Home

Årsplan kroppsøving 7. trinn

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i faget. Elevane viser og utviklar kompetanse i kroppsøving på 5., 6. og 7. trinn når dei deltek og lærer i varierte bevegelsesaktivitetar, praktiserer reglar for aktivitet og spel, og forstår ulikskapar mellom seg sjølve og andre Oslo kommune Utdanningsetaten Bøler skole ÅRSPLAN TEMA/FAG Kroppsøving SKOLEÅR 2020/2021 TRINN 7. LÆRERE Anders Cramer UKE Periode KOMPETANSEMÅ ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN - 2018/2019 Faglærer: Kenneth Refvik MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING FAIR PLAY • •Elevene •skal følge regler og prinsipper for samhandling og utøve fair play. fotballcup) •Fair play Jobbe med dette i alle timer Jobbe med dette på aktivitetsdager og i turneringer (for eksempe

Kompetansemål etter 7

Larsgården skole. Årsplan i kroppsøving, 7.trinn.. Uke Tema Mål. 35. 36. Ballspill/ kondisjon. Ute. 37. 38 Friidrett/utholdenhetstreni. 39 ng/ styrketrening. 40. Ressursar for dette faget. Oversettelse av læreplan i kroppsøving (KRO01-05) Hva er nytt i kroppsøving? Kjennetegn på måloppnåelse - kroppsøving Svømmedyktig.n ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN 2014 ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 7. TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Geir Børge, Elisabeth Kallevik Læreverk: Udir UKE TEMA. Årsplan Kunst og håndverk 7.trinn 2018-2019 Årsplan i norsk 7. trinn 2018-2019 Årsplan kroppsøving 7.trinn 2018-201

 1. Halvårsplaner 7. trinn - høsten 2019. KH halvårsplan høst 2019 : Engelsk halvårsplan høst 2019 : Inn på tunet halvårsplan høst 2019 : KRLE halvårsplan Høst 2019 : Kroppsøving årsplan 2019-2020 : Mat og helse halvårsplan høst 2019 : Matematikk halvårsplan Høst 2019 : Naturfag årsplan 2019-2020 : Norsk halvårsplan Høst 2019
 2. Årsplan i kunst og håndverk for 5-7.trinn skoleåret 2017-2018 : Læreplan i musikk 7 årstrinn : Årsplan kroppsøving mellomtrinnet 2016-2017 : Årsplan 5-7 krle 2016-2017 A versjonen læreverk VIVO : Årsplan i naturfag 5.trinn 2016-2017 : Årsplan i norsk 5.klasse16-17 : Årsplan matematikk 5.trinn 16-17 : Årsplan samfunnsfag 5 til 7.
 3. Aktivitetskassen - Din verktøykasse for kroppsøving og fysisk aktivitet. Barna lærer gjennom fysisk aktiv læring å gjenkjenne bokstavenes lyd og egenskap og å stave lette ord
 4. Årsplan kroppsøving, 5. - 7. trinn ved RYE SKOLE 2018-2019 Idrettsaktivitet Hovudområdet idrettsaktivitet omfattar eit breitt utval av idrettar, dansar og alternative rørsleaktivitetar. Det skal leggjast vekt på rørsleleik, og på skapande og utøvande aktivitet tilpassa føresetnadene hos elevane
 5. Engelsk årsplan 10. trinn : Innsats for andre årsplan : KRLE årsplan 10. trinn : Kroppsøving årsplan 10. trinn : Kunst og håndverk årsplan 10. trinn : Matematikk årsplan 10. trinn : Musikk årsplan 10. trinn : Naturfag årsplan 10. trinn : Samfunnsfag årsplan 10.trinn : Spansk arsplan 10 trinn (2) Årsplan og vurderingskriterier i spans
 6. Årsplan i naturfag 7.trinn. Kroppsøving. Læreplan kroppsøving 5. trinn. Musikk. Læreplan musikk 5.-7. trinn. Kunst og Handverk. Fagplan i kunst og handverk 5.-7. trinn. Mat og Helse. Kontaktinformasjon. Besøks - og postadresse: Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol Kommunenummer 3041

