Home

Bi master opptakskrav

Report includes: Contact Info, Address, Photos, Court Records & Review Opptakskrav Ved å trykke på en av linkene nedenfor vil du få opp de opptakskravene som er aktuelle for studiet eller kurset du er interessert i. Bachelor, årsenheter og videreutdannin

Background Profile Found - An Bi

 1. OPPRETT EN SØKNAD . Dersom du ønsker å legge inn en søknad om opptak til BIs studier eller kurs må du gjøre det i vår søkeportal. Denne kommer du til ved å trykke på Søk nå-knappen når du er inne på siden som omhandler studiet eller kurset du ønsker å søke til
 2. Opptakskrav Executive Master of Management. For å få opptak til denne erfaringsbaserte mastergraden og de enkelte masterprogrammene, må du ha både akademisk bakgrunn og arbeidserfaring
 3. Instituttet for finans på BI er rangert blant de topp ti i Europa. Lær fra de beste og få en svært anerkjent utdanning
 4. for å ta master på BI må du først fullføre en bachelor. Når du søker deg inn på bachelor, søker du med karakterene dine fra videregående. Når du søker deg inn på master, søker du med karakterene fra bachelor. BI har ikke publisert karakter-/poenggrensene sine, men gir dem ofte ut hvis du spør
 5. Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø
 6. Nå skal BI tilby «jusøk»-master. Fra høsten tilbyr BI master i forretningsjus og økonomi. UiB-professor Ernst Nordtveit mener de juridiske fakultetene har spilt kortene dårlig ved ikke å satse på det samme
 7. Overgangen til master. Etter tre år vil du ha fullført bachelordelen av siviløkonomstudiet, og være klar til å gå videre til masteren. Der vil du kunne velge mellom syv såkalte majors, som lar deg spesialiserer deg i det fagområdet du syntes er interessant.. Som alle masterprogram på BI, foregår masterdelen av siviløkonomstudiet på engelsk

This master's programme is future-oriented and offers a set of knowledge and skills that blends data science with business subjects. Candidates who can combine highly advanced analytical skills with business and management skills are in high demand by employers today Master programmes Why pursue a master's degree at BI? There are several reasons why you should pursue a master's degree at BI. One of the best arguments is that you will receive an academically solid and highly recognised degree Spesialpedagogikk (master - to år) Poenggrenser Her kan du se tidligere års poenggrenser. Poenggrensene er den karakteren søkerne måtte ha som gjennomsnittskarakter på opptaksgrunnlaget for å komme inn. Du kan lese mer om opptaksgrunnlag på. Du kan velje å føre opp berre dette søknadsalternativet, eller du kan velje å setje opp 1400 Master i regnskap og revisjon som søknadsalternativ to. Du kan endre prioritet mellom masterprogramma fram til søknadsfristen 15. februar. Krav til dokumentasjon. Oversikt over søkeprosessen og viktige fristar . Opptakskrav. 1

In addition, you must meet the general requirements for Master of Science. 1. DEGREE REQUIREMENTS . 1.1 Undergraduate Degree a) A successfully completed Bachelor's degree BI Norwegian Business School offers a preparatory course in Statistics in July/August each year. 2 Utdanningsledelse (master - erfaringsbasert) Søknadsfrist og opptak. Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder. Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke. Svar på tre spørsmål i vår. Corona update: BI's campuses are open for all students and employees . Infection control measures apply. Read our guidelines. Admission requirements Master of Science in Business. This page outlines the specific admission requirements for this programme Søknadsweb åpner 1. februar. Søknadsfristen er 15. april (1. mars dersom du kvalifiserer for tidlig svar eller søker opptak til European Master in Health Economics and Management). Du vil få svar på søknaden din innen 8. juli. Masterprogrammer med oppstart i januar Søknadsweb åpner 15. Du rangeres etter rangeringsreglene i § 31 i NTNUs Forskrift om opptak til studier, hvis ikke styret har fastsatt andre rangeringsregler etter § 31, siste avsnitt.. Karakterkrav som tidligere er fastsatt for opptak til masterprogram, gjelder så lenge annet ikke er bestemt etter § 30 (5).. Flere studier ved NTNU har C-krav for å være kvalifisert

