Home

Hvl idrett og kroppsøving

HVL - Høgskulen på Vestlandet - Se vårt studietilbu

 1. Bachelor i idrett og kroppsøving passar godt for deg som vil bli kroppsøvingslærar, trenar, Du kan bygge på utdanninga di med master i idrettsvitenskap ved HVL, eller ta andre relevante masterutdanningar ved ulike høgskular og universitet. Utveksling
 2. Faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag (med tre vekers godkjent rettleia praksis frå årstudium idrett/kroppsøving) Du søker optak til 2. år gjennom vår Søknadsweb. Etter endt bachelorgrad kan du søke deg vidare på årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (karakterkrav C) og bli kvalifisert for å undervise frå 5.- til 13. trinn
 3. Faglærer i kroppsøving ved grunnskole og videregående skole; Trener og leder innen den frivillige idretten, og som veileder innen treningssenterbransjen; Arbeid i offentlig sektor og i turistnæringe
 4. Kroppsøving 1 (30 sp) har følgjande faglege innhald og tema: Eit årsstudium i idrett/kroppsøving utgjer 1.år i ei bachelorutdanning innan idrett/kroppsøving og føl rammeplanen for kroppsøving i grunnskuleutdaninga for 5-10 steg. Gjennom årsstudium i idrett/kroppsøving lærer du korleis du skal leie, organisere og tilpasse.

Innhald og oppbygging. Emnet tek opp eit utval tema og problemstillingar som er sentrale for læring i idrett, kroppsøving og friluftsliv. Det har som hovudmål å gi studentane inngåande kunnskapar om læring og utvikling frå ulike perspektiv Innhold og oppbygning. Kroppsøving 2 (30 sp) har følgjande faglege innhald og tema: Eit årsstudium i idrett/kroppsøving utgjer 1.år i ei bachelorutdanning innan idrett og kroppsøving og føl rammeplanen for kroppsøving i grunnskuleutdaninga for 5-10 steg Fullført bachelorgrad innen idrett, kroppsøving, friluftsliv, fysisk aktivitet og helse eller tilsvarende, som inneholder minimum 120 studiepoeng idrettsfag, dvs. fag der bevegelse/fysisk aktivitet er sentralt Studer idrett i Sogndal! Les om bachelor i idrett og kroppsøving: www.hvl.no/idrett-bachelor - Trist, sidan det ofte er dei minst aktive og flinke i idrett som treng dette mest, seier Irina Burchard Erdvik. Ho har forska på korleis undervisninga i kroppsøving faktisk fungerer - og korleis ungdom sjølv opplever ho. 4. september forsvarar ho ein doktorgrad om emnet ved Noregs idrettshøgskole (NIH)

Idrett og kroppsøving - Høgskulen på Vestlandet - HVL

Idrett og kroppsøving - Høgskulen på Vestlande

Årsstudiet i Idrett/kroppsøving er delt i Kroppsøving 1, høst- 30 studiepoeng, og Kroppsøving 2, vår- 30 studiepoeng Dette lærer du på master i kroppsøving, idrett og friluftsliv. Gjennom det første semesteret får du innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsforskning, og innsikt i forskningsstatus innen aktuelle fagområder. Det andre semesteret velger du to av følgende fordypningsemner

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag utdanner lærere til å arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring. Gjennom studiet blir du en kvalifisert lærer som kan inspirere elever på ulike alderstrinn til allsidig bevegelsesaktivitet, fremme glede og mestring Petter Erik Leirhaug er førsteamanuensis i kroppsøving, idrett og friluftsliv ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Sogndal. Forskning og undervisning er knyttet til lærerutdanning, friluftsliv og kroppsøving/idrett. Leirhaug underviser på alle utdanningsnivå i HVL, bachelor, master og PhD