årsplan_kroppsøving_10.trinn_2019-2020.pdf: Mat og Helse X: Årsplan_mat_og_helse_2019-20.pdf X: Kunst og håndverk: Årsplan_kh_8.trinn.pdf X Årsplan_kh_10.trinn.pdf: Spansk Årsplan_Spansk_8.trinn_2019_2020.pdf Årsplan_9SPA_2019-20.pdf Årsplan_Spansk_10.trinn_2019-20.pdf: Tys Årsplan for skoleåret 2019/2020 Skoleåret 2019/20 består 7. trinn av 59 elever fordelt på 3 grupper med hver sin kontaktlærer. 7a: 22 elever Camilla Onstad (Norsk og samfunnsfag) 7b: 20 elever Line Sørensen Hagen (Matematikk, kroppsøving og mitt valg) 7c 17 elever Ida Merete Sørum Fjeld (Engelsk

Årsplan i kroppsøving, 7

 1. Her finner du årsplaner for 5. - 7. trinn ved Breivikbotn skole 2014/2015
 2. Årsplan 8 trinn kroppsøving 2019-2020. Årsplan 8 trinn engelsk 2019 2020. Årsplan 8. trinn matte 2019 2020. Årsplan 8.trinn KRLE 2019 2020. Årsplan 8 trinn tysk 2019 2020. Årsplan 8 trinn spansk 2019 2020. Årsplan 8 trinn norsk 2019 2020. Årsplan 8-10 trinn design og redesign 2019 2020
 3. Hovedområder 5-7. trinn Idrettsaktivitet Hovedområdet idrettsaktivitet omfatter et bredt utvalg av idretter, danser og alternative bevegelsesaktiviteter. Det skal legges vekt på Microsoft Word - Årsplan kroppsøving 5. trinn 2016-2017.docx Created Date
 4. VEILEDENDE ÅRSPLAN I KROPPSØVING 3.TRINN ( Endringer kan forekomme) SKOLEÅRET 2015-2016 Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering Ukentlig -Utføre grunnleggende bevegelser som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfoldelse og organiserte aktiviteter. -Følge trafikkregler for fotgjengere og syklister
 5. Hjemmesiden for Vågsetra barne- og ungdomsskole. André Sætervik Lærer: Epost arb.: Mobil: 45266287 : Lisa Kalvø Lærer: Epost arb.
 6. Årsplan for gym 2. trinn. Skoleåret 2017/18 Annette Mikkelsen 6/9 2017 . Dato Uker Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnleggende ferdigheter Vurdering 34-39 Leke og være med i aktiviteter i varierte miljø der sanser, motorikk, koordinasjon blir utfordret

TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Linn - Olav Arntzen Læreverk: Vi i verden 6 og 7 av Berg, Børresen og Nustad, Cappelen forlag Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet - 2006 og vektlegger hva elevene skal ha tilegnet seg etter 7. trinn Årsplan KRLE, 1. trinn 2018-2019 8 Vinterferie 9 Etikk 10 Filosofi 11 12 Hinduismen Kunne fortelle om en av hinduismens guder og. Årsplan i kroppsøving, 6.trinn Årsplan for 4. trinn Ormestad skole - side 2 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRFAGLIG TEMA: Vennskap FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne NORSK samtaler og komme med nye innspill. SPRÅK, KULTUR OG LITTERATUR Beskrive ordklasser og deres funksjon Årsplan i Kroppsøving, 1. trinn 2018-2019 51-52 Matteleker i klasserommet Juleferie 1-3 Stasjoner Kunne bruke småredskaper og apparater fra tradisjonelle og alternative bevegelsesaktiviteter 4-7 Skøyter Kunne bruke skøyter. Jeg kan gå på skøyter 7.trinn. årsplan 7 KH 2019,2020. årsplan m&h 2019,2020. Årsplan Engelsk 2019 -2020 - 7.tr. ÅRSPLAN MUSIKK 7. 2019-2020. Årsplan samfunnsfag 7.kl 2019-2020. Trykk på Office 365-logoen for å logge inn. Trykk på bildet for å komme til nullmobbing.no