Opptakskrav BI

 1. istrasjon (master - erfaringsbasert) Søknadsfrist og opptak. Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder. Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke. Svar på tre spørsmål i vår.
 2. Biomedisin, master, 2 år. Korleis fungerer menneskekroppen på molekyl- og cellenivå og fysiologisk? Masterprogrammet i biomedisin undersøker korleis vi kan forstå, hindre, diagnostisere og behandle sjukdommar hos menneske..
 3. Corona update: BI's campuses are open for all students and employees . Infection control measures apply. Read our guidelines. Admission requirements MSc in Leadership and Organisational Psychology. In addition, you must meet the general requirements for Master of Science. 1. DEGREE REQUIREMENTS
 4. istrasjon (bachelor) eller tilsvarende i tråd med NRØA sin rammeplan innenfor økonomi og ad
 5. Ta Master på et år i Leeds Metropolitan Univeristy i england eller to år på BI i Norge . Linjen er Markedsføring og ledelse på Bi og Internasjonal Business i Leeds Met. Hva er sterkest av de to gradene med tanke på fremtidig ansettelse (sånn rent overfladisk)

Skriv inn brukernavn og passord. Glemt passord? Glemt brukernavn Hei! For å få opptak til alle Bachelorstudier ved Handelshøyskolen BI må du ha generell studiekompetanse. For opptak til Bachelor i økonomi og ledelse (siviløkonomstudiet) er det i tillegg krav om matematikk. Konsekvensene av Kunnskapsløftet er blant annet at utregningen av konkurransepoeng fra og med høsten 2009, gir færre mulige oppnådde poeng. Videre regner vi ut gjennom

Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år) Søknadsfrist og opptak. Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder. Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke. Svar på tre spørsmål i vår. Master i samfunnsøkonomi, toårig Opptakskrav. Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. For deg med utenlandsk utdanning er søknadsfristen 1. mars. Du søker om via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp 25 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak Opptakskrav Det spesielle opptakskravet til master i økonomi og administrasjon er minst 120 studiepoeng innen økonomi og administrasjonsfag, som spesifisert i anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Økonomiutdanning, faglig fordypning og lederutvikling i internasjonal toppklasse. NHH gir deg attraktiv kompetanse, unike erfaringer og sto Da må du dokumentere at manglende opptakskrav blir dekket innen studiestart, 31. august 2020. Hva er betinget opptak? Vi kan i 2020 gi opptak til master til søkere som mangler inntil 15 studiepoeng eller et enkeltemne som er større enn 15 studiepoeng i sin bachelorgrad, på grunn av forhold knyttet til koronavirus ((SARS-CoV-2)

Søknad og opptak BI

Forøvrig ranket BI som nummer 35 i år på Financial Times sin liste over beste busineshøyskoler i Europa. NHH ranket som nr. 38. På kåringen over beste master in management programmene i verden fra det anerkjente magasinet «The Economist» kom BI som nummer 17 og NHH som nummer 26 Bi master More than a thousand vacancies on Mitula. More than a thousand job vacancies on Mitula. Bi master Det er ulike opptakskrav og reglar for poengrekning om du skal søkje fagskole eller høgskole og universitet. Om du dekkjer opptakskrava og kor mange poeng du har avheng derfor av kva for studium du skal søkje Opptakskrav. 1. Søkarar med master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Du må ha ei fullført mastergrad i økonomi og administrasjon, eller tilsvarande, med karakteren C eller betre i minst 60 av studiepoenga. Masteroppgåva skal vere inkludert i dei 60 studiepoenga

Executive Master of Management BI

Skal du søke masterprogrammer og videreutdanninger ved USN, må du søke via Søknadsweb. Søknadsweb er en nettbasert tjeneste hvor du registrerer søknad og laster opp dokumentasjon, samt får svar og takker ja eller nei til et eventuelt tilbud om studieplass eller ventelisteplass Master i musikk fokuserer blant annet på læringsprosesser i ulike typer ensembler, basert på studentenes egne erfaringer og bruk av musikk i ulike praksisfelt. Studentene skal utvikle en forståelse av medvirkning gjennom styrte gruppeprosesser, både teoretisk og praktisk. De skal også skape en arena for utveksling av idéer Master i barnehageledelse Beskrivelse av studiet Mastergradsstudium i barnehageledelse (120 studiepoeng) skal kvalifisere studentene til å ta lederstillinger innen barnehagesektoren på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet i arbeidet