Idrett/Kroppsøving - Høgskulen på Vestlandet - HVL

 1. Faglærer i kroppsøving og idrettsfag Institutt for idrett, kosthold og naturfag 12.06.202
 2. Idrett og kroppsøving Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett 13.12.1
 3. istrasjo
 4. Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr 3 praktisk-estetiske valgfag første studieår; musikk, idrett/kroppsøving og kunst og håndverk. Faget studentene velger i 1. studieår blir fordypningsfaget på 60 studiepoeng gir grunnlag for opptak til mastergrad i praktisk-estetiske læreprosesser

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - HVL

Naturopplevelser har en betydelig plass i læreplanverket for norsk skole. Samtidig er det gjort lite forskning rundt tematikken tidligere. Nyere forskning viser at undervisningspraksis ikke tilsvarer læreplanens intensjoner, når det gjelder friluftsliv i skolen og kroppsøving (Leirhaug & Arnesen, 2016)

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - Høgskulen på Vestlandet

Emneplan for Kroppsøving 1(Å-KR130) 2020HØST - hvl

 1. MIDR505 Læring i idrett, kroppsøving og friluftsliv - HVL
 2. Emneplan for Idrett/kroppsøving 2(Å-KR230) 2020HØST
 3. Idrettsvitenskap - Høgskulen på Vestlande
 4. Idrett og kroppsøving HVL, campus Sogndal - YouTub
 5. Kroppsøving er mest for dei som er flinke i idrett
 6. Høgskulen på Vestlandet - Idrett og kroppsøving
 7. Høgskulen på Vestlandet - Idrett/Kroppsøving årseinin

Høgskulen på Vestlandet - Bachelor i kroppsøving og idrettsfa

 1. Kroppsøving: Hva om vi tok vekk alt press om å være god i
 2. HVL Open: Motivasjon blant jenter og gutter i kroppsøving
 3. Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag - Bachelo
 4. HVL Open: Hvordan kan kroppsøvingslærere legge til rette
 5. Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8-13

HVL Open: Kropp i kroppsøving - En fenomenologisk

Tar pulsen på sykkel-VM - Høgskulen på Vestlandet

HVL Open: Elevers opplevelse av vurdering i kroppsøving

 1. Blogger pr land - På utveksling med Høgskulen på Vestlande
 2. GLU - 2016 HSH-studiehåndbokarkiv - HVL
 3. Idrett og kroppsøving | HVL, campus Sogndal
 4. Trenarutdanning i fotball | HVL, campus Sogndal
Idrettsvitenskap - Høgskulen på VestlandetIdretts- og helsepsykologi - Høgskulen på VestlandetHVL Open: Skolefagsundersøkelsen 2011: Praktiske ogInnføring i kroppsøvingsdidaktikk
 • Pecos master uio.
 • Okseculotte.
 • Eidsbugarden fondsbu.
 • Farbcode yamaha.
 • Lyslykter skeidar.
 • Reveenka.
 • Atomkrig norge.
 • Thai ekteskap norge.
 • Gullfjellet rute.
 • Hinduisme likestilling.
 • Skywalk chili 3.
 • Wa alaikum salam.
 • Footprint insoles.
 • Kjøp alienware laptop.
 • Opprinnelse bahai.
 • Steinkull vs trekull.
 • Stromberg staffel 1 folge 1.
 • Puffotter tödlich.
 • Duden aussprache.
 • Låne penger i utenlandsk bank.
 • Karpe diem rett fra hjertet sanger.
 • Engelsk slang i norsk språk.
 • Allstar östersund.
 • Tabula smaragdina deutsch.
 • Buskerud fylkeskommune skolerute.
 • World of tanks wikia.
 • Tetracyclin actavis.
 • Megalodon w.
 • Cramo group.
 • Bærums verk restaurant.
 • A wrinkle in time imdb.
 • Tanzparty erfurt.
 • Jugendweihe bilder.
 • Zillertalbahn dampf.
 • Arbeit und leben hamburg seminare.
 • Krona tand hållbarhet.
 • Forum daun kommende veranstaltungen.
 • Stairs online 1 4.
 • Byggesett peis.
 • Rørlegger bærum døgnvakt.
 • Nya solsidan.