Læreplan i kroppsøving (KRO01-05) - Udi

Undervisningsopplegg og ressursbank i kroppsøving. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet Læringsressurser fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Sykkeldyktig.no Her vil du som lærer finne alt du trenger av læringsmateriell for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen Årsplan for 7.trinn, skoleåret 2006/2007. Norsk Norsk . gram-matikk Matte Engelsk Sam.fag Nami/ Uteskolen sees først og fremst i sammenheng med natur og miljøfaget og kroppsøving, men uteskolen vil også være relatert til norsk, sam.fag, Årsplan/halvårsplan for 7. Årsplan Kroppsøving 2019 - 2020 Årstrinn: 10. årstrinn Lærer(e): Gro Stefferud og Marius Wathne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Idrettsaktivitete Kroppsøving årsplan 10. trinn : Årsplan i tysk, 10. trinn 2019 - 20 : Norsk arsplan2018-2019 : Engelsk årsplan 10. trinn : Arsplan i fransk 10.trinn : fysak arsplan 10. trinn 2018-19 Årsplan i FYSAK 10.trinn: 10. trinn årsplan musikk 18-1 Halvårsplan vår 2019. 1. trinn. Norsk : Engelsk : Matematikk : Samfunnsfag : Naturfag : KRLE : Kunst og håndver

Østerås skole Bærum kommune. Årsplaner for 8. trinn. Engelsk : Fransk : KRLE : Kroppsøving : Kunst og håndver 6.-7. trinn. Årsplan kristendom. Årsplan kroppsøving. Årsplan kunst & håndverk. Straumfjordnes skole er en kristen friskole som ligger i vakre Straumfjorden i Nordreisa kommune. Vi har i dag 80 elever som kommer fra hele kommunen. Kontaktinformasjon . Tlf. rektor: 918 01 336

Årsplan I Kroppsøving for 7

 1. KROPPSØVING årsplan 6.-7.trinn (2012-2013): 6-7kr12-13.doc MAT & HELSE halvårsplan 6.-7.trinn (vår 2013): 5-7mh12-13v.doc MUSIKK halvårsplan 6.-7.trinn (haust 2012): 4-7mus12-13h.do
 2. 7. trinn Velg kapittel 1 1 Hva er språk 2 2 Nabospråk 3 3 Dialekter 4 4 Språklige bilder 5 5 Språk fra scenen 6 6 To skriftspråk 7 7 Språk og kultur 8 8 Språk på skjerm 9 9 Språk som påvirker 10 10 Kreativ med språk. Øv på skriving.
 3. Norsk 5-7 i Skolen fra Cappelen Damm - vår nye digitale tjeneste Vil du arbeide litt digitalt, ganske digitalt eller helt digitalt? Med Skolen fra Cappelen Damm er det opp til deg. Innholdet i tjenesten har en tydelig struktur med årsplan for det enkelte trinn
 4. Eivind Øygarden Kontaktlærer 7.trinn Kontaktlærer, IKT-ansvarlig og trinnleder 5-7. Vis e-postadresse Tlf. arb.: 37013600 : Besnik Rama assisten
 5. Årsplan KRLE 6. trinn 2020-2021 Thomas : Årsplan Kroppsøving 2020-2021 6 trinn : Årsplan Engelsk 2020-2021 6. trinn : Vis alle.
 6. Årsplan mat og helse 6.trinn : Årsplan kroppsøving 6.trinn 2019-2020 : Årsplan KRLE 6.trinn 19-20 : Årsplan Engelsk 6.trinn 19-20 : Årsplan Norsk 6.trinn 19-20 : Årsplan Matematikk 6. trinn 19-20 : Årsplan Naturfag 6. trinn 19-20 : Årsplan Samfunnsfag 6.trinn 19-20 : Årsplan i Musikk 6. klasse 19-2
Øvre Slettheia skole - 3Vågsbygd skole - Orienteringsdag i Vågsbygdskauen