Master i diakoni har et omfang på 120 studiepoeng, fordelt på 6 emner á 15 stpstudiepoengog et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng (masteroppgaven). Opptakskrav. Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor et helsefaglig, sosialfaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig fagområde Opptakskrav. Opptak til toårig master krever bachelorgrad eller jevngod utdanning på minst 180 studiepoeng, samt relevant faglig fordypning (se under detaljerte opptakskrav på programsidene), og minimum karakter C i snitt fra høyere utdanning Er ferdig med en bachelor (innen helse-/samfunnsfag) høsten 2014,og tenker litt på muligheten for ta en master senere. Ser at krav for opptak til master (2-årig) ofte er minimum C i snitt fra bachelorgraden. Finnes det noen 2-årige mastergrader innen samfunnsfag eller helsefag,el.lign,der det ikk.. Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon Ta enkeltemner eller en hel master i organisasjon og ledelse samtidig som du jobber. Du bestemmer selv progresjonen i studiet ditt

Master i finans BI

Er det noe karaktersnitt for å ta master på BI

Handelshøyskolen BI utdanning

Opptakskrav til påbygningsstudier ved NIH. Sist oppdatert 27. oktober 2020 \ Tekst: Halvorsen, Thomas Skriv ut. For opptak til studier ved NIH blir søkere rangert ut fra karakterer fra tidligere utdanning. Er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil karakterer danne rangeringsgrunnlaget Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt Generell studiekompetanse (GENS) og: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2 Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester er en studieretning innenfor vår master i klinisk helsearbeid. Dette er et tverrfaglig studium som skal bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetanse forøvrig til å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene

Opptakskrav til master. Opptakskrav til master finner du på lærestedets hjemmeside. Søknadsprosess Bachelor. Du søker online via søkeportalen Optagelse.dk. Søknadsfristen er 15. mars. Du finner veiledning til hvordan du søker på studier i Danmark på ANSAs hovedside om Danmark. Master. Du søker online via lærestedets nettside Samfunnsøkonomi, master, 2 år Ein mastergrad i samfunnsøkonomi gir ei solid fagleg fordjuping, inngåande kunnskap om empiriske metodar og analyse, og evna til å gjere sjølvstendige samfunnsøkonomiske analysar OVERGANGEN TIL MASTER. Etter tre år vil du ha fullført bachelordelen av siviløkonomstudiet, og være klar til å gå videre til masteren. Der vil du kunne velge mellom syv såkalte majors, som lar deg spesialiserer deg i det fagområdet du syntes er interessant. Som alle masterprogram på BI, foregår masterdelen av siviløkonomstudiet på. Glemt brukernavn og / eller passord kan hentes etter å ha trykket «Logg inn». Benytt ditt S-nummer som brukernavn i neste steg hvis du er en eksisterende student eller har studert ved BI innen de siste to år Hei, jeg skal ta 2-årig master i økad(siviløkonom) og lurte på hva dere hadde gjort i min situasjon? Jeg kan enten studere på nydalen i Oslo hvor jeg har allerede fått en leilighet av SIO og bo ikke så langt fra familien da de holder til på østlandet eller reise til Bergen hvor jeg pdd har ingen.

Opptakskrav: Bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg/anlegg, husbyggingsteknikk, konstruksjonsteknikk og VVS/energiteknikk eller lignende med minst 25 studiepoeng matematikk, 5 studiepoeng statistikk og 7,5 studiepoeng fysikk. Søkere med andre fagkombinasjoner (energi og miljø, brann, etc) vurderes særskilt European Master in Health and Physical Activity. utstedt bachelorgrad; minimum 120 studiepoeng idrettsfag; gjennomsnittskarakter må være C eller bedre i hele opptaksgrunnlaget (180 studiepoeng) Minst 30 studiepoeng innen fysisk aktivitet og helserelaterte emner. Med fysisk aktivitet og helserelaterte emner menes Master i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider Opptak på 3. studieår på Master i familieterapi og systemisk praksis Hvis du allerede har fullført videreutdanningen i familieterapi og systemisk praksis (60 studiepoeng), kan du søke om plass fra og med 3. studieår på masterprogrammet (studieprogram MAFAM 4032 og 4033 i lokalt opptak )

Nå skal BI tilby «jusøk»-master - Rett2

Master i innovasjon gir deg kunnskap til å forstå, utvikle og tilrettelegge for nyskaping i virksomheter. Studiet gir deg kompetanse enten man ønsker å jobbe i det private, det offentlige eller innen frivillighetssektoren Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine

Ledelse er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse. Gjennom å utvikle et helhetlig, tverrfaglig og etisk reflektert perspektiv på ledelse, organisering og styring, lærer du å beskrive og forstå hvordan organisasjoner fungerer i ulike kontekster, og hvordan lederen kan være med på å påvirke dette MBA-studiet omfatter 90 studiepoeng (sp). Av disse er 40 sp obligatoriske emner. Utover dette velger du 20 sp fordypning, enten fra valgemnene i programmet (nedenfor), eller fra andre utdanninger slik at du får et skreddersydd og relevant program for deg og din karriereplan

