusjoner i Norge, som bruker Inspera Assessment som sin eksamensløsning. UiB deltar sammen med blant andre UiO og NTNU i arbeidsgruppen der ønsket utvikling i eksamensløsningen koordineres og prioriteres. Direktoratet for IKT og fellestjenester Som lærling ved UiB vil du få opplæring og oppgaver tilrettelagt etter læreplanen i IKT-servicefaget. Kvalifikasjoner og egenskaper: Vg1 og Vg2 på videregående skole innenfor Service og samferdsel (Vg1) og IKT-servicefaget (Vg2). Det er tilstrekkelig at Vg2 er påbegynt på søknadstidspunktet. UiB gir tilsagn om læreplas Emner: PED321 Pedagogisk filosofi, IKT Tilhører studieprogram (i 2005): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAPS-PEDIK Master i pedagogikk med IKT: Vår 2005: Aktivt fra 2005 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig:.

ithjel

bora.uib.n Emner: PED321 Pedagogisk filosofi, IKT Tilhører studieprogram (i 2007): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAPS-PEDIK Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert: Aktivt fra 2005 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig:.

NTNUs IKT-infrastruktur skal brukes til å utføre oppgaver knyttet til NTNUs virksomhet. NTNUs IKT-infrastruktur skal anvendes på en måte som ikke strider mot lov, forskrift eller NTNUs interne regler. Bruker skal hindre at andre får tilgang til egen brukerkonto. Bruker skal heller ikke søke å skaffe seg tilgang til andres brukerkonto Nynorskordboka: Vi har dessverre ingen informasjon om ordet 'tilsikte' i nynorskdatabasen. Vanlege feilkjelder: Skrivefeil: Sjekk skrivemåten! Søk i feil ordbok: Bruk Begge-knappen TDT4110 ITGK (2,5) IT1603_IKT Kultur Samfunn (3,5) 4 Teori-delen. Se Fag-likheter NTNU / UiB Utgått. 2016.07.06 RS 2016.07.06 RS: INF112. Systemkonstruksjon 10 TDT4140_SU (3,75) TDT4100 JavaOOP (1,25) IT1901_Prosj1 (5) Se Fag-likheter NTNU / UiB større oppgåver blir løyst i grupper. 2016.07.06 RS 2016.07.06 RS 2016.07.16 RS: INF11 Stillingstittel: Lærling ved UiB: IKT-servicefaget (133439), Arbeidsgiver: Universitetet i Bergen, Søknadsfrist: Avslutte UiB-direktøren: — Flere tall må med. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm ved UiB ser på totaltallene for NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. IKT-systemutvikling, analyse/evaluering og kommunikasjonstjenester, forklarer Thorvaldsen. OsloMet ville bruke mer

Kursoversikt | MOOC

UiBhjelp - ithjel

PED321 Pedagogisk filosofi, IKT: Høst 2009: PED324 Valgfri fordypning IKT-basert masteremne: Vår 2009: PED395 Masteroppgave i pedagogikk: Vår 2009: PED396 Masteroppgave i pedagogikk IKT: Vår 2009: PSYK321A Biologisk- og medisinsk psykologi: Høst 2009: PSYK331B Semesteroppgave, kognitiv psykologi: Høst 2009: PSYK333 Metodekurs 3: Vår 200 en første skisse til hvordan UiB skal følge opp og aktivt arbeide sammen med organisasjonen om å oppfylle strategiens ambisjoner, mål og tiltak. Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert strategi for Universitetet i Bergen 2019 - 2022. Styret ber om å bli forelagt en konkret plan for oppfølging i kommende styremøte. Kjell Bernstrø

IT-avdelingen Universitetet i Berge

Emner: PED322 Forskningsmetode, IKT Tilhører studieprogram (i 2011): Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig) MAPS-PEDIK Masterprogram i pedagogikk, IKT-basert: Aktivt fra 2005 Periodisk evaluering - emne (3-årlig): Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no. Ansvarlig:. IKT-Tjenestekatalog. Tjenestekatalogen er IKT-enhetens operative håndbok. I den finner vi kategorisering, prioritering og driftsregimer for kommunens IT-tjenester. Dessverre er tjenestekatalogen ikke fullt ut ferdig enda, men vi legger likevel ut det vi har kommet fram til så langt

Bygg | Universitetet i Bergen

IT brukerstøtte - ithjel

Fornavn Etternavn - Institutt for informatikk

UiB-ansatt fikk sparken etter brudd på IKT-regle

Ann-Margrethe Mydland - Juridisk direktør / advokatBlended learning i praktisk sykepleie – UiA BetaFremmedspråksenteret
 • Algemeen dagblad.
 • Hva er metaller.
 • Mülldeponie höfen telefonnummer.
 • Spectre meaning.
 • Markedsføringsmetoder mat.
 • John locke liberalisme.
 • Gulrotstuing lavkarbo.
 • Child 44 rollebesetning.
 • Indirekte distribusjon definisjon.
 • Hva heter steppen i ungarn.
 • Spensttrening håndball.
 • Nordseter hytter og fjellstue.
 • Newfoundlandshund finn no.
 • Park and ride karlsruhe hbf.
 • Huawei y6 deksel power.
 • App som ändrar rösten under samtal.
 • Pepperkaker rema.
 • Polersvamp.
 • Nissan leaf dieselvarmer.
 • Bergvik öppettider.
 • Regnskapsfører landbruk.
 • Luftskip engelsk.
 • Nøttestek oppskrift.
 • Damian lewis band of brothers.
 • Vet medisin.
 • Hovne føtter alkohol.
 • Lego star wars 75192 millennium falcon 2017.
 • Stadthaus siegburg öffnungszeiten.
 • Hydrogenkarbonat base.
 • Fuchsschwanz zimmerpflanze.
 • Böttchers gasthaus öffnungszeiten.
 • Eigentumswohnung reckenfeld.
 • Iron maiden tour 2017 norway.
 • Hardanger trebåtfestival 2018.
 • Xbox one s vs xbox 360.
 • Emmaljunga lift madras mål.
 • Eventyret om kroppen vår.
 • Urlaub 2017.
 • Nintendo switch pokémon games.
 • Norges mest solgte brus 2016.
 • Fått hall.