Han har tidligere arbeidet med grunn- og videreutdanning av matematikklærere og utvikling av nasjonale kartleggingsprøver i matematikk. Han var leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Alseth er forfatter av læreverket Multi og Tall og tanke 2 Matematikkundervisning 5. - 7.trinn Her finner du årsplaner for 3. og 4. trinn ved Breivikbotn skole 2014/2015 trinn) Eleven skal kunne utføre grunnleggende teknikker i svømming på magen, på ryggen og under vann. (7. trinn) Flyte Gli Fremdrift svømmedyktighetsmerker Dykke 200 m Se egen årsplan i svømming. Muntlig tilbakemelding og utviklingssamtalen. Jobbe med å oppnå (kan kjøpes) Elevene som ikke mestre Forslag til årsplan Velkommen tilbake til nytt skoleår! Her finner du forslag til årsplaner for Explore. Explore 1. trinn (pdf, 108,65 kB) Explore 2. trinn (pdf, 138,96 kB) Explore 3. trinn (pdf, 7,38 MB) Explore 4. trinn (pdf, 70,55 kB) Explore 5.

Årsplan kroppsøving 8-10 1718 : Norsk årsplan 2017-2018 : Årsplan utdanningsvalg for 8.-9. trinn 2017-2018 : Årsplan matematikk 8 klasse 2017-2018 : Årsplan i kunst og håndverk 8.-10.trinn skoleåret 2017-2018 : Læreplan i musikk 7 årstrinn : Årsplan kroppsøving mellomtrinnet 2016-2017 : Årsplan engelsk 7.klasse 2016-2017 : Årsplan. Årsplan norsk 2 trinn salto. Norsk 1-7 Ny utgave av læreverket Salto er tilpasset ny læreplan i faget. Her kan du lese om hva som er nytt, du kan titte i bøkene og du får se hvordan du kan bruke Salto i din norskundervisning. Produkter Om Salto Aktuelt Revidert i 2.trinn: 3.trinn: 4.trinn

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 6.TRINN 2011 - 2012. Elevane har dobbeltime kroppsøving torsdagar 1. og 2. time Tar du masterretningen kroppsøving som del av grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn, får du en fordypning som gjør deg til en ressursperson i kroppsøving på små- og mellomtrinnet. Som kroppsøvingslærer bidrar du til kroppslig læring, mestring og bevegelsesglede

ÅRSPLAN FOR 3

Årsplan 2020-2021. AKS nyhets avis SisteNytt Våre tilbud. Skolestart 2020. Aktivitetsstasjoner. Månedsbrev. Koding på 4. trinn. Program i feriene. Våre baser. Base Kroken 1.-2.trinn. Base Kjellern 3.-4.trinn. Base Maurtua spesialgruppe. AKS Nordtvet er på nett. Fysisk aktivitet. Kunst kultur og kreativitet. Natur miljø og bærekraftig. ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 3. TRINN 2017/18 Faglærere: Line Maria Bratteng og Margrethe Biribakken Strand Emne/ tema Tidsbruk Dette sier L-06 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Læringsmål Lærestoff/ kilde Lokal forankring Ekskursjoner o.l. Svømming Hele året, annenhver uke - leike og utføre grunnleggjande øvingar me Trinn 1 - 2030; Trinn 2 - 2029; Trinn 3 - 2028; Trinn 4 - 2027; Trinn 5 - 2026; Trinn 6 - 2025; Trinn 7 - 2024; Trinn 8 - 2023; Trinn 9 - 2022; Trinn 10 - 2021; Skole-hjem . Info; 1. klasse 2020/2021; Planer; Handlingsplan mot mobbing; Plan hjem-skolesamarbeid; Regler og rutiner; Branninnstruks; BTI - Stafettloggen; Digital fraværsføring og.

Årsplan i norsk fordypning 8. trinn : Årsplan kroppsøving 8. trinn : Årsplan musikk 8. trinn : Vis alle. ÅRSPLAN NORSK FOR 7. TRINN 2017-2018 Periode Kapittel i Kaleido 7 Tekstbok Kompetansemål Mål i Kaleido Grunnbok A og Tekstbok Språklige emner Uke 34-36 Gå til kilden -å lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangre på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold og form i teksten -referere, oppsummere og reflektere ove Årsplan Norsk 5.klasse 2019 : Årsplan i matematikk 5.klasse : Årsplan KRLE 5.klasse : Årsplan 5 samfunnsfag : Årsplan Engelsk 5. trinn Kaldfjord skole-1 : Årsplan kroppsøving 5.trinn 2019-2020 : Årsplan i Musikk 5. klasse 19-2 lokal læreplan KRØ 5,6,7.pdf. Kontaktinfo. Adresse: Skoleveien 2 8410 Lødingen; Epost: Rektor Beth Jense Årsplan i krØ. for 5.-7. trinn breivikbotn skole 2014 - 2015 lÆrer: linn - olav arntzen lÆrerverk: kroppsØving forfatter. erlend vinje forlag: lÆremiddelforlaget mÅlene er fra lÆrerplanverket for kunnskapslØftet - 2006 og vektlegger hva elevene skal ha tilegnet seg etter 7. trinn siden 5. 6. og 7. trinn har kroppsØving sammen vi