Master Påbyggingsstudium. Varighet 2 år. Studiepoeng 120. Omfang Heltid. Start Høst 2022. Studiested Kristiansand/Grimstad. Legg til Mine studier. Søk lokalt opptak. Opptakskrav Opptakskrav Se utfyllende regler for opptak. Søkekoder. Anestesisykepleie: 9905 Intensivsykepleie: 9906. Mange velger å ta mastergraden i Storbritannia for å kunne spisse kompetansen sin, ta mer spesialiserte mastergrader enn det som finnes i Norge, i tillegg til å få den internasjonale erfaringen og språkkunnskapen som arbeidsgivere søker. I Norge er vi vant med såkalte «integrerte mastergrader», altså et femårig masterstudie der man tar tilsvarende bachelor- og mastergrad i ett. BI Open Archive. Nye registreringer. Limseth, Amanda Cecilie Limseth (Master thesis, 2020) Businesses will always have a certain amount of customers leaving for various reasons, whether it's for another competitor or because their perception of value isn't met Mastergraden består av 120 studiepoeng hvorav: I) Obligatoriske emner uavhengig av valgt spesialisering (30 stp.): AOS300 Mitt lederskap, 5 stp; BUS335 Corporate Strategy - Alliances, Mergers and Acquisitions, 10 stp.; BUS360 Taxes, Inequality and Sustainability I, 5 stp.; PHI301 Bedriftens samfunnsansvar, 5 stp.; BUS345 Forskningsmetoder i økonomi og administrasjon, 5 stp Opptakskrav: Opptakskravet til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. For søkere med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april. Studiet er adgangsbegrenset, og det er 150 studieplasser. Kvoter: Det er egen kvote for søkere som kan dokumentere nordnorsk/samisk tilknytning. For nærmere informasjon om dette, se Samordna opptak

Siviløkonom BI

 1. Master i USA. Det sies at erfaring fra utlandet nå sees på som en selvfølge når det rekrutteres til nye stillinger. Å velge å ta en mastergrad eller en doktorgrad i USA vil derfor uten tvil gi deg verdifull erfaring og kunnskap du ikke ellers ville fått
 2. Title: Executive Master of management 2018-2019 , Author: BI Norwegian Business School, Name: Executive Master of management 2018-2019 , Length: 32 pages, Page: 1, Published: 2018-03-16 Issuu.
 3. istrasjon, master Jeg trodde egentlig jeg skulle bli ingeniør, og tok realfag på videregående. Men så fant jeg ut at det var søsteren

Video: Master of Science in Business BI

Master programmes and individual courses BI

Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt. Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program Bi master More than a thousand vacancies on Mitula. Bi Master

Poenggrenser - Spesialpedagogikk (master - to år

Barnehagevitenskap - master; Opptakskrav; MENY. Retningslinjer for opptak. Publisert 07.02.2020. Retningslinjer for opptak. Forskrift for opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger. Ufyllende regler for master i Barnehagevitenskap. Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 300 studiepoengs (5 års) omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til § 6. Unntatt fra denne bestemmelsen er arkitektutdanningen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo som skal være 330 studiepoeng (5 ½ års) omfang. Del paragra Spesialpedagogikk - master; Opptakskrav; MENY. Retningslinjer for opptak. Publisert 26.11.2019. Retningslinjer for opptak. Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger. Utfyllende regler til master i spesialpedagogikk. Hvordan søke Samordna opptak > Opptakskrav og poeng > Poenggrenser tidligere år; Kontakt Søkertall. Om Samordna opptak Ofte stilte spørsmål Personvernerklæring. Ansvarlig for denne siden. Samordna opptak. Logg inn Logg ut meny. Administrer dette dokumentet. BI Open Archive. Nye registreringer. Internprising av immaterielle eiendeler Berg, Trine Iren Bjørck (Master thesis, 2020) Oppgavens team er en analyse av hvordan OECDs oppdatere retningslinjer etter BEPS arbeidet, vil påvirke internprising av immaterielle eiendeler. BEPS arbeidet.

Master i utlandet. Du kan også velge å ta en master i utlandet. På utenlandske universiteter deles mastergradene gjerne opp i Master of Philosophy (Mphil), Master of Arts (MA) og Master of Science (Msc). Det er alltid viktig at man er sikker på at den mastergraden man tar har validitet i Norge Opptakskrav For opptak til ph.d.‐utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Nord kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak

Ansgar Teologiske SUPP HOVED Høgskole ORD ORDF ORD ORDF ----- ----- ----- ----- ----- ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk Alle Alle Alle Alle ATH 255418 Interkulturell forståelse Alle Alle Alle Alle ATH 255437 Musikkteknologi Alle Alle Alle Alle ATH 255480 Teologi Alle Alle Alle Alle ATH 255752 Psykologi 49.1 85 44.2 47 50.2 221 45.6 123 ATH 255777 Musikk Alle Alle Alle Alle. Daglig rapporteres det om katastrofer, nødsituasjoner, kriser og skadelige hendelser - enten i vårt nabolag eller langt borte fra vår hverdag. Eksempler på dette er store ulykker, terrorisme, skipsforlis, og naturkatastrofer. Hendelsene er like forskjellige og sammensatte som årsakene. Dette krever forebygging og håndtering på ulike nivå. På masterstudiet i samfunnssikkerhet lærer. Informationen zum Masterstudium - dem fachwissenschaftlichen Master und dem Master of Education - an der Universität Bielefeld Master i endringsledelse. Master in Energy, environment and society. Master in International Hospitality Management. Master i sosialfag. European Master in Social Work with Families and Children (MFAMILY) Nordic Master in Social Work and Welfare. Masterstudier ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet 2020: Master i teknologi, Applied Data. Opptakskrav for master i sosialfag Del artikkel: Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt, jf. masterforskriftens § 2d)

Les om universitetene og finn opptakskrav på Ug.dk. Opptak til bachelor. Til bachelorutdanningen i Danmark kan du søke på to ulike kvoter. Universitetene tar opp studenter via kvote 1 og kvote 2. Du blir automatisk vurdert i kvote 1 først, og deretter i kvote 2 dersom du ikke har høyt nok karaktersnitt. Du søker med førstegangsvitnemål Hei, jeg heter Andrea. Jeg er 25 år, har to små barn på 1 og 4, en mann, et halvt hus og en leasing bil. Jeg studerer første året master i folkehelse på høgskolen i Elverum og har tidligere tatt idrettsvitenskap på høgskolen i Lillehammer Opptakskrav. Generell studiekompetanse: for å kunne søke studier i Sverige må du ha grundläggande behörighet.; Grundläggande behörighet for nordmenn som søker til Sverige består av: førstegangsvitnemål + internasjonal engelsk (SPR3008/3009) eller engelsktest + matematikk teoretisk eller praktisk Vg1 + Vg2 (224 årstimer) Les mer om Grundläggande behörighet på Antagning.s

Opptak master i økonomi og administrasjon NH

Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor Som leder har du sannsynligvis gjort deg verdifulle erfaringer innen organisasjon og ledelse Studiet i endringsledelse handler om hvordan vi kan forstå og påvirke endringsprosesser innenfor offentlig, privat og ideell virksomhet

MSc in Strategic Marketing Management BI

Av prof. og programansvarlig Sigrid Røyseng Handelshøyskolen BI har utviklet et Master of Management-program i Kulturledelse som starter opp høsten 2016. Sigrid Røyseng Flere kulturbransjer gjennomgår for tiden omfattende endringer av både økonomisk, teknologisk og samfunnsmessig art. De siste ukene har kulturlederes rolle og synlighet blitt hyppig debattert i mediene For opptak til erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentig sektor (MPA) gjelder følgende opptakskrav: Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning

Søknadsfrist og opptak for Utdanningsledelse (master

Opptakskrav. Tre-årig bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende, norsk autorisasjon som sykepleier og minst to års somatisk yrkespraksis som sykepleier fra spesialisthelsetjenesten etter autorisasjon. Tilleggspoeng og rangering for opptak til master i intensivsykepleie. C-Krav It will enhance your skills by offering you comprehensive knowledge on Power BI Desktop, Power BI Online, and the required hands-on experience for solving real-time industry-based Power BI projects. As we progress through this course, you'll learn to unleash the capabilities of Power BI to perform a comprehensive analysis of data from multiple sources and present the data using the perfect. Opptakskrav og dokumentasjon. Veiledning til Søknadsweb. Logg på Søknadsweb. Steg 2: Meld deg til ledige emner i informatikk og realfag fra 12. januar kl. 9. Fra 12. januar kl. 9 kan du søke på enkeltemne i realfag i Studentweb. Først-til-mølla-prinsippet gjelder, og du får svar med én gang. Noen emner har krav til forkunnskaper This paper is a Preliminary Master Thesis Report for MSc in Business at BI Norwegian Business School in Oslo, majoring in strategy. The proposed master thesis will focus on strategy for innovation in the Norwegian. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID (Master).Studiet går under: Pedagogiske fag.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 44 relaterte studier til utdanningen SPESIALPEDAGOGIKK, DELTID (Master)