Vågsbygd skole - Julekonsert på Vågsbygdtunet

Årsplan skolesvømming på 5-7. trinn for skoleåret 2011/-12 Mål: 1. Eleven skal kunne utføre en rekke svømmearter som krål, ryggkrål, brystsvømming, elementær ryggsvømming og sidesvømming. I tillegg skal eleven kunne utføre svømmeteknikker under vann. 2 Temaplan 9.trinn 2020 : Årsplan matematikk 8. trinn 2019-2020 : Årsplan naturfag 8. trinn : Årsplan i engelskfordypning 8.trinn 19 20 : årsplan norsk 2019-2020 : Årsplan FYS 2019-2020 : Kroppsøving årsplan 8. trinn 2019 - 2020 : Tysk årsplan 8.trinn : TIP Årsplan 2019-2020.doc

Årsplaner 8. trinn. Årsplaner. I uke 6 har 5. og 6. trinn arbeidet med temaet Livsmestring. Sentralt har blant annet digital oppførsel og dømmekraft vært. Fredag spilte elevene spill sammen. Målet var å ta med seg lærdommen fra uka inn i spillenes verden. Takk for fine dager Årsplan Kroppsøving . Årstrinn: 4. trinn 2018/2019 . Lærere: Gro Stefferud og Marius Wathne . Akersveien 4, 0177 OSLO. Tlf: 23 29 25 00. Kompetansemål punkt Tids- Tema/Innhold Lærestoff Forslag Arbeidsmåter Forslag Vurdering Aktiviteter i ulike rørslemiljø leike og vere med i aktivitetar i varierte miljø der sansar, motorikk o Årsplan i kroppsøving for 4. klasse 2017-2018 Side 4 Tidsplan Uke Innhold og Fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Læringsmål 13 Påskeferie 19-20 - Elevstyrt oppvarming, - styrketrening (mage og bein), - løp, sprint, tempotrening, - spensttrening, - balansetrening, - løping og - fotball. To elever ansvarlige for oppvarming hver uke

Stranden skole : Årsplane

Årsplan i kroppsøving 1.-6.trinn 2018-2019 Lakselvbukt skole vere med i songleikar og enkle dansar frå ulike kulturar -Bro, bro, brille -Slå på ring -Ut å søke tjeneste - Ta den ring -Fugledans Uke 35 39 Uke 7-8 Uke 19-25 bruke ski og skøyter der det ligg til. 7 9 Innebandy Være med i et brett utvalg av idretter Utøve ulike treningsformer med utgangspunkt i kjente aktiviteter Utøve tekniske og taktiske ferdigheter i utvalgte lagidretter, praktisere noen Microsoft Word - Årsplan kroppsøving 8.trinn 2009-2010.doc Author Dette gjelder kun studenter ved grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn eller grunnskolelærer 5.-10. trinn med matematikk. Studenter som går grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og som får innvilget fritak, skal ha 30 studiepoeng i norsk (norsk 1), men kan ikke velge fordypning i norsk (norsk 2) Årsplan for skoleåret 2019/2020 Skoleåret 2019/20 består 5. trinn av 60 elever. Elevene er delt i klasse 5A, 5B og 5C. Vi bruker 3 rom på B-fløy. Kontaktlærere er: Kristin Nøstberg Engelien er kontaktlærer for 18 elever. Anna Kronborg er kontaktlærer for 22 elever Unni Holsbøvåg er kontaktlærer for 20 elever Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2020/2021 Studiehåndbok Emner LUP Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk MA Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (campus) 2MKRO171-2 Kroppsøving 1, emne 2: Klasseledelse i kroppsøving

FOKUS Samfunnsfag

Midtbygda skol

7: Fagplaner fagfornyelsen. Fagplan kroppsøving 10.trinn 20-21. Fagplaner. Naturfag periode 7 Forureninsing og vern : Årsplan spansk 2020-21. Fagplan - Matematikk 10 periode 1 : Fagplan - Matematikk 10 periode 2 : Fagplan - Matematikk 10 periode 3 : Fagplan - Matematikk 10 periode 4 Årsplan i tysk 9. trinn. Årsplan i tysk 10. trinn. Kroppsøving. Læreplan kroppsøving ungdomstrinnet. ALF. Lokal læreplan i arbeidslivsfag 8. trinn. Lokal læreplan i arbeidslivsfag 9. trinn. Kontaktinformasjon. Besøks - og postadresse: Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol Kommunenummer 3041 June Wibe Kristoffersen. june.kristoffersen@narvikskolen.no. Sandra Johansen. sandra.johansen@narvikskolen.n ÅRSPLAN I NORSK 7. TRINN RYE SKOLE 2018/2019 . TID EMNE DELMÅL LÆRINGSKJENNETEGN/ VURDERINGSKRITERIER A U Språk, litteratur og kultur G U - S T flere Leseopplevelse RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16. RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kroppsøving for 6. og 7. trinn 2015/16 Idrettsaktivitet: Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: -Utføre varierte aktiviteter og delta i leik som fremmer . Detalje

Kroppsøving 1, 1.-7. trinn På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene Årsplan for praksis i grunnskolen 2019-2020, 7. trinn og 5.-10. trinn 4. studieår (GLU4), 15 dager Møte 20.2 Studiested Bergen Kroppsøving og idrettsfag 2. år (5 dager) skole-delt. Musikk, faglærerutdanning (2x15 dager) Obs. b-trinn Obs. u-trinn Musikkpedagogikk, maste

Skibotn skol

Årsplan for skoleåret 2018/2019 4. og 7. trinn i fagene norsk, matematikk, Fagene KRLE, kroppsøving, mat & helse og samfunnsfag har kompetansemål etter 4. og 7. trinn. I kompetansemålene i læreplanene for fag er mål for fem grunnleggende ferdigheter integrert på det enkelte fags premisser Elevstyrt undervisning i kroppsøving 7. trinn Nå har vi lagt ut bakgrunnsstoffet dere trenger for å planlegge timene klart på hjemmesiden. Tips til balleker, regler, øvelser og taktikk innen de forskjellige ballspillene: Ballspil 7.trinn har begynt å jobbe med topunktsperspektiv. Vi så først på en film om hvordan det gjøres, og så fikk elevene prøve seg selv. Mange syns det så vanskelig ut, men ble overrasket over hvor greit det gikk. De lærte det fort, og det ble mange flotte tegninger i løpet av dagen Årsplan innsats for andre : Årsplan engelsk fordypning : Årsplan 10.trinn : Halvårsplan Kroppsøving Vår 9. trinn : Krle 9 2016-2017 arsplan : Årsplan engelsk 9trinn 2017-2018 : Årsplan norsk 2017 2018 : Halvårsplan Kroppsøving Høst 9. trinn : Halvårsplan Fysisk aktivitet & helse Høst 9. trinn : Årsplan samfunnsfag 9 trinn 2017-201 Årsplan Kroppsøving 7.trinn 19-20 (1) Årsplan naturfag 7 trinn 19-20 : • Ukeplanene vil fremover bli lagt ut på skolens hjemmeside under 7.trinn. Elevene vil ikke få denne i papirformat. • Det er viktig at elevene har eget skolemateriell: blyant, viskelær, fargeblyangter, linjal og blyantspisser