Det er noen avvik på denne regelen. Sjekk derfor på hva det står under «opptakskrav» på det aktuelle emnet/studiet. Opptaksdokumentasjonen laster du opp på Min side under last opp dokumentasjon, eller sender per post til: Høyskolen Kristiania Nettstudier PB 1190 Sentrum 0107 OSLO Merk konvolutten med Oppta Skaff deg internasjonal erfaring. Studenter ved bachelorstudiet i jus kan også delta på ett eller flere av universitetets internasjonale sommerkurs.. Mer om videre utdanningsmuligheter. Etter fullført bachelor kan du også søke deg inn på master i rettsvitenskap via Samordna opptak og fortsette med juristutdanning ved Universitetet i Oslo (UIO), Universitetet i Tromsø (UIT) eller. En master i sosialfag med studieretning sosialt arbeid gir deg innsikt i det sosialfaglige feltet. Både utviklingen og funksjonen til velferdstjenestene, men også utviklingen av sosialt arbeid som eget kunnskapsområde og vitenskapelig fag. Studiestart. Opptakskrav og poeng

Financial Times' 2019-liste over verdens 100 beste mastergrader innen økonomi og administrasjon byr på få overraskelser. De tre øverste plassene går til University of St. Gallen i Sveits, HEC i Paris og London Business School, og slik har toppsjiktet sett ut de tre siste årene, bortsett fra at sistnevnte skole måtte tåle en fjerdeplass i 2017 Du kan lese mer om poengberegning og opptakskrav på Samordna opptak sine nettsider, www.samordnaopptak.no. Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt Samordna opptak på telefonnummer 815 48 240. Del på sosiale medier: Skrevet av Redaksjonen, ung.no Sist oppdatert: 21.02.2017 Master of management (MM) er en mastergrad innen organisasjon og ledelse. Vanligvis er MM et toårig studium [trenger referanse] som bygger på en grunnutdanning, eksempelvis en bachelor.Graden kan nås gjennom en rekke programmer, tilpasses studenter interessert i bedriftsledelse, og kan omtales som en lederutdanning Studerer du farmasi, lærer du hvordan legemidler lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan de kan forebygge og behandle sykdom. Studiet passer for deg som har interesse for både naturfag og mennesker Her finner du alt av informasjon om utdanning innen LEDELSE, DELTID (Master).Studiet går under: Økonomi, marked og administrasjon.Det er 3 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 3 studiesteder. Det er registrert 105 relaterte studier til utdanningen LEDELSE, DELTID (Master)

 • Nokia 6 prisjakt.
 • Ving norge as.
 • Stallbokser til salgs.
 • Rammer trondheim.
 • Amedia, ansatte.
 • Bmw modellbil.
 • Jahreshoroskop 2018 waage 3. dekade.
 • Skjeden.
 • Heathrow to london.
 • Ausdruckstanz berlin.
 • Iga japan.
 • Eple med kanel og sukker.
 • Søknad om depositum nav.
 • Isabell horn mann.
 • 2 sits soffa billig.
 • Sophie kinsella shopaholic band 9.
 • Døgnvill dessert.
 • Bsa protein.
 • Wann meldet sich die ex freundin.
 • Hvordan style bolig for salg.
 • Forskjell på paracet og panodil.
 • What is a cover letter journal submission.
 • Stör kaufen preis.
 • Risikoanalyse brann.
 • Windows 10: speicherort hintergrundbilder.
 • Split priser.
 • Bora bora luxury villas.
 • Largest eagle to have ever lived.
 • Gothaer lebensversicherung kündigen adresse.
 • Fortetning definisjon.
 • Marcialonga 2018.
 • Studentenwohnung hildesheim.
 • Middle trapezius.
 • Montere baderomsskap.
 • Yamaha r6 specs.
 • Energi treningssenter askøy.
 • Precio aqualand torremolinos.
 • Madonna kinder adoptiert.
 • Tog arlanda stockholm.
 • Muc airport.
 • Operere talgcyste.