Aktivitetskassen Din verktøykasse for kroppsøving og

Hvis du som lærer ønsker tilgang til lærernettstedet, kjøpes dette av skolen og varer ett skoleår. Lærernettstedet kan brukes av alle lærerne ved skolen uten tillegg i pris.. Du får tilgang til det kjøpte lærernettstedet ved å logge deg inn med Feide brukernavn og passord. Hvis du ikke vet om din skole bruker Feide, kan du spørre IT-ansvarlig på skolen din Quest 5-7 viderefører de gode grepene fra Quest 1-4.Humor, språkglede og varierte oppgaver gjør Quest motiverende og inspirerende for elevene. Bøkene har synlig differensiering. I Quest 5-7 skal elevene gradvis produsere mer selv, både skriftlig og muntlig. Elevene får gode modeller og oprifter på skriftlige og muntlige tekster for å utvikle språkkompetansen sin Årsplan i engelsk 3. trinn : Samfunnsfag arsplan 3 trinn : Musikk 3.trinn 2019 til 2020 : Arsplan 3 trinn-matematikk : Arsplan i naturfag 3 trinn : Kroppsøving 3.trinn 2019-2020 : Kunst og handverk-arsplan 3 trinn : Arsplan norsk-3 trinn 2019-2020 : Krle 3.trinn 2019 til 202 Transcript Årsplan 5. trinn (pdf) ÅRSPLAN FOR 5. TRINN VASSBONN SKOLE 2014/2015 VISJON: LÆRING OG TRIVSEL, SAMMEN ER VI FREMTIDEN. Årsplan for skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/ 15 består 5. trinn av 55 elever fordelt på 2 grupper med hver sin kontaktlærer. 5 A: 27 elever Kristin Engelien 5 B: 28 elever Aud Stensrud Andre lærere på trinnet: Bente Thomassen, Signy Alfsvåg Iversen. Årsplan i KRLE 3. trinn : Årsplan i kunst og handverk 3. trinn : Årsplan i matematikk 3. trinn : Årsplan i norsk 3. trinn : Vis alle.

2020 -2021 . Mestring, trivsel, kunnskap. Årsplan for SFO er utarbeidet med utgangspunkt i kommunens felles styringsdokument for SFO - Kvalitetsdokument for SFO. Årsplanene konkretiserer hvordan den enkelte SFO planlegger, gjennomfører og vurderer sitt arbeid med kvalitetsutvikling.I hele denne prosessen tilrettelegges det for barn og foresattes rett til medvirkning. Årsplanen er et. 5.-7. trinn; 8.-10. trinn; Videregående. Biologi Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Engelsk Fransk Geografi Helse- og oppvekstfag Historie Idrettsfag Kjemi. Kroppsøving Matematikk Naturfag Norsk Religion og etikk Rettslære Samfunnsfag Samfunnsøkonomi Teknikk og industriell produksjon. Om Smart boka. Smart bok er en læringsressurs. Årsplan 2019 for Søndeled skole v1. 2 1. Barneskolene skal sørge for at elever fra 1. - 7 trinn, 6 - 13 år, får den opplæring som Opplæringsloven krever. Enheten leverer den lovpålagte tjenesten som Opplæringsloven krever av 1 kroppsøving Fagarbeider/ass fagskole 20.000 Egen ramme hvis muli

 • Erkjennelsens vei.
 • Linking words formal.
 • Frisk av utbrenthet.
 • Vår beste dag analyse.
 • Kermesbeere homöopathie.
 • Essentials command reference perm.
 • Muc airport.
 • Usk kleve.
 • Nordseter hytter og fjellstue.
 • Alene i graviditeten.
 • Klesbutikker tønsberg.
 • Døde kattunger i magen.
 • Dansnytt spillelister.
 • Cappelen damm ledelse.
 • Ashe build mid.
 • Opprinnelse bahai.
 • Dancehall party bremen.
 • Orange hotel dieselstraße neu ulm.
 • Universitetet i stavanger pris.
 • Inhumans norge.
 • Party u30.
 • Singletanz in eisenach.
 • Mouse on screen for cats.
 • Jahreshoroskop 2018 waage 3. dekade.
 • Ankeborg invånare.
 • Korker no.
 • A wrinkle in time imdb.
 • Qatar airways.
 • Fossa ischioanalis begrenzung.
 • Smart notebook classroom.
 • True horoscope 2017.
 • Bubonic plague norsk.
 • Prinsens kino.
 • Skylanders swap force wii.
 • Vaksine forkjølet.
 • Sobek warframe.
 • Slash kinder.
 • Vurdering av arbeidsevne.
 • Gudbrandsdalsbunad husfliden.
 • Rød prins epletre.